ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Περί απολογισμού του δημάρχου Σαρωνικού και όχι μόνο. Η πλήρης απαξίωση της διαδικασίας

Σύμφωνα με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 77 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) και  217 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), η δημοτική αρχή εκάστου Δήμου υποχρεούται να προβαίνει σε απολογισμό των πεπραγμένων της, σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σε σχέση με α) την οικονομική κατάσταση, β) τη διοίκηση του Δήμου και γ) την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης. Κατά την ίδια ειδική και δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου παρουσιάζεται υποχρεωτικά από το Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, αλλά και συζητείται, η ετήσια έκθεσή του, καθώς και τυχόν προτάσεις του (ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης λαμβάνει εκ του νόμου αντιμισθία, ισόποση με την αντιμισθία του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου – άρθρο 77 παρ. 6 του Ν. 3852/2010).

Η προαναφερθείσα ειδική και δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν πρόκειται για Δήμους με πληθυσμό κάτω των 50.000 κατοίκων, γίνεται το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουνίου. Ανακοινώνεται δε πριν από δεκαπέντε (15), τουλάχιστον, ημέρες με κάθε πρόσφορο μέσο.

Σημαντική είναι η πρόβλεψη του νόμου να καλούνται σ’ αυτήν τη συνεδρίαση οι κάτοικοι, καθώς και οι συνδικαλιστικοί, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς του Δήμου («Σε αυτή καλούνται οι κάτοικοι, καθώς και οι συνδικαλιστικοί, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς του Δήμου»). Ακριβώς για το λόγο αυτό προβλέπεται ορθώς στο νόμο, ότι η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου πρέπει να διεξάγεται σε πρόσφορο χώρο, κατόπιν απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Κατά την ειδική και δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου προβλέπεται να τοποθετούνται όλες οι δημοτικές παρατάξεις και δύνανται να λάβουν το λόγο τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, καθώς και τα μέλη των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων. Επίσης, πολύ σημαντική είναι η πρόβλεψη του δικαιώματος κάθε φορέα, δημότη, κατοίκου ή φορολογούμενου από το Δήμο  να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό στη συνεδρίαση αυτή.

Πριν, λοιπόν, αξιολογήσει κανείς το περιεχόμενο του «απολογισμού» της δημοτικής αρχής του Δήμου Σαρωνικού, επικεφαλής της οποίας είναι ο νυν δήμαρχος, κ. Γεώργιος Σωφρόνης, πρέπει να εξεταστεί πώς αντιμετωπίζεται από τον ίδιο και την πλειοψηφούσα στο δημοτικό συμβούλιο παράταξή του, η συγκεκριμένη διαδικασία του απολογισμού, αλλά και της παρουσίασης της ετήσιας έκθεσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, επισημαίνοντας προηγουμένως, ότι οι παραπάνω νομοθετικές προβλέψεις επαναλαμβάνονται και στο άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού (δείτε εδώ).

Παραθέτουμε τις πρώτες και βασικές παραβιάσεις της προαναφερθείσας προβλεπόμενης διαδικασίας:

1. Η ειδική και δημόσια συνεδρίαση για τον απολογισμό του έτους 2016 έπρεπε να είχε γίνει το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουνίου 2017. Αντιθέτως, κατά παράβαση των προβλεπομένων, έγινε μόλις χθες, 20 Νοεμβρίου 2017.

2. Η πρόσκληση γι’ αυτήν την ειδική και δημόσια συνεδρίαση έπρεπε να γίνει δεκαπέντε, τουλάχιστον ημέρες από την ορισθείσα με την πρόσκληση συνεδρίαση και να καλεί, πέραν των δημοτικών συμβούλων, τους κατοίκους, καθώς και τους συνδικαλιστικούς, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς του Δήμου («Σε αυτή καλούνται οι κάτοικοι, καθώς και οι συνδικαλιστικοί, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς του Δήμου»). Αντιθέτως, κατά παράβαση των προβλεπομένων, η πρόσκληση αναρτήθηκε και δημοσιοποιήθηκε μόλις την 14η Νοεμβρίου για την ορισθείσα συνεδρίαση της 20ης Νοεμβρίου και απευθύνεται μόνο στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου (δείτε εδώ).

3. Λόγω της μεγάλης σημασίας που απέδωσε ο νομοθέτης στη συγκεκριμένη διαδικασία και της πρόβλεψης να καλούνται οι κάτοικοι και οι φορείς – σύλλογοι, κλπ, του Δήμου, προβλέφθηκε και η δυνατότητα να διεξάγεται η συγκεκριμένη συνεδρίαση σε προσφορότερο χώρο από αυτόν που συνήθως συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο. Όλοι διαπιστώσαμε τί συνέβη στις 3 Νοεμβρίου 2017, όταν σε μείζονος σημασίας για το Δήμο Σαρωνικού συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν πολλές εκατοντάδες πολιτών, συνωστιζόμενοι εντός και εκτός αιθούσης συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου συνέβη και ένα δυσάρεστο περιστατικό με την υγεία ενός συμπολίτη μας, λόγω των ασφυκτικών καταστάσεων που δημιουργήθηκαν με ευθύνη της δημοτικής αρχής (στη συνέχεια αναγκάστηκαν να μεταφέρουν τη συνεδρίαση στο αμφιθέατρο του δημαρχιακού μεγάρου – δείτε εδώ). Για μία ακόμη φορά, λοιπόν, και ενώ το προβλέπει η νομοθεσία, η δημοτική αρχή επέλεξε, ως χώρο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την αίθουσα συνεδριάσεών του και όχι το αμφιθέατρο.

Όπως, λοιπόν, προκύπτει ήδη, πριν καν ξεκινήσει η επίμαχη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η δημοτική αρχή, δηλαδή η πλειοψηφούσα δημοτική παράταξη, με επικεφαλής τον νυν δήμαρχο, φρόντισε να απαξιώσει την όλη διαδικασία και να περιορίσει τη δημοσιότητά της. Ως εκ τούτου, περιττεύει να ασχοληθούμε με το περιεχόμενο της ομιλίας του δημάρχου, η οποία, δυστυχώς, απείχε πολύ από το να αποτελεί στοιχειοθετημένο απολογισμό και λογοδοσία. Αποτελούσε μία ακόμη, προεκλογικού – επικοινωνιακού τύπου ομιλία, όμοια με αυτήν που είχε κάνει σε πρόσφατη εκδήλωση της παρατάξεώς του.

Δυστυχώς, την ίδια τακτική απαξίωσης ακολουθεί η δημοτική αρχή και ο ίδιος ο νυν δήμαρχος και στην περίπτωση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, στην οποία θα αναφερθούμε εκτενέστερα τις επόμενες ημέρες.

Aπολογισμός δημοτικής αρχής & τοποθετήσεις δημοτικών συμβούλων

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί, ότι ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα εξής σε περίπτωση, που η πρόεδρός του καθυστερεί να συγκαλέσει το Δημοτικό Συμβούλιο σε ειδική και δημόσια συνεδρίαση για τον απολογισμό και την παρουσίαση της έκθεσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρισης (άρθρο 13 παρ. 7): «Σε περίπτωση που το χρονικό διάστηµα που προβλέπει το παρόν άρθρο παρέλθει χωρίς να κινηθούν οι διαδικασίες για την πραγµατοποίηση της ειδικής δηµόσιας συνεδρίασης απολογισµού, µπορούν οι δηµοτικές παρατάξεις ή οι δηµοτικοί σύµβουλοι να προκαλέσουν τη συνεδρίαση αυτή σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 67, παρ. 2, του Ν. 3852/2010». Μπορούσαν, λοιπόν, οι άλλες δημοτικές παρατάξεις ή μεμονωμένοι δημοτικοί σύμβουλοι να διαμαρτυρηθούν για την καθυστέρηση σύγκλησης της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και να την προκαλέσουν. Δεν γνωρίζουμε να έγινε αυτό από οποιαδήποτε δημοτική παράταξη ή σύμβουλο. Σε κάθε περίπτωση, όταν η αντιπολίτευση δεν επιτελεί το ρόλο της και δεν ασκεί τη δέουσα κριτική και πίεση στο δήμαρχο και στη δημοτική αρχή, τότε οι ελπίδες βελτίωσης της κατάστασης περιορίζονται δραματικά.

Αλγεινή εντύπωση, επίσης, προκάλεσε και το γεγονός, ότι για όλα τα προαναφερθέντα, που επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο, αλλά και αφορούν και τον ίδιο τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, ο Συμπαραστάτης δεν έχει κάνει τον παραμικρό σχολιασμό, την παραμικρή παρατήρηση, τόσο προφορική, όσο και στις ετήσιες εκθέσεις που συντάσσει.

Στο σημείο αυτό παραθέτουμε τις αρμοδιότητες του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (άρθρο 77 παρ. 5 του Ν. 3852/2010):

«Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής κατά τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κ.Δ.Κ., εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της. Ο συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον δήμαρχο και κοινοποιούνται στο δημοτικό συμβούλιο και στον γενικό γραμματέα του δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών».

Από τα προαναφερθέντα σαφώς προκύπτει, ότι ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης ενεργεί, όχι μόνο κατόπιν καταγγελιών, αλλά δύναται να ενεργεί και αυτοβούλως, όταν ο ίδιος διαπιστώνει κακοδιοίκηση, κακοδιαχείριση και μη ορθή θεσμική λειτουργία του Δήμου. Για να μην το έχει πράξει, θα μπορούσε να πει κανείς, ότι ενδεχομένως κρίνει, ότι «όλα κυλούν ρολόι» στο Δήμο Σαρωνικού. Πλην όμως, όπως ο ίδιος δήλωσε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν προκλήθηκε προς τούτο από δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης, στη χθεσινή ειδική συνεδρίαση, δεν το έχει πράξει, διότι δεν έχει την αρμοδιότητα. Ο νόμος, όμως, τον διαψεύδει κατά απόλυτο τρόπο («Ο συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει»).  Ίσως αυτή η στάση του να έχει δημιουργήσει δισταγμό για πολλούς δημότες και επιχειρήσεις να αποτανθούν στο Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, διότι τα περιστατικά που αναφέρει στην έκθεσή του, ότι αντιμετώπισε, είναι πολύ λίγα σε σχέση με τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι δημότες Σαρωνικού σε ένα πραγματικά προβληματικό Δήμο, ως προς τη λειτουργία του.

Παρουσίαση από τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης και ερωτήσεις – τοποθετήσεις

Τέλος, οφείλουμε να επισημάνουμε και τα εξής:

Ο συγκεκριμένος Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Σαρωνικού έχει τη συγκεκριμένη ιδιότητα επί επτά περίπου έτη στο Δήμο Σαρωνικού (δείτε εδώ). Μόλις τώρα όμως πρότεινε τη δημιουργία Χάρτας Δικαιωμάτων & Υποχρεώσεων του Δημότη (δείτε εδώ: EPISTOLH)Μετά από επτά έτη. Πλην όμως, αυτό το έχει κάνει ήδη ο σύλλογός μας από το 2016, συντάσσοντας και διανέμοντας δωρεάν για τους πολίτες τον Οδηγό του Δημότη Σαρωνικού, στον οποίο μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση όλοι οι δημότες και από την ιστοσελίδα μας (δείτε εδώ). Παράλληλα, ο σύλλογός μας, έχει δημιουργήσει και το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ του δημότη (δείτε και εδώ). Όλα αυτά έχουν γίνει από το σύλλογό μας μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και χωρίς να έχουμε τα μέσα και τις δυνατότητες του Δήμου και του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

Αυτά προς το παρόν περί του «απολογισμού» και όλων όσων συνέβησαν στις 20 Νοεμβρίου στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: