ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Χρήσεις γης Σαρωνίδας: Άλλη μία μεγάλη νίκη του συλλόγου «ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» και ενεργών πολιτών

Μία ακόμη μεγάλη νίκη πέτυχε ο σύλλογός μας και ενεργοί πολίτες στο ζήτημα της απόπειρας της δημοτικής αρχής του Δήμου Σαρωνικού να μεταβάλλει τις χρήσεις γης στη Σαρωνίδα και ουσιαστικά τον οικιστικό χαρακτήρα της, επιχειρώντας να τη μετατρέψει σε εμπορικό κέντρο και σε κέντρο διασκεδάσεως της ευρύτερης περιοχής. Πρόκειται για μία νίκη, που επιτεύχθηκε σε πείσμα των δημοτικών αρχόντων και χωρίς την παραμικρή βοήθεια των θεσμικών παραγόντων του Δήμου Σαρωνικού, τους οποίους, επί της ουσίας, είχαμε απέναντί μας και όχι μαζί μας.

Μετά τη συλλογή περί των 1.100 υπογραφών σαρωνιδιωτών και την επίτευξη του πρώτου στοπ στους απαράδεκτους σχεδιασμούς της δημοτικής αρχής (δείτε εδώ και εδώ), η δημοτική αρχή επανήλθε και επεχείρησε να ανατρέψει, με έμμεσο τρόπο και με τη συνδρομή του Διευθυντή Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος (Γενική Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού), το αριθμ. πρωτ. 5264/12-4-2016 έγγραφο έτερης Διεύθυνσης του ιδίου Υπουργείου (Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Τράπεζας Γης), σύμφωνα με το οποίο «δεν είναι δυνατή η προώθηση για έγκριση της μελέτης αναθεώρησης χρήσεων γης που εκπονήθηκε πριν την έγκριση Τοπικού Χωρικού Σχεδίου σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 7 του Ν. 4269/2014″.

Συγκεκριμένα, ο διευθυντής της Δ/νσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, χωρίς να λαμβάνει υπόψη το παραπάνω έγγραφο της άλλης Διεύθυνσης του ιδίου Υπουργείου, αλλά και τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, δέχθηκε να προωθήσει τη μελέτη για τις χρήσεις γης στη Σαρωνίδα, εάν απλώς αυτή μετονομαζόταν από μελέτη σε Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, όπερ και συνέβη τάχιστα από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού! Αυτή μάλιστα η μεθόδευση έχει αποτυπωθεί στο αριθμ. πρωτ. 7745/24-03-2017 έγγραφό του, το οποίο δημοσιεύεται, για πρώτη φορά, και έχει ως ακολούθως:

 

Όταν ο σύλλογός μας πληροφορήθηκε αυτήν την απαράδεκτη και καθ’ όλα μη σύννομη μεθόδευση, αμέσως ενεργοποιήθηκε και προέβη αρχικώς σε προφορικές διαμαρτυρίες. Στη συνέχεια, όμως, κατέθεσε και την από 20-07-2017 αίτηση, με την οποία ζητούσε την άμεση ανάκληση του προαναφερθέντος εγγράφου και την επιστροφή της μελέτης στο Δήμο Σαρωνικού. Το πλήρες κείμενο της αιτήσεως το παραθέτουμε στο τέλος και αξίζει να το διαβάσετε για να ενημερωθείτε πλήρως για ό,τι συνέβη και για ό,τι ισχύει νομοθετικά. Ακολούθησαν δε και έγραφες διαμαρτυρίες περί των 80 ενεργών πολιτών (σαρωνιδιωτών) με το ίδιο αίτημα (παραθέτουμε και αυτό το κείμενο στο τέλος).

Τελικά, ο διευθυντής της  ως άνω Διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, υποχρεώθηκε να εφαρμόσει το νόμο, δηλαδή να ανακαλέσει το προηγούμενο έγγραφό του και να επιστρέψει τη μελέτη στο Δήμο Σαρωνικού, δηλώνοντας μάλιστα και αναρμοδιότητα της Διευθύνσεώς του! Δεν θα σταθούμε στα όσα μεσολάβησαν μέχρι να επιτευχθεί αυτή η ανάκληση, καθότι δόθηκε μάχη για να επιτευχθεί και να τηρηθεί η νομιμότητα. Παραθέτουμε τα έγγραφα της ανάκλησης για την πληρέστερη ενημέρωσή σας (δημοσιεύονται αποκλειστικά στον ιστοχώρο μας):

 

και

Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί, ότι η δημοτική αρχή και οι συντάξαντες την επίμαχη μελέτη, ενώ γνώριζαν αυτήν την εξέλιξη, δεν την ανακοίνωσαν. Αντιθέτως, τέθηκε ως θέμα ημερησίας διατάξεως στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού της 20ης Σεπτεμβρίου 2017 η χρονική παράταση ισχύος της μελέτης! Στη δε συνεδρίαση της 20ης Σεπτεμβρίου, ενώ γνώριζαν τη δυσμενή γι’αυτούς εξέλιξη (το έγγραφο προς το Δήμο φέρει ημερομηνία 18-9-2017, αλλά υπήρχε και προφορική ενημέρωσή τους), τόσο ο δήμαρχος Σαρωνικού, όσο και εις εκ των συντακτών της μελέτης, δεν ανέφεραν το παραμικρό και την πραγματική αιτία αυτής της παράτασης ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου και των παρισταμένων πολιτών (δεν καθυστερούσε η έγκριση της μελέτης, όπως ισχυρίσθηκαν, αλλά απλούστατα δεν εγκρίθηκε και επεστράφη στο Δήμο).

Ο σύλλογός μας δεν εφησυχάζει και θα είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να αντιδράσει αποτελεσματικά σε τυχόν νέα απόπειρα της δημοτικής αρχής να «περάσει» την επίμαχη μελέτη με τρόπο που δεν θα είναι σύμφωνος με το νόμο.

Σε κάθε περίπτωση, όπως προαναφέραμε, πρόκειται για μία πραγματικά μεγάλη νίκη του συλλόγου μας και των ενεργών πολιτών, σε πείσμα πολλών και χωρίς τη βοήθεια όσων όφειλαν θεσμικά να βοηθήσουν. Μία νίκη, που προέκυψε μέσα από σιωπηρή, χωρίς τυμπανοκρουσίες, δράση του συλλόγου μας, σε συνδυασμό με γνώση και επιμονή.

Δείχνει δε αυτή η νίκη, όπως και οι προηγούμενες του συλλόγου μας για το ίδιο ζήτημα, καθώς και για διάφορα άλλα ζητήματα, το δρόμο για το μέλλον σε σχέση με την αντιμετώπιση αντίστοιχων θεμάτων – προβλημάτων, όπως για παράδειγμα αυτό του σχεδιαζόμενου Κ.Ε.Λ. Καλυβίων.

Σ’ ό,τι αφορά ειδικότερα στο ζήτημα του Κ.Ε.Λ. Καλυβίων ο σύλλογός μας στάθηκε εξαρχής αντίθετος με τους σχεδιασμούς της δημοτικής αρχής και αλληλέγγυος με τους συμπολίτες μας των Καλυβίων, κάνοντας μάλιστα και προτάσεις (δείτε εδώ). Το ζητήματα, τόσο των χρήσεων γης στη Σαρωνίδα, όσο και του Κ.Ε.Λ. Καλυβίων, είναι απόλυτα συναφή, διότι ο νόμιμος τρόπος διευθέτησής τους είναι η σύνταξη, τουλάχιστον, Τοπικού Χωρικού Σχεδίου για το σύνολο του Δήμου και με τις διαδικασίες, που προβλέπει ο Ν. 4447/2016 και η από 06/06/2017 Υπουργική Απόφαση, με τίτλο «Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (Τ.Χ.Σ.) του ν. 4447/2016» (ΦΕΚ 1975/Β΄/07.06.2017). Είναι επίσης συναφή και για τον πρόσθετο λόγο, ότι για την επιτυχή έκβαση του αγώνα των κατοίκων των Καλυβίων απαιτείται συγκεκριμένη στρατηγική μάχης, όπως αυτή που ακολουθήθηκε για τις χρήσεις γης στη Σαρωνίδα. Ο σύλλογός μας εξακολουθεί να είναι αλληλέγγυος στο δίκαιο αγώνα των κατοίκων των Καλυβίων, τον οποίο θα συνδράμει και τον οποίο πρέπει οι ίδιοι οι αγωνιζόμενοι κάτοικοι να περιφρουρήσουν, ώστε ουδείς επιτήδειος να τον «καπελώσει» και να τον ακυρώσει.

Με αφορμή δε τη σημερινή ευχάριστη εξέλιξη, ο σύλλογός μας επισημαίνει τα ακόλουθα:

Ο σύλλογός μας είναι σύλλογος δράσης – έργου και όχι επιδίωξης καλλιέργειας δημοσίων σχέσεων των μελών του. Επιδιώκει να είναι ένας σύλλογος ωφέλιμος για το κοινωνικό σύνολο και όχι αρεστός σε δημοτικούς άρχοντες, αυτοδιοικητικούς και κυβερνητικούς παράγοντες.

Ως σύλλογος δράσης, που θίγει τα κακώς κείμενα, έχει συγκεντρώσει και θα συγκεντρώνει αναπόφευκτα «τα πυρά» όλων των θιγομένων, καθότι, ως γνωστόν, η δράση φέρνει αντίδραση. Το τελευταίο διάστημα, λόγω των επιτυχημένων δράσεων του συλλόγου μας και της παροχής έγκυρης πληροφόρησης – ενημέρωσης των πολιτών σε ζητήματα, όπως αυτά των Αλυκών Αναβύσσου, της Α.Δ.Μ.Κ.Ε.Σ., του Κ.Ε.Λ. Καλυβίων, της απαράδεκτης κατάστασης στις παραλίες του Δήμου Σαρωνικού, των χρήσεων γης στη Σαρωνίδα, αλλά και των παραλείψεων της δημοτικής αρχής, καθώς και της Περιφέρειας Αττικής στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών και της πρόσφατης ρύπανσης στο Σαρωνικό κόλπο και στις ακτές του, δεχθήκαμε «τα πυρά» πολλών θιγομένων και των υποστηρικτών τους.

Δεν πτοούμαστε από αυτές τις επιθέσεις. Αντιθέτως, στις επιθέσεις απαντάμε με περισσότερη δράση και με απτά αποτελέσματα, όπως αυτό που σας ανακοινώνουμε σήμερα.

Ένας από τους βασικούς καταστατικούς σκοπούς του συλλόγου μας είναι η έγκυρη και αντικειμενική πληροφόρηση – ενημέρωση των πολιτών (π.χ. δείτε εδώ, εδώ, εδώ και εδώ) Είμαστε σύλλογος (μη κερδοσκοπικό σωματείο) και όχι επιχείρηση. Ο σύλλογός μας  επιδιώκει την έγκυρη και αντικειμενική πληροφόρηση – ενημέρωση των πολιτών, χωρίς να έχει την παραμικρού τύπου εξάρτηση, αλλά και χωρίς να επιδιώκει κέρδος ή όποιο άλλο οικονομικό όφελος, π.χ. μέσω διαφημίσεων (ακόμα και οι διαφημίσεις, που τυχόν βλέπετε στον ιστότοπό μας, τοποθετούνται, ως είναι γνωστό, από το WordPress, που φιλοξενεί το blog μας και όχι από εμάς και, ως εκ τούτου, δεν έχουμε το παραμικρό έσοδο από αυτές), κλπ. Ό,τι παρέχει και όποια δράση κάνει ο σύλλογός μας, αποτελεί εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών του και γίνεται αφιλοκερδώς. Στηρίζεται δε αποκλειστικώς στις δυνάμεις των μελών του και στη συμπαράσταση των φίλων του.

Συνεχίζουμε, λοιπόν, δυνατά μαζί με ενεργούς – συνειδητοποιημένους πολίτες, τόσο του Δήμου Σαρωνικού, όσο και όλων των υπόλοιπων Δήμων του παράκτιου μετώπου του Σαρωνικού κόλπου. Σύντομα θα ενημερωθείτε και για άλλες δράσεις του συλλόγου μας, πολλές εκ των οποίων θα είναι και σε συνεργασία με μεμονωμένους πολίτες, κινήσεις πολιτών, κλπ.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

 

Ακολουθεί το κείμενο της αίτησης του συλλόγου μας και αμέσως μετά το κείμενο της αίτησης –  διαμαρτυρίας περί των 80 ενεργών πολιτών (σαρωνιδιωτών).

 

 

 

 

 

Ακολουθεί το κείμενο της αίτησης – διαμαρτυρίας περί των 80 ενεργών πολιτών (σαρωνιδιωτών), που ακολούθησε την παραπάνω αίτηση του συλλόγου μας:

 

ΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

 

Κοινοποίηση: Γενική Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος

 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΑΙΤΗΣΗ

 

     Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι είμαστε μεταξύ των 1.100 περίπου κατοίκων της Σαρωνίδας, που είχαμε υπογράψει κείμενο διαμαρτυρίας – ένστασης κατά της μελέτης «καθορισμού χρήσεων γης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δημοτικού Διαμερίσματος Σαρωνίδας Δήμου Σαρωνικού». Τα ομοίου περιεχομένου κείμενα με τις υπογραφές των περίπου 1.100 κατοίκων της Σαρωνίδας είναι στο σύνολό τους  κατατεθειμένα στο Δήμο Σαρωνικού.

    Με την παρούσα μας ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ εντονότατα για την καταφανέστατη μεθόδευση που έγινε και συνεχίζεται μεταξύ της Δ/νσής σας και της δημοτικής αρχής του Δήμου Σαρωνικού, με το αρ. πρωτ. 7745/24-3-2017 έγγραφό σας, προκειμένου να διασωθεί μία μελέτη με απαράδεκτο περιεχόμενο και στηριγμένη σε μη σύμφωνη με τη νομοθεσία διαδικασία. Οι ενέργειες της  δημοτικής αρχής και οι δικές σας έρχονται σε πλήρη αντίθεση καί με το πνεύμα καί με το γράμμα της ισχύουσας νομοθεσίας, που το ίδιο το Υπουργείο, στο οποίο ανήκει η Δ/νσή σας, υποστήριξε και προώθησε πρόσφατα (2016), αλλά ακόμη και της παλαιότερης νομοθεσίας. Έρχεται επίσης σε πλήρη αντίθεση με το αρ. πρωτ. 5264/12-4-2016 έγγραφο της Δ/νσης  Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης, που φέρεται να σας είχε κοινοποιηθεί από τον Απρίλιο του 2016 και είναι σύμφωνο με την τότε ισχύουσα νομοθεσία.

    ΖΗΤΟΥΜΕ λοιπόν, επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας, να ανακαλέσετε άμεσα το παραπάνω έγγραφό σας και να επιστρέψετε τη μελέτη στη δημοτική αρχή του Δήμου Σαρωνικού ως απαράδεκτη και μη νόμιμη, για τους λόγους που γνωρίζετε και προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία (και την παλαιότερη), αλλά και από τις επισημάνσεις της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης (αρ. πρωτ. 5264/12-4-2016).

 

Σαρωνίδα, ……………………… 2017

Οι διαμαρτυρόμενοι – αιτούντες κάτοικοι Σαρωνίδας

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: