ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δικαίωση του αγώνα του συλλόγου μας για προστασία του υγροτόπου – βιοτόπου των Αλυκών Αναβύσσου – Απαγόρευση του κυνηγίου στις Αλυκές Αναβύσσου

Σε χθεσινό αποκαλυπτικό άρθρο του συλλόγου μας σχετικά με τις ευθύνες των κυβερνώντων και των εν γένει διοικούντων την Περιφέρεια Αττικής και Δήμους της Αττικής, προαναγγείλαμε στο τέλος αυτού του άρθρου τη σημερινή δημοσίευση ενός ευχάριστου γεγονότος («Αύριο, μάλιστα, θα είμαστε σε θέση να αναγγείλουμε ένα ευχάριστο γεγονός, που δικαιώνει προσπάθειες, τουλάχιστον δύο ετών»).

Σήμερα, λοιπόν, σας αναγγέλλουμε, με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση, ότι δικαιώθηκε ένα σημαντικό τμήμα των αγώνων μας για προστασία του υγροτόπου – βιοτόπου των Αλυκών Αναβύσσου, που ξεκίνησε συστηματικά πριν από δύο και πλέον έτη, με συγκεκριμένες στοχευμένες ενέργειες, παράλληλα με τον αγώνα μας για ανάδειξη της οικοτουριστικής αξίας των Αλυκών Αναβύσσου, που εκκινεί από το 2013, όταν κάναμε και την πρώτη εκδήλωσή μας για τις Αλυκές Αναβύσσου στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (δείτε εδώ).

Ο αγώνας του συλλόγου μας για προστασία και αποκατάσταση του υγροτόπου των Αλυκών Αναβύσσου είχε διάφορα σκέλη.

Το ένα βασικό σκέλος ήταν ο αγώνας για τερματισμό της παράνομης ρίψης μπάζων και απορριμμάτων στον υγρότοπο – βιότοπο των Αλυκών Αναβύσσου, αλλά και για την απομάκρυνση των ήδη ριφθέντων μπάζων, ιδίως των πλέον προσφάτων (2014), από την εταιρεία,που είχε αναλάβει τα αντιπλημμυρικά έργα στην Ανάβυσσο. Στο συγκεκριμένο τομέα γίνονται προσπάθειες από το σύλλογό μας, οι οποίες και θα κλιμακωθούν.

Το έτερο βασικό σκέλος της προσπάθειας του συλλόγου μας σε σχέση με την προστασία του υγροτόπου – βιοτόπου των Αλυκών Αναβύσσου, ήταν και είναι η κατάργηση του κυνηγίου στην προστατευτέα από το νόμο έκταση του υγροτόπου – βιοτόπου, που τόσο έχει δεινοπαθήσει από τις βίαιες και καθημερινές ανθρώπινες δραστηριότητες. Δραστηριότητες, δηλαδή, που δεν συνάδουν με έναν υγρότοπο και μάλιστα πρώτης (Α΄) προτεραιότητας, όπως έχει χαρακτηρισθεί ο υγρότοπος των Αλυκών Αναβύσσου, πολλώ δε μάλλον, όταν πολλοί συμπολίτες μας δικαιολογημένα χρησιμοποιούν την επίμαχη έκταση ως χώρο περιπάτου και αναψυχής, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαροί κίνδυνοι για τη σωματική ασφάλεια των πολιτών.

Με αφορμή, λοιπόν, την περσινή Δασική απαγορευτική & Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας του Δασαρχείου Λαυρίου, με την οποία δεν εξαιρούνταν οι υγρότοποι των Αλυκών και του Αγίου Νικολάου Αναβύσσου από το κυνήγι, παρά τις προφορικές παραστάσεις μας στο Δασαρχείο Λαυρίου, ο σύλλογός μας ζήτησε πλέον εγγράφως από το Δασαρχείο Λαυρίου (αριθμ. πρωτ. του Δασαρχείου Λαυρίου 3156/88720/01-11-2016), να συμπεριληφθούν στις περιοχές, όπου απαγορεύεται το κυνήγι, καί οι υγρότοποι – βιότοποι των Αλυκών και του Αγίου Νικολάου Αναβύσσου. Το έγγραφό μας κοινοποιήσαμε και στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Διεύθυνση Βιοποικιλότητας, Εδάφους & Διαχείρισης Αποβλήτων), το οποίο έλαβε αριθμ. πρωτ. 54394/11-11-2016.

Στο παραπάνω έγγραφο αίτημά μας δεν λάβαμε αρχικώς απάντηση, με αποτέλεσμα να επανέλθει ο σύλλογός μας με νέο έγγραφό του, επισημαίνοντας την παράλειψη απάντησης και εμμένοντας στο αρχικό αίτημά του (αριθμ. πρωτ. του Δασαρχείου Λαυρίου 493/10930/08-02-2017).

Τελικά, το Δασαρχείο Λαυρίου απάντησε στο σύλλογό μας με το αριθμ. πρωτ. 493/10930/06-03-2017 έγγραφό του, δεσμευόμενο να εξετάσει το θέμα, αλλά και ζητώντας πρόσθετα στοιχεία από το σύλλογό μας (τους παραπέμψαμε στο πλήθος των στοιχείων που έχουν δημοσιευθεί από το σύλλογό μας, αλλά και από ευαισθητοποιημένους – ενεργούς πολίτες της περιοχής).

Πλέον, ο σύλλογός μας, τα μέλη και οι φίλοι του, μπορούμε δικαιολογημένα να αισθανόμασθε χαρούμενοι και δικαιωμένοι, διότι με την πρόσφατη – φετινή  Δασική απαγορευτική & Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας του Δασαρχείου Λαυρίου (14-08-2017), το πλήρες περιεχόμενο της οποίας θα αναλύσουμε σε επόμενο άρθρο μας, ρητώς απαγορεύεται το κυνήγι, για πρώτη φορά, στον υγρότοπο – βιότοπο των Αλυκών Αναβύσσου, περιλαμβάνοντας ορθώς το σύνολο του περιφραγμένου χώρου, όπως σαφώς προκύπτει και από το σχετικό χάρτη, που περιλαμβάνεται στην απαγορευτική διάταξη (βλ. περ. 6 της απαγορευτικής διάταξης). Προφανώς από παραδρομή δεν συμπεριελήφθη στην απαγορευτική διάταξη και ο υγρότοπος – βιότοπος του Αγίου Νικολάου Αναβύσσου, αλλά θα προβούμε στις δέουσες ενέργειες, προκειμένου να συμπεριληφθεί και ο συγκεκριμένος υγρότοπος. Σημαντικό, επίσης, είναι και το γεγονός, ότι στην απαγορευτική διάταξη περιλαμβάνεται και ο υγρότοπος των Λεγραινών.

Υπενθυμίζουμε, ότι, σύμφωνα  με το Παράρτημα ΙΧ (άρθρο 20, Παράγραφοι 2γαα2) του Ν. 4277/2014, που αφορά στα μέτρα προστασίας των υγροτόπων των Αλυκών και του Αγίου Νικολάου Αναβύσσου, καθώς και των Λεγραινών, «Μέτρα προστασίας των παραπάνω υγροτόπων: απαγόρευση δόμησης, επιχωμάτωσης, άσκησης οχλουσών δραστηριοτήτων και κάθε δραστηριότητας που υποβαθμίζει την οικολογική κατάστασή τους. Επιτρέπεται η διενέργεια παρεμβάσεων οικολογικής αποκατάστασης, η επίσκεψη με σκοπό την αναψυχή και την επιστημονική έρευνα και η περίφραξη ιδιαίτερα ευαίσθητων τμημάτων, που χρήζουν απόλυτης προστασίας. Είναι δυνατόν, επίσης, να επιτρέπεται η διαμόρφωση υπαίθριων εγκαταστάσεων αναψυχής και παρατήρησης της βιοποικιλότητας και του τοπίου. Οι υποδομές επίσκεψης και εκπαίδευσης διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες στις περιοχές αυτές».

Εδώ θα διαβάσετε όλη την επίμαχη απαγορευτική διάταξη:

ΑΔΑ: 64Σ1ΟΡ1Κ-ΣΣ1 – ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ

Θέλουμε να πιστεύουμε, ότι και οι συνειδητοποιημένοι κυνηγοί, που αντιλαμβάνονται την ανάγκη ύπαρξης θυλάκων απολύτου προστασίας της φύσης, ώστε αυτή να παρέχει τη δυνατότητα διαφύλαξης της βιοποικιλότητας και διαιώνισης των ειδών, θα χαρούν με αυτήν την εξέλιξη. Ο υγρότοπος – βιότοπος των Αλυκών Αναβύσσου είναι ένας πολυτραυματισμένος υγρότοπος, που χρήζει αμέσου προστασίας και ανάδειξης. Η απαγόρευση του κυνηγίου αποτελεί ένα πρώτο σημαντικό βήμα, το οποίο ελπίζουμε άπαντες οι κυνηγοί να σεβαστούν.

Ο σύλλογός μας, αθόρυβα, με επιμονή και υπομονή, θα συνεχίσει το έργο του και την υλοποίηση των καταστατικών σκοπών του. Μας ενδιαφέρει η ουσία και η προσφορά στους συμπολίτες μας και αυτό το έχουμε αποδείξει μέχρι σήμερα (επί πέντε περίπου έτη), αλλά και θα συνεχίσουμε να το αποδεικνύουμε, πρωτοπορώντας σε πλείστους όσους τομείς και καλύπτοντας κενά ενημέρωσης και δράσης (π.χ. βλ. το Παρατηρητήριο του Δημότη, το ΦωτοΣαρωνικό, κλπ).

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: