ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

townhall Saronikou

Να βλέπετε συχνά τη συγκεκριμένη σελίδα ακόμη και λίγες ημέρες ή και εβδομάδες μετά την πάροδο του μηνός Μαρτίου 2017, διότι καθημερινώς θα ενημερώνεται με νέες αποφάσεις, όπως αυτές θα αναρτώνται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» από τον Δήμο Σαρωνικού.

Γενικά για το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» της «Ενότητας Σαρωνικού». Δείτε, επίσης: 1) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ και 2) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΒΙΝΤΕΟ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1) ΑΔΑ: 6123Ω1Ξ-ΙΤΞ – Συγκροτούμε Πενταμελή Επιτροπή για την παρακολούθηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου του Δήμου Σαρωνικού,

2) ΑΔΑ: Ω9ΛΕΩ1Ξ-ΤΩΗ – Απ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ»

3) ΑΔΑ: 7ΖΞΣΩ1Ξ-ΓΧ2 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»

4) ΑΔΑ: ΩΡΠΩΩ1Ξ-ΧΗΒ – Ορισμός εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων

5) ΑΔΑ: Ω72ΗΩ1Ξ-ΣΤΑ – Ορισμός αντιδημάρχων

6) ΑΔΑ: ΩΗ28Ω1Ξ-Γ1Δ – Απόφαση δημάρχου εξουσιοδότησης

7) ΑΔΑ: Ψ01ΘΩ1Ξ-ΜΟΖ – Απόφαση ορισμού αναπληρωτή διατάκτη

8) ΑΔΑ: Ψ6Α7Ω1Ξ-6Ν4 – Απ ευθείας ανάθεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ»

9) ΑΔΑ: ΨΕΩ0Ω1Ξ-7ΥΔ – Απ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΑΚΕΛΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ»

10) ΑΔΑ: 7ΝΘ6Ω1Ξ-Λ65 – Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (συντήρηση ηχείων Δημοτικής Ενότητας Κουβαρά)».

11) ΑΔΑ: 7376Ω1Ξ-9Μ0 – Απ ευθείας ανάθεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΙΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

12) ΑΔΑ: ΩΗ28Ω1Ξ-Γ1Δ – Απόφαση δημάρχου εξουσιοδότησης

13) ΑΔΑ: Ω95ΜΩ1Ξ-0Κ6 – Απόφαση πρόσληψης ειδικού συνεργάτη

14) ΑΔΑ: 708ΠΩ1Ξ-Φ3Λ – Απ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

ΒΙΝΤΕΟ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

1) Λεωφορειακή γραμμή 123: Από πιλοτική γίνεται μόνιμη

2) Πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στο Δήμο Σαρωνικού, από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Eurolearning»

3) Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού για μαθητές Λυκείου, στο πλαίσιο των συνοδευτικών δράσεων της Κοινωνικής Σύμπραξης Ανατολικής Αττικής.

4) Επανεξέταση του σχεδιασμού για τα Αστυνομικά Τμήματα του Δήμου Σαρωνικού

5) Ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι και Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Σαρωνικού, για την περίοδο 2017-2019.

6) Δράσεις Παιδοψυχαγωγικής Υποστήριξης Παιδιών 6-12 ετών για την υλοποίηση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΒΑ

7) Συγχαρητήρια του Δημάρχου Σαρωνικού στους μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παλαιάς Φώκαιας που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό ρομποτικής First Lego League

8) Ενημερωτική Εκδήλωση της Κοινωνικής Σύμπραξης Ανατολικής Αττικής με θέμα «Απολογισμός Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) και Παρουσίαση Νέων Δράσεων»

9) Απολογισμός δράσης της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Σαρωνικού (Σεπτέμβριος 2014 – Μάρτιος 2017)

10) Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου στις 27 Μαρτίου 2017 στις 20:30 στο Αμφιθέατρο του Δημαρχιακόυ Μεγάρου Σαρωνικού

11) Εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 στο Δήμο Σαρωνικού

12) Μήνυμα του Δημάρχου Σαρωνικού, κ. Γιώργου Σωφρόνη για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821

13) Let’s Do It Greece: το πρόγραμμα δράσεων στον Δήμο Σαρωνικού στις 2 Απριλίου 2017

14) Let’s Do It Greece: το πρόγραμμα δράσεων στον Δήμο Σαρωνικού στις 2 Απριλίου 2017

15) «Συμβουλευτική γονέων μαθητών δημοτικού και νηπίων» για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ

16) Δράσεις Παιδοψυχαγωγικής Υποστήριξης Παιδιών 6-12 ετών στην Ανάβυσσο το Σάββατο 1 Απριλίου 2017

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

1)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δ.Σ. Δήμου Σαρωνικού για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτι

2)  Πρόσκληση για την 7η κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού στις 22-03-2017

3)  Πρόσκληση για την 8η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού στις 29-03-2017

4)  Κατεπείγουσα πρόσκληση για την 9η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού στις 31-03-2017

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1) Πίνακας αποφάσεων της 6ης ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού στις 05-03-20

2) Πίνακας αποφάσεων της 7ης κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού στις 22-03-2017

3)  Πίνακας αποφάσεων της 8ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού στις 29-03-2017

4) Πίνακας αποφάσεων της 9ης κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού στις 31-03-2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: 7ΤΩ3Ω1Ξ-Κ09 – Εκλογή προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού

2) ΑΔΑ: 6Β6ΙΩ1Ξ-ΠΗΘ – Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαρωνικού

3) ΑΔΑ: 7ΥΝ1Ω1Ξ-Μ2Δ – Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σαρωνικού

4) ΑΔΑ: 6Γ4ΙΩ1Ξ-Ρ7Π – Ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων»

5) ΑΔΑ: ΩΠ5ΔΩ1Ξ-ΧΥΚ – Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δήμου Σαρωνικού» και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης

6) ΑΔΑ: ΩΣΜΛΩ1Ξ-Σ51 – Έγκριση Προϋπολογισμού Ένωσης Γονέων Νοητικώς Υστερούντων Ατόμων (ΕΓΝΥΑ) έτους 2017.

7) ΑΔΑ: Ψ1ΘΥΩ1Ξ-6ΦΒ – Έγκριση νέων τευχών δημοπράτησης του έργου «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων του κυρίως οικισμού Καλυβίων – Δ’ Φάση»

8) ΑΔΑ: 7ΖΗΚΩ1Ξ-ΥΔΘ – Έγκριση νέων τευχών δημοπράτησης του έργου » Ολοκλήρωση κατασκευής έργων αποχέτευσης ακαθάρτων κυρίως οικισμού Καλυβίων και Κουβαρά «

9) ΑΔΑ: 6Κ25Ω1Ξ-ΦΛΩ – Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της τράπεζας ALPHA BANK περί παράτασης άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τα Α.Τ.Μ. στην Π. Φώκαια και το Λαγονήσι.

10) ΑΔΑ: 7ΓΤ5Ω1Ξ-5ΦΑ – Ορισμός Διατάκτη και αναπληρωτή του, για την ανάληψη υποχρεώσεων όπως ορίζει το νόμος (ΠΔ113/2010,ΦΕΚ 194/Α΄/2010) για πιστώσεις όπου είναι αρμόδιο όργανο το Δημοτικό Συμβούλιο για τη διάθεσή τους.

11) ΑΔΑ: ΨΘΛΟΩ1Ξ-Θ0Χ – Λήψη απόφασης περί διαγραφής συνολικού ποσού 220,00€ τα οποία εκ παραδρομής βεβαιώθηκαν και αφορούν πρόστιμα ΚΟΚ.

12) ΑΔΑ: ΨΦ4ΚΩ1Ξ-ΚΑΓ – Λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών» σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’) (12 άτομα για δράσεις πυροπροστασίας με σύμβαση διάρκειας 3 μηνών)

13) ΑΔΑ: ΨΙ57Ω1Ξ-ΤΗΧ – Ανάκληση της 290/2016 απόφασης Δ.Σ. περί «Τροποποίησης της υπ. αριθμ. 33/2015 απόφασης Δ.Σ. περί «Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ΄ εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων».

14) ΑΔΑ: 7Δ4ΩΩ1Ξ-ΓΜΚ – Λήψη απόφασης για τον ορισμό νέου Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού.

15) ΑΔΑ: 7ΓΓΙΩ1Ξ-5ΥΔ – Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. της Ανώνυμης Δημοτικής Μονομετοχικής Κατασκευαστικής Εταιρείας Δήμου Σαρωνικού.

16) ΑΔΑ: 7ΖΚΔΩ1Ξ-53Δ – Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού

17) ΑΔΑ: 66Υ1Ω1Ξ-ΣΓΦ – Λήψη απόφασης περί διοργάνωσης εορτασμού εθνικής επετείου 25ης Μαρτίου έτους 2017.

18) ΑΔΑ: ΩΗΡ9Ω1Ξ-08Ο – Έγκριση- παραλαβή του Α΄ σταδίου της πολεοδομικής μελέτης της μελέτης «Κτηματογράφηση – πολεοδόμηση – πράξη εφαρμογής β΄ κατοικίας περιοχής παραλίας Λαγονησίου Δήμου Καλυβίων Θορικού»

19) ΑΔΑ: 6ΩΞΥΩ1Ξ-ΚΞ3 – Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων δ΄ τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.

20) ΑΔΑ: 70ΘΡΩ1Ξ-Μ0Β – Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της πρότασης με τίτλο « Μaster Plan: Πρόταση χρηματοδότησης (feasibility study) για Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων (Οδοφωτισμός) και πιλοτικές εφαρμογές smart cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας του Δήμου Σαρωνικού»

21) ΑΔΑ: 70ΘΡΩ1Ξ-Μ0Β – Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της πρότασης με τίτλο « Μaster Plan: Πρόταση χρηματοδότησης (feasibility study) για Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων (Οδοφωτισμός) και πιλοτικές εφαρμογές smart cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας του Δήμου Σαρωνικού»

22) ΑΔΑ: 7Δ4ΩΩ1Ξ-ΓΜΚ – Λήψη απόφασης για τον ορισμό νέου Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού.

23) ΑΔΑ: 7ΓΓΙΩ1Ξ-5ΥΔ – Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. της Ανώνυμης Δημοτικής Μονομετοχικής Κατασκευαστικής Εταιρείας Δήμου Σαρωνικού.

24) ΑΔΑ: 7ΖΚΔΩ1Ξ-53Δ – Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού

25) ΑΔΑ: ΨΙ57Ω1Ξ-ΤΗΧ – Ανάκληση της 290/2016 απόφασης Δ.Σ. περί «Τροποποίησης της υπ. αριθμ. 33/2015 απόφασης Δ.Σ. περί «Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ΄ εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων».

26) ΑΔΑ: 6Κ25Ω1Ξ-ΦΛΩ – Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της τράπεζας ALPHA BANK περί παράτασης άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τα Α.Τ.Μ. στην Π. Φώκαια και το Λαγονήσι.

27) ΑΔΑ: 7ΓΤ5Ω1Ξ-5ΦΑ – Ορισμός Διατάκτη και αναπληρωτή του, για την ανάληψη υποχρεώσεων όπως ορίζει το νόμος (ΠΔ113/2010,ΦΕΚ 194/Α΄/2010) για πιστώσεις όπου είναι αρμόδιο όργανο το Δημοτικό Συμβούλιο για τη διάθεσή τους.

28) ΑΔΑ: ΨΘΛΟΩ1Ξ-Θ0Χ – Λήψη απόφασης περί διαγραφής συνολικού ποσού 220,00€ τα οποία εκ παραδρομής βεβαιώθηκαν και αφορούν πρόστιμα ΚΟΚ.

ΒΙΝΤΕΟ

1)  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ 05-03-2017 (ΔΗΜΑΙΡΕΣΙΕΣ)

2) ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ 29-03-2017

(ΘΕΜΑΤΑ 1-5)

Η ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση για συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού στις 22-03-2017

2) Πρόσκληση για συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού στις 29-03-2017

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1)  Πίνακας απoφάσεων της 5ης συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής στις 22-03-2017

2) Πίνακας απoφάσεων της 6ης συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής στις 29-03-2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: ΨΖΑΟΩ1Ξ-21Ν – Εκλογή Αντιπροέδρου οικονομικής επιτροπής.

2) ΑΔΑ: 6Η9ΛΩ1Ξ-9ΗΑ – Έγκριση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση τμήματος οδού Γ. Σιδέρη Δ.Ε. Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού».

3) ΑΔΑ: 64Β4Ω1Ξ-Ω10 – Έγκριση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του αναδόχου του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης Δήμου Σαρωνικού».

4) ΑΔΑ: Ω8ΧΓΩ1Ξ-ΖΧΜ – Ψήφιση πίστωσης για «Αντικατάσταση ελαστικών μεταφορικών μέσων».

5) ΑΔΑ: 6ΠΩ4Ω1Ξ-ΧΛΜ – Ανάθεση και ψήφιση πίστωσης για την επισκευή–συντήρηση μεταφορικών μέσων του Δήμου Σαρωνικού.

6) ΑΔΑ: ΩΦΚΕΩ1Ξ-39Ε – Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου (αγωγή υπαλλήλων Καββαδία και λοιπών).

7) ΑΔΑ: ΩΝ1ΟΩ1Ξ-Φ3Ο – Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (σκούπες, φαράσια κ.λ.π.)».

8) ΑΔΑ: Ω6ΕΥΩ1Ξ-ΝΟ0 – Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή οδικού δικτύου Δ.Ε. Αναβύσσου, Π.Φώκαιας και Σαρωνίδας του Δήμου Σαρωνικού».

9) ΑΔΑ: 7ΛΔΟΩ1Ξ-ΝΕΡ – Ψήφιση πίστωσης για «Μισθώματα υδροφόρων για μεταφορά πόσιμου νερού από άλλες δεξαμενές ύδρευσης σε δεξαμενές ύδρευσης που παρουσιάζουν βλάβη στο αντλητικό τους σύστημα».

10) ΑΔΑ: 6ΧΗΑΩ1Ξ-09Ζ – Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (για υπηρεσία πρασίνου)».

11) ΑΔΑ: ΨΕΧΚΩ1Ξ-361 – Ψήφιση πίστωσης για «προμήθεια οικοδομικών υλικών».

12) ΑΔΑ: 64ΜΕΩ1Ξ-ΝΥΠ – Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας οδών, προμήθεια πινακίδων τροχαίας, σήμανσης (ΚΟΚ)-Προμήθεια πινακίδων πληροφοριών και ενημέρωσης-προμήθεια κώνων, κολωνακίων κλπ».

13) ΑΔΑ: ΨΕΦ4Ω1Ξ-ΗΓΖ – Ψήφιση πίστωσης για την εξόφληση του 10ου λογαριασμού της μελέτης «Κτηματογράφηση –μελέτη ΓΠΣ-πολεοδόμηση-μελέτη Π/Ε και δημιουργία ΓΣΠ για την διαχείριση των κτηματ/κών και πολ/κών δεδομένων της Κοινότητας Αναβύσσου Ν. Αττικής».

14) ΑΔΑ: Ψ36ΝΩ1Ξ-87Μ – Ψήφιση πίστωσης για «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις και φωτοτυπικές εργασίες για την ενημέρωση των δημοτών».

15) ΑΔΑ: 9ΗΕ3Ω1Ξ-ΗΥ4 – Ψήφιση πιστώσεων για την «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και την προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου Σαρωνικού για το διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του 2ου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού του Δήμου μας.

16) ΑΔΑ: 7ΗΞΙΩ1Ξ-ΤΘΗ – Ε.Η.Δ. Ψήφιση πίστωσης για «έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά (μεταφορά οχήματος με γερανό)».

17) ΑΔΑ: 6ΞΗΛΩ1Ξ-ΙΞ1 – Ε.Η.Δ. Ψήφιση πίστωσης για έναντι εξόφληση της 4ης εντολής πληρωμής της μελέτης «Κτηματογράφηση-Πολεοδόμηση-Πράξη Εφαρμογής Β΄ κατοικίας περιοχής παραλίας Λαγονησίου Δήμου Καλυβίων Θορικού».

18) ΑΔΑ: 69ΣΨΩ1Ξ-ΦΟΨ – Ε.Η.Δ. Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού, υλικών σιδηροκατασκευών και προμήθεια ξυλουργικών.

19) ΑΔΑ: 7018Ω1Ξ-2ΘΩ – Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. τιμολογίων μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017..

20) ΑΔΑ: 729ΘΩ1Ξ-5ΨΞ – Ε.Η.Δ. Ψήφιση πίστωσης για πληρωμή ενστάσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας για ιδιοκτησίες του Δήμου στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

21) ΑΔΑ: 6Χ61Ω1Ξ-ΑΛ6 – Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού.

22) ΑΔΑ: 6Χ61Ω1Ξ-ΑΛ6 – Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού.

23) ΑΔΑ: ΩΓΠΦΩ1Ξ-Ε58 – Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την «Προμήθεια του συνόλου των καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Σαρωνικού και των Νομικών Προσώπων αυτού».

24) ΑΔΑ: ΩΞΠΝΩ1Ξ-Β53 – Ψήφιση πίστωσης για «Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα (και κοινόχρηστα)».

25) ΑΔΑ: ΩΡΣ3Ω1Ξ-Π50 – Ορισμός διατάκτη και αναπληρωτή αυτού για την ανάληψη υποχρεώσεων για τη λειτουργία του Δήμου (Π.Δ. 80/2016).

26) ΑΔΑ: 7ΣΑΙΩ1Ξ-Ο6Υ – Συμπληρωματική απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για δέσμευση των ΠΟΕ κατόπιν της ολοκλήρωσης της 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2017.

27) ΑΔΑ: ΩΖ3ΟΩ1Ξ-ΘΣΚ – Ε.Η.Δ. Ψήφιση πίστωσης για πληρωμή ενστάσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας για ιδιοκτησίες του Δήμου στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

28) ΑΔΑ: 6ΔΕΣΩ1Ξ-Η0Ζ – Ε.Η.Δ. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων Γηπέδου Ποδοσφαίρου Δ.Ε. Αναβύσσου».

29) ΑΔΑ: Ω06ΘΩ1Ξ-ΖΓΚ – Ε.Η.Δ. Επιστροφή από χρηματοδότηση ΕΣΠΑ οικονομικού έτους 2012 μη επιλέξιμου ΦΠΑ μετά την ολοκλήρωση της πράξης για το έργο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από αμιαντοσωλήνα και επέκταση δικτύου ύδρευσης Καλυβίων» με κωδικό ΟΠΣ 296316 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ», σύμφωνα με την αριθ. 671/3-3-2017 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ..

30) ΑΔΑ: ΩΝ0ΝΩ1Ξ-ΞΑ7 – Ε.Η.Δ. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση της «Επισκευής – συντήρησης μεταφορικών μέσων του Δήμου Σαρωνικού και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

31) ΑΔΑ: 6ΠΩ4Ω1Ξ-ΧΛΜ – Ανάθεση και ψήφιση πίστωσης για την επισκευή–συντήρηση μεταφορικών μέσων του Δήμου Σαρωνικού.

32) ΑΔΑ: ΩΘΣΠΩ1Ξ-ΝΘ1 – Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση «Προμήθεια αντλητικών συστημάτων και εξαρτημάτων (επισκευή αντλίας της γεώτρησης ΠΡΟΦΑΡΤΑΣ της Δ.Ε. Καλυβίων και επισκευή και βελτίωση βανοστασίου δεξαμενής στο Τουρκολίμανο Δ.Ε. Παλαιάς Φώκαιας)».

33) ΑΔΑ: ΩΨΞΗΩ1Ξ-ΑΜΒ – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, έγκριση της δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για «Αντικατάσταση ελαστικών μεταφορικών μέσων-μηχανημάτων έργου»

34) ΑΔΑ: ΩΓ69Ω1Ξ-6Η2 – Εισήγηση περί έγκρισης του «Master Plan: Πρόταση χρηματοδότησης (feasibility study), για Ενεργειακή Αναβάθμιση-Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου».

35) ΑΔΑ: ΩΧ69Ω1Ξ-Λ5Γ – Ε.Η.Δ. Ψήφιση πίστωσης για «Μισθώματα μηχανημάτων για καθαρισμό Κοινοχρήστων Χώρων (bobcat για καθαρισμό κοινοχρήστου χώρου έξω από το Δημοτικό Σχολείο στην Παλαιά Φώκαια)».

36) ΑΔΑ: 6ΚΝΠΩ1Ξ-Ψ68 – Ε.Η.Δ. Ψήφιση πίστωσης για «Αμοιβές για μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση και μαγνητοσκόπηση Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου».

37) ΑΔΑ: 6ΙΦΣΩ1Ξ-ΙΨΓ – Ε.Η.Δ. Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια λοιπών εξοπλισμών (Θερμοψύκτη και φίλτρα νερού)».

38) ΑΔΑ: ΩΔ9ΒΩ1Ξ-Χ4Φ – Έγκριση 2ης εντολής πληρωμής του έργου «Επισκευή και συντήρηση Κεντρικής Πλατείας Καλυβίων και Πλατείας Λαγονησίου στον Κ/Χ 634 της Δ.Ε. Καλυβίων» και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

39) ΑΔΑ: 6Ω8ΣΩ1Ξ-3Μ0 – Έγκριση 1ου λογαριασμού της μελέτης «Τοπογραφικές εργασίες για την ίδρυση νέου Κοιμητηρίου στη θέση ΓΕΡΑΚΙΝΑ Δ.Ε. Παλαιάς Φώκαιας Δήμου Σαρωνικού».

40) ΑΔΑ: ΩΗΧΒΩ1Ξ-ΝΩ9 – Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού».

41) ΑΔΑ: ΨΩΖΠΩ1Ξ-ΦΒΛ – Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια επίπλων και σκευών (μηχανή καφέ φίλτρου-βραστήρας)»

42) ΑΔΑ: 6ΣΑΚΩ1Ξ-ΠΑΣ – Ανάκληση της αριθ. 194/16 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί «Κατάρτισης όρων διακήρυξης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΥΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»», λόγω αλλαγής μελέτης μετά από παρατηρήσεις της Περιφέρειας Αττικής.

43) ΑΔΑ: ΩΣΨΦΩ1Ξ-Μ14 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΥΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ».

44) ΑΔΑ: 7Τ32Ω1Ξ-ΕΥΕ – Ακύρωση της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για το έργο «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Σαρωνίδας και γύρω περιοχής» λόγω μη ανάρτησης διεξαγωγής του διαγωνισμού στο «Διαύγεια».

45) ΑΔΑ: ΨΠΜ2Ω1Ξ-ΦΦ2 – Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων και προαύλιων Δήμου Σαρωνικού»

46) ΑΔΑ: 7Θ1ΡΩ1Ξ-ΔΩΠ – Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού».

47) ΑΔΑ: ΩΝ0ΝΩ1Ξ-ΞΑ7 – Ε.Η.Δ. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση της «Επισκευής – συντήρησης μεταφορικών μέσων του Δήμου Σαρωνικού και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

48) ΑΔΑ: Ω5ΜΧΩ1Ξ-2ΜΩ – Ψήφιση πίστωσης για «Επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων».

49) ΑΔΑ: ΩΧ16Ω1Ξ-ΙΦΜ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-373 για :ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2017 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΒΑΡΑ – ΓΛΥΚΑ, ΚΑΦΕΔΕΣ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ (Δ.Σ. 305/16)

50) ΑΔΑ: 6ΙΦΣΩ1Ξ-ΙΨΓ – Ε.Η.Δ. Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια λοιπών εξοπλισμών (Θερμοψύκτη και φίλτρα νερού)».

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση για συνεδρίαση της επιτροπής ποιότητας ζωής του Δήμου Σαρωνικού στις 27-03-2017

ΠΙΝΑΚEΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1)  Πίνακας απoφάσεων της 3ης συνεδρίασης επιτροπής ποιοτητας ζωής στις 27-03-2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: 7ΦΘΡΩ1Ξ-91Α – Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση συνεδρίασης συμβουλίου της ΔΚ Καλυβίων στις 27-03-2017

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1)  Πίνακας αποφάσεων του συμβουλίου της ΔΚ Καλυβίων στις 27-03-2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση συνεδρίασης συμβουλίου της ΔΚ Αναβύσσου στις 31-03-2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση συνεδρίασης συμβουλίου της ΔΚ Παλαιάς Φώκαιας στις 01-03-2017

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1)  Πίνακας αποφάσεων του συμβουλίου της ΔΚ Παλαιάς Φώκαιας στις 01-03-2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση συνεδρίασης συμβουλίου της ΔΚ Σαρωνίδας στις 23-03-2017

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1)  Πίνακας αποφάσεων του συμβουλίου της ΔΚ Σαρωνίδας στις 23-03-2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση συνεδρίασης συμβουλίου της ΔΚ Κουβαρά στις 29-03-2017

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1)  Πίνακας αποφάσεων του συμβουλίου της ΔΚ Κουβαρά στις 29-03-2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ στις 13-03-2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΥ

1) 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1) 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

1) ΑΔΑ: 7ΑΘΥΟΕΤ3-2ΔΞ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-6 για :ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝ.- ΦΕΒΡ.-ΜΑΡΤ. 2017

2) ΑΔΑ: Ω0ΗΨΟΕΤ3-ΦΤ9 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-7 για :ΕΔΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝ.- ΦΕΒΡ.-ΜΑΡΤ. 2017

ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

(ΑΔΜΚΕΣ)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΔΜΚΕΣ

1) ΑΔΑ: ΩΤ4ΨΟΕΤ3-ΝΑΞ – Απόφαση Ανάθεσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Αμοιβή Μηχανικού για την Στελέχωση του εργοληπτικού πτυχίου της Ανώνυμης Δημοτικής Μονομετοχικής Κατασκευαστικής»

2) ΑΔΑ: 7Η2ΨΟΕΤ3-Γ73 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΜΚΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

1) ΑΔΑ: 7ΜΔ6ΟΕΤ3-ΠΧΓ – ΧΕΠ Β 15/2017 ΕΝΑΝΤΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.

2) ΑΔΑ: 7ΓΜΒΟΕΤ3-Π3Ν – ΧΕΠ Β 16/2017 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01/03/2017-31/03/2017.

3) ΑΔΑ: ΩΦΝΟΟΕΤ3-Ζ74 – ΧΕΠ Β 17/2017 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 (ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ )

4) ΑΔΑ: ΨΚΥΚΟΕΤ3-ΟΣΥ – ΧΕΠ Β 19/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΠΑΓΩΤΑ).

5) ΑΔΑ: 60ΤΓΟΕΤ3-ΓΟΖ – ΧΕΠ Β 20/2017 ΕΝΑΝΤΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.

6) ΑΔΑ: Ω3Λ5ΟΕΤ3-79Θ – ΧΕΠ Β 21/2017 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΖΥΙ 4738 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΚΕΔΣΑ)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΔΣΑ

1) 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΔΣΑ

1) 

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1) ΑΔΑ: ΩΡ7ΛΟΕΤ3-2ΘΟ – Έγκριση Απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού για το οικον. έτος 2016

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

1) ΑΔΑ: 6ΙΘΤΩ1Ξ-ΕΑΘ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-24 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ Α ΚΑΤΑΝΟΜΗ Κ.Α.Π. 2017 ΤΟΥ ΥΠ. ΕΣ. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 704/17 ΧΕΠ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ.

2) ΑΔΑ: 7ΔΤ8Ω1Ξ-Ω5Β – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-25 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ Α ΚΑΤΑΝΟΜΗ Κ.Α.Π. 2017 ΤΟΥ ΥΠ. ΕΣ. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 704/17 ΧΕΠ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ.

3) ΑΔΑ: Ω1ΨΗΩ1Ξ-0ΝΘ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-33 για :ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓ. ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, ΚΟΡΩΠΙΟΥ & ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΌ ΚΟΙΝΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ(Δ.Σ.169/16,Ο.Ε.165 &349/16)

4) ΑΔΑ: 7ΣΛΒΩ1Ξ-9ΞΕ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-32 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ Α & Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ Κ.Α.Π. 2017 (1η & 2η – ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1730 & 3306/17 ΧΕΠ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ. (=142.558,69*7,18%*2)

5) ΑΔΑ: 61ΒΚΩ1Ξ-Η0Ψ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-231 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜ. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

6) ΑΔΑ: 6ΨΑΙΩ1Ξ-94Κ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-230 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΗΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ 4/11/2016

7) ΑΔΑ: 7ΧΩΞΩ1Ξ-Ε23 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-229 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΟΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΛΑΚΚΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΣΤΙΑ & ΑΥΓΗ ΣΤΙΣ 14-15-16/10/16

8) ΑΔΑ: ΩΙΘΕΩ1Ξ-ΕΜΟ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-255 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ – ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ, ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ, ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ -ΨΙΛΑ, ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ-ΧΟΝΤΡΕΣ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (Δ.Σ. 186/16)

9) ΑΔΑ: ΩΙΒΝΩ1Ξ-Ο4Δ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-288 για :ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ,PRESSKIT,ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ,ΤΣΑΝΤΕΣ,ΑΝΑΜΝ.,ΔΩΡΑ,κ.α.)(ΑΡ ΣΥΜ.19892/16)

10) ΑΔΑ: ΩΖ67Ω1Ξ-33Ρ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-289 για :ΕΞΟΦΛ. 1ου ΛΟΓ/ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ & ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΞΕΛΑΦΤΑΚΙ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 344/15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

11) ΑΔΑ: Ψ8ΖΝΩ1Ξ-ΑΟ1 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-312 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 (Ν 10598)

12) ΑΔΑ: ΨΜΜ8Ω1Ξ-ΙΚΩ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-313 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 (Νο 10598)

13) ΑΔΑ: Ω5Ε2Ω1Ξ-ΘΗΜ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-314 για :ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 (Ν.10599)

14) ΑΔΑ: 75ΒΠΩ1Ξ-ΤΨ0 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-315 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 (Νο 10596)

15) ΑΔΑ: 62ΙΗΩ1Ξ-Θ5Ω – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-368 για :ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΤΟΥΣ 2016 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΟΥΣ 2015 & ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ 2016 ΥΠΕΡ ΕΔΣΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/10-31/12/16 (2η ΔΟΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 – ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΌ ΔΕΗ) -ΛΟΓΙΣΤ.ΤΑΚΤΟΠ.

16) ΑΔΑ: 7ΞΚΞΩ1Ξ-ΑΞΨ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-369 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2016 ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ABACUS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΛΟΓ/ΜΟ 0026.0471.74.0200135072

17) ΑΔΑ: ΨΕ6ΘΩ1Ξ-ΦΥΜ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-374 για :ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 6/1/2017 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ (Δ.Σ.305/16)

18) ΑΔΑ: ΩΧ16Ω1Ξ-ΙΦΜ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-373 για :ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2017 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΒΑΡΑ – ΓΛΥΚΑ, ΚΑΦΕΔΕΣ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ (Δ.Σ. 305/16)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1) ΑΔΑ: ΨΘΑΓ7Λ7-ΜΣΝ – Ολοκλήρωση Πράξης » ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 296316 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

2) ΑΔΑ: ΨΣΓ67Λ7-ΦΒΞ – Ολοκλήρωση Πράξης » ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΒΑΡΑ»» με κωδικό ΟΠΣ 365770 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ>>

3) ΑΔΑ: ΩΟΦΩ7Λ7-ΤΜΘ – Έγκριση εκτέλεσης επειγουσών εργασιών στο έργο: «Ολοκλήρωση εγκατάστασης οδοφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης στο τμήμα: Κόμβος Ιππικού Κέντρου – Καλύβια – Ανάβυσσος από χ.θ. 0+000 έως 5+804,20» προϋπολογισμού 565.000,00 ευρώ (μετά του ΦΠΑ) Έχοντας υπόψη:

4) ΑΔΑ: 7ΣΜΠ7Λ7-ΥΙ0 – Έγκριση εκτέλεσης επειγουσών εργασιών στο έργο: «Ολοκλήρωση εγκατάστασης οδοφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης στο τμήμα: Κόμβος Ιππικού Κέντρου – Καλύβια – Ανάβυσσος από χ.θ. 0+000 έως 5+804,20» προϋπολογισμού 565.000,00 ευρώ (μετά του ΦΠΑ) Έχοντας υπόψη:

5) ΑΔΑ: Ω64ΘΟΡ1Κ-ΟΙ4 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. ΛΙΒΕΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στην ιδιοκτησία του, στη θέση ΜΠΟΣΚΙΖΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ, του Δήμου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

6) ΑΔΑ: 6ΨΘΦ7Λ7-ΓΜΨ – Ολοκλήρωση Πράξης » ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 395835 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

7) ΑΔΑ: 6ΥΔ0ΟΡ1Κ-ΒΧ7 – Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την επέκταση, λειτουργία και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας του EDEN BEACH RESORT HOTEL ANAVYSSOS, συνολικής δυναμικότητας 646 κλινών, στη θέση Μαύρο Λιθάρι, Αναβύσσου του Δήμου Σαρωνικού στο 47ο χλμ Λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου

8) ΑΔΑ: Ψ7ΖΜ7Λ7-Α5Ζ – Έγκριση μείωσης κρατήσεων δεκάτων του έργου έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», αναδόχου εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ

9) ΑΔΑ: Ψ0ΜΟΟΡ1Κ-ΚΓΗ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης και μεταφοράς νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Αναστάσιο και Αλεξάνδρα Ρέρρα στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Φούσα-Κουβαράς» του Δήμου Σαρωνικού, Τ.Κ. Κουβαρά, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

10) ΑΔΑ: ΨΠΡ2ΟΡ1Κ-Υ9Ε – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ.κ. Πάντο Ιωάννη του Γεωργίου στην ιδιοκτησία του στη θέση ΟΛΥΜΠΟΣ στη Δημοτική Ενότητα Καλυβίων, του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

11) ΑΔΑ: Ω8ΑΚΟΡ1Κ-0ΤΜ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. ΒΑΛΒΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, στην ιδιοκτησία του, στη θέση ΓΕΦΥΡΑΚΙ – ΚΙΝΕΤΙΖΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ, του Δήμου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

12) ΑΔΑ: ΨΣΓ67Λ7-ΦΒΞ – Ολοκλήρωση Πράξης » ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΒΑΡΑ»» με κωδικό ΟΠΣ 365770 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ>>

13) ΑΔΑ: 7108ΟΡ1Κ-Ε9Ο – Επανακήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης εμβαδού 189,441 στρ. στη θέση « Όλυμπος » της ΔΕ Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού της ΠΕ Αν. Αττικής λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 14-8-2016.

14) ΑΔΑ: 67ΛΟΟΡ1Κ-Α90 – Επανακήρυξη ως αναδασωτέας δασικής έκτασης εμβαδού 80,172 στρ. στη θέση « Φοινικιά-Τραπουριά » της ΔΕ Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού της ΠΕ Αν. Αττικής λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 29.7.2016.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: