ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Να βλέπετε συχνά τη συγκεκριμένη σελίδα ακόμη και λίγες ημέρες ή και εβδομάδες μετά την πάροδο του μηνός Ιουλίου 2017, διότι καθημερινώς θα ενημερώνεται με νέες αποφάσεις, όπως αυτές θα αναρτώνται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» από τον Δήμο Σαρωνικού.

Γενικά για το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» της «Ενότητας Σαρωνικού». Δείτε, επίσης: 1) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ και 2) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

ΑΔΑ: Ω5ΜΖΩ1Ξ-77Φ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΒΙΝΤΕΟ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1) ΑΔΑ: ΩΚΧΡΩ1Ξ-Ρ5Ζ – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Δ.Ε ΚΟΥΒΑΡΑ)»

2) ΑΔΑ: 6ΚΟΣΩ1Ξ-3ΦΖ – Απ ευθείας ανάθεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ»

3) ΑΔΑ: Ω0Γ8Ω1Ξ-17Γ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5449/24-04-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2017 ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΥΤΗΣ

4) ΑΔΑ: 61ΦΦΩ1Ξ-ΨΞ9 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΒΑΡΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

5) ΑΔΑ: 7ΞΑΤΩ1Ξ-Ξ6Β – Απ ευθείας ανάθεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Δ.Ε ΚΟΥΒΑΡΑ)»

6) ΑΔΑ: ΩΖΝΘΩ1Ξ-ΤΕ0 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ (2) ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

7) ΑΔΑ: 6Π0ΟΩ1Ξ-Θ73 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»

8) ΑΔΑ: 707ΓΩ1Ξ-Ν3Θ – ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

9) ΑΔΑ: 62Β8Ω1Ξ-Α9Τ – Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων οδού Αγ.Τριάδος Δ.Ε. Αναβύσσου Δήμου Σαρωνικού

10) ΑΔΑ: ΨΗΞ2Ω1Ξ-ΖΨΠ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

11) ΑΔΑ: ΨΦΘΨΩ1Ξ-ΩΒΤ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

12) ΑΔΑ: 6Χ61Ω1Ξ-ΩΑ9 – ΑΝΑΒΑΘΜIΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

13) ΑΔΑ: ΩΚΟΝΩ1Ξ-0Ω9 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

14) ΑΔΑ: Ω6Α7Ω1Ξ-Φ0Ο – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ( ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ), ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΠΛΟΤΥΠΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ, ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ, ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ).

15) ΑΔΑ: 6ΗΝΟΩ1Ξ-ΠΝΙ – «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ»

16) ΑΔΑ: 6Σ2ΗΩ1Ξ-ΑΤ4 – Απ ευθείας ανάθεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»

17) ΑΔΑ: Ω7Ζ3Ω1Ξ-Τ31 – Απ ευθείας ανάθεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ ΚΛΠ.)»

18) ΑΔΑ: 6ΠΑΟΩ1Ξ-Ε1Λ – Απ ευθείας ανάθεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ για ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»

19) ΑΔΑ: ΨΚΝΨΩ1Ξ-0ΔΗ – Απ ευθείας ανάθεση «« ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ( ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ) »

20) ΑΔΑ: 7Κ6ΗΩ1Ξ-ΔΚΟ – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ , ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΗΠΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ , ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ »

21) ΑΔΑ: 65Κ2Ω1Ξ-Ψ05 – Απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων

22) ΑΔΑ: 61Α3Ω1Ξ-ΘΛΠ – Απόφαση τοποθέτησης προϊσταμένων τμημάτων

23) ΑΔΑ: Ω5Ι1Ω1Ξ-ΝΡ8 – Απόφαση τοποθέτησης προϊσταμένων Τμημάτων

24) ΑΔΑ: 71ΣΠΩ1Ξ-Ρ61 – Απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων

25) ΑΔΑ: ΩΗ8ΞΩ1Ξ-ΣΞΕ – Απ ευθείας ανάθεση της «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ)»

26) ΑΔΑ: Ψ9ΝΛΩ1Ξ-ΟΣΒ – Απ ευθείας ανάθεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ, ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ»

27) ΑΔΑ: Ψ3ΛΟΩ1Ξ-462 – Απ ευθείας ανάθεση «ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

28) ΑΔΑ: ΩΝΣΘΩ1Ξ-1ΛΡ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-920 για :Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές από ΚΑΠ για την κάλυψη των επενδυτικών αναγκών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (Δ.Σ. 150/17, 152/17)

29) ΑΔΑ: ΨΚΝΨΩ1Ξ-0ΔΗ – Απ ευθείας ανάθεση «ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ( ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ) (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΟΥΖΑΚΙΑ, T-SHIRT ΑΝΔΡΙΚΑ-ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΛΕΥΚΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ, ΚΑΠΕΛΑΚΙΑ UNISEX JOKEY ΚΑΙ ΣΗΜΑΙΕΣ ΙΣΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ) »

30) ΑΔΑ: ΨΚΝΨΩ1Ξ-0ΔΗ – Απ ευθείας ανάθεση «ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ( ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ) (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΟΥΖΑΚΙΑ, T-SHIRT ΑΝΔΡΙΚΑ-ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΛΕΥΚΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ, ΚΑΠΕΛΑΚΙΑ UNISEX JOKEY ΚΑΙ ΣΗΜΑΙΕΣ ΙΣΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ) »

31) ΑΔΑ: ΩΠΦ1Ω1Ξ-ΗΣ6 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣ ΝΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

ΒΙΝΤΕΟ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Συνέντευξη του Δημάρχου Σαρωνικού στον Paraktios.gr (21-07-2017)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

1) Επιτυχημένη η συμμετοχή της ομάδας FO.R.T. (Fokaia Robotics Team) στο διεθνές πρωτάθλημα Open Championship

2) Ενημέρωση από το Eurolearning ΚΔΒΜ 2

3) Επίσκεψη του Δημάρχου Σαρωνικού στο ΚΔΑΠ «Χαρταετοί»

4) Ενημέρωση Eurolearning ΚΔΒΜ 2

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

1) ΑΔΑ: ΩΙ2ΝΩ1Ξ-ΨΣ2 – ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ _ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2) ΑΔΑ: 6ΑΙΨΩ1Ξ-Σ3Ξ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ _ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3) ΑΔΑ: ΩΞΑΔΩ1Ξ-ΡΨΩ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ _ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4) ΑΔΑ: ΩΔ8ΑΩ1Ξ-Η4Γ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ _ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5) ΑΔΑ: 60ΖΟΩ1Ξ-8ΩΣ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ _ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6) ΑΔΑ: 6ΓΘΟΩ1Ξ-ΓΥΩ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ _ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7) ΑΔΑ: 6Ξ5ΝΩ1Ξ-Χ28 – ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ _ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

8) ΑΔΑ: Ω3ΤΖΩ1Ξ-2ΘΨ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ _ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

9) ΑΔΑ: 739ΞΩ1Ξ-Ν4Τ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ _ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

10) ΑΔΑ: 6ΞΚΘΩ1Ξ-ΙΙΩ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ _ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

11) ΑΔΑ: ΩΥ52Ω1Ξ-Ξ7Γ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ _ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

12) ΑΔΑ: 75ΞΧΩ1Ξ-216 – ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ _ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

13) ΑΔΑ: ΩΜΩΟΩ1Ξ-1ΙΙ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ _ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση για την 16η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού στις 11-07-2017

2)  Πρόσκληση για την 17η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού στις 11-07-2017

3) Πρόσκληση για την 18η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού στις 24-07-2017

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1)  Πίνακας αποφάσεων της 17ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού στις 11-07-2017

2) Πίνακας αποφάσεων της 16ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού στις 11-07-2017

3)  Πίνακας αποφάσεων της 18ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού στις 24-07-2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: ΩΡΥ1Ω1Ξ-ΟΛΦ – Αναμόρφωση (2η) Προϋπολογισμού ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού έτους 2017.

2) ΑΔΑ: ΩΠΨ0Ω1Ξ-ΣΕΒ – Αναμόρφωση (2η) Προϋπολογισμού ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού έτους 2017. Ανακληθείσα πράξη

3) ΑΔΑ: ΨΩΡΠΩ1Ξ-ΤΚΦ – Λήψη απόφασης περί εκτέλεσης ή μη πάσης φύσεως οικοδομικών εργασιών κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο ( απόφαση 9/2017 της Δ.Κ. Σαρωνίδας).

4) ΑΔΑ: 6ΗΞ9Ω1Ξ-ΘΝ3 – Έγκριση της απασχόλησης έως την ημερομηνία κατάρτισης των προσωρινών πινάκων διοριστέων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31-3-2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν, 4479/2017, του προσωπικού το οποίο προσλήφθηκε στο Δήμο με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και εξακολουθούσε να παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι την 7-6-2017.

5) ΑΔΑ: ΩΝΞΤΩ1Ξ-9ΑΘ – Έγκριση νέων τευχών δημοπράτησης του έργου « Ολοκλήρωση δικτύου ομβρίων στην οδό Κεφαλληνίας Δ.Κ. Σαρωνίδας»

6) ΑΔΑ: 6Α6ΗΩ1Ξ-Θ5Γ – Έγκριση νέων τευχών δημοπράτησης του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από αμιαντοσωλήνα και επέκταση δικτύου ύδρευσης Σαρωνίδας (Γ’ Φάση)

7) ΑΔΑ: 62ΤΝΩ1Ξ-2ΟΘ – Έγκριση νέων τευχών δημοπράτησης του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων κυρίως οικισμού Καλυβίων και Κουβαρά»

8) ΑΔΑ: 60ΑΥΩ1Ξ-ΒΙΑ – Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση τμήματος οδού Γ. Σιδέρη Δ.Κ. Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού».

9) ΑΔΑ: Ψ6ΞΤΩ1Ξ-1Ρ4 – Έγκριση ηλεκτρονικού αιτήματος που εστάλη στο Υπουργείο Εσωτερικών για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα.

10) ΑΔΑ: ΩΚ8ΛΩ1Ξ-Θ1Υ – Έγκριση ηλεκτρονικού αιτήματος που εστάλη στο Υπουργείο Εσωτερικών για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα. Ανακληθείσα πράξη

11) ΑΔΑ: ΩΓΒΣΩ1Ξ-Ρ9Σ – Έγκριση ηλεκτρονικού αιτήματος που εστάλη στο Υπουργείο Εσωτερικών για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα. Ανακληθείσα πράξη

12) ΑΔΑ: 6ΩΣΣΩ1Ξ-99Ε – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών («Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου – Έξοδα ψηφιακής καταγραφής (ενοικίαση υλικών για φωτογραφίες και βιντεοσκοπήσεις) του τουριστικού αποθέματος του Δήμου».

13) ΑΔΑ: 6ΣΛΛΩ1Ξ-Η7Ξ – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών «Έξοδα δράσεων παιδοψυχαγωγικής υποστήριξης παιδιών 6 έως 12 ετών για την υλοποίηση του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)»

14) ΑΔΑ: ΩΣΟΗΩ1Ξ-ΝΔ7 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών «Έξοδα δράσεων ενημέρωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών ψυχολογικής ενδυνάμωσης από 13 μέχρι 18 ετών για την υλοποίηση του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)»

15) ΑΔΑ: ΩΖΠΦΩ1Ξ-ΣΗ4 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών («Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων για την υπηρεσία πρασίνου στις Δ.Ε. Αναβύσσου & Σαρωνίδας – Συντήρηση HUSQVARNA, ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ STHL, ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟΥ STHL,ΦΥΣΗΤΗΡΑ STHL).

16) ΑΔΑ: 7Κ8ΩΩ1Ξ-ΣΘΠ – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών («Συντήρηση και επισκευή οδικού δικτύου Δ.Ε. Αναβύσσου, Παλαιάς Φώκαιας και Σαρωνίδας του Δήμου Σαρωνικού»

17) ΑΔΑ: 6Γ6ΖΩ1Ξ-2ΤΑ – Έγκριση Απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.

18) ΑΔΑ: ΩΝΜΞΩ1Ξ-ΝΞΚ – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαρωνικού έτους 2017.

19) ΑΔΑ: 6ΚΖ3Ω1Ξ-ΑΛ1 – Αναμόρφωση (3η) Προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού έτους 2017.

20) ΑΔΑ: 7ΜΖ0Ω1Ξ-ΧΔΠ – Αποδοχή της υπ’ αριθμ 5188/04-07-2017 Απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003608 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

21) ΑΔΑ: 6410Ω1Ξ-421 – Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου « Ανακατασκευή πεζοδρομίων επί των οδών Μ. Αλεξάνδρου, Αριστοτέλους, Βασ. Γεωργίου κ.λπ. εντός οικισμού πόλεως Αναβύσσου».

22) ΑΔΑ: 6ΠΤ0Ω1Ξ-Ξ2Ξ – Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων επί των οδών Λ. Καραμανλή και Περιφερειακής Αναβύσσου ( Δημοσθένους) Δ.Ε. Αναβύσσου».

23) ΑΔΑ: 7ΦΒΩΩ1Ξ-Ξ5Λ – Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων β΄ τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού έτους 2017.

24) ΑΔΑ: ΩΕ7ΜΩ1Ξ-ΗΔΑ – Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (Υποθέσεις : KRETAROS LIMITED, Σινοπούλου Κλειώ, Μουτζουρίδη Ιωάννη, Γαζή Μαρίας, Πελέτη Ειρήνης, Καζιμ Τουφάν Γιουσούφ,, Γιαννόπουλου Βασιλείου, Χατζογιαννάκη Γεώργιου, Αναστασίου Αικατερίνης) .

25) ΑΔΑ: ΩΘΤ6Ω1Ξ-Τ2Υ – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών(«Μισθώματα μηχανημάτων για καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων- Μίσθωμα μηχανήματος BOBCAT για καθαρισμό κοινόχρηστου χώρου έξω από το Δημοτικό Σχολείο στην Δ.Ε. ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ»

26) ΑΔΑ: ΨΛΓ8Ω1Ξ-7Ε3 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών («Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων της Υπηρεσίας Πρασίνου»).

27) ΑΔΑ: ΩΞΡΑΩ1Ξ-Η9Χ – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών («Έξοδα δράσεων συμβουλευτικής οικογενειών σε θέματα οικογενειακού προϋπολογισμού και διατροφής για την υλοποίηση του ΕΠ. Προγράμματος Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ)».

28) ΑΔΑ: 7Θ4ΗΩ1Ξ-ΑΘΟ – Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή 2ου Λυκείου Καλυβίων» (προϋπολογισμού άνω του 1.000.000 ευρώ).

29) ΑΔΑ: 6Φ55Ω1Ξ-29Ξ – Eπανασύσταση επιτροπής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Παραλίας Αναβύσσου » (προϋπολογισμού κάτω του 1.000.000 ευρώ).

30) ΑΔΑ: Ψ1ΔΙΩ1Ξ-899 – Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Επικαιροποίηση της μελέτης του έργου « Συνδέσεις υφιστάμενων παροχών με νέα δίκτυα ύδρευσης» (προϋπολογισμού κάτω του 1.000.000 ευρώ).

31) ΑΔΑ: 6Δ6ΖΩ1Ξ-Κ08 – Αναμόρφωση (6η ) Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2017.

32) ΑΔΑ: ΩΓΔΓΩ1Ξ-ΙΦ5 – Αντικατάσταση μελών Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού.

33) ΑΔΑ: Ω0ΛΨΩ1Ξ-ΡΡΝ – Αντικατάσταση μελών Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού.

34) ΑΔΑ: 7ΚΡΨΩ1Ξ-ΛΑ2 – Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 56.000,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών της κατανομής ΚΑΠ (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2017 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων αρμοδιότητας Δήμου Σαρωνικού και ψήφιση σχετικών πιστώσεων.

35) ΑΔΑ: Ω410Ω1Ξ-ΖΚΔ – Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 35.765,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών της 1ης και 2ης μηνιαίας κατανομής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες (τακτική επιχορήγηση).

36) ΑΔΑ: Ω0ΚΚΩ1Ξ-ΓΧΦ – Παράταση χρονοδιαγράμματος κατά 12 μήνες , σύμφωνα με το Ν.3316/05 του συμβατικού χρονοδιαγράμματος της μελέτης : «Μελέτη κτηματογράφησης πολεοδόμησης και πράξης εφαρμογής περιοχής Δήμου Καλυβίων Θορικού Αττικής».

37) ΑΔΑ: Ψ71ΘΩ1Ξ-ΛΧ1 – Λήψη απόφασης περί προμήθειας από ίδιους πόρους, δύο (2) καινούργιων αυτοκινήτων (επιβατικά μεταφοράς προσωπικού) και ενός (1) σαρώθρου- σκούπας (πολυμηχάνημα), για τις ανάγκες του Δήμου.

38) ΑΔΑ: Ψ4Π3Ω1Ξ-ΦΡΨ – Λήψη απόφασης περί προμήθειας μέσω leasing, τριών (3) απορριμματοφόρων τύπου πρέσας 16 κ.μ. και δύο (2) φορτηγών (ανατρεπόμενα με γερανό και αρπάγη).

39) ΑΔΑ: ΩΝΣ3Ω1Ξ-Ψ56 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου « Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην τοπική Κοινότητα Κουβαρά».

ΒΙΝΤΕΟ

1)  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ 11-07-2017

2)  ΤΟ 2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ 11-07-2017

Πληρωση οργανικων θεσεων μονιμου προσωπικου

3)  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ 24-07-2017

Ενημερώσεις – Ερωτήσεις προ ημερησίας διάταξης

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Η διαγραφή του Σπ. Δημητρίου από τον Δήμαρχο Σαρωνικού

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση για τη 19η συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού στις 04-07-2017

2)  Πρόσκληση για τη 20η συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού στις 07-07-2017

3)  Πρόσκληση για τη 22η συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού στις 17-07-2017

4)  Πρόσκληση για τη 23η συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού στις 24-07-2017

5) Πρόσκληση για τη 24η κατεπείγουσα συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού στις 28-07-2017

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1)  Πίνακας απoφάσεων της 19ης συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής στις 04-07-2017

2) Πίνακας απoφάσεων της 20ης κατεπείγουδας συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής στις 05-07-2017

3)  Πίνακας απoφάσεων της 21ης κατεπείγουδας συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής στις 12-07-2017

4)  Πίνακας αποφάσεων συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (22/2017)

5)  Πίνακας απoφάσεων της 23ης συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής στις 24-07-2017

6) Πίνακας αποφάσεων οικονομικής επιτροπής Δ. Σαρωνικού (24η / 2017)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: 7ΤΧΟΩ1Ξ-Ι5Π – Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού.

2) ΑΔΑ: 6ΕΓΕΩ1Ξ-Κ3Ν – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της προμήθειας «Προμήθεια του συνόλου των ειδών διατροφής του Δήμου Σαρωνικού και των Νομικών Προσώπων αυτού».

3) ΔΑ: Ψ9ΤΗΩ1Ξ-8ΡΩ – Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια του συνόλου των καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Σαρωνικού και των Νομικών Προσώπων αυτού».

4) ΑΔΑ: 7ΣΕΡΩ1Ξ-ΚΡΗ – Ε.Η.Δ. Ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για συντήρηση οδικού δικτύου».

5) ΑΔΑ: ΩΔ4ΒΩ1Ξ-41Ρ – Απ ευθείας ανάθεση « ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΠΑΛ.ΦΩΚΑΙΑΣ & ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΠΑΝ.ΜΙΧΑΛΗ)»

6) ΑΔΑ: 70Ν9Ω1Ξ-ΨΥΑ – Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση της «Επισκευής – συντήρησης μεταφορικών μέσων του Δήμου Σαρωνικού» και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

7) ΑΔΑ: ΩΧΜΧΩ1Ξ-ΘΓΙ – Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων, προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες και λοιπά), προμήθεια φακέλων και εντύπων λογαριασμών ύδρευσης, προμήθεια διπλοτύπων είσπραξης και λοιπών εντύπων για την υπηρεσία ύδρευσης, προμήθεια υποχρεωτικών βιβλίων και εντύπων δημοτικών υπηρεσιών (ληξιαρχικά, δημοτολογίων, μητρώα Αρρένων, κτηματολογίων και λοιπά)».

8) ΑΔΑ: 7Κ0ΙΩ1Ξ-2ΚΗ – Ε.Η.Δ. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και λογισμικού-προμήθεια εκτυπωτών, σαρωτών κλπ Δήμου Σαρωνικού».

9) ΑΔΑ: 6ΕΓΕΩ1Ξ-Κ3Ν – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της προμήθειας «Προμήθεια του συνόλου των ειδών διατροφής του Δήμου Σαρωνικού και των Νομικών Προσώπων αυτού».

10) ΑΔΑ: Ψ9ΤΗΩ1Ξ-8ΡΩ – Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια του συνόλου των καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Σαρωνικού και των Νομικών Προσώπων αυτού».

11) ΑΔΑ: Ω4ΒΑΩ1Ξ-ΕΝΘ – Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια του συνόλου των καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Σαρωνικού και των Νομικών Προσώπων αυτού».

12) ΑΔΑ: 6ΨΘ6Ω1Ξ-ΙΜΑ – Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού.

13) ΑΔΑ: Ω4ΒΑΩ1Ξ-ΕΝΘ – Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια του συνόλου των καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Σαρωνικού και των Νομικών Προσώπων αυτού».

14) ΑΔΑ: 7Χ8ΔΩ1Ξ-ΩΧΩ – Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού.

15) ΑΔΑ: 68ΛΖΩ1Ξ-ΓΛΟ – Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση της «Επισκευής – συντήρησης μεταφορικών μέσων του Δήμου Σαρωνικού και ψήφιση της σχετικής πίστωσης».

16) ΑΔΑ: Ω4Η8Ω1Ξ-Ν6Β – 5. Λήψη απόφασης περί απευθείας ανάθεσης της «Προμήθειας αντλητικών συστημάτων και εξαρτημάτων» (για το αντλιοστάσιο στην ΤΡΑΠΟΡΙΑ Δ.Ε. ΚΑΛΥΒΙΩΝ).

17) ΑΔΑ: ΩΥΞ3Ω1Ξ-Δ9Β – Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. τιμολογίων μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2017.

18) ΑΔΑ: 7ΙΕ6Ω1Ξ-ΘΗΨ – Ψήφιση πίστωσης για την «Απόκτηση κωδικού πρόσβασης του Δήμου στην ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα)».

19) ΑΔΑ: ΩΕ19Ω1Ξ-ΥΡΑ – Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων-Ηλεκτρολογικό υλικό για το Δημαρχιακό Μέγαρο, πρόσοψη και αύλειο χώρο λόγω βλάβης από βραχυκύκλωμα».

20) ΑΔΑ: 71ΥΔΩ1Ξ-ΨΩΓ – Υποβολή έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Β΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.

21) ΑΔΑ: ΨΒΖΖΩ1Ξ-1Χ0 – Ψήφιση πίστωσης για «Μισθώματα μηχανημάτων για βλάβες στο δίκτυο της ύδρευσης».

22) ΑΔΑ: 7ΙΨ8Ω1Ξ-09Ω – Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού».

23) ΑΔΑ: Ω36ΛΩ1Ξ-Π65 – Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα-προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων αυτόματου ποτίσματος για την συντήρηση των κήπων-προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους».

24) ΑΔΑ: ΩΒΓΝΩ1Ξ-1ΘΓ – Ψήφιση πίστωσης για «συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων για την υπηρεσία πρασίνου».

25) ΑΔΑ: 6ΕΑΠΩ1Ξ-ΤΨΠ – Λήψη απόφασης περί απευθείας ανάθεσης της «Προμήθειας εξαρτημάτων επισκευής αντλιοστασίων» (επισκευή σωληνώσεων της δεξαμενής ΠΡΟΦΑΡΤΑΣ της Δ.Ε. ΚΑΛΥΒΙΩΝ).

26) ΑΔΑ: ΩΛ3ΕΩ1Ξ-ΝΟΧ – Λήψη απόφασης περί παράτασης μισθώματος χρήσεως χώρου για τη λειτουργία ΑΤΜ της Τράπεζας Πειραιώς στη Δ.Κ. Σαρωνίδας.

27) ΑΔΑ: ΩΘΞΞΩ1Ξ-Υ50 – Αποπληρωμή εισφοράς Α΄ τριμήνου 2017 του Δήμου Σαρωνικού στον ΕΔΣΝΑ, ποσού 54.330,53 ευρώ και ψήφιση πίστωσης.

28) ΑΔΑ: ΩΩΤΗΩ1Ξ-ΓΧΥ – Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού.

29) ΑΔΑ: ΩΓΤΛΩ1Ξ-4ΓΠ – Ε.Η.Δ. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων ηλεκτροφωτισμού-λαμπτήρων φωτισμού-φωτεινών σωλήνων και λαμπτήρων για στολισμό» περί κατακύρωσης της προμήθειας.

30) ΑΔΑ: 7Κ5ΗΩ1Ξ-ΖΝΦ – Ε.Η.Δ. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την «Αντικατάσταση ελαστικών μεταφορικών μέσων –μηχανημάτων έργου», περί κατακύρωσης της προμήθειας.

31) ΑΔΑ: 75ΘΕΩ1Ξ-3ΡΦ – Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου (Κατερινόπουλος για υπόθεση αίτησης ακύρωσης στο ΣτΕ για νέα χάραξη Ζώνης Αιγιαλού και Παραλίας – Αγ. Νικόλαος Αναβύσσου σχετ. η αριθ. 129/2017 απόφαση Δ.Σ.).

32) ΑΔΑ: 708ΡΩ1Ξ-ΦΞΡ – Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση της «Επισκευής – συντήρησης μεταφορικών μέσων του Δήμου Σαρωνικού και ψήφιση της σχετικής πίστωσης».

33) ΑΔΑ: 78ΜΝΩ1Ξ-ΞΟΓ – Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων και προαύλιων Δήμου Σαρωνικού».

34) ΑΔΑ: ΩΖΡ2Ω1Ξ-296 – Ε.Η.Δ. Ψήφιση πίστωσης για «Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (στον Κοινόχρηστο χώρο του Δήμου πλησίον του Ναού Αγίου Νικολάου στο Λαγονήσι).

35) ΑΔΑ: 6Θ0ΗΩ1Ξ-Δ30 – Αναμόρφωση (6η) του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.

36) ΑΔΑ: Ψ1ΟΛΩ1Ξ-Ν0Π – Αναμόρφωση (6η) του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.Ανακληθείσα πράξη

37) ΑΔΑ: 7ΞΣΗΩ1Ξ-5ΓΥ – Ψήφιση πίστωσης για καταβολή σε χρήμα της αξίας γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου από 01/01/2015 έως 11/08/2015, σύμφωνα με την αριθ. 39/16 απόφαση του Δ.Σ.

38) ΑΔΑ: 62ΓΖΩ1Ξ-Υ8Β – Ε.Η.Δ. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, ψήφιση πίστωσης, καθορισμός τρόπου ανάθεσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια διαφόρων ειδών επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής για τα υποέργα «Είδη τροφίμων και είδη βασικής υλικής συνδρομής» της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 Κ.Σ. Ανατολικής Αττικής (Κωδικός ΟΠΣ 5000181).

39) ΑΔΑ: 600ΔΩ1Ξ-ΧΧΣ – 4. Ε.Η.Δ. Ανάκληση της αριθ. 211/17 απόφασης οικονομικής επιτροπής περί «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, ψήφιση πίστωσης, καθορισμός τρόπου ανάθεσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια διαφόρων ειδών επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής για τα υποέργα «Είδη τροφίμων και είδη βασικής υλικής συνδρομής» της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 Κ.Σ. Ανατολικής Αττικής (Κωδικός ΟΠΣ 5000181)» λόγω παρατηρήσεων επί της διακήρυξης της Διαχειριστικής Αρχής.

40) ΑΔΑ: ΨΦ2ΡΩ1Ξ-ΤΗΨ – Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού.

41) ΑΔΑ: ΩΥ8ΙΩ1Ξ-ΜΤ8 – Περί ανάληψης δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για Υπηρεσίες: Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Σαρωνικού».

42) ΑΔΑ: 6ΨΥΣΩ1Ξ-ΖΒΛ – Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση της «Επισκευής – συντήρησης μεταφορικών μέσων του Δήμου Σαρωνικού και ψήφιση της σχετικής πίστωσης».

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση για συνεδρίαση της επιτροπής ποιότητας ζωής του Δήμου Σαρωνικού στις 05-07-2017

2) Πρόσκληση για συνεδρίαση της επιτροπής ποιότητας ζωής του Δήμου Σαρωνικού στις 12-07-2017

3)  Πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (9η/2017)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1)  Πίνακας απoφάσεων της 7ης συνεδρίασης επιτροπής ποιοτητας ζωής στις 05-07-2017

2)  Πίνακας απoφάσεων της 8ης συνεδρίασης επιτροπής ποιοτητας ζωής στις 12-07-2017

3)  Πίνακας απoφάσεων της 9ης συνεδρίασης επιτροπής ποιοτητας ζωής στις 21-07-2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση για συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καλυβίων στις 31-07-2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1) Πίνακας αποφάσεων συνεδρίασης τοπ. συμβουλίου Δ.Κ. Καλυβίων (7η / 2017)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση συνεδρίασης συμβουλίου της ΔΚ Αναβύσσου στις 14-07-2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση συνεδρίασης συμβουλίου της ΔΚ Παλαιάς Φώκαιας στις 03-07-2017

2)  Πρόσκληση συνεδρίασης συμβουλίου της ΔΚ Παλαιάς Φώκαιας στις 18-07-2017

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου της Δ.Κ Σαρωνίδας στις 26-07-2017

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1)  Πίνακας αποφάσεων συνεδρίασης Τ.Σ. Κουβαρά (7η / 2017)

ΒΙΝΤΕΟ

ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Δ.Σ. Νομικού Προσώπου ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ στις 06-07-2017

2) Πρόσκληση Δ.Σ. Νομικού Προσώπου ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ στις 17-07-2017

3) Πρόσκληση Δ.Σ. Νομικού Προσώπου ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ στις 31-07-2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων ΔΣ Νομικού Προσώπου ´ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ´ κατά τη 7η συνεδρίαση στις 06-07-2017

2)  Πίνακας αποφάσεων συνεδρίασης ΝΠΔΔ Αριστόδικου (8η / 2017)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: Ω3ΣΕΟΕΤ3-ΥΚΣ – ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ

2) ΑΔΑ: ΩΒΘ0ΟΕΤ3-Ο1Ξ – Δεύτερη αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2017.

3) ΑΔΑ: 7ΣΨ6ΟΕΤ3-ΣΑΚ – Δεύτερη αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2017.

4) ΑΔΑ: Ψ51ΞΟΕΤ3-ΚΜ2 – Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης για «Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Ν.Π». σε βάρος του Κ.Α. 00-6431.001

5) ΑΔΑ: 6ΓΘ1ΟΕΤ3-ΩΥΗ – Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης για «Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων (Εκδηλώσεις –συναυλίες – θεατρικές παραστάσεις κ.λ.π)“ σε βάρος του Κ.Α. 15-6471.001

6) ΑΔΑ: 6ΛΑΚΟΕΤ3-34Ν – Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης για «Δαπάνες μισθώματος ενδυματολογικών εμφανίσεων πολιτιστικών δραστηριοτήτων» σε βάρος του Κ.Α 15-6236.001.

7) ΑΔΑ: 66Π1ΟΕΤ3-ΕΛ0 – Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης για «Αμοιβές τεχνικών ηχητικής κάλυψης εκδηλώσεων» σε βάρος του Κ.Α. 15-6112.002

8) ΑΔΑ: ΩΑΟ4ΟΕΤ3-Φ6Σ – Αποδοχή χρηματοδότησης μηνός Μαρτίου 2017) από ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΒΔ ΟΠΣ 5001485/128 (Υπ. Εσωτερικών) και από ΠΕΠ/ΟΠΣ 5001782/19 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σχολ/ έτους 2016 – 2017.

9) ΑΔΑ: ΩΗ27ΟΕΤ3-Β9Ε – Αποδοχή χρηματοδότησης μηνός Απριλίου 2017) από ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΒΔ ΟΠΣ 5001485/128 (Υπ. Εσωτερικών) και από ΠΕΠ/ΟΠΣ 5001782/19 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σχολ/ έτους 2016 – 2017.

10) ΑΔΑ: 61ΙΔΟΕΤ3-ΝΔΧ – Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων (δαπανών) 1ου τριμήνου και 2ου τριμήνου 2017 του Ν.Π. ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.

11) ΑΔΑ: 7ΥΨΟΟΕΤ3-ΩΩ1 – Αντιλογισμός ποσών

12) ΑΔΑ: 6ΗΜ7ΟΕΤ3-ΧΓΔ – Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης για «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας» σε βάρος του Κ.Α. 00-6433.001

13) ΑΔΑ: 64Ρ4ΟΕΤ3-ΕΡΣ – Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης για «Δαπάνες δεξιώσεων και Εθνικών ή Τοπικών εορτών» σε βάρος του Κ.Α. 00-6443.001

14) ΑΔΑ: Ω9ΔΕΟΕΤ3-49Ζ – Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης για «Δαπάνες μίσθωσης μηχανημάτων μικροφων. εγκαταστάσεων (ήχος)» σε βάρος του Κ.Α. 15-6233.001

15) ΑΔΑ: ΩΞ1ΥΟΕΤ3-ΣΛΛ – Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης για «Δαπάνες μίσθωσης μηχανημάτων φωτισμού (φως)» σε βάρος του Κ.Α. 15-6233.002

16) ΑΔΑ: ΩΨΚΤΟΕΤ3-ΗΦ9 – Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ΝΠΔΔ» σε βάρος των Κ.Α. 15-6261.001 και Κ.Α 60-6261.001

17) ΑΔΑ: ΩΒΒΟΟΕΤ3-Ν6Α – Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων» σε βάρος του Κ.Α. 15-6262.001.

18) ΑΔΑ: 6ΡΔΘΟΕΤ3-7Β8 – Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων» σε βάρος των Κ.Α. 15-6264.002 και Κ.Α. 60-6264.002

19) ΑΔΑ: ΩΚΠ6ΟΕΤ3-ΒΙ6 – Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων» σε βάρος των Κ.Α. 15-6265.002 και Κ.Α. 60-6265.002.

20) ΑΔΑ: 6ΠΓ2ΟΕΤ3-5Φ0 – Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή συστημάτων πυρασφάλειας και πυροπροστασίας» σε βάρος του Κ.Α. 15-6264.005 .

21) ΑΔΑ: 6Ρ0ΕΟΕΤ3-Μ1Μ – Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή συστημάτων πυρασφάλειας και πυροπροστασίας» σε βάρος του Κ.Α. 15-6264.005 .

22) ΑΔΑ: ΨΗΝΑΟΕΤ3-ΕΕΠ – Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων» σε βάρος του Κ.Α. 15-6265.004

23) ΑΔΑ: Ψ9ΥΩΟΕΤ3-ΡΕΨ – Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση ανελκυστήρων παιδικών σταθμών» σε βάρος του Κ.Α. 60-6262.002.

24) ΑΔΑ: 70ΑΤΟΕΤ3-ΠΘ1 – Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού» σε βάρος του Κ.Α. 60-6265.001.

25) ΑΔΑ: ΩΙΚΡΟΕΤ3-ΑΓΗ – Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια βιβλίων Δημοτικής Βιβλιοθήκης» σε βάρος του Κ.Α. 15-6611.001.

26) ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΟΕΤ3-ΔΦ4 – Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης για «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων» σε βάρος των Κ.Α. 15-6661.001 και Κ.Α 60-6611.001.

27) ΑΔΑ: 7Κ99ΟΕΤ3-Ι63 – Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης για «Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού» σε βάρος του Κ.Α. 60-6673.001

28) ΑΔΑ: 6ΣΧΖΟΕΤ3-7ΑΔ – Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια σκευών κλπ» σε βάρος του Κ.Α. 60-7133.002

29) ΑΔΑ: 6ΛΚ7ΟΕΤ3-Λ6Υ – Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια υλικών θεατρικών παραστάσεων» σε βάρος του Κ.Α. 15-6699.004.

30) ΑΔΑ: Ψ4ΔΟΟΕΤ3-0Β2 – Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια υλικών θεατρικών παραστάσεων» σε βάρος του Κ.Α. 15-6699.004.

31) ΑΔΑ: Ω5Τ6ΟΕΤ3-37Μ – Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης για « Συντήρηση – Τεχνική υποστήριξη προγράμματος ΑΒΕΚΤ Δημοτικής Βιβλιοθήκης» σε βάρος του Κ.Α. 15-6266.001.

32) ΑΔΑ: 6ΔΔ6ΟΕΤ3-9ΦΩ – Αντιλογισμός ποσών.

33) ΑΔΑ: Ω50ΖΟΕΤ3-691 – Έγκριση διενέργειας έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός των όρων διακήρυξης της υπηρεσίας «Οργάνωση εκδρομών (μεταφορά – διανυκτέρευση) μελών ΚΑΠΗ σε εκδρομές πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα» έτους 2017 και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ: 15-6413.001 για «Οργάνωση εκδρομών (μεταφορά – διανυκτέρευση) μελών ΚΑΠΗ σε εκδρομές πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα» έτους 2017

34) ΑΔΑ: ΩΘΦΦΟΕΤ3-5ΝΩ – Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης για «Ταχυδρομικά τέλη και ταχυμεταφορικά τέλη». σε βάρος του Κ.Α. 00-6221.001

35) ΑΔΑ: ΩΙΤ5ΟΕΤ3-Α2Π – Πρόσληψη προσωπικού, δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, για αναπλήρωση υπαλλήλων λόγω κυήσεως, τοκετού και μητρότητας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΥ

1) ΑΔΑ: 7Τ7ΠΟΕΤ3-ΣΘΖ – ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

2) ΑΔΑ: 7ΣΝ5ΟΕΤ3-ΡΔΤ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-138 για :Έξοδα παραστάσεως προέδρου διοικητικού συμβουλίου — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-108 με ΑΔΑ ΩΜΕΘΟΕΤ3-ΣΧ5

3) ΑΔΑ: 67ΔΖΟΕΤ3-Π78 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-139 για :Έξοδα παραστάσεως αντιπροέδρου διοικητικού συμβουλίου — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-109 με ΑΔΑ ΩΔΘ0ΟΕΤ3-09Υ

4) ΑΔΑ: Ω67ΣΟΕΤ3-Ρ3Μ – ΗΧΗΤΙΚΗ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

5) ΑΔΑ: 6ΖΝΛΟΕΤ3-90Υ – ΗΧΗΤΙΚΗ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

6) ΑΔΑ: 6ΒΒΙΟΕΤ3-84Η – Λήψη απόφασης περί ψήφισης πίστωσης του Κ.Α. 64.02.05.2000 «Δαπάνες οργάνωσης εκδηλώσεων-παραστάσεων-γιορτές» για το ΚΔΑΠ της ΚΕΔΣΑ

7) ΑΔΑ: 68Ξ4ΟΕΤ3-ΥΒΠ – ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΣΙΩΝ

8) ΑΔΑ: ΩΔΛ4ΟΕΤ3-ΙΝΩ – ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

9) ΑΔΑ: 67ΚΓΟΕΤ3-ΑΝΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

10) ΑΔΑ: ΩΝ37ΟΕΤ3-ΝΧΡ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

11) ΑΔΑ: Ω9ΝΛΟΕΤ3-ΗΓΛ – ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

12) ΑΔΑ: 6ΣΑ0ΟΕΤ3-ΗΔΜ – ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

13) ΑΔΑ: 6Λ8ΟΟΕΤ3-5ΜΗ – ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ

14) ΑΔΑ: ΨΚΧΥΟΕΤ3-0ΒΞ – ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ

15) ΑΔΑ: 6ΓΙΘΟΕΤ3-36Τ – ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2017

16) ΑΔΑ: 67ΞΣΟΕΤ3-Ξ5Θ – ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2017

17) ΑΔΑ: 7ΞΨ4ΟΕΤ3-06Α – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-140 για :Οργάνωση εκδρομών ( μεταφ – διανυκτέρ)μελ. ΚΑΠΗ ,σύμφωνα με την από 13/09/2016 υπογραφείσα σύμβαση — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-8 με ΑΔΑ ΩΥ5ΞΟΕΤ3-ΝΓΔ- ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΩΣ ΤΗ ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 30/04/2017.

18) ΑΔΑ: ΩΟΘ8ΟΕΤ3-Β0Π – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-174 για :Ταχυδρομικά τέλη και ταχυμεταφορικά τέλη, σύμφωνα με την από 9/8/2016 υπογραφείσα σύμβαση — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-2 με ΑΔΑ 72ΒΨΟΕΤ3-ΠΚΒ, Λόγω μη υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου.

19) ΑΔΑ: 72ΝΖΟΕΤ3-ΚΟΙ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-173 για :Εργοδ. Εισφ. Προσωπ. Δημ.Δικ. ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝ. ΚΑΛΥΨΗΣ

20) ΑΔΑ: 7ΞΕ7ΟΕΤ3-7ΓΕ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-172 για :Εργοδ. Εισφ.προσ. Δημ. Δικ. ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

(ΑΔΜΚΕΣ)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΔΜΚΕΣ

1) ΑΔΑ: ΨΥΓΡΟΕΤ3-ΚΕΞ – Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας για τις δημοτικές καντίνες.

2) ΑΔΑ: Ω8ΦΒΟΕΤ3-ΛΓ2 – Απόφαση προέδρου λύσης συμβάσεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔ.Ο.Χ.) στον τομέα της καθαριότητας

3) ΑΔΑ: ΨΚΕΣΟΕΤ3-ΥΗΜ – Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κινητής τηλεφωνίας.

4) ΑΔΑ: 78ΚΘΟΕΤ3-Π5Ω – Απόφαση προέδρου πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης απασχόλησης για τις δημοτικές καντίνες.

5) ΑΔΑ: ΩΓΒΣΟΕΤ3-1ΩΖ – Απόφαση προέδρου πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας ειδικότητας ΔΕ Ναυαγοσωστών

6) ΑΔΑ: 75ΧΚΟΕΤ3-36Φ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.

7) ΑΔΑ: ΩΩΜ7ΟΕΤ3-Ν94 – Απόφαση προέδρου έγκρισης διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας «Επανατοποθέτηση και απεγκατάσταση μηχανήματος Seatrac στην παραλία Αλυκών Αναβύσσου»

8) ΑΔΑ: ΩΖΥΔΟΕΤ3-ΞΧΨ – Απόφαση προέδρου παράταση σύμβασης

9) ΑΔΑ: ΨΠΒΡΟΕΤ3-Ω3Θ – Απόφαση προέδρου παράτασης συμβάσεων

10) ΑΔΑ: Ω18ΝΟΕΤ3-30Μ – Απόφαση προέδρου ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου

11) ΑΔΑ: 6Μ6ΔΟΕΤ3-Ν89 – Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ έως τρεις μήνες ΔΕ Ναυαγοσωστών.

12) ΑΔΑ: 6Ω84ΟΕΤ3-ΟΞΑ – Απόφαση προέδρου έγκριση διενέργειας προμήθειας «Προμήθεια υδραυλικών ειδών και λοιπών οικοδομικών υλικών για την επισκευή και συντήρηση Κ/Χ χώρων πλησίον των δημοτικών καντινών Κιόσκι και Πέτρινο»

13) ΑΔΑ: 6ΧΝΒΟΕΤ3-Ζ9Ψ – Απόφαση προέδρου έγκριση διενέργειας για την εκτέλεση των εργασιών «Επισκευή και συντήρηση τέντας σε Κ/Χ χώρο στην παραλία Αλυκών Αναβύσσου».

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1) ΑΔΑ: 7ΚΡ5ΟΕΤ3-Ψ2Ν – Σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ Ανδρεάδη Μαρία – Ελένη

2) ΑΔΑ: Ψ81ΠΟΕΤ3-ΗΟ4 – Σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ Αποστολόπουλος Βασίλειος

3) ΑΔΑ: 66Α3ΟΕΤ3-ΓΒΩ – Σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ Δελή Ιωσηφίνα

4) ΑΔΑ: Ω120ΟΕΤ3-ΠΛ0 – Σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ Διαμαντιδάκη Ειρήνη

5) ΑΔΑ: 7ΜΙΙΟΕΤ3-798 – Σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ Δόβας Μάριος

6) ΑΔΑ: ΨΔΝΤΟΕΤ3-ΖΙΟ – Σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ Ευσταθίου Παναγιώτα

7) ΑΔΑ: ΩΙΔΒΟΕΤ3-803 – Σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ Θανασιά Φωτεινή

8) ΑΔΑ: ΨΘ2ΖΟΕΤ3-Ω1Ζ – Σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ Καραχρήστου Παρασκευή

9) ΑΔΑ: Ω7Π5ΟΕΤ3-ΒΦΘ – Σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ Κολλίντζας Παρασκευάς

10) ΑΔΑ: 6ΣΝ8ΟΕΤ3-ΑΛΟ – Σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ Κωνσταντέλλος Βασίλειος

11) ΑΔΑ: ΩΑΚΖΟΕΤ3-ΔΩΒ – Σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ Μπάκα Δέσποινα

12) ΑΔΑ: ΨΥΣΚΟΕΤ3-ΥΔΙ – Σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ Νικολαΐδου Ευαγγελία

13) ΑΔΑ: Ψ75ΑΟΕΤ3-ΓΗΙ – Σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ Νικολαΐδου Στυλιανή

14) ΑΔΑ: ΨΒ3ΛΟΕΤ3-ΜΧ2 – Σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ Ορφανίδου Σεβαστή

15) ΑΔΑ: Ω8ΣΥΟΕΤ3-ΕΕΒ – Σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ Πίρκολου Δομνίκη

16) ΑΔΑ: ΩΜΙΛΟΕΤ3-Β1Ρ – Σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ Φώσκολου Στυλιανή

17) ΑΔΑ: 6ΧΘ7ΟΕΤ3-ΖΧΤ – Σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ Χριστοφίδη Αναστασία

18) ΑΔΑ: 6ΨΒ5ΟΕΤ3-7ΒΕ – Σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ Καρατζογιάννης Νικόλαος

19) ΑΔΑ: 7Η3ΞΟΕΤ3-ΣΩΩ – Σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ Καρατζογιάννης Νικόλαος

20) ΑΔΑ: ΩΗ9ΣΟΕΤ3-ΞΥΝ – Σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ Ανδρεάδη Μαρία – Ελένη

21) ΑΔΑ: 7ΧΕ7ΟΕΤ3-ΑΟ3 – Σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ Αποστολόπουλος Βασίλειος

22) ΑΔΑ: ΩΦΣ4ΟΕΤ3-Φ6Ο – Σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ Δελή Ιωσηφίνα

23) ΑΔΑ: ΨΠ6ΞΟΕΤ3-84Β – Σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ Διαμαντιδάκη Ειρήνη

24) ΑΔΑ: Ω6ΧΨΟΕΤ3-ΛΟΗ – Σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ Δόβας Μάριος

25) ΑΔΑ: ΩΛΘΖΟΕΤ3-ΕΓΕ – Σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ Ευσταθίου Παναγιώτα

26) ΑΔΑ: ΩΥ0ΛΟΕΤ3-ΖΡΖ – Σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ Θανασιά Φωτεινή

27) ΑΔΑ: ΩΑΤΙΟΕΤ3-ΗΕΥ – Σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ Καραχρήστου Παρασκευή

28) ΑΔΑ: 6ΩΡΒΟΕΤ3-Ο1Ν – Σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ Κολλίντζας Παρασκευάς

29) ΑΔΑ: ΨΟΡΨΟΕΤ3-ΜΕΧ – Σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ Κωνσταντέλλος Βασίλειος

30) ΑΔΑ: 7Ζ2ΞΟΕΤ3-0Θ4 – Σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ Μπάκα Δέσποινα

31) ΑΔΑ: 7ΑΗΦΟΕΤ3-84Υ – Σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ Νικολαΐδου Ευαγγελία

32) ΑΔΑ: ΩΛ4ΦΟΕΤ3-4Μ5 – Σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ Νικολαΐδου Στυλιανή

33) ΑΔΑ: ΩΙ2ΘΟΕΤ3-ΔΛΣ – Σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ Ορφανίδου Σεβαστή

34) ΑΔΑ: ΩΕΣΛΟΕΤ3-Υ0Φ – Σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ Πίρκολου Δομνίκη

35) ΑΔΑ: ΨΡΙΤΟΕΤ3-ΑΞΣ – Σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ Φώσκολου Στυλιανή

36) ΑΔΑ: ΨΞΒΝΟΕΤ3-ΠΞΩ – Σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ Χριστοφίδη Αναστασία

37) ΑΔΑ: 916ΞΟΕΤ3-ΛΓΡ – Σύμβαση Χαλκοδαίμων Αναστασία

38) ΑΔΑ: 6Φ5ΝΟΕΤ3-6ΗΟ – Σύμβαση εργασίας

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΜΚΕΣ

1) ΑΔΑ: ΩΩΙΝΟΕΤ3-63Β – Λήψη απόφασης για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμού Χρόνου (ΙΔ.Ο.Χ.) της ΑΔΜΚΕΣ που εργάζεται στην καθαριότητα (σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4479/2017).

2) ΑΔΑ: 7ΞΤΓΟΕΤ3-ΛΑΠ – Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ανώτατου επιτρεπόμενου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας μηνιαίως.

3) ΑΔΑ: ΨΟΝΚΟΕΤ3-96Θ – Λήψη απόφασης περί έγκρισης για το άνοιγμα λογαριασμού στην τράπεζα Eurobank Ergasias για την πληρωμή της μισθοδοσίας μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ)

4) ΑΔΑ: ΩΒΑ6ΟΕΤ3-ΡΓΧ – Λήψη απόφασης περί ψήφισης (διάθεσης) πίστωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Επανατοποθέτηση και απεγκατάσταση μηχανήματος Seatrac στην παραλία Αλυκών Αναβύσσου»

5) ΑΔΑ: ΩΠΩ1ΟΕΤ3-ΖΟ2 – Λήψη απόφασης περί ψήφισης (διάθεσης) πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών «Επισκευή και συντήρηση τέντας σε Κ/Χ χώρο στην παραλία Αλυκών Αναβύσσου»

6) ΑΔΑ: 7ΝΣ4ΟΕΤ3-2ΑΩ – Λήψη απόφασης περί ψήφισης (διάθεσης) πίστωσης για την προμήθεια «Προμήθεια υδραυλικών ειδών και λοιπών οικοδομικών υλικών για την επισκευή και συντήρηση Κ/Χ χώρων πλησίον των δημοτικών καντινών Κιόσκι και Πέτρινο»

7) ΑΔΑ: ΩΡΜΠΟΕΤ3-Ω7Μ – Απόφαση προέδρου έγκρισης διενέργειας για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών στη δημοτική καντίνα Κιόσκι στην περιοχή Κουλουράς Καλυβίων»

8) ΑΔΑ: 7ΥΖΧΟΕΤ3-ΤΒΟ – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «Προμήθεια ειδών διατροφής, αναψυκτικών, ποτών, καφέδων για τις δημοτικές καντίνες του Δήμου Σαρωνικού»

9) ΑΔΑ: 6ΞΕΩΟΕΤ3-ΣΛ8 – Λήψη απόφασης περί ψήφισης (διάθεσης) πίστωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών στη δημοτική καντίνα Κιόσκι στην περιοχή Κουλουράς Καλυβίων»

10) ΑΔΑ: 6Η9ΔΟΕΤ3-ΖΔΜ – Λήψη απόφασης περί ψήφισης (διάθεσης) πίστωσης για την προμήθεια «Προμήθεια ειδών διατροφής, αναψυκτικών, ποτών, καφέδων για τις δημοτικές καντίνες».

11) ΑΔΑ: 6ΓΜΧΟΕΤ3-3ΨΠ – Έγκριση του πρακτικού, της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών του Δήμου Σαρωνικού, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών διατροφής, αναψυκτικών, ποτών, καφέδων για τις δημοτικές καντίνες» της Ανώνυμης Δημοτικής Μονομετοχικής Κατασκευαστικής Εταιρείας Σαρωνικού.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

1) ΑΔΑ: 699ΣΟΕΤ3-ΞΙΞ – ΧΕΠ Α 16/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ.

2) ΑΔΑ: 6Π8ΩΟΕΤ3-2Λ8 – ΧΕΠ Α 18/2017 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ ΒΟΘΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜ. ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.

3) ΑΔΑ: 736ΝΟΕΤ3-Ο8Ο – ΧΕΠ Α 20/2017 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ.

4) ΑΔΑ: Ω6ΕΗΟΕΤ3-ΓΑΒ – ΧΕΠ Α 21/2017 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΚΕΔΣΑ)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΔΣΑ 

1) ΑΔΑ: ΩΒΔΧΟΕΤ3-9ΔΜ – Α Π Ο Φ Α Σ Η Ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών «Δαπάνες οργάνωσης εκδηλώσεων -παραστάσεων -γιορτές » για την κάλυψη εξόδων των εκδηλώσεων του ΚΔΑΠ και « Τεχνική κάλυψη εκδηλώσεων » για την κάλυψη εξόδων των εκδηλώσεων των Παιδικών Σταθμών της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σαρωνικού

2) ΑΔΑ: ΩΤΔ6ΟΕΤ3-ΒΦΖ – ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υπογραφής της Σύμβασης για την υπηρεσία «Δαπάνες οργάνωσης εκδηλώσεων-παραστάσεων -γιορτές «και «Τεχνική κάλυψη εκδηλώσεων» του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και των δύο Παιδικών Σταθμών» της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού.

3) ΑΔΑ: 6ΕΒ9ΟΕΤ3-Π6Ξ – ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια » Δαπάνη προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών » της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού με απευθείας ανάθεση.

4) ΑΔΑ: 6Υ02ΟΕΤ3-ΞΝΙ – Α Π Ο Φ Α Σ Η Απευθείας ανάθεση προμήθειας » Δαπάνες προμήθειας επίπλων » για τον Παιδικό Σταθμό Νέα Δομή περιοχής Καλυβίων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού

5) ΑΔΑ: 6Ω6ΧΟΕΤ3-ΓΩΛ – ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια «Δαπάνες προμήθειας επίπλων » της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού με απευθείας ανάθεση.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1) ΑΔΑ: Ω4ΘΒΟΕΤ3-01Κ – ΣΥΜΒΑΣΗ

2) ΑΔΑ: ΩΕΘΝΟΕΤ3-ΡΥ5 – ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΔΣΑ

1) ΑΔΑ: 6ΒΒΙΟΕΤ3-84Η – Λήψη απόφασης περί ψήφισης πίστωσης του Κ.Α. 64.02.05.2000 «Δαπάνες οργάνωσης εκδηλώσεων-παραστάσεων-γιορτές» για το ΚΔΑΠ της ΚΕΔΣΑ

2) ΑΔΑ: 6ΡΛΝΟΕΤ3-0Ν3 – Λήψη απόφασης περί ψήφισης πίστωσης του Κ.Α. 64.02.05.1001 » Τεχνική κάλυψη εκδηλώσεων » για τους Παιδικούς Σταθμούς της ΚΕΔΣΑ.

3) ΑΔΑ: ΨΩΡΦΟΕΤ3-Δ7Κ – Γ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΣΑ

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1) ΑΔΑ: 67ΗΚΩ1Ξ-ΥΒΦ – Κατανομή ποσού 56.000,00 ευρώ χρηματοδότηση του ΥΠΕΣ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2017 από ΚΑΠ (πρώην ΣΑΤΑ). (Ποσό συνολικό χρηματοδότησης 56.000,00€ που αναλύεται ως : Προμήθεια 84,00€+Επισκευές Συντηρήσεις Σχολείων 55.916,00€)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

1) ΑΔΑ: 7Ζ34Ω1Ξ-Τ3Α – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-817 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ 11ου ΛΟΓ/ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗ – ΜΕΛ. Γ.Π.Σ.- ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ-ΜΕΛ.ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Γ.Σ.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΥΜΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡ. 112/04 ΑΠΟΦ.ΚΟΙΝΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛ.ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

2) ΑΔΑ: 7ΧΣΩΩ1Ξ-7Σ2 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-119 για :ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ – ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΕΙΣ, ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΕΡΙΛΙΧΙΩΣΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΚΛΠ (ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2362/17)

3) ΑΔΑ: ΩΖΓΞΩ1Ξ-212 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-118 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ – 400 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 130*150 & 800 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 80*110 (ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3903/17)

4) ΑΔΑ: 63ΩΓΩ1Ξ-ΓΗ5 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-872 για :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΙΖΑ 1478 ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 19.21087386 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 13/07/2017 – 13/10/2017

5) ΑΔΑ: ΩΧΚΜΩ1Ξ-ΦΕΕ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-876 για :ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ TETRA SERVICES (ΡΑΔΙΟΚΑΛΥΨΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/06/2017 – 30/06/2017 ΓΙΑ 8 ΑΡΙΘΜΟΥΣ 6960120159, -160, -161, -162, -163, -164, -165, -166 (Δ.Σ. 131/15, Ο.Ε. 210/15)

6) ΑΔΑ: ΩΒ24Ω1Ξ-ΕΑΥ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-855 για :ΣΥΜΜΟΡΦ.ΜΕ 2848/2017 ΤΕΛΕΣ.ΔΙΑΤ.ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΩΤ.ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΜΟΝΩΜ.ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜ.ΕΓΚ.ΡΥΜΟΤ.ΣΧΕΔ.ΠΟΛΕΩΣ ΛΕΩΦ.ΚΑΛΥΒ.ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΥΒ.-ΑΠΟΖ.ΓΗΣ,ΦΕΚ Δ 723/95) ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦ.ΕΠ.ΠΟΙΟΤ.ΖΩΗΣ 35/16 & ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ.231/16,ΑΝΑΚΛ.ΜΕ 351/16 (Ο.Ε.197/17) – ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

7) ΑΔΑ: ΩΗΣΕΩ1Ξ-4ΤΒ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-854 για :ΣΥΜΜΟΡΦ.ΜΕ 2848/2017 ΤΕΛΕΣ.ΔΙΑΤ.ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΩΤ.ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΜΟΝΩΜ.ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜ.ΕΓΚ.ΡΥΜΟΤ.ΣΧΕΔ.ΠΟΛΕΩΣ ΛΕΩΦ.ΚΑΛΥΒ.ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΥΒ.-ΑΠΟΖ.ΓΗΣ 205,49τμΧ162€/τμ,ΦΕΚ Δ 723/95 ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦ.ΕΠ.ΠΟΙΟΤ.ΖΩΗΣ 35/16 & ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ.231/16,ΑΝΑΚΛ.ΜΕ 351/16 (Ο.Ε. 197/17)

8) ΑΔΑ: ΩΞ4ΩΩ1Ξ-ΕΤΠ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-893 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017 Δ.Ε. ΚΑΛΥΒΙΩΝ

9) ΑΔΑ: 6ΗΖ2Ω1Ξ-ΡΨΦ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-894 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017 Δ.Ε. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ & ΚΟΥΒΑΡΑ

10) ΑΔΑ: 7ΚΑΨΩ1Ξ-ΜΛΗ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-895 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017 Δ.Ε. ΠΑΛ. ΦΩΚΑΙΑ & ΣΑΡΩΝΙΔΑ

11) ΑΔΑ: 67ΒΧΩ1Ξ-5ΚΧ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-134 για :ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/17, 2/17 & 3/17 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ (2η ΔΟΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ)

12) ΑΔΑ: ΨΕΔ2Ω1Ξ-Ο8Λ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-906 για :ΜΙΣΘΩΜΑ 56,08% ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2017

13) ΑΔΑ: ΩΛΡΛΩ1Ξ-ΔΓ9 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-907 για :ΜΙΣΘΩΜΑ 43,92% ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2017

14) ΑΔΑ: 7ΜΚΒΩ1Ξ-6ΡΙ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-908 για :ΜΙΣΘΩΜΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

15) ΑΔΑ: 6ΒΗΥΩ1Ξ-5Η5 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-909 για :ΜΙΣΘΩΜΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

16) ΑΔΑ: ΩΩΝΩΩ1Ξ-Φ68 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-910 για :ΜΙΣΘΩΜΑ 50% ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

17) ΑΔΑ: Ω0Υ9Ω1Ξ-Ε8Π – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-911 για :ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

18) ΑΔΑ: 78ΚΟΩ1Ξ-5Ψ8 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-899 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

19) ΑΔΑ: ΩΑ0ΧΩ1Ξ-ΚΡΦ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-900 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

20) ΑΔΑ: Ω4ΣΗΩ1Ξ-Τ9Ψ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-901 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

21) ΑΔΑ: 647ΣΩ1Ξ-ΙΙ6 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-904 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

22) ΑΔΑ: 7ΤΞΔΩ1Ξ-5Υ1 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-905 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

23) ΑΔΑ: 6Π3ΓΩ1Ξ-641 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-903 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

24) ΑΔΑ: ΩΨΝΚΩ1Ξ-Κ9Κ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-902 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

25) ΑΔΑ: ΩΕΩ7Ω1Ξ-9ΒΥ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-923 για :ΕΝΑΝΤΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 4ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ – ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 320/08 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

26) ΑΔΑ: 6ΞΚ2Ω1Ξ-9ΔΦ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-924 για :ΕΝΑΝΤΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 4ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ – ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 320/08 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

27) ΑΔΑ: 7ΖΓ6Ω1Ξ-62Ξ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-913 για :ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΟΔΙΩΝ (ΓΕΜΙΣΜΑ E-PASS) ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ ΚΗΙ-9630 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ – ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΌ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Δ. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

28) ΑΔΑ: ΩΒΓΠΩ1Ξ-ΠΞΡ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-914 για :ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΟΔΙΩΝ (ΓΕΜΙΣΜΑ E-PASS) ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ ΚΗΙ-3171 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ – ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΌ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Δ. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

29) ΑΔΑ: 7ΜΘΕΩ1Ξ-5ΥΦ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-897 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΝΕΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ 25/5/17

30) ΑΔΑ: 73ΦΒΩ1Ξ-ΥΝΖ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-947 για :ΜΙΣΘΩΜΑ 50% ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΌ 01/07/2017 ΕΩΣ 11/07/2017 (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΑΠΕΒΙΩΣΕ)

31) ΑΔΑ: ΩΜ11Ω1Ξ-Ε0Ξ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-138 για :ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΤΟΥΣ 2017 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡ. ΕΤΟΥΣ 2016 & ΑΝΤΙΣΤΑΘΜ. ΟΦΕΛΟΥΣ 2017 ΥΠΕΡ ΕΔΣΝΑ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ-ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/3/17 (ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2ης ΔΟΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣΕ ΝΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΙ ΑΠΌ ΑΠΟΔΟΣΗ Δ.Τ. ΔΕΗ)

32) ΑΔΑ: ΩΧΗΦΩ1Ξ-9ΡΖ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-959 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 (Ν 10713)

33) ΑΔΑ: ΨΝ84Ω1Ξ-Ν77 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-960 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 (Νο 10713)

34) ΑΔΑ: Ψ5Η1Ω1Ξ-ΕΔ5 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-961 για :ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 (Ν.10714)

35) ΑΔΑ: 7030Ω1Ξ-2ΓΞ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-962 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 (Νο 10716)

36) ΑΔΑ: ΨΓΞΤΩ1Ξ-ΖΗΜ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-964 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 (Νο 10717)

37) ΑΔΑ: ΨΚ4ΧΩ1Ξ-9Γ1 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-140 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤ & Ζ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Κ.Α.Π. 2017 (6η & 7η – ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ & ΙΟΥΛΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 17272/17 & 20513/17 ΧΕΠ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ. (=142.184,83*7,18%*2)

38) ΑΔΑ: 7ΓΝ9Ω1Ξ-5ΓΦ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-919 για :Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές από ΚΑΠ για την κάλυψη των επενδυτικών αναγκών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-266 με ΑΔΑ 6ΨΑΜΩ1Ξ-ΗΟ2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1) ΑΔΑ: 7Φ5Η7Λ7-2ΡΙ – Άρση Διακοπής εργασιών του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», αναδόχου εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ

2) ΑΔΑ: 7Ξ56ΟΡ1Κ-ΒΝΧ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον ΖΑΓΚΟΥΛΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ, στην ιδιοκτησία του στη θέση «ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ» Καλυβίων, του Δήμου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

3) ΑΔΑ: Ω2597Λ7-ΟΗΛ – Ένταξη της Πράξης «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003608 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

4) ΑΔΑ: 6Θ3Δ7Λ7-Χ6Θ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.

5) ΑΔΑ: ΩΗΒΙ7Λ7-ΞΦ7 – Άδεια μηχανολογικού εκσυγχρονισμού διά εγκαταστάσεως μηχ/των εκ μεταφοράς από εργοστάσιο της εταιρείας που λειτουργεί επί της οδού Ασκληπιού 48-50 στην Ηλιούπολη Αττικής, διάρκειας τριών (3) ετών, Βιομηχανίας κατασκευής συσκευών διανομής & ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος-πολυεστερικών κιβωτίων, μετρητών, ερμαρίων & Μηχανουργείο κατασκευής μεταλλικών προϊόντων , με την επωνυμία « ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ », που θα εκσυγχρονισθεί σε υφιστάμενο βιομηχανικό κτήριο στο 1ο Χλμ της Λ.Μαρκοπούλου –Καλυβίων , θέση «Βαρκαρέζα» , στα Καλύβια Αττικής.

6) ΑΔΑ: Ψ3ΙΕΟΡ1Κ-Χ84 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στον κ. Γιαννόπουλο Νικόλαο του Γεωργίου, στην ιδιοκτησία του στη θέση ΜΠΟΣΚΙΖΑ στη Δημοτική Ενότητα Καλυβίων, του Δήμου Σαρωνικού, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

7) ΑΔΑ: 7Ν3ΗΟΡ1Κ-ΟΨΧ – Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 102358/4328/03-02-2017 (Α.Δ.Α. ΩΑΕΖΟΡ1Κ-84Λ) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στους Βασίλειο Παπαδερό και Ευγενία Αποστολοπούλου από γεώτρηση αρδευτικής χρήσεως (άρδευση αγροτεμαχίων) η οποία ανορύχθηκε βάσει της με αριθ. πρωτ. 16976/1048/18-04-2016 (ΑΔΑ: 6ΕΥΧΟΡ1Κ-9ΕΕ) Απόφασης εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων (ανόρυξη γεώτρησης αρδευτικής χρήσεως-σε αντικατάσταση υφιστάμενης) του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στην ιδιοκτησία τους στη θέση «Βαλομάνδρα Καλυβίων», του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής» ως προς την αρδευόμενη έκταση και την ποσότητα του αντλούμενου ύδατος.

8) ΑΔΑ: 613Π7Λ7-9Σ8 – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

9) ΑΔΑ: 65ΒΞ7Λ7-ΒΨ7 – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΒΑΡΑ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: