ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Να βλέπετε συχνά τη συγκεκριμένη σελίδα ακόμη και λίγες ημέρες ή και εβδομάδες μετά την πάροδο του μηνός Οκτωβρίου 2017, διότι καθημερινώς θα ενημερώνεται με νέες αποφάσεις, όπως αυτές θα αναρτώνται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» από τον Δήμο Σαρωνικού.

Γενικά για το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» της «Ενότητας Σαρωνικού». Δείτε, επίσης: 1) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ και 2) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

ΑΔΑ: ΨΥ63Ω1Ξ-ΔΗΤ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΒΙΝΤΕΟ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1) ΑΔΑ: 64ΦΙΩ1Ξ-374 – Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού μέλους επιτροπής του αρθ. 7 του Π.Δ. 270/81

2) ΑΔΑ: 66Α2Ω1Ξ-ΡΞ6 – Αντικατάσταση μέλους Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

3) ΑΔΑ: 6377Ω1Ξ-ΜΓΜ – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

4) ΑΔΑ: Ψ6Λ5Ω1Ξ-ΩΨΨ – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

5) ΑΔΑ: ΩΚ58Ω1Ξ-ΩΘΕ – Απ ευθείας ανάθεση «ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ( ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΓΛΩΣΣΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ )»

6) ΑΔΑ: 6ΖΙ4Ω1Ξ-Ε1Ρ – Απ ευθείας ανάθεση της «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

7) ΑΔΑ: 6Γ0ΙΩ1Ξ-6ΒΨ – Απ ευθείας ανάθεση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

8) ΑΔΑ: 6ΦΔ5Ω1Ξ-Μ5Λ – Απ ευθείας ανάθεση της «ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ)»

9) ΑΔΑ: ΨΦ8ΗΩ1Ξ-ΚΨ0 – Απ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ»

10) ΑΔΑ: 6Θ5ΜΩ1Ξ-8ΥΣ – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία «ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

11) ΑΔΑ: ΩΗ0ΑΩ1Ξ-ΚΝΓ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΙΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΡΟΥΧΑ)ΚΛΠ

12) ΑΔΑ: 7Ξ1ΖΩ1Ξ-ΩΓΖ – «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ & ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΔΩΝ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

13) ΑΔΑ: ΩΓΜΓΩ1Ξ-Μ6Ω – Μετακίνηση υπαλλήλων εκτός έδρας

ΒΙΝΤΕΟ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

1) Γιώργος Σωφρόνης: Είμαι υπέρ της δημιουργίας μίας ομάδας ποδοσφαίρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

1) Επεκτείνεται για την περίοδο 2017-2018 η παροχή έκπτωσης 50% στα εισιτήρια του ΚΤΕΛ, για όλους τους μαθητές του Δήμου Σαρωνικού

2) Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου κατά της μεταφοράς των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου Σαρωνικού στην Τράπεζα της Ελλάδος.

3) Πρόγραμμα δωρεάν λογοθεραπευτικής και μαθησιακής αξιολόγησης για παιδιά στις περιοχές Καλυβίων και Κουβαρά

4) Το πρώτο βήμα έγινε: η Δημοτική Συγκοινωνία του Δήμου Σαρωνικου γίνεται πραγματικότητα.

5) Εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στο Δήμο Σαρωνικού – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

6) Μήνυμα του Δημάρχου Σαρωνικού, για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1) ΑΔΑ: ΨΠ5ΖΩ1Ξ-4Ε6 – ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

2) ΑΔΑ: ΩΜΚΡΩ1Ξ-766 – ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

3) ΑΔΑ: 69ΗΩΩ1Ξ-Ζ2Μ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση για την 22η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού στις 10-10-2017

2) Πρόσκληση για την 23η ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού στις 11-10-2017

3)  Πρόσκληση για την 24η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού στις 03-11-2017

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1) Πίνακας αποφάσεων 22ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Δήμου Σαρωνικού

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: 7ΓΝΛΩ1Ξ-7ΤΕ – Έγκριση Ισολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.

2) ΑΔΑ: 7ΤΜΟΩ1Ξ-ΚΞ6 – Έγκριση πεπραγμένων προέδρου Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού για την χρήση έτους 2016.

3) ΑΔΑ: 6Η96Ω1Ξ-Μ3Ω – Λήψη απόφασης περί καταβολής αποζημίωσης στον Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού.

4) ΑΔΑ: ΩΗΟ0Ω1Ξ-ΤΡΜ – Αναμόρφωση (3η) Προϋπολογισμού ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού έτους 2017.

5) ΑΔΑ: ΩΖ1ΜΩ1Ξ-ΘΓΣ – Έγκριση παραλαβής του Β1 σταδίου της μελέτης «Καθορισμός χρήσεων γης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δ.Κ. Σαρωνίδας του Δήμου Σαρωνικού»

6) ΑΔΑ: ΩΥ4ΑΩ1Ξ-ΞΔΑ – Λήψη απόφασης για την ένταξη των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου μας σε κατηγορίες σύμφωνα με την Ν. 4479/2017.

7) ΑΔΑ: 6ΔΓΠΩ1Ξ-ΕΦΝ – Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης Δήμου Σαρωνικού»

8) ΑΔΑ: 7ΙΗ5Ω1Ξ-ΚΨ2 – Αντικατάσταση μελών Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού.

9) ΑΔΑ: 7ΘΖΖΩ1Ξ-4ΧΦ – Αντικατάσταση μελών Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού.

10) ΑΔΑ: ΩΒΡ5Ω1Ξ-Κ1Ξ – Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Τοπική Κοινότητα Κουβαρά».

11) ΑΔΑ: ΩΗΩ6Ω1Ξ-ΓΚΞ – Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση τμήματος οδού Γ. Σιδέρη Δ.Κ. Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού».

12) ΑΔΑ: ΨΧΦΨΩ1Ξ-ΧΡΗ – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. (« Έξοδα Ταχυμεταφορών μηνός Ιανουαρίου 2017»

13) ΑΔΑ: 787ΞΩ1Ξ-992 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. («Έξοδα Ταχυμεταφορών περιόδου 01/02/2017-05/02/2017»)

14) ΑΔΑ: 70Υ7Ω1Ξ-Ι21 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. («Δαπάνες για μυοκτονίες και απεντομώσεις Δημοτικών Κτιρίων – Απεντόμωση και μυοκτονία στο Δημοτικό κτίριο της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας»).

15) ΑΔΑ: ΩΣΗ6Ω1Ξ-ΣΥ8 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. («Δαπάνες μυοκτονιών, απεντομώσεων στο σταθμό μεταφόρτωση απορριμμάτων στα Καλύβια»).

16)  ΑΔΑ: 7ΧΠΒΩ1Ξ-ΟΣ5 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. («Προμήθεια και εγκατάσταση καμερών για το σύστημα παρακολούθησης των Δημοτικών κτιρίων (Δ.Ε. Κουβαρά).»)

17) ΑΔΑ: 6Η4ΦΩ1Ξ-ΦΣΦ – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. («Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων για την υπηρεσία Πρασίνου Δήμου Σαρωνικού»)

18) ΑΔΑ: ΩΓΒΨΩ1Ξ-Κ9Σ – Λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Φαρμακείου δυνάμει της υπ’ αριθμ 5188/04-07-2017 απόφασης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» (κωδικό ΟΠΣ 5003608.)

19) ΑΔΑ: Ω5ΞΤΩ1Ξ-Ξ5Τ – Έγκριση μελέτης «Μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης αθλητικών εγκαταστάσεων Δ. Σαρωνικού».

20) ΑΔΑ: ΨΩΡΑΩ1Ξ-ΓΦΡ – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση κεντρικής πλατείας Καλυβίων και πλατείας Λαγονησίου στο ΚΧ 634 της Δ.Ε. Καλυβίων»

21) ΑΔΑ: 7ΦΗΦΩ1Ξ-91Ι – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση Κοινόχρηστου Χώρου στο ΟΤ 140 του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καλυβίων».

22) ΑΔΑ: 6Θ4ΥΩ1Ξ-Ω77 – Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2016 (ορισμός ημερομηνίας και καθορισμός χώρου), σύμφωνα με το άρθρο 217 του ΔΚΚ.

23) ΑΔΑ: Ψ01ΕΩ1Ξ-6ΟΘ – Λήψη απόφασης περί εορτασμού της επετείου της 28ης Οκτωβρίου για το έτος 2017.

24) ΑΔΑ: 7ΣΠΒΩ1Ξ-Δ7Π – Λήψη απόφασης περί συμμετοχής του Δήμου Σαρωνικού στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση Philoxenia 2017 που θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη από τις 10/11 έως και 12/11/2017, ορισμός αντιπροσωπίας του Δήμου, έγκριση μετακίνησης και δαπανών αυτής καθώς και ψήφιση σχετικών πιστώσεων.

25) ΑΔΑ: 669ΣΩ1Ξ-Λ3Θ – Λήψη απόφασης περί αποστολής αιτήματος για την κάλυψη 10 θέσεων ΥΕ Καθαριότητας για τις ανάγκες των ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας

ΒΙΝΤΕΟ

1)  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ 10-10-2017

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 1-3

Ενημέρωση για το ΚΕΛ από τον δήμαρχο Γιώργο Σωφρόνη και συζήτηση

2)  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ 11-10-2017 (σε συνέχεια της 10ης Οκτ)

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 4-7

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 8-9

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 10-20

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση για τη 29η συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού στις 4-10-2017

2) Πρόσκληση για τη 30η συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού στις 18-10-2017

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1) Πίνακας απoφάσεων της 29ης συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής στις 04-10-2017

2) Πίνακας απoφάσεων της 30ης συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής στις 18-10-2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: Ψ0ΝΕΩ1Ξ-ΦΔΙ – Ε.Η.Δ. Κατάρτιση όρων διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για την απόσυρση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων (ΟΤΚΖ) δωδεκάμηνης διάρκειας» (σχετ. η αριθ. 189/2017 απόφαση Δ.Σ.).

2) ΑΔΑ: Ω1Κ8Ω1Ξ-ΝΜΧ – Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων οδού Αγ. Τριάδος Δ.Ε. Αναβύσσου Δήμου Σαρωνικού»

3) ΑΔΑ: ΨΥ2ΕΩ1Ξ-0ΒΨ – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της «Προμήθειας τροχήλατων μεταλλικών και πλαστικών κάδων-προμήθεια μικρών κάδων-ανταλλακτικά μεταλλικών κάδων απορριμμάτων».

4) ΑΔΑ: 6ΒΩΠΩ1Ξ-822 – Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια οργάνων Παιδικών Χαρών».

5) ΑΔΑ: ΩΤΜ4Ω1Ξ-ΦΟΚ – Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή Πλατειών, Παιδικών Χαρών, Πάρκων και λοιπών Κοινόχρηστων Χώρων».

6) ΑΔΑ: ΨΘ32Ω1Ξ-ΙΝΚ – Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. τιμολογίων μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2017.

7) ΑΔΑ: Ψ2ΒΓΩ1Ξ-ΓΚ1 – Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού.

8) ΑΔΑ: 7ΚΣΓΩ1Ξ-91Π – Ε.Η.Δ. Αποδοχή δωρεάς (δάπεδο και κλιματιστικό μηχάνημα, στο ΚΑΠΗ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ) της εταιρείας ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ ΑΙΓΕΑΣ.

9) ΑΔΑ: ΨΨΣΖΩ1Ξ-Ι5Μ – Αποπληρωμή εισφοράς Β΄ τριμήνου 2017 του Δήμου Σαρωνικού στον ΕΔΣΝΑ, ποσού 59.960,21 ευρώ και ψήφιση της σχετικής πίστωσης

10) ΑΔΑ: 6ΚΒΨΩ1Ξ-ΣΛΕ – Ε.Η.Δ. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου επί εκδίκασης αίτησης αναίρεσης των Αναστασίου και Ιωάννη Μαρίνη, και ανάθεσης σύνταξης συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου για την παροχή δικαστικής πληρεξουσιότητας.

11) ΑΔΑ: 6ΗΔΡΩ1Ξ-ΑΒΡ – Ε.Η.Δ. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και λογισμικού-προμήθεια εκτυπωτών και σαρωτών κλπ», περί κατακύρωσης της προμήθειας.

12) ΑΔΑ: 6ΣΜΡΩ1Ξ-ΖΛ2 – Ε.Η.Δ. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια του συνόλου των καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Σαρωνικού και των Νομικών Προσώπων αυτού».

13) ΑΔΑ: 67ΦΝΩ1Ξ-Ο0Γ – Ε.Η.Δ. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη αίτησης διόρθωσης ληξιαρχικής πράξης και ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου.

14) ΑΔΑ: 6ΡΒΝΩ1Ξ-ΘΨ6 – Ψήφιση πίστωσης για «Αναλύσεις δειγμάτων νερού από τις δεξαμενές του δικτύου ύδρευσης».

15) ΑΔΑ: ΩΕΑΖΩ1Ξ-ΚΣΝ – Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού.

16) ΑΔΑ: 68ΗΞΩ1Ξ-57Α – Συμμόρφωση με την αριθ. 4228/17 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (υπόθεση αγωγής ΣΑΡΙΔΑΚΗ).

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση για συνεδρίαση της επιτροπής ποιότητας ζωής του Δήμου Σαρωνικού στις 16-10-2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1)  Πίνακας απoφάσεων της 11ης συνεδρίασης επιτροπής ποιοτητας ζωής στις 15-10-2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: 6ΜΑΥΩ1Ξ-Α0Χ – Κατανομή ποσού 48.890,00 ευρώ έτους 2017 από Γ΄κατανομή ΚΑΠ στις Σχολικές Επιτροπές, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων (ποσό χρηματοδότησης 48.890,00€ που αναλύεται ως: προμήθεια 73,33+ Λειτουργικές δαπάνες σχολείων ΚΑΙ Σχολικοί Τροχονόμοι 48.816,67€).

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου της Δ.Κ. Καλυβίων στις 23-10-2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1) Πίνακας αποφάσεων του συμβουλίου της ΔΚ Καλυβίων στις 23-10-2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου της Δ.Κ. Αναβύσσου στις 27-10-2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου της Δ.Κ. Παλαιάς Φώκαιας στις 31-10-2017

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1)  Πίνακας αποφάσεων του συμβουλίου της ΔΚ Παλαιάς Φώκαιας στις 31-10-2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου της Δ.Κ. Σαρωνίδας στις 31-10-2017

ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 2018

ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤ. ΠΡΟΣΧ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε 2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας αποφάσεων του συμβουλίου της ΔΚ Σαρωνίδας στις 31-10-2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου της Δ.Κ. Κουβαρά στις 30-10-2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1)  Πίνακας αποφάσεων του συμβουλίου της ΔΚ Κουβαρά στις 30-10-2017

ΒΙΝΤΕΟ

ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση Δ.Σ. Νομικού Προσώπου ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ στις 23-10-2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων ΔΣ Νομικού Προσώπου ´ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ´ κατά τη 11η συνεδρίαση στις 23-10-2017

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: ΩΞ3ΩΟΕΤ3-ΥΝΙ – Αντιλογισμός ποσών

2) ΑΔΑ: ΩΒΠ5ΟΕΤ3-632 – Δ΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2017

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΥ

1) ΑΔΑ: 73ΞΤΟΕΤ3-8ΚΧ – ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ

2) ΑΔΑ: 7Γ8ΨΟΕΤ3-ΜΟ1 – ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ

3) ΑΔΑ: ΩΙΑΟΟΕΤ3-65Ρ – ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ – ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΛΠ

4) ΑΔΑ: 6ΒΠΣΟΕΤ3-ΠΗΝ – ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ¨Η ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ

5) ΑΔΑ: 7ΔΙΓΟΕΤ3-ΦΩΘ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

6) ΑΔΑ: 75Ω2ΟΕΤ3-ΠΗ3 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

7) ΑΔΑ: ΩΔΝΨΟΕΤ3-ΗΕΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

8) ΑΔΑ: Ω4ΧΔΟΕΤ3-ΡΒ9 – ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

9) ΑΔΑ: 6ΩΙ7ΟΕΤ3-42Δ – ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ

10) ΑΔΑ: 6Π3ΝΟΕΤ3-51Ο – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

11) ΑΔΑ: 6ΩΧ4ΟΕΤ3-Ε7Ω – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1) ΑΔΑ: 6ΔΑΩΟΕΤ3-Α63 – ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

2) ΑΔΑ: ΩΨ00ΟΕΤ3-Π95 – ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

(ΑΔΜΚΕΣ)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΔΜΚΕΣ

1) ΑΔΑ: 6Ν5ΤΟΕΤ3-Γ3Ξ – Απόφαση πρόεδρου ανάθεσης για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από διαδικτυακή βάση πληροφοριών και εφαρμογών Δημοτικών Επιχειρήσεων

2) ΑΔΑ: ΩΖΖΛΟΕΤ3-9ΙΓ – Απόφαση προέδρου ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων

3) ΑΔΑ: ΩΗΛΝΟΕΤ3-Η6Χ – Απόφαση προέδρου έγκρισης διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια ξυλείας για κατασκευή στεγάστρου σε Κ/Χ χώρο Δήμου Σαρωνικού».

4) ΑΔΑ: 72ΠΧΟΕΤ3-ΩΕΝ – Απόφαση προέδρου έγκρισης διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση των εργασιών «Επισκευή και συντήρηση χώρων δημοτικής καντίνας “Κιόσκι” Δήμου Σαρωνικού»

5) ΑΔΑ: 6Α82ΟΕΤ3-8ΗΣ – Απόφαση προέδρου ανάθεσης προμήθειας «Προμήθεια ξυλείας για κατασκευή στεγάστρου σε Κ/Χ χώρο Δήμου Σαρωνικού»

6) ΑΔΑ: 7ΙΩΛΟΕΤ3-Σ4Φ – Απόφαση προέδρου ανάθεσης για την εκτέλεση των εργασιών «Επισκευή και συντήρηση χώρων δημοτικής καντίνας “Κιόσκι” Δήμου Σαρωνικού»

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1) ΑΔΑ: ΨΨΠΦΟΕΤ3-1ΛΧ – Σύμβαση προμήθειας «Προμήθεια ξυλείας για κατασκευή στεγάστρου σε Κ/Χ χώρο Δήμου Σαρωνικού»

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΜΚΕΣ

1) ΑΔΑ: ΩΕ1ΑΟΕΤ3-47Υ – Λήψη απόφασης περί ψήφισης (διάθεσης) πίστωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από διαδικτυακή βάση πληροφοριών και εφαρμογών Δημοτικών Επιχειρήσεων»

2) ΑΔΑ: ΩΙΒΞΟΕΤ3-ΛΗΡ – Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική κάλυψη της εταιρείας ενώπιον του 6ου τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 16.10.2017 (Αρ. Κλήσεως ΚΑ46220/2016)

3) ΑΔΑ: ΩΣΗΡΟΕΤ3-8ΕΨ – Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική κάλυψη της εταιρείας ενώπιον του 6ου τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 16.10.2017 (Αρ. Κλήσεως ΚΑ46225/2016)

4) ΑΔΑ: 69ΛΡΟΕΤ3-5Σ4 – Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική κάλυψη της εταιρείας ενώπιον του 6ου τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 16.10.2017 (Αρ. Κλήσεως ΚΑ46229/2016)

5) ΑΔΑ: 6Ο7ΝΟΕΤ3-89Η – Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική κάλυψη της εταιρείας ενώπιον του 6ου τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 16.10.2017 (Αρ. Κλήσεως ΚΑ46236/2016)

6) ΑΔΑ: ΩΕΓΤΟΕΤ3-ΡΣ8 – Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική κάλυψη της εταιρείας ενώπιον του 6ου τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 16.10.2017 (Αρ. Κλήσεως ΚΑ46239/2016)

7) ΑΔΑ: 75Ε6ΟΕΤ3-ΓΡΨ – Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική κάλυψη της εταιρείας ενώπιον του 6ου τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 16.10.2017 (Αρ. Κλήσεως ΚΑ46243/2016)

8) ΑΔΑ: Ω4ΦΠΟΕΤ3-25Ο – Λήψη απόφασης περί ψήφισης (διάθεσης) πίστωσης για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια ξυλείας για κατασκευή στεγάστρου σε Κ/Χ χώρο Δήμου Σαρωνικού».

9) ΑΔΑ: ΩΒ01ΟΕΤ3-ΦΟΝ – Λήψη απόφασης περί ψήφισης (διάθεσης) πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών «Επισκευή και συντήρηση χώρων δημοτικής καντίνας “Κιόσκι” Δήμου Σαρωνικού»

10) ΑΔΑ: 60Ω9ΟΕΤ3-Β68 – Απόφαση προέδρου ανάθεσης για την εκτέλεση των εργασιών «Εργασίες συντήρησης δύο παιδικών χαρών στις καντίνες Πέτρινο και Το Κιόσκι» της ΑΔΜΚΕΣ.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΚΕΔΣΑ)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΔΣΑ

 1) ΑΔΑ: 6ΑΑ9ΟΕΤ3-ΘΣΒ – Πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια «Δαπάνες προμήθειας οικοσυσκευών» της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού με απευθείας ανάθεση.

2) ΑΔΑ: 6ΑΑ9ΟΕΤ3-ΘΣΒ – Πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια «Δαπάνες προμήθειας οικοσυσκευών» της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού με απευθείας ανάθεση.

3) ΑΔΑ: ΩΧΘΝΟΕΤ3-ΤΘΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1) ΑΔΑ: 704ΗΟΕΤ3-Σ86 – ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΔΣΑ

1) ΑΔΑ: 66ΜΘΟΕΤ3-342 – Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού Σ.Μ.Ε. για τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» Περιόδου 2017-2018.

2) ΑΔΑ: ΩΓ7ΔΟΕΤ3-88Ψ – Ορθή Επανάληψη της 48/2017 απόφασης του ΔΣ περί «Εισήγησης-πρότασης του ΔΣ για την καταβολή αποζημίωσης στον Πρόεδρο, στην οποία θα έχει συνυπολογιστεί η οικονιμική κατάσταση της Επιχείρησης, κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο».

3) ΑΔΑ: 704ΗΟΕΤ3-Σ86 – ΣΥΜΒΑΣΗ

4) ΑΔΑ: Ω7ΚΘΟΕΤ3-Η61 – Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την διαδικασία εκδίκασης της Αγωγής δώδεκα ατόμων κατά της ΚΕΔΣΑ και ανέφερε ότι :

5) ΑΔΑ: 7Θ69ΟΕΤ3-ΛΞΡ – Αντιλογισμός ποσών σε Κ.Α. εξόδων του προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.ΣΑ οικ. έτους 2017.

6) ΑΔΑ: 7Θ69ΟΕΤ3-ΛΞΡ – Αντιλογισμός ποσών σε Κ.Α. εξόδων του προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.ΣΑ οικ. έτους 2017.

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1) ΑΔΑ: 71ΡΩΟΕΤ3-ΞΜΕ – Εξουσιοδότηση μελών Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού προς το νέο Πρόεδρο για την οικονομική διαχείριση του ταμείου της επιτροπής καθώς και τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών στην τράπεζα EUROBANK .

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

1) ΑΔΑ: ΩΑ89Ω1Ξ-76Θ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1235 για :ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚ. ΕΠΙΜ. ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) ΕΠΙΔ. ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2979ΣΤ/17, 2977ΣΤ/17, 2982ΣΤ/17 ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ, ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΔ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ 10 ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΥΚΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ (Ο.Ε. 167/17)

2) ΑΔΑ: 7ΔΓΣΩ1Ξ-ΝΔΤ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1231 για :ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ. 2930ΣΤ/17, 2928ΣΤ/17, 2927ΣΤ/17, 2926ΣΤ/17 ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΔ Α.Ε. ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (Ο.Ε. 166/17)

3) ΑΔΑ: Ψ7ΟΒΩ1Ξ-ΩΞ6 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1243 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 Δ.Ε. ΚΑΛΥΒΙΩΝ

4) ΑΔΑ: 98ΡΠΩ1Ξ-47Χ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1244 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 Δ.Ε. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

5) ΑΔΑ: Ψ9ΥΙΩ1Ξ-ΓΜ8 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1245 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 Δ.Ε. ΠΑΛ. ΦΩΚΑΙΑΣ, ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ & ΚΟΥΒΑΡΑ

6) ΑΔΑ: 71ΦΑΩ1Ξ-Ζ6Χ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1267 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 Δ.Ε. ΚΑΛΥΒΙΩΝ

7) ΑΔΑ: 9ΡΚΝΩ1Ξ-27Η – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1268 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 Δ.Ε. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ & ΚΟΥΒΑΡΑ

8) ΑΔΑ: 9ΘΣΣΩ1Ξ-ΕΔΕ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1269 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 Δ.Ε. ΠΑΛ. ΦΩΚΑΙΑΣ & ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

9) ΑΔΑ: ΩΧ6ΗΩ1Ξ-1ΦΘ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1289 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ 4ου ΛΟΓ/ΜΟΥ (30% B1’ ΦΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ & 70% B2 ΦΑΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ – ΚΑΤΑΝΟΜΗ 50%) ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘ.35/13 ΑΠΟΦ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

10) ΑΔΑ: Ω0Τ8Ω1Ξ-ΝΧΞ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1290 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ 4ου ΛΟΓ/ΜΟΥ (30% B1’ ΦΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ & 70% B2 ΦΑΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ – ΚΑΤΑΝΟΜΗ 50%) ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘ.35/13 ΑΠΟΦ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

11) ΑΔΑ: 78ΟΡΩ1Ξ-ΤΟΩ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1304 για :ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ TETRA SERVICES (ΡΑΔΙΟΚΑΛΥΨΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/09/2017 – 30/09/2017 ΓΙΑ 8 ΑΡΙΘΜΟΥΣ 6960120159, -160, -161, -162, -163, -164, -165, -166 (Δ.Σ. 131/15, Ο.Ε. 210/15)

12) ΑΔΑ: 9ΡΨΡΩ1Ξ-6Ψ3 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-212 για :ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΤΟΥΣ 2017 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡ. ΕΤΟΥΣ 2016 & ΑΝΤΙΣΤΑΘΜ. ΟΦΕΛΟΥΣ 2017 ΥΠΕΡ ΕΔΣΝΑ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ-ΕΝΑΝΤΙ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/4-30/6/17 (ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1ης ΔΟΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΕ ΝΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΙ ΑΠΌ ΑΠΟΔΟΣΗ Δ.Τ. ΔΕΗ)

13) ΑΔΑ: 67ΠΔΩ1Ξ-Β7Ι – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-210 για :ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΌ ΆΛΛΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 7652/17)

14) ΑΔΑ: ΩΡ4ΘΩ1Ξ-ΡΩΕ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-211 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΘΕΩΝ ΣΤΑ ΝΤΑΜΑΡΙΑ Δ.Κ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ (ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 9704/17)

15) ΑΔΑ: 7Υ03Ω1Ξ-ΠΔ4 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-213 για :ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 19339/16 )

16) ΑΔΑ: 7ΞΙΙΩ1Ξ-ΔΚΓ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1350 για :ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞ. ΔΙΚΗΓ. ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤ. ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΥ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΙΤΙΟΛ. ΕΚΘΕΣΗΣ & ΕΝΗΜ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΠΕΞΗΓ. & ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝ. ΡΥΘΜ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛ. ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛ. ΜΕΛ. ΛΕΩΦ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ (ΑΠΟΦ. ΣΤΕ 369&524/16)(Δ.Σ.187/16,Ο.Ε.229 &244/16)

17) ΑΔΑ: ΨΩΛΟΩ1Ξ-ΧΛ6 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-215 για :ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/17, 2/17 & 3/17 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ (3η ΔΟΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ)

18) ΑΔΑ: 60ΝΘΩ1Ξ-ΑΙΘ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-216 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟ ΑΠΌ ΤΗΝ Ι ΚΑΤΑΝΟΜΗ Κ.Α.Π. 2017 (10η – ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 32625/17 ΧΕΠ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ. (=142.184,83*7,18%)

19) ΑΔΑ: 7ΚΑ3Ω1Ξ-8ΜΕ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1398 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΣΤΙΣ 13/07/2017

20) ΑΔΑ: ΨΠΦΒΩ1Ξ-ΑΗΚ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1368 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Α ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Δ.Κ. ΠΑΛ. ΦΩΚΑΙΑΣ(ΠΟΛΕΟΔ. ΕΝΟΤ. 1&2) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔ. ΕΝΟΤ.1 & 2 ΤΗΣ ΚΟΙΝ. ΠΑΛ. ΦΩΚΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜ. ΑΥΓΗ & ΕΣΤΙΑ 7,8 &9/07/2017

21) ΑΔΑ: ΩΟΖΣΩ1Ξ-8ΧΒ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1373 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡ. 9148/27-6-17 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΛ. ΦΩΚΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΒΔΟΜΗ ΤΗΝ 08/07/2017

22) ΑΔΑ: 6ΚΠΙΩ1Ξ-ΥΑΝ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1405 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΒΔΟΜΗ ΣΤΙΣ 15/07/2017

23) ΑΔΑ: 6Ζ3ΙΩ1Ξ-ΒΥΤ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1376 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Α ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Δ.Κ. ΠΑΛ. ΦΩΚΑΙΑΣ(ΠΟΛΕΟΔ. ΕΝΟΤ. 1&2) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔ. ΕΝΟΤ.1 & 2 ΤΗΣ ΚΟΙΝ. ΠΑΛ. ΦΩΚΑΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜ. ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ 7&14/07/2017

24) ΑΔΑ: ΨΥΥ2Ω1Ξ-1ΟΦ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1370 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Α ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Δ.Κ.ΠΑΛ.ΦΩΚΑΙΑΣ(ΠΟΛΕΟΔ. ΕΝΟΤ.1&2) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔ. ΕΝΟΤ.1 & 2 ΤΗΣ ΚΟΙΝ. ΠΑΛ. ΦΩΚΑΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΒΔΟΜΗ ΣΤΙΣ 8 &15/7/2017

25) ΑΔΑ: Ω26ΦΩ1Ξ-ΖΟΞ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1433 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΣΤΙΣ 14/07/2017

26) ΑΔΑ: ΨΘΠΛΩ1Ξ-Υ1Ο – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1429 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΤΙΣ 13/07/2017

27) ΑΔΑ: 7ΖΛΜΩ1Ξ-9ΙΨ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1419 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΙΣ 14/07/2017

28) ΑΔΑ: ΩΡ43Ω1Ξ-ΥΟΩ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1429 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΤΙΣ 13/07/2017

29) ΑΔΑ: 724ΗΩ1Ξ-ΙΣΜ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1420 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΙΣ 13/07/2017

30) ΑΔΑ: 7ΥΩΔΩ1Ξ-ΗΝΙ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-1151 για :ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ COSMOTE 694-4512319, 694-4542155, 694-8897214, 694-8897215, 694-8897216, 698-6541312, 698-6541313, 698-6541314, 698-6541315 & 698-6541316 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 17/9/2017 – 16/10/2017 ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1) ΑΔΑ: 7ΖΑΠΟΡ1Κ-ΘΙ3 – Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου, λόγω πυρκαγιάς, στις θέσεις « ΚΤΗΜΑ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ, ΠΥΡΓΑΚΙ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΟΛΥΜΠΟΣ, ΣΚΟΡΔΙ, ΣΑΡΩΝΙΔΑ » του Δήμου Σαρωνικού Ν. Αττικής.

2) ΑΔΑ: ΩΟΙΑ7Λ7-ΩΧΨ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2883/18-07-2017 (08-ΣΑΡ/2017) ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της με αρ. 1/2011 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης «Επέκταση των Πολεοδομικών Ενοτήτων (Π.Ε.) 1, 2 και 3 της Δημοτικής Ενότητας Αναβύσσου (Ν. αττικής)» του Δήμου Σαρωνικού της ιδιοκτησίας με κ.α.κ. 0316008 στο Ο.Τ. 74.

3) ΑΔΑ: ΩΧΣ1ΟΡ1Κ-Λ95 – ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΚΑΜΑΡΙΖΑ» ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΝΥΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 4.812,00τ.μ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998/79

4) ΑΔΑ: Ω0Φ6ΟΡ1Κ-Λ9Ξ – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού από υφιστάμενη γεώρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Γεώργιο, Ελένη, Αρτεμησία και Πέτρο Παναγιώτου στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Πάτημα Κοκκινάδα» του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

5) ΑΔΑ: 6Ρ9ΩΟΡ1Κ-ΩΨΤ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στις κ.κ. Πουπάκη Mαρία, Άννα και Χρυσούλα (νόμιμοι κληρονόμοι του Αλέξανδρου) στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΜΠΟΣΚΙΖΑ, στη Δημοτική Ενότητα Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

6) ΑΔΑ: ΩΤ9Υ7Λ7-Α15 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ 09- ΣΑΡ/2017 ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5335/2016/22-08-2017 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της με αρ. 1/2011 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας «Επέκτασης των πολεοδομικών ενοτήτων (Π.Ε.) 1,2 και 3 της Δημοτικής Ενότητας Αναβύσσου (Ν. Αττικής)» του Δήμου Σαρωνικού της ιδιοκτησίας με κ.α. 0312016.01 στο Ο.Τ. 72.

7) ΑΔΑ: 66ΞΙ7Λ7-ΥΗΚ – Έγκριση μείωσης κρατήσεων δεκάτων του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», αναδόχου εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ

8) ΑΔΑ: 6ΛΔΔ7Λ7-Ε30 – Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ» προϋπολογισμού 17.300.000,00 (με το ΦΠΑ), αναδόχου εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ.

9) ΑΔΑ: 7ΙΩ7ΟΡ1Κ-ΦΟΔ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΚΑΜΑΡΙΖΑ» ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΝΥΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998/79 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.1754/42233/22-05-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ κ.ΡΩΜΑ ΣΟΦΙΑΣ

10) ΑΔΑ: ΩΤ9Υ7Λ7-Α15 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ 09- ΣΑΡ/2017 ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5335/2016/22-08-2017 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της με αρ. 1/2011 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας «Επέκτασης των πολεοδομικών ενοτήτων (Π.Ε.) 1,2 και 3 της Δημοτικής Ενότητας Αναβύσσου (Ν. Αττικής)» του Δήμου Σαρωνικού της ιδιοκτησίας με κ.α. 0312016.01 στο Ο.Τ. 72.

11) ΑΔΑ: 66ΞΙ7Λ7-ΥΗΚ – Έγκριση μείωσης κρατήσεων δεκάτων του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», αναδόχου εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ

12) ΑΔΑ: 6ΛΔΔ7Λ7-Ε30 – Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ» προϋπολογισμού 17.300.000,00 (με το ΦΠΑ), αναδόχου εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ.

13) ΑΔΑ: Ω0Φ6ΟΡ1Κ-Λ9Ξ – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού από υφιστάμενη γεώρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Γεώργιο, Ελένη, Αρτεμησία και Πέτρο Παναγιώτου στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Πάτημα Κοκκινάδα» του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

14) ΑΔΑ: 6Ρ9ΩΟΡ1Κ-ΩΨΤ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στις κ.κ. Πουπάκη Mαρία, Άννα και Χρυσούλα (νόμιμοι κληρονόμοι του Αλέξανδρου) στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΜΠΟΣΚΙΖΑ, στη Δημοτική Ενότητα Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

15) ΑΔΑ: 68ΙΒ7Λ7-Κ5Ξ – Εκδίκαση της από 10-08-2017 ένστασης της αναδόχου εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ κατά της υπ’ αρ.143800/04-08-2017 Απόφασης Τμ. Υδρ. Έργων-Λιμ.Έργων/Δ.Τ.Ε.Π.Α., Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ»

16) ΑΔΑ: ΩΟΥΩΟΡ1Κ-0ΛΟ – Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για ανόρυξη γεώτρησης αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Μπολάκη Νικόλαο και Πέτρο του Μιχαήλ στην ιδιοκτησία τους στη θέση «Αγία Αικατερίνη Κουβαρά» του Δήμου Σαρωνικού της Περιφέρειας Αττικής.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: