ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Να βλέπετε συχνά τη συγκεκριμένη σελίδα ακόμη και λίγες ημέρες ή και εβδομάδες μετά την πάροδο του μηνός Σεπτεμβρίου 2017, διότι καθημερινώς θα ενημερώνεται με νέες αποφάσεις, όπως αυτές θα αναρτώνται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» από τον Δήμο Σαρωνικού.

Γενικά για το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» της «Ενότητας Σαρωνικού». Δείτε, επίσης: 1) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ και 2) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

ΑΔΑ: 6ΣΡΞΩ1Ξ-Ι6Π – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΑΔΑ: Ψ1ΛΤΩ1Ξ-ΒΥ6 – ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

ΑΔΑ: ΨΛ96Ω1Ξ-ΥΚΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1101/12.09.2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΒΙΝΤΕΟ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1) ΑΔΑ: ΩΦΞΒΩ1Ξ-ΞΕΔ – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ»

2) ΑΔΑ: ΨΣΜ6Ω1Ξ-ΡΒΣ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-1086 για :Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-109 με ΑΔΑ 72ΥΨΩ1Ξ-2ΨΩ

3) ΑΔΑ: 70ΔΠΩ1Ξ-ΖΧ2 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-1087 για :Διάφορα έξοδα — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-110 με ΑΔΑ ΩΜ23Ω1Ξ-Ε56

4) ΑΔΑ: 7Γ3ΙΩ1Ξ-6Ψ5 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-1088 για :Διάφορα έξοδα (Δ.Σ. 33/17) — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-437 με ΑΔΑ 97ΞΗΩ1Ξ-1Ω3

5) ΑΔΑ: ΨΦΦΧΩ1Ξ-ΓΕΣ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-1089 για :Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-112 με ΑΔΑ ΨΡΖΨΩ1Ξ-ΝΓΨ

6) ΑΔΑ: ΩΖΣ6Ω1Ξ-735 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-1090 για :Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-114 με ΑΔΑ 7ΛΥΖΩ1Ξ-ΔΦΟ

7) ΑΔΑ: ΩΘΤΠΩ1Ξ-Σ4Τ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-1091 για :Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-109 με ΑΔΑ 72ΥΨΩ1Ξ-2ΨΩ (Δ.Σ. 128/17 ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)

8) ΑΔΑ: 9Π05Ω1Ξ-ΛΧΩ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-1084 για :ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ COSMOTE 694-4512319, 694-4542155, 694-8897214, 694-8897215, 694-8897216, 698-6541312, 698-6541313, 698-6541314, 698-6541315 & 698-6541316 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 17/8/2017 – 16/9/2017 ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

9) ΑΔΑ: 66ΒΒΩ1Ξ-29Σ – Απ ευθείας ανάθεση « ΈΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» ( ΕΞΟΔΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ)

10) ΑΔΑ: Ω4ΘΞΩ1Ξ-Φ6Γ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

11) ΑΔΑ: 6ΡΦΡΩ1Ξ-23Ζ – ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

12) ΑΔΑ: ΩΓΒΑΩ1Ξ-01Π – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

13) ΑΔΑ: 6ΒΔΕΩ1Ξ-ΦΥ5 – ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΒΙΝΤΕΟ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Ανοιχτή πρόσκληση για τη συγκρότηση της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης του Δήμου Σαρωνικού

2) Τελέστηκε η εκδήλωση μνήμης, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κύριου Π. Παυλόπουλου, για τα δέκα χρόνια από το θάνατο του εθελοντή πυροσβέστη Βασίλη Φιλίππου

3) Εθελοντικό Πρόγραμμα ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ « 3-13 έτοιμοι για το σχολείο » για ΟΛΑ τα παιδιά του Δήμου

4) Ξεκίνησε η νέα χρονιά στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Σαρωνικού

5) Έναρξη της νέας χρονιάς στα σχολεία του Δήμου Σαρωνικού- Μήνυμα Δημάρχου

6) Διακοπή Υδροδότησης

7) Προληπτικά μέτρα λαμβάνει ο Δήμος Σαρωνικού, για την αντιμετώπιση της ρύπανσης των ακτών του από την πετρελαιοκηλίδα.

8) Έναρξη εγγραφών στα θεατρικά εργαστήρια του Δήμου Σαρωνικού

9) Ο Δήμος Σαρωνικού συμμετέχει στην FOODEXPO 2018 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δωρεάν συμμετοχή τοπικών παραγωγών στο περίπτερο του Δήμου

10) Πρόγραμμα επιμόρφωσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων στο Δήμο Σαρωνικού, από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Eurolearning

11) Δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο Σαρωνικού

12) Πρόγραμμα προστασίας αδέσποτων ζώων για το 2017

13) Ο Δήμος Σαρωνικού από την πρώτη στιγμή έκανε συντονισμένες προσπάθειες , για να μην επιβαρυνθεί η περιοχή μας.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Σαρωνικου (21η / 20.9.2017)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1) Πίνακας αποφάσεων της 21ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού στις 20-09-2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: ΨΡΙΖΩ1Ξ-592 – Αποδοχή αιτήματος από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μέσης για την δωρεάν διαμονή χυμού ροδάκινου στα πλαίσια του προγράμματος δωρεάν διανομής φρούτων και χυμών λόγω ρωσικού εμπάργκο.

2) ΑΔΑ: 6ΧΡΥΩ1Ξ-71Χ – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαρωνικού έτους 2017.

3) ΑΔΑ: ΩΟΕ4Ω1Ξ-Ζ3Υ – Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 279.982,23€ από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 για το έργο «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κοινότητα Κουβαρά.».

4) ΑΔΑ: 6ΞΚΑΩ1Ξ-Ω3Φ – Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Σαρωνικού, λόγω λήξης θητείας.

5) ΑΔΑ: 7ΥΜΜΩ1Ξ-ΛΚ7 – Λήψη απόφασης έγκρισης εκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων σύμφωνα με το Π.Δ.116/2004 και ορισμός επιτροπής εκτίμησης των εκποιούμενων οχημάτων.

6) ΑΔΑ: 6ΙΓ8Ω1Ξ-ΞΩΠ – Αποδοχή δωρεάς ιατρικού εξοπλισμού από την εταιρεία «Menarini Hellas A.E. | SFEE» για τις ανάγκες του γηπέδου ποδοσφαίρου του Κουβαρά.

7) ΑΔΑ: ΩΥΖ9Ω1Ξ-Γ31 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. («Δαπάνες πλυσίματος και απολύμανσης τροχήλατων κάδων απορριμμάτων»

8) ΑΔΑ: 7Φ6ΗΩ1Ξ-ΚΛΝ – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. ( «Διαγραμμίσεις Οδικού Δικτύου»)

9) ΑΔΑ: 61ΥΤΩ1Ξ-236 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. («Συμμετοχή της υπαλλήλου Πεδιώτη Ελισάβετ σε επιμορφωτικό σεμινάριο « Η νέα ΚΥΑ 16228/ΦΕΚ Β/1723/18-05-17αδειοδότησης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος κλπ στα πλαίσια του Ν.4442/16 (9/6/17)

10) ΑΔΑ: ΩΣΒΖΩ1Ξ-Χ3Γ – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. («Συμμετοχή της υπαλλήλου Αθανασοπούλου Αικατερίνης σε επιμορφωτικό σεμινάριο «Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων : Νέες αρμοδιότητες ( Κέντρα Κοινότητας, Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, Αναδιοργάνωση, Κατάρτιση νέων Ο.Ε.Υ. ΣΤΙΣ 12/06/17).

11) ΑΔΑ: 7ΤΜΤΩ1Ξ-ΑΑ0 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων στο δίκτυο αποχέτευσης της Δ.Ε. Καλυβίων και Κουβαρά του Δήμου Σαρωνικού» (προϋπολογισμός κάτω του 1.000.000€)

12) ΑΔΑ: 7Υ52Ω1Ξ-1ΓΑ – Λήψη απόφασης επί αίτησης Γιαννακοπούλου Μαρίας περί επιστροφής χρημάτων λόγω αχρεωστήτως καταβληθέντων

13) ΑΔΑ: ΨΘ79Ω1Ξ-ΜΟ8 – Λήψη απόφασης διαγραφής ποσών από χρηματικού καταλόγους καταβολής τελών χρήσης κάμπινγκ, λόγω εκ παραδρομής χρέωσης.

14) ΑΔΑ: 6ΨΥΥΩ1Ξ-5ΣΜ – Αναμόρφωση (7η) Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2017.

15) ΑΔΑ: Ω19ΞΩ1Ξ-Τ68 – Διαγραφή παραστατικών από την οικονομική διαχείριση, λόγω παραγραφής.

16) ΑΔΑ: 6ΗΧ8Ω1Ξ-ΦΤΨ – Παράταση χρονοδιαγράμματος της μελέτης «Καθορισμός χρήσεων γης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ΔΕ Σαρωνίδας Δήμου Σαρωνικού»

17) ΑΔΑ: 6ΣΦΠΩ1Ξ-Ζ3Π – Έγκριση τευχών δημοπράτησης για «Ενεργειακή αναβάθμιση-αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων και εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας, στον Δήμο Σαρωνικού.

18) ΑΔΑ: 7ΓΣ2Ω1Ξ-ΣΙΔ – Έγκριση τευχών δημοπράτησης για «Παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου συμβούλου υποστήριξης του Δήμου στο έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση-αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων και εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας, στον Δήμο Σαρωνικού»»

ΒΙΝΤΕΟ

1)  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ 20-09-2017

Ενημερώσεις & Ερωτήσεις

Θέματα Ημερησίας Διατάξεως

Ενημέρωση για το ζήτημα της θαλάσσιας ρύπανσης από το Δήμαρχο

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Έγκριση τευχών δημοπράτησης για την Ενεργειακή αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση για τη 26η συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού στις 18-09-2017

2) Πρόσκληση για τη 27η συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού στις 20-09-2017

3)  Πρόσκληση για τη 28η κατεπείγουσα συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού στις 21-09-2017

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1)  Πίνακας απoφάσεων της 26ης συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής στις 18-09-2017

2) Πίνακας απoφάσεων της 27ης συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής στις 20-09-2017

3)  Πίνακας αποφάσεων της 28ης κατεπείγουσας συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού στις 21-09-2017

4) Ορθή επανάληψη πίνακα απoφάσεων της 27ης συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής στις 20-09-2017 (εκ παραδρομής λάθος αρχείο)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: Ω4ΨΧΩ1Ξ-ΨΨΥ – Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση της «Προμήθειας εξαρτημάτων επισκευής αντλιοστασίων (επισκευή συντήρηση αντλίας στο ΜΑΥΡΟ ΛΙΘΑΡΙ Δ.Ε. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ και επισκευή δεξαμενής στην περιοχή ΑΤΕ στο ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ Δ.Ε. ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ».

2) ΑΔΑ: 6ΞΣΡΩ1Ξ-ΟΘΤ – Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια αντλητικών συστημάτων και εξαρτημάτων αυτών» (για τη γεώτρηση στην ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ της Δ.Ε. ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ).

3) ΑΔΑ: Ω4ΔΧΩ1Ξ-Α19 – Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση της «Προμήθειας εξαρτημάτων επισκευής αντλιοστασίων» (για την επισκευή αντλιοστασίων ΜΑΥΡΟ ΛΙΘΑΡΙ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΛΑΧΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΟΔΟΣ ΒΕΝΕΤΗ της Δ.Ε. Αναβύσσου).

4) ΑΔΑ: 7Φ3ΖΩ1Ξ-Θ5Ζ – Ε.Η.Δ. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου και ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου (υπόθεση ΑΤΤΙΚΗ ΣΠΕ).

5) ΑΔΑ: 7Σ8ΣΩ1Ξ-ΥΥΥ – Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού.

6) ΑΔΑ: ΩΒΩΘΩ1Ξ-ΚΜ7 – Ψήφιση πίστωσης για την ετήσια συνδρομή του Δήμου στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Λαυρεωτικής έτους 2017.

7) ΑΔΑ: Ω825Ω1Ξ-Χ6Θ – Αναμόρφωση (7η) προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού, οικονομικού έτους 2017.

8) ΑΔΑ: 7ΥΝ4Ω1Ξ-ΙΘΩ – Ε.Η.Δ. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια του συνόλου των ειδών διατροφής του Δήμου Σαρωνικού και των Νομικών Προσώπων αυτού».

9) ΑΔΑ: 7ΓΑΤΩ1Ξ-ΤΟΣ – Έγκριση 16ης εντολής πληρωμής του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Τοπική Κοινότητα Κουβαρά» και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

10) ΑΔΑ: 7Ζ0ΓΩ1Ξ-Δ08 – Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση, λόγω του επείγοντος, της υπηρεσίας «Αναλύσεις δειγμάτων θαλάσσιου ύδατος από τις ακτές του Δήμου Σαρωνικού για τον προσδιορισμό του δείκτη υδρογονανθράκων και την παρακολούθηση της καταλληλότητας των υδάτων λόγω της θαλάσσιας ρύπανσης από μαζούτ στο Σαρωνικό κόλπο».

11) ΑΔΑ: ΨΙΖΕΩ1Ξ-5ΤΜ – Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεσης, λόγω του επείγοντος, της «Προμήθειας διαφόρων απορροφητικών υλικών για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης από μαζούτ στο Σαρωνικό κόλπο (απορροφητικό φράγμα – λουκάνικο, ρολό κλπ.)».

11) ΑΔΑ: Ψ6ΓΓΩ1Ξ-ΥΨΤ – Ε.Η.Δ. Έγκριση πρακτικού επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια διαφόρων ειδών επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής».

12) ΑΔΑ: 7ΞΕΓΩ1Ξ-9Ω6 – Ψήφιση πίστωσης για «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων» (προμήθεια υλικών για την τοποθέτηση πλακιδίων στις βρύσες Γυμνασίου Αναβύσσου).

13) ΑΔΑ: 7ΘΑΑΩ1Ξ-Ξ2Ψ – Ψήφιση πίστωσης για «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων» (για εργασίες στο Δημαρχιακό Μέγαρο).

14) ΑΔΑ: 645ΙΩ1Ξ-7Τ3 – Ψήφιση πίστωσης για «Μισθώματα μηχανημάτων για κλαδέματα ευκαλύπτων και λοιπών δέντρων λόγω επικινδυνότητας».

15) ΑΔΑ: 6ΠΘΤΩ1Ξ-ΞΜΙ – Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων πλην κτιρίων» (συντήρηση επισκευή υποσταθμού δημαρχιακού μεγάρου).

16) ΑΔΑ: Ψ041Ω1Ξ-7ΨΕ – Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια εργαλείων (για την υπηρεσία καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού), προμήθεια εργαλείων (για την υπηρεσία ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης), προμήθεια εργαλείων (για την υπηρεσία τεχνικών έργων), προμήθεια εργαλείων (για την υπηρεσία πρασίνου), προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού (για την υπηρεσία τεχνικών έργων), προμήθεια μηχανημάτων και λοιπός εξοπλισμός (για την υπηρεσία πρασίνου)».

17) ΑΔΑ: 6ΕΖ1Ω1Ξ-2ΒΨ – Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών Δημοτικών Κτιρίων».

18) ΑΔΑ: ΨΨΕ4Ω1Ξ-8Λ4 – Ε.Η.Δ. Έγκριση πρακτικού Νο 1 επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου ΠΑΟ Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού».

19) ΑΔΑ: ΩΙ4ΗΩ1Ξ-Ν52 – Έγκριση της αριθ. 243/17 απόφασης Δημάρχου «περί ορισμού δικαστικής επιμελήτριας» (υπόθεση ΕΤΑΔ) και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

20) ΑΔΑ: Ω19ΞΩ1Ξ-Τ68 – Διαγραφή παραστατικών από την οικονομική διαχείριση, λόγω παραγραφής.

21) ΑΔΑ: 6ΣΦΠΩ1Ξ-Ζ3Π – Έγκριση τευχών δημοπράτησης για «Ενεργειακή αναβάθμιση-αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων και εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας, στον Δήμο Σαρωνικού.

22) ΑΔΑ: 7ΓΣ2Ω1Ξ-ΣΙΔ – Έγκριση τευχών δημοπράτησης για «Παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου συμβούλου υποστήριξης του Δήμου στο έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση-αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων και εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας, στον Δήμο Σαρωνικού»»

23) ΑΔΑ: 6ΗΧ8Ω1Ξ-ΦΤΨ – Παράταση χρονοδιαγράμματος της μελέτης «Καθορισμός χρήσεων γης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ΔΕ Σαρωνίδας Δήμου Σαρωνικού»

24) ΑΔΑ: ΩΒΩΘΩ1Ξ-ΚΜ7 – Ψήφιση πίστωσης για την ετήσια συνδρομή του Δήμου στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Λαυρεωτικής έτους 2017.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1)  Πίνακας απoφάσεων της 10ης συνεδρίασης επιτροπής ποιοτητας ζωής στις 25-09-2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου της Δ.Κ. Καλυβίων στις 26-09-2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1) Πίνακας αποφάσεων του συμβουλίου της ΔΚ Καλυβίων στις 26-09-2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου της Δ.Κ Αναβύσσου στις 28-09-2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου της Δ.Κ. Παλαιάς Φώκαιας στις 21-09-2017

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1)  Πίνακας αποφάσεων του συμβουλίου της ΔΚ Παλαιάς Φώκαιας στις 21-09-2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση συνεδρίασης συμβουλίου της ΔΚ Σαρωνίδας στις 20-09-2017

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας αποφάσεων του συμβουλίου της ΔΚ Σαρωνίδας στις 20-09-2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου της Δ.Κ Κουβαρά στις 13-09-2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1)  Πίνακας αποφάσεων του συμβουλίου της ΔΚ Κουβαρά στις 13-09-2017

ΒΙΝΤΕΟ

ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση Δ.Σ. Νομικού Προσώπου ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ στις 15-09-2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1)  Πίνακας Αποφάσεων ΔΣ Νομικού Προσώπου ´ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ´ κατά τη 10η συνεδρίαση στις 15-09-2017

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: ΩΦ2ΑΟΕΤ3-ΔΡ6 – Αγορά ενός λεωφορείου (πουλμαν).

2) ΑΔΑ: Ω190ΟΕΤ3-5ΓΩ – Λήψη απόφασης για καθορισμό αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής κι επαγγελματικής ζωής» σχολ. έτους 2017-2018.

3) ΑΔΑ: Ψ6Δ0ΟΕΤ3-45Θ – Αντιλογισμός ποσών.

4) ΑΔΑ: ΩΩΘΚΟΕΤ3-99Β – Γ΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2017

5) ΑΔΑ: ΩΒΠ9ΟΕΤ3-4ΓΞ – Αποδοχή χρηματοδότησης μηνός Μαϊου 2017) από ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΒΔ ΟΠΣ 5001485/128 (Υπ. Εσωτερικών) και από ΠΕΠ/ΟΠΣ 5001782/19 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σχολ/ έτους 2017

6) ΑΔΑ: 6ΒΩΖΟΕΤ3-ΜΘ7 – Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού». σε βάρος των Κ.Α. 60-6634.001 και Κ.Α. 15-6634.001.

7) ΑΔΑ: ΩΧ7ΥΟΕΤ3-7Χ2 – Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια αναλωσίμων (μελάνια, δισκέτες κλπ)». σε βάρος του Κ.Α. 10-6613.002.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΥ

1) ΑΔΑ: 73ΥΠΟΕΤ3-ΒΧΞ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2017

2) ΑΔΑ: 7ΘΒ4ΟΕΤ3-Τ4Π – ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

3) ΑΔΑ: 7ΙΡ9ΟΕΤ3-ΩΥΣ – ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

4) ΑΔΑ: 7ΑΜΞΟΕΤ3-Ρ5Σ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-178 για :Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού Αορίστου Χρόνου — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-37 με ΑΔΑ Ω63ΠΟΕΤ3-Τ4Χ- ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017

5) ΑΔΑ: ΩΙΓΠΟΕΤ3-ΜΛΓ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-182 για :Λοιπές αμ. εκτελ.ειδ.υπηρ. με ιδιότ ελ.επ(θεατρολ)

6) ΑΔΑ: ΩΠ8ΧΟΕΤ3-ΜΗ9 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-183 για :Εργοδ. εισφ. ΙΚΑ προσωπ.με συμβ.μισθ.εργου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

(ΑΔΜΚΕΣ)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΔΜΚΕΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΜΚΕΣ

1) ΑΔΑ: 6ΖΑΔΟΕΤ3-Ι10 – Λήψη απόφασης περί ψήφισης (διάθεσης) πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών «Επισκευή και συντήρηση αγροτικών δρόμων»

2) ΑΔΑ: ΩΛΤΒΟΕΤ3-0ΛΑ – Απόφαση προέδρου έγκρισης διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση των εργασιών «Επισκευή και συντήρηση αγροτικών δρόμων»

3) ΑΔΑ: 6Λ02ΟΕΤ3-Ε05 – Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική κάλυψη της εταιρείας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου κατά την δικάσιμη της 04.09.2017.

4) ΑΔΑ: 7ΦΗΚΟΕΤ3-0Υ3 – Λήψη απόφασης περί έγκρισης αμοιβής με τίτλο κτήσης (απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) για εκτέλεση έκτακτων εργασιών – υπηρεσιών.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΚΕΔΣΑ)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΔΣΑ

1)  ΑΔΑ: ΩΜ90ΟΕΤ3-1Χ5 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ANANΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1) ΑΔΑ: 62Ο0ΟΕΤ3-7Γ2 – ΣΥΜ ΒΑΣΗ

2) ΑΔΑ: Ψ6ΩΧΟΕΤ3-1ΚΤ – ΣΥΜΒΑΣΗ

3) ΑΔΑ: ΨΩΜΠΟΕΤ3-ΙΙΙ – ΣΥΜΒΑΣΗ

4) ΑΔΑ: 6Ξ6ΛΟΕΤ3-ΥΙ1 – ΣΥΜΒΑΣΗ

5) ΑΔΑ: Ψ93ΟΟΕΤ3-ΤΓΝ – ΣΥΜΒΑΣΗ

6) ΑΔΑ: 73ΨΧΟΕΤ3-Ο4Ρ – ΣΥΜΒΑΣΗ

7) ΑΔΑ: Ω134ΟΕΤ3-ΡΤ6 – ΣΥΜΒΑΣΗ

8) ΑΔΑ: ΨΙΙΙΟΕΤ3-ΡΝ1 – ΣΥΜΒΑΣΗ

9) ΑΔΑ: 7ΙΛΡΟΕΤ3-Μ4Β – ΣΥΜΒΑΣΗ

10) ΑΔΑ: 677ΥΟΕΤ3-ΒΘ5 – ΣΥΜΒΑΣΗ

11) ΑΔΑ: ΨΚΨΟΟΕΤ3-3Μ7 – ΣΥΜΒΑΣΗ

12) ΑΔΑ: ΩΖΝ5ΟΕΤ3-ΡΙ6 – ΣΥΜΒΑΣΗ

13) ΑΔΑ: 7Η2ΡΟΕΤ3-3Λ8 – ΣΥΜΒΑΣΗ

14) ΑΔΑ: Ω57ΑΟΕΤ3-Κ9Λ – ΣΥΜΒΑΣΗ

15) ΑΔΑ: 7ΜΜΚΟΕΤ3-2ΟΑ – ΣΥΜΒΑΣΗ

16) ΑΔΑ: 7ΚΤΥΟΕΤ3-Β0Β – ΣΥΜΒΑΣΗ

17) ΑΔΑ: 65ΧΒΟΕΤ3-ΨΩ5 – ΣΥΜΒΑΣΗ

18) ΑΔΑ: ΩΖΝ5ΟΕΤ3-ΡΙ6 – ΣΥΜΒΑΣΗ

19) ΑΔΑ: 7Η2ΡΟΕΤ3-3Λ8 – ΣΥΜΒΑΣΗ

20) ΑΔΑ: Ω57ΑΟΕΤ3-Κ9Λ – ΣΥΜΒΑΣΗ

21) ΑΔΑ: 7ΜΜΚΟΕΤ3-2ΟΑ – ΣΥΜΒΑΣΗ

22) ΑΔΑ: 7ΚΤΥΟΕΤ3-Β0Β – ΣΥΜΒΑΣΗ

23) ΑΔΑ: 65ΧΒΟΕΤ3-ΨΩ5 – ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΔΣΑ

1) ΑΔΑ: ΩΓ7ΔΟΕΤ3-88Ψ – Ορθή Επανάληψη της 48/2017 απόφασης του ΔΣ περί «Εισήγησης-πρότασης του ΔΣ για την καταβολή αποζημίωσης στον Πρόεδρο, στην οποία θα έχει συνυπολογιστεί η οικονιμική κατάσταση της Επιχείρησης, κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο».

2) ΑΔΑ: ΩΜΨ6ΟΕΤ3-ΕΟ2 – Έγκρισης Ισολογισμού ΚΕΔΣΑ οικονομικού έτους 2016.

3) ΑΔΑ: 6ΧΖΧΟΕΤ3-ΒΣΩ – Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων προέδρου Δ.Σ για χρήση 2016

4) ΑΔΑ: 6ΠΣΙΟΕΤ3-Θ06 – ψήφιση πίστωσης του Κ.Α.62.07.01.1002 «Συντηρήσεις και επισκευές κτιρίων και εγκαταστάσεων, καθαρισμοί-απολυμάνσεις» για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών

5) ΑΔΑ: ΨΥΥ6ΟΕΤ3-ΧΝΥ – ψήφιση πίστωσης του Κ.Α.62.07.01.2000 «Συντηρήσεις και επισκευές κτιρίων και εγκαταστάσεων, καθαρισμοί-απολυμάνσεις» για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ.

6) ΑΔΑ: 7ΤΟΥΟΕΤ3-ΓΔΡ – Λήψης απόφασης για ψήφιση πίστωσης του Κ.Α.62.07.01.1002 «Συντηρήσεις και επισκευές κτιρίων και εγκαταστάσεων, καθαρισμοί-απολυμάνσεις» για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού Νέα Δομή περιοχής Καλυβίων.

7) ΑΔΑ: 67ΤΒΟΕΤ3-1Μ9 – Λήψης απόφασης για ψήφιση πίστωσης του Κ.Α.16.17.00.0000 «Δαπάνες προμήθειας Λογισμικού Οικονομικής Διαχείρισης» για τις ανάγκες του Λογιστηρίου της Επιχείρησης.

8) ΑΔΑ: 6ΑΒ1ΟΕΤ3-905 – Λήψης απόφασης για ψήφιση πίστωσης του Κ.Α.62.07.01.1003 «Συντηρήσεις και επισκευές επίπλων, Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού» για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών .

9) ΑΔΑ: Ω4Π8ΟΕΤ3-ΝΣΔ – Έγκριση συμμετοχής της Επιχείρησης στο Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πλησίον της Σύνταξης» για την πρόσληψη προσωπικού μέσω του προγράμματος.

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

1) ΑΔΑ: 7Ξ4ΝΩ1Ξ-262 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-169 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟ ΑΠΌ ΤΗΝ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ Κ.Α.Π. 2017 (8η – ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 25108/17 ΧΕΠ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ. (=142.184,83*7,18%)

2) ΑΔΑ: ΩΝ8ΑΩ1Ξ-ΤΗΙ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1126 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017, ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ Ε9 (1/1/2017) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4223/2013 – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

3) ΑΔΑ: 6ΞΖ5Ω1Ξ-8ΒΟ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1150 για :ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Ε.Ο.Ε.Σ. – ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ & ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (Δ.Σ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 104/97, Ο.Ε. 10/2017)

4) ΑΔΑ: 6ΩΣΘΩ1Ξ-ΦΛΞ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1159 για :ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ TETRA SERVICES (ΡΑΔΙΟΚΑΛΥΨΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/08/2017 – 31/08/2017 ΓΙΑ 8 ΑΡΙΘΜΟΥΣ 6960120159, -160, -161, -162, -163, -164, -165, -166 (Δ.Σ. 131/15, Ο.Ε. 210/15)

5) ΑΔΑ: ΩΗΟΣΩ1Ξ-ΣΚΓ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1163 για :ΜΙΣΘΩΜΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

6) ΑΔΑ: 7ΣΒΨΩ1Ξ-ΗΨΥ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1164 για :ΜΙΣΘΩΜΑ 50% ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

7) ΑΔΑ: ΩΟ69Ω1Ξ-7ΚΩ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1165 για :ΜΙΣΘΩΜΑ 50% ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

8) ΑΔΑ: 6925Ω1Ξ-ΦΘΘ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1166 για :ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

9) ΑΔΑ: Ω44ΧΩ1Ξ-2Ψ6 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-176 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟ ΑΠΌ ΤΗΝ Θ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Κ.Α.Π. 2017 (9η – ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 29527/17 ΧΕΠ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ. (=142.184,83*7,18%)

10) ΑΔΑ: 7ΑΘΑΩ1Ξ-ΦΩ8 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1189 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (Ν 11775)

11) ΑΔΑ: ΨΟΟΗΩ1Ξ-39Υ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1190 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (Νο 11775)

12) ΑΔΑ: ΨΡΞΑΩ1Ξ-Χ7Ψ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1191 για :ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (Ν.11777)

13) ΑΔΑ: 678ΡΩ1Ξ-ΑΧΙ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1192 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (Νο 11779)

14) ΑΔΑ: 7ΘΑΘΩ1Ξ-Ζ07 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1194 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (Νο 11780)

15) ΑΔΑ: ΨΑΣΧΩ1Ξ-ΩΧ4 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1201 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (Νο 11778)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1) ΑΔΑ: 9ΠΟΨΟΡ1Κ-ΚΟΕ – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ Δήμου Σαρωνικού.

3) ΑΔΑ: ΩΕΨΧΟΡ1Κ-ΑΕ0 – «Έγκριση Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας στα πλαίσια της Πολεοδόμησης περιοχών Α΄ και Β΄ κατοικίας στον Κουβαρά»

2) ΑΔΑ: 7ΞΓΟ7Λ7-ΜΤΔ – Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση οχημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος (πυρκαγιά) στο Λαγονήσι στην περιοχή Καλυβίων Θορικού του Δήμου Σαρωνικού από τις 03-08-2017.

3) ΑΔΑ: ΩΕΨΧΟΡ1Κ-ΑΕ0 – «Έγκριση Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας στα πλαίσια της Πολεοδόμησης περιοχών Α΄ και Β΄ κατοικίας στον Κουβαρά»

4) ΑΔΑ: 7ΝΒΜ7Λ7-5ΗΡ – Διορθωτική Πράξη της με αρ. 1/2011 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας «Επέκτασης των πολεοδομικών ενοτήτων (Π.Ε.) 1,2 και 3 της Δημοτικής Ενότητας Αναβύσσου (Ν. Αττικής)» του Δήμου Σαρωνικού της ιδιοκτησίας με κ.α. 0403020.04 στο Ο.Τ. 51.

5) ΑΔΑ: ΩΖΨΖ7Λ7-24Δ – Βεβαιώνεται η κατάθεση της αρίθμ. πρωτ.:2323/08-09-2017 Υπεύθυνης δήλωσης για την έναρξη λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας χαμηλής όχλησης (του άρθρου 19, παρ. 3 του Ν.3982/2011) με δραστηριότητα: «Βιομηχανία κατασκευής συσκευών διανομής & ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος –πολυεστερικών κιβώτιων , μετρητών, ερμαρίων & μηχανουργείο κατασκευής μεταλλικών προϊόντων»,Κινητήριας ισχύος: 194,28 KW, Θερμικής ισχύος: 100,00 KW και Κ.Α.Δ 2008: 27.12, 22.29, 25.99 στην επωνυμία ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ , που βρίσκεται στο 1ο Χλμ της Λ.Μαρκοπούλου-Καλύβίων στα Καλύβια Αττικής , σύμφωνα με τους όρους της αρίθμ. πρωτ.: 1868/19-07-2017 άδειας μηχανολογικού εκσυγχρονισμού.

6) ΑΔΑ: ΩΩΡΙΟΡ1Κ-Λ37 – Κήρυξη ως αναδασωτέας δασικής έκτασης εμβαδού 0,0844 στρ. στη θέση « Βαλμάς » της ΔΕ Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού της ΠΕ Αν. Αττικής λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 13.2.2016

7) ΑΔΑ: 6Β7ΡΟΡ1Κ-9Υ5 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Δημήτριο, Αλεξάνδρα και Ελένη Ρήγα στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Λαγονήσι» του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

8) ΑΔΑ: 6ΓΒΧΟΡ1Κ-ΤΙΜ – «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στα πλαίσια οριοθέτησης του ρέματος Αγ. Νικολάου της Δημοτικής Ενότητας Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού».

9) ΑΔΑ: 7Ζ1Υ7Λ7-ΡΚΩ – ΑΠΟΦΑΣΗ Απόρριψη πρότασης τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα ΟΤ 430 και 431 της «Παραλίας Καλυβίων» του Δήμου Σαρωνικού

10) ΑΔΑ: 6ΑΘΗ7Λ7-1ΝΛ – 1. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ- Δ’ ΦΑΣΗ», προϋπολογισμού 2.160.000,00€ (με τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 2. Κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 3. Εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Ε. Περ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.

11) ΑΔΑ: ΨΦΜΩΟΡ1Κ-ΝΗ1 – Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο Κλειστό Γυμναστήριο Καλαθοσφαίρισης “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” στη Δ.Ε. Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού

12) ΑΔΑ: Ω28Ο7Λ7-ΚΝΦ – ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του ΟΤ 323 της ΠΕ 2 «Παραλίας Καλυβίων» του Δήμου Σαρωνικού

13) ΑΔΑ: 71Ψ77Λ7-ΓΑ7 – ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 873-868 της Δημοτικής Ενότητας Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού.

14) ΑΔΑ: 6Σ0ΛΟΡ1Κ-9ΔΣ – Επανακήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 2,55139 στρ. στη θέση « Λαγονήσι – Ξελαυτάκι » της Δημοτικής Ενότητας Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού της ΠΕ Αν. Αττικής, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 20.05.2017.

15) ΑΔΑ: Ω9ΘΞΟΡ1Κ-Σ2Υ – Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 0,556 στρ. στη θέση « Λιαλέκιζα » της ΔΕ Καλυβίων Θορικού του Δήμου Σαρωνικού Αττικής της ΠΕ Αν. Αττικής λόγω εκχέρσωσης.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: