ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Να βλέπετε συχνά τη συγκεκριμένη σελίδα ακόμη και λίγες ημέρες ή και εβδομάδες μετά την πάροδο του μηνός Ιουνίου 2017, διότι καθημερινώς θα ενημερώνεται με νέες αποφάσεις, όπως αυτές θα αναρτώνται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» από τον Δήμο Σαρωνικού.

Γενικά για το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» της «Ενότητας Σαρωνικού». Δείτε, επίσης: 1) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ και 2) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

ΑΔΑ: ΨΟ6ΔΩ1Ξ-ΡΑ4 – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

1) Δελτίο τύπου του ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου Δημήτρη Κατσούλη για Αλυκές Αναβύσσου και ΕΤΑΔ

2) Το βίντεο της συγκέντρωσης της διαπαραταξιακής επιτροπής για την παραλία Αλυκών Αναβύσσου

3) Η κοινή ανακοίνωση Μανώλη Τσαλικίδη και Αγγελικής Ράπτη για το ζήτημα της παραλίας των Αλυκών Αναβύσσου

ΒΙΝΤΕΟ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1) ΑΔΑ: 64ΤΘΩ1Ξ-ΒΕ9 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ (ΤΗΛ.ΦΑΞ & ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ) ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ »

2) ΑΔΑ: 6ΠΝΥΩ1Ξ-ΨΤΜ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-682 για :Εργοδοτικές εισφορές ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ (ΕΦΚΑ) στις αποδοχές Νομικού Συμβούλου με πάγια αντιμισθία – έμμισθη εντολή με το Δημόσιο (Δ.Σ. 104/17)

3) ΑΔΑ: ΩΜΧΖΩ1Ξ-ΣΗ7 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-683 για :Εργοδοτικές εισφορές Επικουρικής Ασφάλισης στις αποδοχές Νομικού Συμβούλου με πάγια αντιμισθία – έμμισθη εντολή με το Δημόσιο (Δ.Σ. 104/17)

4) ΑΔΑ: 6Θ6ΗΩ1Ξ-97Ι – Απ ευθείας ανάθεση «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ (ΤΗΛ. ΦΑΞ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ) ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

5) ΑΔΑ: ΩΟΚΙΩ1Ξ-ΡΞΞ – Απ ευθείας ανάθεση «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ)»

6) ΑΔΑ: 72Θ0Ω1Ξ-29Κ – Απ ευθείας ανάθεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΡΟΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ)» στην επιχείρηση VIA NET ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ

7) ΑΔΑ: 7ΣΣΛΩ1Ξ-ΕΕΙ – Απ ευθείας ανάθεση «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

8) ΑΔΑ: 6ΞΑΝΩ1Ξ-ΨΥ0 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

9) ΑΔΑ: ΩΤΕΑΩ1Ξ-ΛΨ0 – «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΡΩΤΩΝ ΚΛΠ»

10) ΑΔΑ: ΨΩ8ΕΩ1Ξ-ΗΧΞ – Επισκευή -συντήρηση μεταφορικών μέσων -μηχανημάτων έργου

11) ΑΔΑ: ΩΡ5ΔΩ1Ξ-ΜΨΜ – Απ ευθείας ανάθεση » ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ¨»

12) ΑΔΑ: 62ΛΛΩ1Ξ-7ΒΕ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ

13) ΑΔΑ: ΩΣΠΡΩ1Ξ-4ΨΝ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

14) ΑΔΑ: 6ΡΔΗΩ1Ξ-40Λ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

15) ΑΔΑ: 7Φ6ΤΩ1Ξ-Η65 – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

16) ΑΔΑ: 6ΒΜΖΩ1Ξ-ΥΞΩ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

17) ΑΔΑ: 69ΕΚΩ1Ξ-Κ58 – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

18) ΑΔΑ: 7ΧΕΙΩ1Ξ-4ΨΦ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

19) ΑΔΑ: ΨΩΨ9Ω1Ξ-06Γ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΒΙΝΤΕΟ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

1) Ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού κατά του σχεδιαζόμενου «ξεπουλήματος» της παραλίας Αλυκών Αναβύσσου.

2) Εκδήλωση βράβευσης τοπικών ομάδων του Δήμου Σαρωνικού, για την άνοδο κατηγορίας

3) Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 2017 «Περιπέτειες από σημείο σε σημείο»

4) Κοινό Δελτίο Τύπου της Διαπαραταξιακής Επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού

5) Κλιμάκωση ενεργειών ενάντια στο ξεπούλημα της παραλίας Αλυκών Αναβύσσου αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού

6) Συμβολική διαμαρτυρία της Διαπαραταξιακής Επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού ενάντια στα σχέδια για «ξεπούλημα» της παραλίας των Αλυκών Αναβύσσου

7) Απάντηση της Διοίκησης του Δήμου Σαρωνικού στην ανακοίνωση των κ.κ. Ράπτη και Τσαλικίδη.

8) Αναχώρηση της Ομάδας Ρομποτικής του Δημοτικού Σχολείου Παλαιάς Φώκαιας για τη Μ. Βρετανία

9) Ενημέρωση Δράσεων Eurolearning ΚΔΒΜ 2

10) Επείγουσα ενημέρωση για δηλητηριάσεις ζώων

11) Ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα σκαφών Optimist 2017

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Σαρωνικού (Δευτέρα 12.6.2017)

2)   Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικου Συμβουλίου Δ. Σαρωνικου (15η / 2017)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1)  Πίνακας Αποφάσεων συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Σαρωνικού (13η / 2017)

2)  Πίνακας Αποφάσεων συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Σαρωνικού (13η / 2017)

3)  Πίνακας Αποφάσεων συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Σαρωνικού (14η / 2017)

4)  Πίνακας αποφάσεων συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Σαρωνικου (15η / 2017)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: 6ΧΒΣΩ1Ξ-ΞΣΥ – Λήψη απόφασης για την μετονομασία της μελέτης «Καθορισμός χρήσεων γης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δημοτικού Διαμερίσματος Σαρωνίδας Δήμου Σαρωνικού» σε « Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) για τον καθορισμό χρήσεων γης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δημοτικού Διαμερίσματος Σαρωνίδας Δήμου Σαρωνικού».

2) ΑΔΑ: 6ΤΙΑΩ1Ξ-Η9Ω – Τμηματική έγκριση – παραλαβή της μελέτης «Μελέτη κτηματογράφησης – πολεοδόμησης και πράξη εφαρμογής περιοχής Δήμου Καλυβίων Θορικού Αττικής» του Δήμου Σαρωνικού.

3) ΑΔΑ: 7ΚΓΠΩ1Ξ-ΑΣΠ – Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (Υποθέσεις : Παναγιωτάκου Παύλου, Ανδρουλακάκη Εμμανουήλ, Ρόντου Κωνσταντίνου, Μούρτζη Χριστίνας, Μπανιά Ευαγγελίας, Νούση Ανθής, Νομικού Ιωάννη, Ζαφειροπούλου Μαρίας, Γραμματή Κωνσταντίνου, Παπαδόπουλου Κλεομένη, Δεονά Ιωάννη, Αδρακτά Αναστασίας, Γεραζούνη Χρυσάνθης, Φουντουλέσια Δημητρίου- Ιωάννη, Νασιμπιάν Οδυσσέα, Αζζάρ Σοφίας, Κολοκοτρώνη Ειρήνης, Κυριακόπουλου Ιωάννη, Χριστίδου Αριάδνης, Ζωχίου Ευαγγελίας, Σταθόπουλου Βασιλείου, Χάλαρη Ιωάννη, Καλάβρια Μάρκου, Γιώτα Γεωργίου, Λαπατσάνη Ιωάννη, Τσιατούρα Φώτιου, Ντιονίζι Μαξιμιλιανού).

4) ΑΔΑ: 6ΦΥΩΩ1Ξ-4Τ7 – Αλλαγής κατανομής χρηματοδότησης αχρησιμοποίητου υπολοίπου σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 130/2016 απόφαση Δ.Σ. από ΚΑΠ (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2016 για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

5) ΑΔΑ: 7ΣΑ2Ω1Ξ-ΖΓΒ – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ.5 του Ν. 4412/2016.( Αμοιβή Διεκπεραίωσης Εργασιών Τακτοποίησης Αυθαιρέτων Κτισμάτων του Δήμου Σαρωνικού)

6) ΑΔΑ: 6ΜΝΘΩ1Ξ-4ΟΦ – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ.5 του Ν. 4412/2016. («Έξοδα Αθλητικών Δραστηριοτήτων για παιδιά 10,11,12 ετών για την υλοποίηση του Ε.Π. (ΤΕΒΑ).

7) ΑΔΑ: 6Γ2ΔΩ1Ξ-ΑΙ9 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ.5 του Ν. 4412/2016.(«Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη προγραμμάτων Λογισμικού» ).

8) ΑΔΑ: 6ΧΦΔΩ1Ξ-ΨΦΦ – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ.5 του Ν. 4412/2016. («Αμοιβή για την παροχή υποστηρικτών υπηρεσιών προετοιμασίας πρότασης χρηματοδότησης μέσω ανταποδοτικών τελών για την ενεργειακή αναβάθμιση- αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού Κ/Χ του Δήμου»).

9) ΑΔΑ: 6ΔΥ9Ω1Ξ-ΕΗΜ – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ.5 του Ν. 4412/2016.( Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου – Έξοδα πιστοποιημένων μεταφράσεων των κειμένων τουριστικής προβολής)

10) ΑΔΑ: ΩΜΜΙΩ1Ξ-ΣΟ4 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ.5 του Ν. 4412/2016.( « Εργασίες κατασκευής ιστοχώρου Τουριστικής προβολής του Δήμου Σαρωνικού». )

11) ΑΔΑ: 7ΙΦΟΩ1Ξ-0ΜΡ – Έγκριση νέων τευχών δημοπράτησης του έργου « Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων οδού Αγ. Τριάδος Δ.Ε. Αναβύσσου Δήμου Σαρωνικού».

12) ΑΔΑ: ΩΧ9ΩΩ1Ξ-ΕΑΘ – Έγκριση διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων απόρων», έγκριση της σχετικής μελέτης και ψήφιση της αντίστοιχης πίστωσης.

13) ΑΔΑ: 6ΔΜΘΩ1Ξ-63Π – Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 82.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών της κατανομής ΚΑΠ (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2017 για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

14) ΑΔΑ: ΩΔ42Ω1Ξ-1Λ2 – Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων α΄ τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού έτους 2017.

15) ΑΔΑ: ΩΝ4ΔΩ1Ξ-5ΝΩ – Διόρθωση της αρ. 77/2017 απόφασης Δ.Σ. περί «Ψήφισης πίστωσης για «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Σαρωνικού».

16) ΑΔΑ: ΩΕΝ2Ω1Ξ-ΖΘ4 – Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με τον επικείμενο διαγωνισμό της ΕΤΑΔ ΑΕ (14-6-2017) για τις Αλυκές της Αναβύσσου (ζώνη παραλίας και αιγιαλού )

17) ΑΔΑ: 67Ζ9Ω1Ξ-7ΞΜ – Έγκριση νέων τευχών δημοπράτησης του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου ΠΑΟ Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού».

18) ΑΔΑ: ΩΙΘΛΩ1Ξ-ΚΡΩ – Έγκριση νέων τευχών δημοπράτησης του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου Δ.Δ. Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού»

19) ΑΔΑ: 7ΑΝΦΩ1Ξ-ΣΔ4 – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (4η) Δήμου Σαρωνικού έτους 2017.

20) ΑΔΑ: 7ΤΞΞΩ1Ξ-ΣΦ6 – Έγκριση νέων τευχών δημοπράτησης του έργου «Αναβάθμιση και άρση επικινδυνότητας παιδικών χαρών Δήμου Σαρωνικού».

21) ΑΔΑ: 6Ω2ΩΩ1Ξ-ΑΣΒ – Λήψη απόφασης παράτασης εκτέλεσης υπηρεσίας «Έξοδα δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού μαθητών Λυκείου για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)

22) ΑΔΑ: Ω168Ω1Ξ-Ο3Γ – Έγκριση μελέτης «Μεταφορές από το ΚΤΕΛ Ν. Αττικής για την εξυπηρέτηση μετακίνησης των δημοτών από τη Δ.Ε. Παλαιάς Φώκαιας τον Προαστιακό Σταθμό Κορωπίου» (Μεταφορά κατοίκων νότιας περιοχής στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων) .

23) ΑΔΑ: 6ΟΨΖΩ1Ξ-02Ε – Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων- Προσφορών Τραπεζικών Ιδρυμάτων.

24) ΑΔΑ: 6Υ9ΑΩ1Ξ-ΚΔΚ – Λήψη απόφασης παράτασης εκτέλεσης υπηρεσίας «Έξοδα δράσεων για τη δικτύωση μαθητών Λυκείου με τις επιχειρηματικές οργανώσεις για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)»

25) ΑΔΑ: ΩΔ5ΞΩ1Ξ-Β22 – Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σαρωνικού.

26) ΑΔΑ: ΩΦΞΥΩ1Ξ-6ΩΔ – Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 62.892,18€ από το από το ΕΣΠΑ 2014-2020 για το έργο «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κοινότητα Κουβαρά»

27) ΑΔΑ: 69ΣΟΩ1Ξ-43Ρ – Αναμόρφωση (5η ) Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2017.

28) ΑΔΑ: ΩΞΝΥΩ1Ξ-Ε7Γ – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαρωνικού έτους 2017

29) ΑΔΑ: 7ΓΖΘΩ1Ξ-ΕΙΗ – Λήψη απόφασης επιβολής τέλους διαμονής παρεπιδημούντων .

30) ΑΔΑ: 67ΚΞΩ1Ξ-ΨΕ2 – Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού –Συντήρηση ηχείων Δ.Ε. Κουβαρά για την ενημέρωση των πολιτών»

31) ΑΔΑ: ΩΙΖ2Ω1Ξ-3Ψ4 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων λογισμικού για την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου έτους 2016»

32) ΑΔΑ: 6Ω7ΛΩ1Ξ-Δ4Ε – Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων λογισμικού ERGA κλειδί 379& 301 για την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου»

33) ΑΔΑ: ΩΘ6ΙΩ1Ξ-ΟΑΓ – Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας «Επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων»

34) ΑΔΑ: 721ΠΩ1Ξ-4ΒΝ – Ψήφιση πίστωσης για τροποποίηση-μεταφορά δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού, λόγω αποκατάστασης της οδού Γ. ΣΙΔΕΡΗ (ΚΟΥΒΑΡΑΣ).

35) ΑΔΑ: Ω0Τ5Ω1Ξ-ΧΕΥ – Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας «Έξοδα περίθαλψης αδέσποτων ζώων για την αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού λεϊσμανίασης »

36) ΑΔΑ: 6ΓΡ4Ω1Ξ-7Η0 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας «Μισθώματα μηχανημάτων για καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων- Μίσθωμα μηχανήματος Bobcat για διαμόρφωση χώρου εντός της Παιδικής Χαράς Π. Φώκαιας»

37) ΑΔΑ: 7Η0ΨΩ1Ξ-ΓΟ7 – Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών (αριθ. μελ. 24/17), καθορισμός τρόπου ανάθεσης, ψήφιση πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για «Επισκευή-συντήρηση μεταφορικών μέσων-μηχανημάτων έργου».

38) ΑΔΑ: ΩΗΕΑΩ1Ξ-59Ζ – Ορθή Επανάληψη της 110δ/2017 απόφασης Δ.Σ. περί «Έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας «Αμοιβή για την παροχή υποστηρικτών υπηρεσιών προετοιμασίας πρότασης χρηματοδότησης μέσω ανταποδοτικών τελών για την ενεργειακή αναβάθμιση- αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού Κ/Χ του Δήμου», ως προς το ποσό.

39) ΑΔΑ: 6Α7ΑΩ1Ξ-9Ξ0 – Έγκριση Απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού έτους 2016

40) ΑΔΑ: ΩΠΥΕΩ1Ξ-7ΩΝ – Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης και άρδευσης Δ.Ε. Καλυβίων, Σαρωνίδας, Π. Φώκαιας, Αναβύσσου, Κουβαρά, λόγω λάθους της Υπηρεσίας.

41) ΑΔΑ: 75Ν4Ω1Ξ-ΒΞΑ – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στην «FOODEXPO» – Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών 10 ως 12 Μαρτίου 2018 στο «METROPOLITAN EXRO.

42) ΑΔΑ: Ω2ΔΙΩ1Ξ-Ε4Φ – Ψήφιση πίστωσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Δ.Ε. Κουβαρά)».

43) ΑΔΑ: ΩΔΒΦΩ1Ξ-ΣΣΣ – Έγκριση Ισολογισμού έναρξης (Απογραφή) ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού της 1-1-2017.

44) ΑΔΑ: 7Ν0ΒΩ1Ξ-ΔΧΩ – Ανάκληση της 155 α /29.4.2014 απόφασης Δ.Σ ως προς σημείο 4β) ως προς τον καθορισμό της αμοιβής για την αίτηση και τη διαδικασία στην Κτηματική Υπηρεσία Ανατολικής Αττικής 2.000 πλέον ΦΠΑ.

45) ΑΔΑ: Ψ418Ω1Ξ-7ΣΙ – Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου κ. Κατερινόπουλου Κων/νου για την υπόθεση «Αίτησης Ακύρωσης στο ΣτΕ επί σιωπηρής απόρριψης αίτησης του Δήμου για νέα χάραξη Ζώνης Αιγιαλού και Παραλίας»(Αγ. Νικόλαος Αναβύσσου)

46) ΑΔΑ: ΩΠΥΕΩ1Ξ-7ΩΝ – Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης και άρδευσης Δ.Ε. Καλυβίων, Σαρωνίδας, Π. Φώκαιας, Αναβύσσου, Κουβαρά, λόγω λάθους της Υπηρεσίας.

ΒΙΝΤΕΟ

1)  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ 01-06-2017

Ενημερωσεις – θεματα 1-3

Θέματα ημερήσιας διάταξης

2)  ΤΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ 12-06-2017

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΜΕΡΟΣ Β΄

3)  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ 21-06-2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση για τη 16η συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού στις 06-06-2017

2)  Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Σαρωνικού (17η / 2017)

3) Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Σαρωνικου ( 18η/2017)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1)  Πίνακας αποφάσεων συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Σαρωνικού (15η/2017)

2) Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Σαρωνικού (16η / 2017)

3)  Πίνακας απoφάσεων της 17ης συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής στις 21-06-2017

4)  Πίνακας απoφάσεων της 18ης συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής στις 22-06-2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: 6Ο02Ω1Ξ-340 – Αναμόρφωση (4η) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 Δήμου Σαρωνικού.

2) ΑΔΑ: 60Χ3Ω1Ξ-ΑΞ7 – Λήψη απόφασης περί συμμετοχής υπαλλήλου σε σεμινάριο με θέμα «Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων: νέες αρμοδιότητες» και ψήφιση της σχετικής πίστωσης συμμετοχής.

3) ΑΔΑ: 6ΝΨΗΩ1Ξ-Τ8Β – Λήψη απόφασης περί συμμετοχής υπαλλήλου σε σεμινάριο με θέμα «Αδειοδότηση και Λειτουργία καταστημάτων ΚΥΕ, σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ 16228/ΦΕΚ Β΄/1723/18-05-2017» και ψήφιση της σχετικής πίστωσης συμμετοχής.

4) ΑΔΑ: ΩΧΑΥΩ1Ξ-ΜΧΧ – Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση της «Επισκευής – συντήρησης μεταφορικών μέσων του Δήμου Σαρωνικού και ψήφιση της σχετικής πίστωσης

5) ΑΔΑ: ΨΩΠΡΩ1Ξ-ΚΛΙ – Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση της «Επισκευής – συντήρησης μεταφορικών μέσων του Δήμου Σαρωνικού και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

6) ΑΔΑ: ΩΔ1ΣΩ1Ξ-ΖΙΧ – Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού.

7) ΑΔΑ: 6ΨΕΣΩ1Ξ-ΚΣΙ – Ε.Η.Δ. Έγκριση διενέργειας, δαπάνης, ψήφιση πίστωσης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και λογισμικού-Προμήθεια εκτυπωτών, σαρωτών κ.λ.π.».

8) ΑΔΑ: 65ΤΦΩ1Ξ-Ξ2Κ – Ε.Η.Δ. Ψήφιση πίστωσης για «Δαπάνες για μυοκτονίες και απεντομώσεις δημοτικών κτιρίων».

9) ΑΔΑ: ΩΣΒΧΩ1Ξ-Δ1Θ – Έγκριση 11ης εντολής πληρωμής της μελέτης «Κτηματογράφηση-μελέτη ΓΠΣ-Πολεοδόμηση –μελέτη Πράξης Εφαρμογής και δημιουργία Γ.Σ.Π. για τη διαχείριση των κτημ/κών και πολ/κών δεδομένων της Κοινότητας Αναβύσσου Ν. Αττικής» και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

10) ΑΔΑ: 7ΑΤΙΩ1Ξ-0ΩΧ – Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. τιμολογίων μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017.

11) ΑΔΑ: 6ΡΠΦΩ1Ξ-ΩΔΧ – Έγκριση της αριθ. 144/2017 απόφασης Δημάρχου περί «ορισμού δικαστικής επιμελήτριας Πλεξίδα Ελένης» για επιδόσεις κύριας παρέμβασης Δήμου κατά ΕΛΕΝΗΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ και λοιπών (υπόθεση ΚΑΦΦΑ, σχετ. η αριθ. 3/2017 απόφαση της Ο.Ε.) και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

12) ΑΔΑ: 7ΗΠΜΩ1Ξ-ΖΓΘ – Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή δικαστικής επιμελήτριας Πλεξίδα Ελένης.

13) ΑΔΑ: 6Ε9ΤΩ1Ξ-Ν84 – Ε.Η.Δ. Ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή επίδοσης αίτησης αναστολής κατά του διαγωνισμού της ΕΤΑΔ και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

14) ΑΔΑ: ΩΜΞΝΩ1Ξ-5ΨΔ – Λήψη απόφασης περί «Αίτησης Ακύρωσης στο ΣτΕ επί σιωπηρής απόρριψης αίτησης του Δήμου για νέα χάραξη Ζώνης Αιγιαλού και Παραλίας» και ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου.

15) ΑΔΑ: ΨΩΓΨΩ1Ξ-ΓΘΗ – Συμμόρφωση με την αριθ. 796/17 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθήνας (υπόθεση αγωγής Αθ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΓΛΟΥ).

16) ΑΔΑ: 6Β0ΖΩ1Ξ-598 – Ε.Η.Δ. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών (αριθ. μελ. 8/2017), καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου, ψήφιση πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της προμήθειας «Προμήθεια του συνόλου των καυσίμων κίνησης και λιπαντικών του Δήμου Σαρωνικού και των Νομικών Προσώπων αυτού».

17) ΑΔΑ: ΩΗΣΒΩ1Ξ-ΖΣΦ – Ε.Η.Δ. Ορισμός τεχνικού συμβούλου ενώπιον του 30ου (πρώην 32ου) Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Αθηνών (υπόθεση ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ διάταξη διενέργειας πραγματογνωμοσύνης) και ψήφιση της σχετικής πίστωσης αμοιβής του.

18) ΑΔΑ: ΩΩ65Ω1Ξ-ΧΗ2 – Αναμόρφωση (5η) προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2017.

19) ΑΔΑ: 6ΡΑΞΩ1Ξ-89Ω – Εισήγηση περί επιβολής τέλους παρεπιδημούντων έτους 2018 (αρθ. 6 παρ. 2 Ν. 1080/80).

20) ΑΔΑ: ΨΕΝΙΩ1Ξ-290 – Ε.Η.Δ. Υποβολή προσφυγής και αίτησης αναστολής κατά του διαγωνισμού της ΕΤΑΔ Α.Ε. απ 3973/23.5.2017 για τη μίσθωση 10 θέσεων στις αλυκές Αναβύσσου που παρατάθηκε με την απ 4336/2.6.2017 απόφαση για 14.6.2017 καθώς και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων (ρύθμιση κατάστασης για την διαχείριση της παραλίας των Αλυκών).

21) ΑΔΑ: 7Θ4ΩΩ1Ξ-Γ3Β – Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού.

22) ΑΔΑ: ΩΖΥΙΩ1Ξ-ΦΜΛ – Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ -ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ», περί ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη.

21) ΑΔΑ: ΩΠΑΟΩ1Ξ-ΛΞΨ – Έγκριση 15ης εντολής πληρωμής του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Τοπική Κοινότητα Κουβαρά» και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

22) ΑΔΑ: ΩΠΧΟΩ1Ξ-3ΧΕ – Ε.Η.Δ. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου (υπόθεση ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ).

23) ΑΔΑ: 7Η0ΨΩ1Ξ-ΓΟ7 – Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών (αριθ. μελ. 24/17), καθορισμός τρόπου ανάθεσης, ψήφιση πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για «Επισκευή-συντήρηση μεταφορικών μέσων-μηχανημάτων έργου».

24) ΑΔΑ: 7062Ω1Ξ-ΨΣ0 – Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια πυροσβεστήρων για τα Δημοτικά κτίρια και συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων των Δημοτικών κτιρίων (αναγομώσεις κλπ).

25) ΑΔΑ: 7ΔΨΓΩ1Ξ-0ΩΥ – Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων».

26) ΑΔΑ: ΩΡΛ6Ω1Ξ-Σ6Γ – Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή οδικού δικτύου Δ.Ε. Καλυβίων και Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού».

27) ΑΔΑ: ΩΤΞΑΩ1Ξ-7ΗΒ – Ψήφιση πίστωσης για «Αμοιβές ιατρού εργασίας στο Δημαρχείο».

28) ΑΔΑ: Ω13ΚΩ1Ξ-ΞΣΞ – Ψήφιση πίστωσης για «ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ> (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΠΑΛ.ΦΩΚΑΙΑΣ & ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΗ ΜΙΧΑΛΗ)».

29) ΑΔΑ: 6Ψ80Ω1Ξ-964 – Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. τιμολογίων μηνός ΜΑΪΟΥ 2016.

30) ΑΔΑ: ΩΖ0ΦΩ1Ξ-1ΛΔ – Ψήφιση πίστωσης για τοποθέτηση κολώνας δημοτικού φωτισμού επί της οδού Σοφούλη Δ. Ε. Καλυβίων.

31) ΑΔΑ: 6ΚΞΗΩ1Ξ-ΡΓΗ – Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» (ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΝΤΑΜΑΡΙΑ Δ.Κ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ) και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

32) ΑΔΑ: ΨΑ90Ω1Ξ-ΦΟΔ – Ορθή επανάληψη της αριθ. 156/17 απόφασης της οικονομικής επιτροπής Δήμου Σαρωνικού (ως προς την παρ. 2 στο αποφαντικό «ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους»).

33) ΑΔΑ: ΩΠ0ΗΩ1Ξ-Ι3Δ – Ε.Η.Δ. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, ψήφιση πίστωσης, καθορισμός τρόπου ανάθεσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια διαφόρων ειδών επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής για τα υποέργα «Είδη τροφίμων και είδη βασικής υλικής συνδρομής» της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 Κ.Σ. Ανατολικής Αττικής (Κωδικός ΟΠΣ 5000181)».

34) ΑΔΑ: ΨΕΝΙΩ1Ξ-290 – Ε.Η.Δ. Υποβολή προσφυγής και αίτησης αναστολής κατά του διαγωνισμού της ΕΤΑΔ Α.Ε. απ 3973/23.5.2017 για τη μίσθωση 10 θέσεων στις αλυκές Αναβύσσου που παρατάθηκε με την απ 4336/2.6.2017 απόφαση για 14.6.2017 καθώς και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων (ρύθμιση κατάστασης για την διαχείριση της παραλίας των Αλυκών).

35) ΑΔΑ: ΩΝΝΩΩ1Ξ-ΦΥΜ – Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου ΠΑΟ Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού».

36) ΑΔΑ: ΩΤ6ΝΩ1Ξ-ΔΟΩ – Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού».

37) ΑΔΑ: 7Ν5ΡΩ1Ξ-ΙΒΚ – Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων οδού Αγ. Τριάδος Δ.Ε. Αναβύσσου Δήμου Σαρωνικού»

38) ΑΔΑ: ΩΧΚ1Ω1Ξ-7ΧΣ – Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου ΠΑΟ Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού».

39) ΑΔΑ: ΩΒΥΓΩ1Ξ-9ΡΙ – Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου Δ.Δ. Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού».

40) ΑΔΑ: 6ΡΧ1Ω1Ξ-ΡΨΗ – Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αναβάθμιση και άρση επικινδυνότητας παιδικών χαρών Δήμου Σαρωνικού».

41) ΑΔΑ: 6Δ9ΦΩ1Ξ-ΙΜΩ – Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων οδού Αγ. Τριάδος Δ.Ε. Αναβύσσου Δήμου Σαρωνικού».

42) ΑΔΑ: ΩΤΞΑΩ1Ξ-7ΗΒ – Ψήφιση πίστωσης για «Αμοιβές ιατρού εργασίας στο Δημαρχείο».

43) ΑΔΑ: Ω3Ξ8Ω1Ξ-3ΟΡ – Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Αναβάθμιση και άρση επικινδυνότητας παιδικών χαρών Δήμου Σαρωνικού».

44) ΑΔΑ: ΩΙΟΓΩ1Ξ-Τ69 – Συμμόρφωση με την αριθ. 2848/2017 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας (υπόθεση αποζημίωσης Βασιλείου Δημ. λόγω ρυμοτομίας).

45) ΑΔΑ: 7Ν5ΡΩ1Ξ-ΙΒΚ – Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων οδού Αγ. Τριάδος Δ.Ε. Αναβύσσου Δήμου Σαρωνικού»

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ. Σαρωνικού (6η / 2017)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. Καλυβίων (6η / 2017)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1)  Πίνακας αποφάσεων του συμβουλίου της ΔΚ Καλυβίων στις 26-06-2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση συνεδρίασης συμβουλίου της ΔΚ Σαρωνίδας στις 13-06-2017

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1)  Πίνακας αποφάσεων του συμβουλίου της ΔΚ Σαρωνίδας στις 13-06-2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση συνεδρίασης τοπικού συμβουλίου Κουβαρά (6η / 2017)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση Δ.Σ. Νομικού Προσώπου ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ στις 07-06-2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Δ.Σ. Νομικού Προσώπου ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ (6η / 2017) Πίνακας αριστ 6 17

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: 7ΓΝΗΟΕΤ3-ΞΤΞ – Αποδοχή χρηματοδότησης μηνός Νοεμβρίου 2016) από ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΒΔ ΟΠΣ 5001485/128 (Υπ. Εσωτερικών) και από ΠΕΠ/ΟΠΣ 5001782/19 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σχολ/ έτους 2016 – 2017.

2) ΑΔΑ: 7ΚΔΜΟΕΤ3-ΕΔ3 – Αποδοχή χρηματοδότησης μηνός Δεκεμβρίου 2016) από ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΒΔ ΟΠΣ 5001485/128 (Υπ. Εσωτερικών) και από ΠΕΠ/ΟΠΣ 5001782/19 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σχολ/ έτους 2016 – 2017.

3) ΑΔΑ: 7ΦΞ7ΟΕΤ3-205 – Αποδοχή χρηματοδότησης μηνός Ιανουαρίου 2017 από ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΒΔ ΟΠΣ 5001485/128 (Υπ. Εσωτερικών) και από ΠΕΠ/ΟΠΣ 5001782/19 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σχολ/ έτους 2016 – 2017.

4) ΑΔΑ: 6ΙΤΛΟΕΤ3-ΜΧΦ – Αποδοχή χρηματοδότησης μηνός Φεβρουαρίου 2017 από ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΒΔ ΟΠΣ 5001485/128 (Υπ. Εσωτερικών) και από ΠΕΠ/ΟΠΣ 5001782/19 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σχολ/ έτους 2016 – 2017.

5) ΑΔΑ: 7ΧΡ6ΟΕΤ3-ΞΛΕ – Έγκριση γενομένων δαπανών

6) ΑΔΑ: 626ΑΟΕΤ3-ΩΝΧ – Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έκδοση ΧΕΠ για την αποκατάσταση της Παγίας Προκαταβολής του ΝΠ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ Δήμου Σαρωνικού.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΥ

1) ΑΔΑ: 669ΓΟΕΤ3-4ΣΔ – ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

(ΑΔΜΚΕΣ)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΔΜΚΕΣ

1) ΑΔΑ: ΨΟ47ΟΕΤ3-1ΓΞ – Απόφαση προέδρου πρόσληψης εποχικού προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για τις δημοτικές καντίνες

2) ΑΔΑ: ΩΙΔ7ΟΕΤ3-ΤΣΘ – Απόφαση προέδρου πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας για τις δημοτικές καντίνες (αντικατάσταση)

3) ΑΔΑ: 6ΔΒ6ΟΕΤ3-ΞΨ7 – Απόφαση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας.

4) ΑΔΑ: 66ΛΝΟΕΤ3-ΚΕΒ – Απόφαση προέδρου διορισμού τεχνικού συμβούλου

5) ΑΔΑ: 62Α3ΟΕΤ3-ΔΛ2 – Απόφαση προέδρου περί έγκρισης διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας «Προμήθεια χρωμάτων – βερνικιών για συντήρηση εγκαταστάσεων σε Κ/Χ χώρους Δήμου Σαρωνικού»

6) ΑΔΑ: ΩΣ1ΜΟΕΤ3-Ν28 – Απόφαση προέδρου ανάθεσης προμήθειας «Προμήθεια χρωμάτων – βερνικιών για συντήρηση εγκαταστάσεων σε Κ/Χ χώρους Δήμου Σαρωνικού»

7) ΑΔΑ: 71ΚΑΟΕΤ3-16Χ – Απόφαση προέδρου πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας

8) ΑΔΑ: Ψ189ΟΕΤ3-Ψ6Υ – Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας για τις δημοτικές καντίνες

9) ΑΔΑ: 7ΔΔΩΟΕΤ3-ΛΔΦ – Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας για τις διοικητικές υπηρεσίες.

10) ΑΔΑ: ΩΞ0ΞΟΕΤ3-ΕΦΕ – Αμοιβές προσωπικού καντίνας Λαγονησίου.

11) ΑΔΑ: 7ΤΤΧΟΕΤ3-9ΛΩ – Ι.Κ.Α εργοδ. καντίνας Λαγονησίου.

12) ΑΔΑ: ΩΗΧ1ΟΕΤ3-ΛΤΑ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.

13) ΑΔΑ: Ω1ΒΒΟΕΤ3-ΦΑΝ – ΑΑΥ 87/2017 για Αμοιβές ναυαγοσωστών.

14) ΑΔΑ: Ω3ΘΙΟΕΤ3-ΞΡΣ – ΑΑΥ 88-2017 για Εργοδοτικές εισφορές ναυαγοσωστών.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1) ΑΔΑ: ΩΦ3ΡΟΕΤ3-Ο9Ψ – Σύμβαση ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών «Καθαρισμός ακτών Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Σαρωνικού»

2) ΑΔΑ: 63Θ1ΟΕΤ3-ΞΚΛ – Σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας.

3) ΑΔΑ: ΩΤΜΡΟΕΤ3-Χ5Ψ – Σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας.

4) ΑΔΑ: 6ΩΤΓΟΕΤ3-1ΚΨ – Σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας.

5) ΑΔΑ: ΨΟΨΦΟΕΤ3-ΑΛΧ – Σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας.

6) ΑΔΑ: ΩΝΣΒΟΕΤ3-Λ9Χ – Σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας.

7) ΑΔΑ: ΩΤΗ0ΟΕΤ3-ΙΡΣ – Σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας.

8) ΑΔΑ: 64ΔΒΟΕΤ3-ΞΡΓ – Σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας.

9) ΑΔΑ: ΩΔ3ΨΟΕΤ3-Δ06 – Σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας.

10) ΑΔΑ: Ω151ΟΕΤ3-59Ζ – Σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας.

11) ΑΔΑ: ΩΒΦΨΟΕΤ3-ΙΘΝ – Σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας.

12) ΑΔΑ: ΩΠΚΔΟΕΤ3-ΕΕ1 – Σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας.

13) ΑΔΑ: 7ΜΝ3ΟΕΤ3-ΥΒΓ – Σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας.

14) ΑΔΑ: ΩΖΘΑΟΕΤ3-ΔΙ2 – Σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας.

15) ΑΔΑ: 6ΟΥΑΟΕΤ3-9ΤΓ – Σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας.

16) ΑΔΑ: 65ΔΛΟΕΤ3-43Υ – Σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας.

17) ΑΔΑ: 6Ψ3ΙΟΕΤ3-ΖΤΑ – Σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας.

18) ΑΔΑ: 75ΘΖΟΕΤ3-ΩΝ6 – Σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας.

19) ΑΔΑ: 75ΒΖΟΕΤ3-Τ0Φ – Σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας.

20) ΑΔΑ: 6Δ14ΟΕΤ3-1Τ2 – Σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας.

21) ΑΔΑ: ΨΥΥΜΟΕΤ3-Ε1Ψ – Σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας.

22) ΑΔΑ: ΨΚΦ2ΟΕΤ3-Μ3Ο – Σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας.

23) ΑΔΑ: 7Α66ΟΕΤ3-9ΩΜ – Σύμβαση εκτέλεσης προμήθειας «Προμήθεια χρωμάτων – βερνικιών για συντήρηση εγκαταστάσεων σε Κ/Χ χώρους Δήμου Σαρωνικού»

24) ΑΔΑ: Ω2Α3ΟΕΤ3-ΘΦ2 – Σύμβαση πρόσληψης διμήνου

25) ΑΔΑ: 6Μ9ΜΟΕΤ3-Δ0Π – Σύμβαση Μαστρογιάννη Αναστασία

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΜΚΕΣ

1) ΑΔΑ: Ω9ΖΟΟΕΤ3-ΗΜΔ – Λήψη απόφασης περί κατάθεσης ένδικων μέσων κατά του διαγωνισμού της ΕΤΑΔ Α.Ε. στις Αλυκές Αναβύσσου [α.π. 3973/2017 (παράταση α.π. 4336/2017)].

2) ΑΔΑ: 6ΦΣ1ΟΕΤ3-ΦΩ6 – Λήψη απόφασης για πρόσληψη εποχικού προσωπικού διάρκειας δύο μηνών για την κάλυψη των πρόσκαιρων αναγκών της ΑΔΜΚΕΣ για τις δημοτικές καντίνες (δύο μήνες, αρ. 21 Ν.2190/94).

3) ΑΔΑ: 7Η8ΥΟΕΤ3-ΖΥΤ – Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με διάρκεια σύμβασης κατ’ εξαίρεση τρεις (3) μήνες για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών.

4) ΑΔΑ: 6Θ46ΟΕΤ3-Ε75 – Λήψη απόφασης περί ψήφισης (διάθεσης) πίστωσης για την προμήθεια «Προμήθεια χρωμάτων – βερνικιών για συντήρηση εγκαταστάσεων σε Κ/Χ χώρους Δήμου Σαρωνικού».

5) ΑΔΑ: Ψ7ΗΨΟΕΤ3-Ε43 – Λήψη απόφασης περί ληξιπρόθεσμων οφειλών μισθωτών, χώρων για την απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας.

6) ΑΔΑ: 62ΚΧΟΕΤ3-Ζ5Λ – Λήψη απόφασης περί αίτησης εταιρείας «SPORTSWEAR GROUP ΕΠΕ» με θέμα «Παραχώρηση χώρου για την απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας στις Αλυκές Αναβύσσου».

7) ΑΔΑ: 7ΓΨ3ΟΕΤ3-Π2Ω – Λήψη απόφασης περί ορισμού επιτροπής ελέγχου νομιμότητας των όρων των συμβάσεων παραχώρησης χώρων για την απλή χρήση του αιγιαλού και της παραλίας.

8) ΑΔΑ: 7Ζ6ΚΟΕΤ3-ΩΟΧ – Λήψη απόφασης περί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 303/23.06.2017 εξώδικης διαμαρτυρίας, πρόσκλησης και δήλωσης της Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε.

9) ΑΔΑ: ΩΦΟΖΟΕΤ3-04Ω – Λήψη απόφασης περί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 306/26.06.2017 αίτησης του κ. Κοντού Ιωάννη.

10) ΑΔΑ: Ω6Κ9ΟΕΤ3-ΚΩΔ – Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 300/23.06.2017 απόφασης προέδρου για τον ορισμό τεχνικού συμβούλου.

11) ΑΔΑ: 69ΙΧΟΕΤ3-7ΔΗ – Λήψη απόφασης περί ψήφισης (διάθεσης) πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 61.00.00.0000 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων Φ.Π.Α. απαλλασσόμενο (με παρακρ.)».

12) ΑΔΑ: 7ΔΝ8ΟΕΤ3-6Ν8 – Συζήτηση για λήψη απόφασης σχετικά με το υπ’ αριθμ. 7249/1749/20.06.2017 εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικών/Τμήμα Αιγιαλού και παραλίας (το οποίο παρελήφθη από την υπηρεσία μας στις 26.06.2017, αρ. πρωτ. 311).

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΚΕΔΣΑ)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΔΣΑ

1) ΑΔΑ: Ψ9ΚΜΟΕΤ3-ΙΚΟ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ-ΔIMHNA

2) ΑΔΑ: 6ΒΙΨΟΕΤ3-1Η5 – Ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών «Μετακίνηση παιδιών» του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και των δύο Παιδικών Σταθμών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού

3) ΑΔΑ: ΩΘΚΤΟΕΤ3-79Λ – ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υπογραφής της Σύμβασης για την υπηρεσία «Μετακίνηση παιδιών του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και των δύο Παιδικών Σταθμών» της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού.

4) ΑΔΑ: ΨΕΜΥΟΕΤ3-ΠΕΘ – Α Π Ο Φ Α Σ Η Απευθείας ανάθεση προμήθειας «Δαπάνη προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών » για τον Παιδικό Σταθμό Νέα Δομή περιοχής Καλυβίων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού

5) ΑΔΑ: 6Λ08ΟΕΤ3-Χ0Ξ – Α Π Ο Φ Α Σ Η Ανάθεσης για την «Προμήθεια ειδών άμεσης ανάλωσης – καθαριστικά, χαρτικά» της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού

6) ΑΔΑ: 7ΦΤ8ΟΕΤ3-ΟΑΛ – ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης για την «Προμήθεια ειδών άμεσης ανάλωσης – καθαριστικά, χαρτικά», της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού με απευθείας ανάθεση.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1) ΑΔΑ: ΨΥΙΒΟΕΤ3-ΒΙΙ – ΣΥΜΒΑΣΗ

2) ΑΔΑ: 6ΘΖΞΟΕΤ3-Γ0Ρ – ΣΥΜΒΑΣΗ

3) ΑΔΑ: Ω7ΦΔΟΕΤ3-ΖΜΒ – ΣΥΜΒΑΣΗ

4) ΑΔΑ: ΨΔΩΜΟΕΤ3-Ω63 – ΣΥΜΒΑΣΗ

5) ΑΔΑ: 7Ζ6ΟΟΕΤ3-ΑΥΣ – ΣΥΜΒΑΣΗ

6) ΑΔΑ: ΩΑΧΛΟΕΤ3-1ΣΞ – ΣΥΜΒΑΣΗ

7) ΑΔΑ: 6Θ1ΗΟΕΤ3-Υ0Χ – ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΔΣΑ

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

1) ΑΔΑ: ΨΩ9ΝΩ1Ξ-Π89 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-709 για :ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ,ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ,ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΛΠ. ΣΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΕΦΕΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΤΖΙΒΙΛΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΙΣ 20/1/17 & ΤΥΧΟΝ ΜΕΤ ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ (Ο.Ε. 1/17)

2) ΑΔΑ: 662ΜΩ1Ξ-Ρ02 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-725 για :ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΑΣΤ. ΕΠΙΜΕΛ. ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΡ.11183β/2016 ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ – Ι. ΤΣΟΤΡΑΣ Α.Ε. ΜΕ ΣΥΝ. ΤΗΝ ΕΞΩΔ. ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ 5220,ΚΗΗ 2247 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

3) ΑΔΑ: ΩΣΟΧΩ1Ξ-5Δ0 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-100 για :ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2017 ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 74/17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

4) ΑΔΑ: ΨΦΝΟΩ1Ξ-Ζ4Λ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-754 για :ΣΥΜΜΟΡΦ.ΜΕ ΤΗΝ 796/17 ΤΕΛΕΣΙΔ.ΔΙΚΑΣΤ.ΑΠΟΦ.ΔΙΟΙΚ.ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛ. 1ουΛΟΓ/ΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡ/ΓΗΣ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ Κ.Π.ΦΩΚΑΙΑΣ ΜΕ ΥΠ.ΟΡΘ.ΔΟΡΥΦ.ΔΕΔ. ΓΙΑ ΤΟΚΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30/10/15 – 30/6/17 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13.530,00 € (Ο.Ε.173/17)

5) ΑΔΑ: 70Ω9Ω1Ξ-ΞΤΘ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-753 για :ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.796/17 ΤΕΛΕΣΙΔ.ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ.ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛ.1ου ΛΟΓ/ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛ.ΦΩΚΑΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΟΡΘΟΑΝΗΓΜΕΝΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦ.ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.42/10 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Σ.(Ο.Ε.173/17)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1) ΑΔΑ: ΩΔΜ87Λ7-2Ι6 – ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Δ ΦΑΣΗ

2) ΑΔΑ: ΩΦΡΟΟΡ1Κ-ΔΨΨ – ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΟΛΥΜΠΟΣ¨ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΜΒΑΔΟΥ 189,441 στρ. ΕΝΕΚΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΗΝ 14-08-2016

3) ΑΔΑ: 64ΤΛΟΡ1Κ-0ΗΙ – ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΦΟΙΝΙΚΙΑ-ΤΡΑΜΠΟΥΡΙΑ¨ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 80,172 στρ. ΕΝΕΚΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΗΝ 29-07-2016

4) ΑΔΑ: 7ΥΣ37Λ7-ΙΓΛ – Διακοπή λειτουργίας, της δραστηριότητας κοπής καυσόξυλων στην επωνυμία ‘ΡΕΒΕΚΚΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε ’ που βρίσκεται στη Λ. Καραμανλή 104 στην Ανάβυσσο, στο Δήμο Σαρωνικού Αττικής.

5) ΑΔΑ: 69ΦΑ7Λ7-ΤΩΨ – Δημοσίευση περίληψης διακηρύξεως δημοπρασίας του έργου:«ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ- Δ’ ΦΑΣΗ» προϋπολογισμού 2.160.000,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

6) ΑΔΑ: 6ΤΦΚ7Λ7-ΞΔΝ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.

7) ΑΔΑ: 7ΚΒΙ7Λ7-14Ω – Μελέτη βελτίωση διαδημοτικής οδού Κορωπί – Καλύβια – Θορικού

8) ΑΔΑ: 7ΜΥΦ7Λ7-ΝΕΜ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

9) ΑΔΑ: 7ΝΠΟ7Λ7-ΖΒΜ – Έγκριση μείωσης κρατήσεων δεκάτων του έργου έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», αναδόχου εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ

10) ΑΔΑ: 60Δ8ΟΡ1Κ-ΔΒΙ – Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών για τον Δήμο Σαρωνικού

11) ΑΔΑ: ΨΗ2Ω7Λ7-ΘΩΠ – Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ – Δ’ ΦΑΣΗ» προϋπολογισμού 2.160.000,00€ (με τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

12) ΑΔΑ: ΨΚ70ΟΡ1Κ-8ΡΜ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ.κ. Κυριακάκη Γεώργιο και Μαρία του Σπυρίδωνα, Κυριακάκη Γ. Κων/νο, Νικολή Χ. Ιωάννη, Σαρατσιώτου Π. Ολυμπία, Διακολούκα Δ. Γεωργία, Κολογγιό Δ. Κων/νο, Τσαπαρίκο Π. Κων/νο, Παρτσακουλάκη Ε. Ιωάννη και Στυλιανή σύζυγο του Ιωάννη στις ιδιοκτησίες τους στη θέση ΚΑΜΑΡΙΖΑ ΠΑΤΗΜΑ στη Δημοτική Ενότητα Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

13) ΑΔΑ: 7Χ2ΘΟΡ1Κ-6ΝΘ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κ. Ζωή Τσισμενάκη στην ιδιοκτησία της, στη Λεωφόρο Καραμανλή, στη θέση «Άγιος Παντελεήμων-Αγία Βαρβάρα» του Δήμου Σαρωνικού, Τ.Κ. Αναβύσσου, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

14) ΑΔΑ: Ω2ΟΑΟΡ1Κ-19Δ – ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΑΓΙΑΣΜΟΘΙ» ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΝΥΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 3.810,30τ.μ. ΚΑΙ 1.450,00 τ.μ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998/79 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ 4450/9-12-1986 ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ κ.ΓΚΕΡΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.813/15951/22-02-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ κ.ΦΛΟΥΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

15) ΑΔΑ: Ψ139ΟΡ1Κ-Χ6Θ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ στην ιδιοκτησία του στην θέση ΓΕΦΥΡΙ, Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ, του Δήμου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.

16) ΑΔΑ: Ψ6ΒΘΟΡ1Κ-1ΔΤ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο πηγάδι υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στους Αθανάσιο Παρταφύλλα και Ξένη Γκούμα στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Λάκκα» του Δήμου Σαρωνικού, Τ.Κ. Αναβύσσου, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

17) ΑΔΑ: 6ΞΩΗΟΡ1Κ-97Χ – Έγκριση Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας για την πολεοδόμηση των περιοχών παραθεριστικής κατοικίας «Σπηλιαζέζα» και «Αγιασμόθι» της Δ.Ε. Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: