ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. & ΑΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Να βλέπετε συχνά τη συγκεκριμένη σελίδα ακόμη και λίγες ημέρες μετά την πάροδο του μηνός Δεκεμβρίου 2017, διότι καθημερινώς θα ενημερώνεται με νέες αποφάσεις για τους παρακάτω δήμους, όπως αυτές θα αναρτώνται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» από την Περιφέρεια Αττικής και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Γενικά για το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» της «Ενότητας Σαρωνικού».

ΓΕΝΙΚΑ

1) ΑΔΑ: Ω67Κ7Λ7-ΩΑΖ – Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1998/ ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ Σ2 ΚΑΙ Σ3″, αναδόχου ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

2) ΑΔΑ: Ψ5Ι87Λ7-ΦΧΓ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (2017)

3) ΑΔΑ: 6ΧΡ47Λ7-99Ν – Συγκρότηση ειδικής γνωμοδοτικής επιτροπής στα πλαίσια του Ηλεκτρονικού άνω των ορίων (διεθνούς) ανοικτού διαγωνισμού για την «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΔΡΑΣΕΙΣ 3α, 3β, 2γ, 2δ, 3γ & 1β, 1δ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού €2.048.301,44 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (Διακήρυξη 11/2017).

4) ΑΔΑ: 6ΚΥ67Λ7-26Ζ – Λήψη απόφασης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού άνω των ορίων (διεθνούς) ανοικτού διαγωνισμού για την «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΔΡΑΣΕΙΣ 3α, 3β, 2γ, 2δ, 3γ & 1β, 1δ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017.

5) ΑΔΑ: ΩΜΥ7ΟΡ1Κ-ΘΣ7 – Συγκρότηση Επιτροπής κατεδάφισης αυθαιρέτων εντός αναδασωτέων εκτάσεων από πυρκαγιά, περιοχής ευθύνης των δασικών υπηρεσιών της Ανατολικής Αττικής

6) ΑΔΑ: 7Δ1Β7Λ7-ΨΛΦ – Έγκριση του «ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι» του διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

1) ΑΔΑ: 6ΧΓ27Λ7-Β7Λ – Έγκριση του «ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2» του διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΩΛΟΥ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΝΗΣΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 2.215.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ

1) ΑΔΑ: Ω57Τ7Λ7-Φ25 – 2η Τροποποίηση Απόφασης Συγκρότησης Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Μελέτη Περιφερειακής οδού πόλης Αίγινας».

2) ΑΔΑ: 6ΚΙ07Λ7-Χ2Ζ – Έγκριση μείωσης κρατήσεων δεκάτων του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ», αναδόχου εταιρείας EΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε.

3) ΑΔΑ: 6ΩΜ57Λ7-ΞΕΦ – Διακοπή λειτουργίας των μηχανολογικών εγκαταστάσεων παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος, της εταιρίας «Ν. & Κ. ΤΟΓΙΑΣ Α.Ε.» στη θέση «ΠΑΛΙΑΧΩΡΑ» της Νήσου Αίγινας.

4) ΑΔΑ: Ω47Ε7Λ7-ΤΑΥ – Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης καθώς και των τμηματικών προθεσμιών της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ Δ.Δ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ», συμβατικής δαπάνης 277.716,70 € με ΦΠΑ, συμπραττόντων μελετητικών γραφείων: «Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ., ΣΙΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΥΔΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ»

5) ΑΔΑ: 7ΜΒΔ7Λ7-Α3Γ – Έγκριση μείωσης κρατήσεων δεκάτων του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ», αναδόχου εταιρείας EΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε.

6) ΑΔΑ: ΩΑΥΖΟΡ1Κ-ΑΕ8 – Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. : 138 / 2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αίγινας, με θέμα : «Λήψη απόφασης περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το κλείσιμο της παραλιακής οδού Αίγινας – Πέρδικας στην εκβολή του ρέματος της Σκοτεινής».

7) ΑΔΑ: 6ΠΛΓΟΡ1Κ-8Δ1 – Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, στην εταιρεία «ΡΙΝΗ ΜΕΠΕ» σε πλωτές εγκαταστάσεις συνολικής θαλάσσιας έκτασης είκοσι (20) στρεμμάτων στη θέση «νησίδα Άγιος Ιωάννης» Διαπορίων νήσων, Δήμου Αίγινας, Περιφέρειας Αττικής, λόγω επέκτασης της λειτουργούσας μονάδας κατά δέκα (10) στρέμματα και αλλαγή του φορέα μίσθωσης από «ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕ» σε «ΡΙΝΗ ΜΕΠΕ»

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

1) ΑΔΑ: 7ΙΖΩ7Λ7-3ΕΟ – Διάθεση πίστωσης και έγκρισης δαπάνης έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ ΑΠΟ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΩΣ ΕΚΒΟΛΗ» Ν.Τ. ΑΘΗΝΩΝ οικ. έτους 2017.

2. ΑΔΑ: 7ΞΤΡ7Λ7-Υ9Ζ – Μελέτη ανάπλασης ρέματος Πικροδάφνης από Λ. Βουλιαγμένης έως εκβολής

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

1) ΑΔΑ: 6ΡΞΛ7Λ7-Ρ4Ε – 1. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του έργου: «Διευθέτηση ρέματος Κόρμπι από Λ. Βάρης-Κορωπίου μέχρι εκβολή» προϋπολογισμού 20.049.000,00€ (με Φ.Π.Α.), 2. Κατακύρωση της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, στην εταιρεία «ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ» 3. Εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Ε. Περ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.

2) ΑΔΑ: 628Υ7Λ7-0ΧΦ – Εισήγηση για την χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ», αναδόχου εταιρίας «ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ.»

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

1) ΑΔΑ: Ω6ΦΩΟΡ1Κ-ΧΓΕ – Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 97389/35673/2016 απόφασης Γ.Γ.Α.Δ.Α. περί έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία οχήματος του Δήμου Γλυφάδας.

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

1) ΑΔΑ: ΩΧΙΣ7Λ7-1Ι6 – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Κλειστό κολυμβητήριο ‘Πέτρος Καπαγέρωφ’ Ε.Α.Κ.Ν. Αγ. Κοσμά – Εργασίες συντήρησης φορέα κάλυψης κολυμβητηρίου».

2) ΑΔΑ: ΨΞΝ57Λ7-ΡΜΣ – Α ν ά κ λ η σ η της ανάληψης υποχρεώσης πίστωσης με Α.Π.1633331/02-08-2017 και ΑΔΑ 64ΕΚ7Λ7-ΛΡΩ, ύψους πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 04.072 Δ/νσεις Οικονομικών KΑΕ 97330401501 «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΡΙΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» του οικονομικού έτους 2017 για «Την εφαρμογή της υπ΄αριθμ. 3295/2017 (ΑΔΑ 72857Λ7-ΞΓΜ) Αποφασή ΟΕ (σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.368/19-10-2017 (ΑΔΑ 720Σ7Λ7-ΓΤ3) Απόφαση Περιφ. Συμβ. Αττικής

3) ΑΔΑ: Ω10Μ7Λ7-1ΒΙ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΡΙΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΡΙΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ . Συνολικού Προυπολογισμού 41.300,74 €» της Περιφερειακής ενότητας Νότιου τομέα Αθήνας.

4) ΑΔΑ: ΩΒΠΡΟΡ1Κ-ΓΒ4 – Ακύρωση της υπ’ αριθ. 216/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης

5) ΑΔΑ: ΨΣΜΕΟΡ1Κ-ΣΜΧ – Έγκριση της κυκλοφοριακής ρύθμισης της υπ’ αριθμ. 460/2015 αποφάσης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης.

6) ΑΔΑ: 72ΘΥΟΡ1Κ-ΧΩΠ – Έγκριση της κυκλοφοριακής ρύθμισης της υπ’ αριθμ. 461/2015 αποφάσης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

1) ΑΔΑ: 6ΞΖΣ7Λ7-ΞΥΖ – Μείωση κρατήσεων δεκάτων του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» με ανάδοχο την ″ ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ″.

2) ΑΔΑ: 695Ι7Λ7-4ΛΨ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΟΡΜΟΥ (ΦΑΣΗ Α)»

3) ΑΔΑ: 7ΣΨΡ7Λ7-ΨΑΙ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ » ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΟΡΜΟΥ (ΦΑΣΗ Α)»

4) ΑΔΑ: 7ΜΩ57Λ7-Δ1Χ – ΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ » ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΟΡΜΟΥ (ΦΑΣΗ Α)»

5) ΑΔΑ: ΨΗΗΨ7Λ7-041 – Ανάκληση της αρ. πρωτ. 5036/08-10-1999 άδειας λειτουργίας του μηχανουργείου του Σωματείου «ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», επί της οδού Αθηνάς 17, στην Καλλιθέα

6) ΑΔΑ: 7ΣΜΖ7Λ7-Ξ0Δ – Έγκριση σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικής δαπάνης 327.336,79 € (με Φ.Π.Α.) του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία περιοχής κόμβου Πειραιώς και Χαμοστέρνας -Β΄Φάση», Εργολαβία ΑΠ 88/16, αναδόχου «ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όπως περιλαμβάνεται στο σχέδιο του 2ου Α.Π.Ε. του έργου.

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

1) ΑΔΑ: ΩΥΦ17Λ7-ΨΑ8 – Δέσμευση πίστωσης ύψους 30.000,00 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97770701701 «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» του οικ. έτους 2017 συνολικού ποσού 324.999,95 €, με επιμερισμό ποσού ανά έτος 2017: 30.000 €, 2018: 294.999,95 €

2) ΑΔΑ: 6ΦΒΛ7Λ7-6ΛΥ – Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή πεζοδρομίων Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας για πρόσβαση ΑΜΕΑ», συνολικού προϋπολογισμού 580.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

3) ΑΔΑ: 61Μ07Λ7-3ΞΙ – Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ».

4) ΑΔΑ: ΩΑΞ97Λ7-ΛΩΡ – Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ», προϋπολογισμού 225.000,00 ευρώ, αναδόχου ΕΥΡΥΘΜΟΣ – Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

1) ΑΔΑ: 633Ζ7Λ7-ΣΟΚ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ YΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ» ΕΡΓΟΥ : «ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ».

2) ΑΔΑ: 6ΡΞΛ7Λ7-Ρ4Ε – 1. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του έργου: «Διευθέτηση ρέματος Κόρμπι από Λ. Βάρης-Κορωπίου μέχρι εκβολή» προϋπολογισμού 20.049.000,00€ (με Φ.Π.Α.), 2. Κατακύρωση της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, στην εταιρεία «ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ» 3. Εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Ε. Περ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.

3) ΑΔΑ: ΩΧ00ΟΡ1Κ-2ΘΝ – Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα (εργοστάσιο) παραγωγής χημικοτεχνικών προϊόντων και παρασκευής/ συσκευασίας βιοκτόνων προϊόντων της εταιρείας «ΝΕΟΚΕΜ Α.Ε.» που είναι εγκατεστημένη στη θέση Άγιος Γεώργιος στο Δήμο Κρωπίας Αττικής

4) ΑΔΑ: 751ΜΟΡ1Κ-82Α – ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ (ΑΡ.ΔΑΔ:15)

5) ΑΔΑ: 7ΥΝ6ΟΡ1Κ-617 – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της εταιρίας Ν. ΤΖΙΩΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. που εδρεύει στην οδό Δημοκρίτου 14 στη θέση “Πόρτσι” στο Κορωπί Αττικής

6) ΑΔΑ: Ψ0ΦΜΟΡ1Κ-ΣΘ2 – Τροποποίηση – Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. πρωτ. 31545 / 1607 / Φ12 / 20-04-2017 Άδειας για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της επιχείρησης του ΓΚΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, που εδρεύει στην οδό Γ. Κουλοχέρη 11 στο Κορωπί Μεσογαίας Αττικής

7) ΑΔΑ: ΩΘΛΔΟΡ1Κ-6ΡΧ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη γεώτρηση υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στους Περικλή, Ευστράτιο και Βασιλική Δήμα στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Πάτημα» του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

8) ΑΔΑ: ΨΨ0ΨΟΡ1Κ-ΧΩΛ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Αυγερινό Αθανάσιο του Ευθύμιου στην ιδιοκτησία του στη θέση ΚΑΡΕΛΑΣ του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

9) ΑΔΑ: 6ΔΚ1ΟΡ1Κ-ΛΑΤ – Ανάκληση της υπ΄ αριθ. 25823/715/20-12-2012 (ΑΔΑ: ΒΕΦΙΟΡ1Κ-ΡΜΦ) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στην ιδιοκτησία του στη θέση ΚΑΡΕΛΛΑΣ του Δήμου ΚΡΩΠΙΑΣ, της Περιφέρειας Αττικής του Αθανάσιου Αυγερινού».

10) ΑΔΑ: ΩΚΒ0ΟΡ1Κ-Α4Σ – γκριση Π.Ο., της υφιστάμενης δραστηριότητας <<Εργοστάσιο Υαλουργίας της εταιρείας : Ν.Θ. ΚΑΚΚΟΣ Α.Ε. – ΒΙΟΚΕΦ >>, που βρίσκεται στι 26ο χλμ της οδού Βάρης – Κορωπίου (περιοχή Κορωπίου)

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

1) ΑΔΑ: ΩΞΒ57Λ7-ΩΥΛ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ

2) ΑΔΑ: Ω3ΗΖ7Λ7-Β50 – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Μουσείο Μεταλλείας – Μεταλλουργίας Λαυρίου στο διατηρητέο συγκρότημα Μηχανουργείου στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου (Τ.Π.Π.Λ.)».

3) ΑΔΑ: ΩΓΕ87Λ7-ΙΛΤ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ «ΠΑΝ.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

4) ΑΔΑ: ΨΨ5Π7Λ7-ΗΙΡ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΑΝ.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

5) ΑΔΑ: 73ΒΨΟΡ1Κ-ΦΩ3 – ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ ¨ΛΑΚΙΖΑ, ΜΟΥΖΑΚΙ, ΒΙΛΙΑ, ΔΙΨΕΛΙΖΑ, ΟΜΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ¨ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 5 -08-2019 ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΚΑΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΗΣ ΜΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ , ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 12.366,00 ΣΤΡ.

6) ΑΔΑ: 7ΔΩΩΟΡ1Κ-Ο2Σ – Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία του έργου: Παιδικές κατασκηνώσεις “Χαρούμενο Ακρογιάλι”, ιδιοκτησίας ΟΣΥΟ στο 71ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών Λαυρίου στη θέση Πασσά στη Λαυρεωτική.

7) ΑΔΑ: ΩΒΟΘΟΡ1Κ-Θ17 – Τροποποίηση, ως προς την επωνυμία, της με αριθ. πρωτ. 62026 / 4844 / Φ12 / 27-09-2016 Άδειας για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων, οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της εταιρίας ΗΛΙΑΣ ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. που εδρεύει στο 2ο χλμ στην Νέα Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου στην Κερατέα Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

8) ΑΔΑ: 7ΗΜΠ7Λ7-718 – ΑΠΟΦΑΣΗ «Άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, ιδιοκτησίας φερόμενων ιδιοκτητών Μ. Κόκκινου και Κ. Χριστοδούλου, στον Κοινόχρηστο Χώρο που περικλείεται από τα Ο.Τ. 24,27,28,29 της Δ.Ε. Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής, σε εκτέλεση της υπ΄ αριθ. 933/2011 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας».

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

1) ΑΔΑ: 71Σ97Λ7-Σ2Ο – ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

2) ΑΔΑ: ΩΨΔΧ7Λ7-262 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 30-ΜΑΡ/2017 της με αρ. 1/2010 πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης των Πολεοδομικών Ενοτήτων 4 & 5 της περιοχής δεύτερης κατοικίας «Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της ιδιοκτησίας με κ.α.κ. 622205 στο Ο.Τ. Γ569.

3) ΑΔΑ: Ω8ΡΞ7Λ7-ΓΩΒ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 4510/05-10-2017 (40-ΜΑΡ/2017) ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της με αρ. 1ης Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης της Πολεοδομικής Ενότητας 3 «Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της ιδιοκτησίας με κ.α.κ. 070107 του Ο.Τ. 76.

4) ΑΔΑ: ΩΓΨΔ7Λ7-ΚΓΙ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 41-ΜΑΡ/2017 (με αρ.πρωτ. 4509/05-10-2017) της υπ’αρ. 1ης πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης της Π.Ε. 3 Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

5) ΑΔΑ: ΩΛ9Ε7Λ7-00Δ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡ. 2521/05-10-2017 (38-ΜΑΡ/2017) ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της με αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης των Πολεοδομικών Ενοτήτων 4 & 5 «Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της ιδιοκτησίας με κ.α. κ. 66.17.08 στο Ο.Τ. Γ547.

6) ΑΔΑ: ΩΧΧ87Λ7-Δ9Ω – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ 43-ΜΑΡ/2017 (Αρ.πρωτ.4004/2017) ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της Πράξης Εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης στην περιοχή 3 Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της ιδιοκτησίας με κ.α.κ 070467 Ο.Τ.58.

7) ΑΔΑ: 67ΟΜ7Λ7-1ΜΒ – Α) Έγκριση πολυετούς κατανομής λόγω τροποποίηση ετήσιας δέσμευσης σε πολυετή του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ» με Κ.Α.Ε 9777.05.018 της Π.Ε.Α.Α. Β) Έγκριση ανάκλησης πίστωσης του εν λόγω έργου για την εφαρμογή της νέας κατανομής.

8) ΑΔΑ: 6ΦΒ37Λ7-724 – Άδεια μηχανολογικής και κτιριακής εγκατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΟΚ και χωρίς παρεκκλίσεις από τους όρους δόμησης, στη θέση «ΝΤΟΡΟΒΑΤΕΖΑ», περιοχή ΒΙΟΠΑ του Δήμου Μαρκοπούλου – Μεσογαίας, στην επωνυμία «ΚΟΦΙΝΑΣ Α.Ε..» και με δραστηριότητα την κατασκευή προκατασκευασμένων ξύλινων κτιρίων.

9) ΑΔΑ: ΩΚ267Λ7-ΛΘΞ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

10) ΑΔΑ: ΩΖΗ47Λ7-1ΗΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

11) ΑΔΑ: ΩΖ6Κ7Λ7-Α1Ε – Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων περιοχής Πόρτο Ράφτη», συνολικού προϋπολογισμού 1.026.720,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

12) ΑΔΑ: ΩΤΔ17Λ7-3Μ2 – Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας και του Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΒΡΩΝΙΟΣ» Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή στίβου στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου», συνολικού προϋπολογισμού 800.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

13) ΑΔΑ: 7ΣΖ67Λ7-04Υ – : Έγκριση παράτασης περαίωσης της μελέτης με θέμα: «Βυθοκόρηση και Επισκευή Κρηπιδωμάτων Λιμένα Αγ. Νικολάου, Πόρτο Ράφτη», προεκτιμώμενης αμοιβής 21.500,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ)».

14) ΑΔΑ: ΩΜ6ΦΟΡ1Κ-ΓΕ5 – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της επιχείρησης του ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΙΩΑΚΕΙΜ, που εδρεύει στην οδό Χαρ. Νικολάου 7 στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής

15) ΑΔΑ: ΩΠ93ΟΡ1Κ-8ΜΑ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενο πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Παναγιώτη, Ιωάννη, Δημήτριο και Μαρία Καλοφούτη στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Κολοβούτσι-Καπνοτζή Βραώνας» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

16) ΑΔΑ: ΨΕΒΨΟΡ1Κ-7ΞΕ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Αλέξανδρο Παπαβασιλείου και Αγαπία-Αναστασία Μπάκα-Παπαβασιλείου στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Γιαννιαπά» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

17) ΑΔΑ: Ω43ΠΟΡ1Κ-56Ε – Μη έγκριση της υπ’ αριθ. 89/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας

18) ΑΔΑ: 7ΦΕΠΟΡ1Κ-ΤΣΛ – Έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της υπ’ αριθμ. 239/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκόπουλου-Μεσογαίας.

19) ΑΔΑ: ΩΙ2ΓΟΡ1Κ-ΙΦΞ – Έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της υπ’ αριθμ. 377/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκόπουλου-Μεσογαίας.

20) ΑΔΑ: 6ΧΦΦΟΡ1Κ-Λ2Γ – Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 32556/915/2012/5-9-2012 (ΑΔΑ : Β4ΘΒΟΡ1Κ-ΗΙΞ) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα «Άδεια χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από υδρογεώτρηση των Παναγιώτη και Σοφίας Νεοπούλου στη θέση Βαραμπάς Μαρκοπούλου Αττικής» ως προς τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και την αρδευόμενη έκταση.

21) ΑΔΑ: 7ΦΞΛΟΡ1Κ-ΑΕ1 – Τμηματική έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της υπ’ αριθμ. 71/2016 και έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της υπ’ αριθμ. 423/2015 απόφασης και απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκόπουλου-Μεσογαίας.

22) ΑΔΑ: 69ΛΤ7Λ7-53Ξ – Έγκριση παράτασης περαίωσης της μελέτης με θέμα: «Βυθοκόρηση και Επισκευή Κρηπιδωμάτων Λιμένα Αγ. Νικολάου, Πόρτο Ράφτη», προεκτιμώμενης αμοιβής 21.500,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ)».

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

1) ΑΔΑ: 695Ι7Λ7-4ΛΨ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΟΡΜΟΥ (ΦΑΣΗ Α)»

2) ΑΔΑ: 7ΣΨΡ7Λ7-ΨΑΙ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ » ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΟΡΜΟΥ (ΦΑΣΗ Α)»

3) ΑΔΑ: 7ΜΩ57Λ7-Δ1Χ – ΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ » ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΟΡΜΟΥ (ΦΑΣΗ Α)»

4) ΑΔΑ: ΩΣΦΡ7Λ7-5ΔΛ – Αίτημα στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής για έγκριση της δαπάνης ποσού 6.313.080,41€ για την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση που περιλαμβάνεται στο σχέδιο του 1ου Α.Π.Ε. για το έργο: «Έργα υποδομών για την ανάπλαση του Φαληρικού όρμου (Φάση Α’)».

5) ΑΔΑ: ΨΜΘ4ΟΡ1Κ-ΖΧΓ – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της επιχείρησης της ΛΑΨΙΝΑ ΣΥΜΕΛΑΣ, που εδρεύει στην οδό Αναξαγόρα 40 στον Ταύρο Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

1) ΑΔΑ: 7ΙΖΩ7Λ7-3ΕΟ – Διάθεση πίστωσης και έγκρισης δαπάνης έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ ΑΠΟ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΩΣ ΕΚΒΟΛΗ» Ν.Τ. ΑΘΗΝΩΝ οικ. έτους 2017.

2) ΑΔΑ: 7ΞΤΡ7Λ7-Υ9Ζ – Μελέτη ανάπλασης ρέματος Πικροδάφνης από Λ. Βουλιαγμένης έως εκβολής

3) ΑΔΑ: 720Ν7Λ7-0ΙΥ – Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλάβης πεζοδρομίου και τμήματος της οδού Ηπείρου μεταξύ των οδών Φαιάκων και Κουντουριώτου στο Π. Φάληρο»

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

1) ΑΔΑ: Ω70Ω7Λ7-ΔΔ0 – Δέσμευση πίστωσης ύψους πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97620702801 για την ανάγκη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης, που αφορά στο έργο με τίτλο «Εκπόνηση μελέτης κατασκευής πεζογέφυρας στον κόμβο Γρ. Λαμπράκη-Πειραιώς-Δωδεκανήσου Δήμου Πειραιά (Ράλλειο Γυμνάσιο & Λύκειο)», συνολικού ποσού 95.572,13 €, με επιμερισμό ποσού ανά έτος 2017: 5.000 €, 2018: 50.000 € και 2019: 40.572,13 €

2) ΑΔΑ: ΩΞΖΝ7Λ7-Ο6Ψ – Έγκριση των πρακτικών ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, ελέγχου και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη μελέτη «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ‘ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ’», προεκτιμώμενης αμοιβής 74.195,55 € με το Φ.Π.Α.).

3) ΑΔΑ: ΩΝ2Υ7Λ7-7ΡΡ – Έγκριση του «ΝΕΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1» του διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ», με προϋπολογισμό μελέτης 1.373.721,70€. Και Κ.Α.Ε. 9777.07.030.

4) ΑΔΑ: 6ΦΠΚ7Λ7-Θ01 – Έγκριση του «ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι» για την ανάθεση σύμβασης στον μειοδότη του διαγωνισμού για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ Σ.Ε.Φ.», με προϋπολογισμό μελέτης 724.000,00€ και Κ.Α.Ε. 9777.07.003

5) ΑΔΑ: ΩΣΦΡ7Λ7-5ΔΛ – Αίτημα στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής για έγκριση της δαπάνης ποσού 6.313.080,41€ για την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση που περιλαμβάνεται στο σχέδιο του 1ου Α.Π.Ε. για το έργο: «Έργα υποδομών για την ανάπλαση του Φαληρικού όρμου (Φάση Α’)».

6) ΑΔΑ: 68ΕΦΟΡ1Κ-Ω6Π – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) του ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ που εδρεύει στην οδό Δραγάτση 12 στον Πειραιά Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

1) ΑΔΑ: 756Τ7Λ7-ΒΧΝ – Εισήγηση για την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού της παροχής υπηρεσίας: «Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης δεξαμενών άρδευσης του ΤΟΕΒ Λεμονοδάσους Πόρου και αντικατάσταση σωληνώσεων και φθαρμένης αντλίας της γεώτρησης στην θέση Μπούντρι», προϋπολογισμού 73.156,78 ευρώ με ΦΠΑ.

2) ΑΔΑ: 70Ε7ΟΡ1Κ-560 – Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής για το έργο «Καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών δασικού συμπλέγματος νήσου Πόρου»

3) ΑΔΑ: ΩΨ3Π7Λ7-Γ1Ξ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97830800401 «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ.» του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη «δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης για το έργο<<ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ- ΜΕΘΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ>> συνολικού ποσού- 3.200.000,00 με κατανομή ποσού ανά έτος 2017: 6.000,00,2018: 5.000,00, 2019: 750.000,00,2020: 539.000,00 και 2021: 1.900.000,00 βάσει του 191886/2017 εγγράφου της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.» της «Περιφερειακή ενότητα Νήσων.»

4) ΑΔΑ: 75ΑΤ7Λ7-3ΧΞ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97750801501 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ» του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη «δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης για το έργο<< ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ>> συνολικού προυπολογισμού -300.000,00- με επιμερισμό ποσού ανά έτος 2017: 15.000,00, 2018: 142.500,00 και 2019: 142.500,00 βάσει του αριθμ. πρωτ. 212506/2017 εγγράφου της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.» της «Περιφερειακή ενότητα Νήσων.»

5) ΑΔΑ: 72ΡΔ7Λ7-0ΛΥ – Α. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων για την έκδοση αναλήψεων καθώς και ανακλήσεις αποφάσεων ανάληψης σύμφωνα με την 3η τροποποίηση του προϋπολογισμού και Β. Έγκριση ανάκλησης της αριθμ. 745/2017απόφασης Ο.Ε και της αντίστοιχης Α/Α 1756 Απόφασης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για το έργο<< Ανακατασκευή δυτικού παραλιακού κρηπιδώματος λιμένα Πόρου>> ΚΑΕ 9779.08.020.01.

6) ΑΔΑ: Ω6Δ87Λ7-ΡΗΕ – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η της ανάληψης υποχρεώσης πίστωσης με Α.Π.79058/06-04-2017 και ΑΔΑ 72ΞΕ7Λ7-ΛΙΓ, ύψους διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (250.000,00 €) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ KΑΕ 97790802001 «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ» του οικονομικού έτους 2017 για «Ανάκληση δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης με ΑΑ 1756, βάσει της αριθμ. 368/2017 απόφ. Π.Σ (3η τροπ. Π.Ε.Ε.) και της αριθμ. 3330/2017 (ΑΔΑ: 72ΡΔ7Λ7-0ΛΥ) ανακλητικής απόφ. Ο.Ε.»

7) ΑΔΑ: 6ΥΚ2ΟΡ1Κ-ΔΣΞ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 287/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου.

8) ΑΔΑ: 7ΝΞΟΟΡ1Κ-62Φ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ.κ. ΝΙΚΑ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ, ΝΙΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ, ΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ στην ιδιοκτησία τους στην θέση ΑΣΚΕΛΙ, του Δήμου ΠΟΡΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Περιφέρειας Αττικής.

9) ΑΔΑ: 6ΦΦΗΟΡ1Κ-ΡΥ9 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 225/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου

10) ΑΔΑ: 7ΧΙΧΟΡ1Κ-ΞΓΣ – Μερική κύρωση του δασικού χάρτη των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων των δήμων Αίγινας, Αγκιστρίου, Κυθήρων, Πόρου, Τροιζηνίας-Μεθάνων, Ύδρας και Σπετσών, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: 67ΡΖ7Λ7-ΔΚΧ – Έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης 2.500.000,00 € με Φ.Π.Α.

2) ΑΔΑ: ΩΟΖ57Λ7-ΔΚΠ – Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Σαλαμίνας», προϋπολογισμού 500.000,00 €, αναδόχου εταιρείας ΑΣΦΑΛΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

3) ΑΔΑ: ΩΔ277Λ7-ΣΚΣ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19A27/2017 (αρ.πρωτ. 6226/13-10-2017) της 19/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” του Δήμου Σαλαμίνας στo Ο.Τ. 54.

4) ΑΔΑ: ΩΝΝ27Λ7-Κ6Κ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19A28/2017 (αρ.πρωτ. 22665/25-10-2017) της 19/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” του Δήμου Σαλαμίνας στo Ο.Τ. 338.

5) ΑΔΑ: Ω6ΚΧ7Λ7-93Ο – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19A29/2017 (αρ.πρωτ. 22666/25-10-2017) της 19/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” του Δήμου Σαλαμίνας στo Ο.Τ. 338.

6) ΑΔΑ: 7ΝΩΘ7Λ7-7ΦΔ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19 Α 21 / 2017 της με αρ. 19/2007 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας «Άγιος Γεώργιος» του Δήμου Σαλαμίνας των ιδιοκτησιών με κ.α. 0062005 και 0067002 στα Ο.Τ. 62 και 67.

7) ΑΔΑ: 7Σ057Λ7-Φ4Φ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 17 Α 11 / 2017 της με αρ. 17/2007 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας «Ψιλή Άμμος» του Δήμου Σαλαμίνας της ιδιοκτησίας με κ.α. 0115008 στο Ο.Τ. 115.

8) ΑΔΑ: ΩΛΣΥ7Λ7-ΚΚΛ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 19 Α 24 /2017 (Αρ. πρωτ. 14220/21-09-2017) της με αρ. 19/2007 Πράξης Εφαρμογής της περιοχής «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» του Δήμου Σαλαμίνας, της ιδιοκτησίας με κ.α. 0317005 στο Ο.Τ. 317.

9) ΑΔΑ: 7Υ8Ξ7Λ7-ΙΧΓ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19A25/2017 (αρ.πρωτ. 14218/25-09-2017 της 19/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” του Δήμου Σαλαμίνας στo Ο.Τ. 330.

10) ΑΔΑ: Ω6ΨΝ7Λ7-9ΦΟ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους δώδεκα χιλιάδες τετρακόσια δώδεκα ευρώ και σαράντα λεπτά (12.412,40 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97730800601 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΑΤΕΡΛΙ – ΚΑΝΑΚΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη «πληρωμής του έργου <<Εργασίες αποκατάστασης βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης Σατερλί- Κανάκια στο Δ. Σαλαμίνας>> (συμπληρωματική ανάληψη)» της «Περιφερειακή ενότητα Νήσων.»

11) ΑΔΑ: 6ΓΘΦ7Λ7-ΗΘΧ – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ».

12) ΑΔΑ: 7ΗΞΣΟΡ1Κ-ΤΧΝ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 175/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας

13) ΑΔΑ: 7Φ7ΕΟΡ1Κ-Ψ0Σ – Μερική Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Δ/247194/9-8-1976 (ΦΕΚ 288/Δ/21-9-1976) απόφασης του Νομάρχη Αττικής Διαμερίσματος Πειραιά, περί κήρυξης ως αναδασωτέων, δημοσίων δασικών εκτάσεων νήσου Σαλαμίνος και νήσου Σπετσών

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

1) ΑΔΑ: 6ΡΦ37Λ7-ΓΜΡ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΒΑΡΑ

2) ΑΔΑ: ΩΒ5Ο7Λ7-0Ξ8 – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

3) ΑΔΑ: Ω0ΡΚ7Λ7-Τ6Ζ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ 07-ΣΑΡ/2017 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Αρ.πρωτ. 4206/2017) της υπ΄αριθμ1/2011 Πράξης Εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης «Επέκτασης των πολεοδομικών ενοτήτων (Π.Ε.) 1,2 και 3 του Δήμου Αναβύσσου (Ν.Αττικής)»

4) ΑΔΑ: Ω4ΣΥ7Λ7-ΗΓΒ – Παραχώρηση χρήσης του φορτηγού με αριθ.κυκλοφ. ΚΗΟ-6106, ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Αττικής – Π.Ε Ανατολικής Αττικής, στο Δήμο Σαρωνικού.

5) ΑΔΑ: 60Δ97Λ7-Φ7Ι – Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, για την παροχή υπηρεσιών «Αποκατάσταση και συντήρηση της εγκατάστασης οδοφωτισμού στο τμήμα: Κόμβος Ιππικού Κέντρου – Καλύβια – Ανάβυσσος από χ.θ.0+000 έως χ.θ. 5+804,20», προϋπολογισμού 20.000,00€ (πλέον ΦΠΑ).

6) ΑΔΑ: 7Ζ8ΕΟΡ1Κ-ΧΤ7 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στο ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ σε κοινόχρηστη έκταση στη θέση ΟΛΥΜΠΟΣ 1 στη Δημοτική Ενότητα Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

7) ΑΔΑ: Ω26ΘΟΡ1Κ-92Π – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στο ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ σε Δημοτική έκταση στη θέση «ΠΡΟΦΑΡΤΑ 1» της Δημοτικής Ενότητας Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

8) ΑΔΑ: Ω5ΘΝΟΡ1Κ-5Φ8 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στο ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ σε κοινόχρηστη έκταση στη θέση ΠΡΟΦΑΡΤΑ 2 στη Δημοτική Ενότητα Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

9) ΑΔΑ: Ω3Φ1ΟΡ1Κ-9ΒΟ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στο ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ σε κοινόχρηστη έκταση στη θέση ΝΤΙΣΙΡΙ της Δημοτικής Ενότητας Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

10) ΑΔΑ: ΩΘΤΤΟΡ1Κ-Τ0Λ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στο ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ σε κοινόχρηστη έκταση στην οδό ΠΕΛΟΠΟΣ (θέση ΣΑΡΩΝΙΔΑ 1) της Δημοτικής Ενότητας Σαρωνίδας του Δήμου Σαρωνικού, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

11) ΑΔΑ: Ω4ΑΧΟΡ1Κ-Σ9Χ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στο ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ σε κοινόχρηστη έκταση στη θέση ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ της Δημοτικής Ενότητας Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

12) ΑΔΑ: 6ΚΧΠΟΡ1Κ-ΧΟΖ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στο ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ σε κοινόχρηστη έκταση στη θέση ΟΛΥΜΠΟΣ 2 της Δημοτικής Ενότητας Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

13) ΑΔΑ: Ω8ΟΡΟΡ1Κ-ΦΗΞ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από πηγάδι υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στο ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ σε κοινόχρηστη έκταση στη θέση ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ της Δημοτικής Ενότητας Παλαιάς Φώκαιας του Δήμου Σαρωνικού, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

14) ΑΔΑ: ΩΨ1ΜΟΡ1Κ-Π29 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στο ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ σε κοινόχρηστη έκταση στη συμβολή οδών ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ (θέση ΣΑΡΩΝΙΔΑ 2) της Δημοτικής Ενότητας Σαρωνίδας του Δήμου Σαρωνικού, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής

15) ΑΔΑ: Ω6ΙΔΟΡ1Κ-50Ω – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στο ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ σε δημοτική έκταση στη θέση ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ της Δημοτικής Ενότητας Αναβύσσου του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής..

16) ΑΔΑ: 643ΩΟΡ1Κ-ΩΝ7 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στο ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ σε δημοτική έκταση στη θέση ΝΤΑΜΑΡΙ της Δημοτικής Ενότητας Αναβύσσου του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής..

17) ΑΔΑ: 6ΤΒΥΟΡ1Κ-Ρ49 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στο ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ σε κοινόχρηστη έκταση στη θέση ΓΗΠΕΔΟ της Δημοτικής Ενότητας Παλαιάς Φώκαιας του Δήμου Σαρωνικού, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

18) ΑΔΑ: 7Ι4ΤΟΡ1Κ-53Σ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από πηγάδι πολλαπλής χρήσης (άρδευση πρασίνου/ πυρόσβεση) στο ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ σε κοινόχρηστη έκταση στη θέση ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ της Δημοτικής Ενότητας Παλαιάς Φώκαιας του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

19) ΑΔΑ: 7ΝΔΧΟΡ1Κ-ΧΘΞ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από γεώτρηση πολλαπλής χρήσης (άρδευση πρασίνου/ πυρόσβεση) στο ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ σε κοινόχρηστη έκταση στη θέση ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ της Δημοτικής Ενότητας Παλαιάς Φώκαιας του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

1) ΑΔΑ: 7ΧΙΧΟΡ1Κ-ΞΓΣ – Μερική κύρωση του δασικού χάρτη των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων των δήμων Αίγινας, Αγκιστρίου, Κυθήρων, Πόρου, Τροιζηνίας-Μεθάνων, Ύδρας και Σπετσών, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: