ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ενέργειες του συλλόγου «ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» για το ζήτημα των διακοπών ρεύματος σε περιοχές του Δήμου Σαρωνικού

Γνωρίζαμε, ότι ιδίως η Σαρωνίδα, και το Λαγονήσι, καθώς και οι παράκτιες περιοχές της Αναβύσσου (π.χ. Άγιος Νικόλαος, Μαύρο Λιθάρι, κλπ) και της Παλαιάς Φώκαιας, αντιμετώπιζαν προβλήματα, εδώ και πολλά χρόνια , με την ομαλή ηλεκτροδότησή τους, με τακτές διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και πτώση της τάσης, χωρίς αυτό να σχετίζεται με τα καιρικά φαινόμενα, καθότι ακόμη και με καλό καιρό υπήρχαν διακοπές ρεύματος και πτώση της τάσης. Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες και πολύ περισσότερο τον τωρινό μήνα Δεκέμβριο, η κατάσταση έχει χειροτερεύσει, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στους κατοίκους – δημότες της περιοχής, ως προς τη διαβίωση και την ποιότητα ζωής τους, αλλά ακόμη και σοβαρές υλικές ζημίες, με καταστροφή ηλεκτρικών συσκευών, κλπ., και απώλεια εσόδων για επιχειρήσεις της περιοχής, σε μία δύσκολη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις οικονομική συγκυρία.

Είναι προφανές, ότι το χρόνιο πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση της περιοχής, όχι μόνο δεν έχει επιλυθεί, δηλαδή δεν έχουν γίνει από την πλευρά της ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών της οι προβλεπόμενες ενέργειες για την ομαλή ηλεκτροδότηση της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Σαρωνικού, αλλά και έχει επιδεινωθεί, καθότι, όπως φαίνεται, έχει αφεθεί το δίκτυο κυριολεκτικά στην τύχη του (άλλως δεν μπορεί να εξηγηθεί η επιδείνωση της κατάστασης). Σε  προφορικές – τηλεφωνικές μάλιστα διαμαρτυρίες κατοίκων της περιοχής προς την υπηρεσία βλαβών της εν λόγω εταιρείας, καθώς και προς τις τεχνικές υπηρεσίες της, οι απαντήσεις και οι αιτιολογίες που λάμβαναν ήταν κάθε φορά διαφορετικές. Το πρόβλημα όμως παραμένει και επιδεινώνεται.

Δυστυχώς, πέραν της ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιρειών, που έχουν τη συμβατική υποχρέωση για ομαλή ηλεκτροδότηση της περιοχής, έχει διαπιστωθεί και μία χρόνια αβελτηρία της δημοτικής αρχής, παλαιότερης και τωρινής, η οποία δεν είχε και δεν έχει προβεί στις δέουσες ενέργειες προς τις αρμόδιες αρχές και προς τη ΔΕΗ Α.Ε. και τις θυγατρικές της για την επίλυση αυτού του σοβαρού προβλήματος, που αφορά στο μεγαλύτερο γεωγραφικό τμήμα του Δήμου Σαρωνικού και στο μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού του. Αφορά δε και στις όποιες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του Δήμου (π.χ. αντλιοστάσια για παροχέτευση ύδατος, ηλεκτρικές συσκευές των υπηρεσιών του, κλπ). Όταν, λοιπόν, οι δημότες και οι τοπικές επιχειρήσεις ζημιώνονται από αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση, αλλά ζημιώνεται και ο ίδιος ο Δήμος Σαρωνικού, ως νομικό πρόσωπο, τότε όφειλε και οφείλει η δημοτική αρχή να προβεί στις δέουσες ενέργειες, νομικές και πολιτικές. Αυτό δεν έχει γίνει, αλλά πρέπει να γίνει άμεσα.

Ο σύλλογός μας έγινε αποδέκτης εκκλήσεων κατοίκων της περιοχής να προβεί σε ενέργειες προς τους αρμόδιους για την επίλυση του προβλήματος. Οι εκκλήσεις αυτές διαρκώς αυξάνονται, όσο επιδεινώνεται το πρόβλημα. Ανταποκρινόμενος ο σύλλογός μας σ’ αυτές τις εκκλήσεις και ενεργώντας στα πλαίσια των καταστατικών σκοπών του, αναλαμβάνει εντός των επόμενων ημερών σειρά πρωτοβουλιών και ενεργειών προς κάθε αρμόδιο φορέα. Σ’ αυτήν την προσπάθεια, ενεργό ρόλο θα έχει και ο κάθε ενεργός πολίτης της περιοχής, ο οποίος μάλιστα θίγεται από αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση.

Πέραν, λοιπών, των ενεργειών, στις οποίες θα προβεί αυτοτελώς ο σύλλογός μας, θα συνταχθούν δύο τεκμηριωμένα κείμενα προς τους αρμόδιους αποδέκτες, τα οποία θα φέρουν τις υπογραφές όσων πολιτών – δημοτών επιθυμούν να τα υπογράψουν και θα εντάσσονται σε μία ευρύτερη στρατηγική ενεργειών με σκοπό την οριστική επίλυση του προβλήματος και, σε διαφορετική περίπτωση, την υποστήριξη ενδεχόμενων νομικών ενεργειών. Επισημαίνουμε, ότι αποσπασματικές διαμαρτυρίες, προφορικές ή έγγραφες, οι οποίες δεν θα εντάσσονται σε μία ευρύτερη στρατηγική ενεργειών επίλυσης του προβλήματος, αλλά και δεν θα έχουν ενδεχομένως το κατάλληλο περιεχόμενο και τον κατάλληλο αποδέκτη, είναι πιθανό να είναι αναποτελεσματικές, αλλά και να αποδυναμώσουν την όποια δυνατότητα αποζημιώσεως σε περιπτώσεις ζημίας, όπως τόσες και τόσες διαμαρτυρίες, παλαιές και πρόσφατες, προφορικές ή έγγραφες, δεν είχαν το παραμικρό αποτέλεσμα.

Απαιτούνται, λοιπόν, α) γνώση του θέματος, β) στρατηγική ενεργειών, αλλά και γ) μαζική συμμετοχή των πολιτών – δημοτών.

Ο σύλλογός μας, ακολουθώντας αυτή τη μεθοδολογία, όπου και όταν χρειάστηκε, το μεν πρωτοπόρησε στην ενημέρωση των πολιτών – δημοτών, αναδεικνύοντας και αποκαλύπτοντας σοβαρά ζητήματα, συντελώντας παράλληλα στην αφύπνισή τους και στην ενεργοποίησή τους (π.χ. δείτε εδώεδώ, εδώ, εδώεδώ, εδώεδώ και εδώ), το δε πέτυχε τους στόχους του, επιλύοντας προβλήματα, αλλά και αποτρέποντας απαράδεκτες μεθοδεύσεις (π.χ. δείτε εδώ, εδώ, εδώ, εδώ και εδώ).

Εντός, λοιπόν, των επόμενων ημερών θα αναρτηθούν τα κείμενα και θα δοθούν οι ανάλογες οδηγίες για την υπογραφή και κατάθεσή τους.

Στο μεσοδιάστημα, συμβουλεύουμε τους πολίτες – δημότες των περιοχών του Δήμου Σαρωνικού που αντιμετωπίζουν τα παραπάνω προβλήματα ηλεκτροδότησης, να κάνουν, κατ’ ελάχιστον, τις ακόλουθες ενέργειες:

1. Να τηρείτε ημερολόγιο διακοπών ρεύματος (ημερομηνίες και ώρες, αλλά και διάρκεια αυτών των διακοπών).

2. Να καταγράφετε ημερομηνίες και ώρες που τυχόν επικοινωνήσατε τηλεφωνικά με κάποιον αρμόδιο της επιχείρησης ηλεκτροδότησης.

3. Όταν απουσιάζετε από την οικία σας, όχι μόνο να έχετε κλειστές τις ηλεκτρικές συσκευές  (εννοείται πως αυτό δεν αφορά τα όποια ψυγεία), αλλά και να μην τις έχετε καν συνδεδεμένες με τις μπρίζες.

4. Εάν τυχόν υποστείτε βλάβη σε ηλεκτρικές συσκευές, να κρατάτε στοιχεία τους, καθώς και αποδείξεις τυχόν διορθώσεώς τους, με αναγραφή και την αιτία της βλάβης (να κρατάτε αποδεικτικά στοιχεία ακόμη και για τις μη επιδιορθώσιμες συσκευές).

Ευελπιστούμε, ότι όλοι μαζί, με τις κατάλληλες ενέργειες, θα καταφέρουμε να επιτύχουμε την οριστική επίλυση του προβλήματος, όπως ήδη το έχουμε πράξει στο πρόσφατο παρελθόν για άλλα ζητήματα.

Σας ευχόμαστε και πάλι Χρόνια Πολλά και ένα νέο έτος, γεμάτο υγεία και ευτυχία για όλους! 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: