ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

townhall Saronikou

Να βλέπετε συχνά τη συγκεκριμένη σελίδα ακόμη και λίγες ημέρες ή και εβδομάδες μετά την πάροδο του μηνός Φεβρουαρίου 2017, διότι καθημερινώς θα ενημερώνεται με νέες αποφάσεις, όπως αυτές θα αναρτώνται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» από τον Δήμο Σαρωνικού.

Γενικά για το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» της «Ενότητας Σαρωνικού». Δείτε, επίσης: 1) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ και 2) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΒΙΝΤΕΟ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1) ΑΔΑ: 6Π9ΤΩ1Ξ-ΗΜΙ – Απ ευθείας ανάθεση υπηρεσίας ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

2) ΑΔΑ: ΨΗ5ΠΩ1Ξ-ΠΗΩ – ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3ΑΑ 3ΑΕ4(ΑΜΜΟΣ, ΧΑΛΙΚΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

3) ΑΔΑ: ΩΥΘΙΩ1Ξ-ΞΕΧ – Ανάθεση της υπηρεσίας « ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»

4) ΑΔΑ: ΨΡΧΓΩ1Ξ-ΠΘΗ – ανάθεση της υπηρεσίας «ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΖΩΩΝ(ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ, ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ, ΝΟΣΗΛΕΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΤΛ»

5)  Απόφαση εκ νέου συγκρότησης ΟΔΕ Διαύγεια για το δήμο Σαρωνικού

6) ΑΔΑ: 7Σ6ΝΩ1Ξ-01Α – Συγκρότηση επιτροπής επισκευής αυτοκινήτων

7) ΑΔΑ: ΨΗΗΚΩ1Ξ-ΤΝ8 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-449 για :ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΓΙΑ ΤΟ Γ.Π.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε. Π. ΦΩΚΑΙΑΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, Ο.Ε. 79/16, ΠΑΥ 385/16) — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-251 με ΑΔΑ .

8) ΑΔΑ: Ψ6Θ5Ω1Ξ-ΞΜΚ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-450 για :ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΓΙΑ ΤΟ Γ.Π.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε. Π. ΦΩΚΑΙΑΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, Ο.Ε. 79/16, ΠΑΥ 385/16)(Δ.Σ. 33/17 & ΑΑΥ 251 & 449/16)

9) ΑΔΑ: 71ΒΣΩ1Ξ-ΜΗΧ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-401 για :Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-121 με ΑΔΑ ΨΦΓΙΩ1Ξ-ΗΤ1

10) ΑΔΑ: ΩΩΟ8Ω1Ξ-ΕΑΙ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-416 για :Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-134 με ΑΔΑ 7ΦΓΗΩ1Ξ-8ΝΣ

11) ΑΔΑ: Ω5ΨΟΩ1Ξ-9ΗΟ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-423 για :Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-141 με ΑΔΑ ΩΓΤΘΩ1Ξ-ΦΛ9

12) ΑΔΑ: 6ΧΦ4Ω1Ξ-Γ2Ζ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-430 για :Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-148 με ΑΔΑ 6ΜΔ5Ω1Ξ-ΠΜΑ

13) ΑΔΑ: ΩΑΩΕΩ1Ξ-ΟΥ1 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-432 για :Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-153 με ΑΔΑ 6ΕΒ7Ω1Ξ-ΝΣΧ

14) ΑΔΑ: 7ΔΜΓΩ1Ξ-Λ11 – ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΚΛΑΔΟ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

1) Υπηρεσία Ύδρευσης – Αποτελέσματα αναλύσεων σε δείγματα νερού (Φεβρουάριος 2017)

2) Συνάντηση του Δημάρχου Σαρωνικού Γ. Σωφρόνη, με τον Τομεάρχη Εσωτερικών της Νέας Δημοκρατίας Μ. Βορίδη

3) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων 17-02-2017

4) Συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση των δράσεων της Κοινωνικής Σύμπραξης Ανατολικής Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)

5) Καρναβάλι στο Δήμο Σαρωνικού – Εκδηλώσεις στα Καλύβια και στον Κουβαρά

6) Τέσσερα νέα οχήματα για την Πολιτική Προστασία του Δήμου Σαρωνικού

7) Συνάντηση του Δημάρχου Σαρωνικού Γ. Σωφρόνη με τον Δ/ντα Σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ Ι. Μπενίση

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

1) ΑΔΑ: 67ΤΗΩ1Ξ-7Κ8 – Απ ευθείας ανάθεση «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ»

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση για τη 2η κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού στις 10-02-2017

2)  Πρόσκληση για την 3η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού στις 15-02-2017

3)  Πρόσκληση για τη 4η κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού στις 15-02-2017

4) Πρόσκληση για την 5η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού στις 28-02-2017

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1)  Πίνακας αποφάσεων της 2ης κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 06-02-2017

2)  Πίνακας αποφάσεων της 3ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού στις 15-02-2017

3)  Πίνακας αποφάσεων της 4ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού στις 15-02-2017

4)  Πίνακας απoφάσεων της 4ης συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής στις 28-02-2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: 7ΣΟ6Ω1Ξ-ΠΩΧ – Λήψη απόφασης περί συμμετοχής του Δήμου Σαρωνικού στο Πρόγραμμα: «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξεις Μαθητείας» του ΥΠ.Π.Ε.Θ και την διάθεση – δέσμευση θέσεων Μαθητείας για άνεργους πτυχιούχους ΕΠΑ.Λ, σύμφωνα με το αρ. 66 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ. Α΄/11-06-2016)

2) ΑΔΑ: 6Γ9ΜΩ1Ξ-ΛΡΧ – Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 43.430,00 € από το ΥΠ.ΕΣ της α’ κατανομής ΚΑΠ έτους 2017 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων αρμοδιότητας Δήμου Σαρωνικού και για καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους.

3) ΑΔΑ: Ω3Ι5Ω1Ξ-7ΑΕ – Έγκριση διενέργειας προμήθειας του συνόλου των ειδών διατροφής του Δήμου Σαρωνικού και των Νομικών προσώπων αυτού έτους 2017.

4) ΑΔΑ: 6Ψ1ΠΩ1Ξ-7ΓΟ – Έγκριση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Σαρωνικού έτους 2017

5) ΑΔΑ: ΨΠΨΨΩ1Ξ-4Υ6 – Λήψη απόφασης επί αιτήσεων ξενοδοχειακών μονάδων EDEN BEACH, ALEXANDER, KAΛΥΨΩ, ΜΑΥΡΟ ΛΙΘΑΡΙ, PLAZA RESORTS Α.Ε., περί επανεξέτασης τελών ύδρευσης. (αίτηση EDEN BEACH)

6) ΑΔΑ: 70ΜΥΩ1Ξ-ΚΦ6 – Λήψη απόφασης επί αιτήσεων ξενοδοχειακών μονάδων EDEN BEACH, ALEXANDER, KAΛΥΨΩ, ΜΑΥΡΟ ΛΙΘΑΡΙ, PLAZA RESORTS Α.Ε., περί επανεξέτασης τελών ύδρευσης. (αίτηση ALEXANDER)

7) ΑΔΑ: ΨΨ4ΓΩ1Ξ-Τ0Α – Λήψη απόφασης επί αιτήσεων ξενοδοχειακών μονάδων EDEN BEACH, ALEXANDER, KAΛΥΨΩ, ΜΑΥΡΟ ΛΙΘΑΡΙ, PLAZA RESORTS Α.Ε., περί επανεξέτασης τελών ύδρευσης. (αίτηση KAΛΥΨΩ)

8) ΑΔΑ: 69ΦΝΩ1Ξ-ΒΤΑ – Λήψη απόφασης επί αιτήσεων ξενοδοχειακών μονάδων EDEN BEACH, ALEXANDER, KAΛΥΨΩ, ΜΑΥΡΟ ΛΙΘΑΡΙ, PLAZA RESORTS Α.Ε., περί επανεξέτασης τελών ύδρευσης. (αίτηση ΜΑΥΡΟ ΛΙΘΑΡΙ)

9) ΑΔΑ: 6Ρ2ΝΩ1Ξ-Γ1Σ – Λήψη απόφασης επί αιτήσεων ξενοδοχειακών μονάδων EDEN BEACH, ALEXANDER, KAΛΥΨΩ, ΜΑΥΡΟ ΛΙΘΑΡΙ, PLAZA RESORTS Α.Ε., περί επανεξέτασης τελών ύδρευσης. (αίτηση PLAZA RESORTS Α.Ε.)

10) ΑΔΑ: 72Ο3Ω1Ξ-7Υ3 – Έγκριση γενομένων δαπανών

11) ΑΔΑ: ΩΒΖΩΩ1Ξ-ΝΨΓ – Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου, ως προέδρου και του αναπληρωτή του, για την Συγκρότηση του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων έτους 2017.

12) ΑΔΑ: Ω1ΗΝΩ1Ξ-9Ι9 – Έγκριση νέων τευχών δημοπράτησης του έργου «Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων και προαυλίων Δήμου Σαρωνικού».

13) ΑΔΑ: 7ΣΔ9Ω1Ξ-ΚΧΒ – Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων στο δίκτυο αποχέτευσης της Δ.Ε. Καλυβίων και Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού»

14) ΑΔΑ: 6ΕΑΚΩ1Ξ-Δ50 – Λήψη απόφασης περί συνδρομής στη εταιρία ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. για την παροχή υπηρεσιών Ψηφιακής Υποστήριξης Οργανισμών του Δημοσίου μέσω του Διαδικτύου.

15) ΑΔΑ: Ω4ΜΞΩ1Ξ-ΟΛ6 – Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (Υποθέσεις : κ.κ. Ζόμπολα Ιωάννη, Χουρίδη Ιορδάνη, Χούλη Αθανάσιου, Μπάτρη Κων/νου, Τρίγκα Μαρίας, Παιδή Δημήτριου, Μαρτίνου Μαρίνας, Μουσαμά Κων/νου, Λιούμη Άννας, Κόλλια Σπυρίδωνα, Παπαδοπούλου Χρυσάνθης, Δαμασκηνού Δημητρίου, Χριστοδούλου Κωνσταντίνου, Προκοπίδη Δαμιανού, Κυριακού Δημητρίου, Χριστοδούλου Νικόλαου, Σπηλιώτη Ιωάννη, Σταματάκη Ελευθέριου, Ρήγα Γεώργιου, Κουλέτα Δημοσθένη, Μάνου Πέτρου, Παπαδόπουλου Αιμίλιου)

16) ΑΔΑ: ΩΙΟΚΩ1Ξ-173 – Έγκριση Απολογισμού ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.

17) ΑΔΑ: 7Μ98Ω1Ξ-ΤΧ1 – Συζήτηση- ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν προκύψει από την ανάρτηση της Κτηματολόγιο Α.Ε. και αφορούν περιουσιακά στοιχεία του Δήμου.

18) ΑΔΑ: 7Ξ52Ω1Ξ-7ΚΜ – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (1η Υποχρεωτική) ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» έτους 2017.

19) ΑΔΑ: 68Ρ1Ω1Ξ-ΔΜΨ – Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο του ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού.

20) ΑΔΑ: ΩΘΛΞΩ1Ξ-Ο5Ζ – Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου «Αναβάθμιση και άρση Επικινδυνότητας Παιδικών Χαρών Δήμου Σαρωνικού»

21) ΑΔΑ: 67ΩΔΩ1Ξ-ΕΨ1 – Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης και άρδευσης Δ.Ε. Καλυβίων & Κουβαρά λόγω λάθους της Υπηρεσίας.

22) ΑΔΑ: ΩΗΨΒΩ1Ξ-Ν9Π – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαρωνικού έτους 2017.

23) ΑΔΑ: 7Μ46Ω1Ξ-Ο8Β – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (1η Υποχρεωτική) Δήμου Σαρωνικού έτους 2017.

24) ΑΔΑ: ΨΩ2ΣΩ1Ξ-ΧΑ7 – Λήψη απόφασης επί επιστολής της ALPHA BANK «περί παράτασης άδειας χρήσεως κοινοχρήστου χώρου για τα ΑΤΜ στην Παλαιά Φώκαια και στο Λαγονήσι».

25) ΑΔΑ: 7Ι3ΤΩ1Ξ-2Ψ0 – Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και ισάριθμων αναπληρωματικών για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών ( άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81).

ΒΙΝΤΕΟ

1)  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ 15/02/2017

Aντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν προκύψει από την ανάρτηση της Κτηματολόγιο Α.Ε.

Θέματα ημερησίας διάταξης

Ερωτήσεις – Ενημερώσεις & Θέματα 1-11

Ο Γ. ΣΩΦΡΟΝΗΣ «ΔΕΙΧΝΕΙ» ΤΟΝ Π. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΚΕΛ ΓΕΡΑΚΙΝΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση για συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού στις 20-02-2017

2)  Πρόσκληση για συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού στις 28-02-2017

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1)  Πίνακας απoφάσεων της 3ης συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής στις 20-02-2017

2)  Πίνακας απoφάσεων της 4ης συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής στις 28-02-2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: 66ΛΑΩ1Ξ-1ΧΞ – Ψήφιση πίστωσης για επέκταση δημοτικού φωτισμού (τοποθέτηση Φ.Σ.) στη Δ.Κ. Κουβαρά (οδός Αγίου Φανουρίου) .

2) ΑΔΑ: 7ΞΟΘΩ1Ξ-Ω0Ξ – Ψήφιση πίστωσης για επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην οδό Αγίου Ανδρέα στην Δ.Κ. Αναβύσσου.

3) ΑΔΑ: 6660Ω1Ξ-Π8Λ – Ψήφιση πίστωσης για την επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην Δ.Κ. Παλαιάς Φώκαιας (Αγ. Φωτεινής και Ανεμώνης).

4) ΑΔΑ: ΩΠ91Ω1Ξ-Ξ1Ζ – Ψήφιση πίστωσης για σύνδεση νέας παροχής ηλεκτροδότησης τμήματος οδού Προφάρτας στη Δ.Κ. Καλυβίων .

5) ΑΔΑ: ΩΞ3ΟΩ1Ξ-6ΧΚ – Ψήφιση πίστωσης για επέκταση δημοτικού φωτισμού στη Δ.Κ. Σαρωνίδας (οδός Σκύρου από Ολύμπου έως Πίνδου).

6) ΑΔΑ: ΨΦΜΠΩ1Ξ-ΝΣ2 – Ψήφιση πίστωσης για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Δ.Κ. Καλυβίων (οδός Αγάπης).

7) ΑΔΑ: Ω6ΠΩΩ1Ξ-ΜΧΓ – Ψήφιση πίστωσης για επέκταση δημοτικού φωτισμού (τοποθέτηση Φ.Σ.) στη Δ.Κ. Κουβαρά (οδός Αγίου Φανουρίου) . Εκκρεμεί αίτημα ανάκλησης

8) ΑΔΑ: 6ΟΦΥΩ1Ξ-ΓΗΩ – Ψήφιση πίστωσης για «Δαπάνες για καθαριότητα φρεατίων, υδατοσυλλεκτών κ.λ.π».

9) ΑΔΑ: 6ΥΕΦΩ1Ξ-ΙΨ4 – Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για την συντήρηση του οδικού δικτύου».

10) ΑΔΑ: 63ΦΙΩ1Ξ-Ε1Ν – Σύσταση πάγιας προκαταβολής στο Δήμο Σαρωνικού, στις Δημοτικές Κοινότητες και την Τοπική Κοινότητα Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού.

11) ΑΔΑ: 6ΑΠΥΩ1Ξ-ΝΦ0 – Ψήφιση πίστωσης για την «παροχή υπηρεσιών Ψηφιακής Υποστήριξης Οργανισμών του Δημοσίου μέσω του Διαδικτύου».

12) ΑΔΑ: Ω74ΗΩ1Ξ-ΥΘ2 – Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια σακουλών για τους κάδους απορριμμάτων κοινοχρήστων χώρων».

13) ΑΔΑ: 7Λ80Ω1Ξ-ΖΧΤ – Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια εκτυπώσεων, εκδόσεων, βιβλιοδετήσεων και φωτοτυπικών εργασιών για της υπηρεσίες του Δήμου».

14) ΑΔΑ: 6ΔΨΡΩ1Ξ-Ο5Ρ – Έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια του συνόλου των ειδών διατροφής του Δήμου Σαρωνικού και των Νομικών Προσώπων αυτού».

15) ΑΔΑ: Ω6ΠΩΩ1Ξ-ΜΧΓ – Ψήφιση πίστωσης για επέκταση δημοτικού φωτισμού (τοποθέτηση Φ.Σ.) στη Δ.Κ. Κουβαρά (οδός Αγίου Φανουρίου) .  Ανακληθείσα πράξη

16) ΑΔΑ: ΩΘΜ3Ω1Ξ-ΕΣΤ – Υποβολή έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Δ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016.

17) ΑΔΑ: 7ΗΓΒΩ1Ξ-ΗΨΞ – Ε.Η.Δ. Λήψη απόφασης για συμμετοχή υπαλλήλου σε σεμινάριο και ψήφιση της σχετικής πίστωσης συμμετοχής.

18) ΑΔΑ: Ω3Ψ9Ω1Ξ-Ρ0Ε – Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή φακελοποιητικού».

19) ΑΔΑ: Ω92ΟΩ1Ξ-ΑΧΥ – Ψήφιση πίστωσης για «Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 στην Ανθ/γού Παν. Μιχάλη)».

20) ΑΔΑ: 7ΜΓΦΩ1Ξ-ΚΜΥ – Ψήφιση πίστωσης για «ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» (Διαμόρφωση χώρου εντός της παιδικής χαράς στην Παλαιά Φώκαια).

21) ΑΔΑ: 7Φ18Ω1Ξ-ΑΣΑ – Εισήγηση περί αναμόρφωσης (1η υποχρεωτική) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση της επιτροπής ποιότητας ζωής του Δήμου Σαρωνικού στις 09-02-2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1)  Πίνακας αποφάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (2η / 2017)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση συνεδρίασης συμβουλίου της ΔΚ Καλυβίων στις 20-02-2017

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

2)  Πίνακας αποφάσεων του συμβουλίου της ΔΚ Καλυβίων στις 20-02-2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση συνεδρίασης συμβουλίου της ΔΚ Αναβύσσου στις 24-02-2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση συνεδρίασης συμβουλίου της ΔΚ Παλαιάς Φώκαιας στις 02-02-2017

2) Πρόσκληση συνεδρίασης συμβουλίου της ΔΚ Παλαιάς Φώκαιας στις 01-03-2017

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας αποφάσεων του συμβουλίου της ΔΚ Παλαιάς Φώκαιας στις 02-02-2017

2)  Πίνακας αποφάσεων του συμβουλίου της ΔΚ Παλαιάς Φώκαιας στις 08-02-2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση συνεδρίασης συμβουλίου της ΔΚ Σαρωνίδας στις 28-02-2017

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση συνεδρίασης συμβουλίου της ΔΚ Κουβαρά στις 28-02-2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1)  Πίνακας αποφάσεων του συμβουλίου της ΔΚ Κουβαρά στις 28-02-2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Δ.Σ. Νομικού Προσώπου ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ στις 07-02-2017

2)  Πρόσκληση Δ.Σ. Νομικού Προσώπου ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ στις 21-02-2017

3) ΑΔΑ: Ω8Υ0ΟΕΤ3-0ΥΧ – ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1)  Πίνακας Αποφάσεων ΔΣ Νομικού Προσώπου ´ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ´ κατά τη 2η συνεδρίαση στις 07-02-2017

2)  Πίνακας Αποφάσεων ΔΣ Νομικού Προσώπου ´ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ´ κατά τη 3η συνεδρίαση στις 21-02-2017

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: 6ΥΣΖΟΕΤ3-Ξ3Ω – Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής οικ. ετους 2017 του Νομικού Προσώπου «ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ Δήμου Σαρωνικού»

2) ΑΔΑ: Ω1ΣΚΟΕΤ3-Ω2Ρ – Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ: 15-6471.002 για “Έξοδα αποκριάτικων εκδηλώσεων ”

3) ΑΔΑ: 71ΝΘΟΕΤ3-5ΟΝ – Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ: 10-6115.002 για “Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών ”

4) ΑΔΑ: ΩΟ1ΨΟΕΤ3-Ψ9Χ – Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ: 15-6643.001 και 60-6643.001 για “Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό ”

5) ΑΔΑ: 6ΩΓΦΟΕΤ3-Θ7Α – Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος των ΚΑ: 15-6276.001 και 60-6276.001 για “Δαπάνες εκκένωσης βόθρων ”

6) ΑΔΑ: Ω92ΑΟΕΤ3-ΘΞ9 – Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ: 10-6613.001 για “Προμήθεια υποχρεωτικών βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών ”

7) ΑΔΑ: ΩΕΜΩΟΕΤ3-ΡΨΡ – Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος των ΚΑ: 10-6612.001 και 60-6612.001 για “Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ”

8) ΑΔΑ: 70ΞΨΟΕΤ3-Α93 – Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ: 10-6654.001 για “Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού ”

9) ΑΔΑ: 7Α56ΟΕΤ3-7ΨΧ – Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2017.

10) ΑΔΑ: ΩΞ6ΖΟΕΤ3-ΗΟΤ – Απολογισμός οικον. έτους 2016

11) ΑΔΑ: ΩΡΓΡΟΕΤ3-1Τ1 – Αποδοχή χρηματοδότησης Β΄ Δόσης (Δόση Οκτωβρίου 2016) από ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΒΔ ΟΠΣ 5001485/128 (Υπ. Εσωτερικών) και από ΠΕΠ/ΟΠΣ 5001782/19 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σχολ/ έτους 2016 – 2017.

12) ΑΔΑ: 6ΙΝΒΟΕΤ3-Α75 – Αποδοχή χρηματοδότησης Α΄ Δόσης (Δόση Σεπτεμβρίου 2016) από ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΒΔ ΟΠΣ 5001485/128 (Υπ. Εσωτερικών) και από ΠΕΠ/ΟΠΣ 5001782/19 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σχολ/ έτους 2016 – 2017.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΥ

1) ΑΔΑ: ΩΡ3ΑΟΕΤ3-Ω3Λ – ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

2) ΑΔΑ: 64Ξ6ΟΕΤ3-ΑΦ8 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-108 για :Έξοδα παραστάσεως προέδρου διοικητικού συμβουλίου

3) ΑΔΑ: ΩΜΕΘΟΕΤ3-ΣΧ5 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-108 για :Έξοδα παραστάσεως προέδρου διοικητικού συμβουλίου

4) ΑΔΑ: ΩΔΘ0ΟΕΤ3-09Υ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-109 για :Έξοδα παραστάσεως αντιπροέδρου διοικητικού συμβουλίου

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1) ΑΔΑ: Ω3ΕΡΟΕΤ3-ΟΕ8 – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

2) ΑΔΑ: Ω21ΟΟΕΤ3-Ο5Ν – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

3) ΑΔΑ: Ω3ΕΡΟΕΤ3-ΟΕ8 – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

4) ΑΔΑ: Ω21ΟΟΕΤ3-Ο5Ν – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

(ΑΔΜΚΕΣ)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΔΜΚΕΣ

1) ΑΔΑ: Ω1Μ9ΟΕΤ3-Τ6Ε – Απόφαση Έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Αμοιβή Μηχανικού για την Στελέχωση του εργοληπτικού πτυχίου της Ανώνυμης Δημοτικής Μονομετοχικής Κατασκευαστικής»

2) ΑΔΑ: 66ΥΞΟΕΤ3-89Ο – Απόφαση Έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της υπηρεσίας« Εργασίες εκκενώσεων βόθρων των δημοτικών τουαλετών στις παραλίες του δήμου Σαρωνικού

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΜΚΕΣ

1) ΑΔΑ: ΩΩ7ΓΟΕΤ3-ΑΔ5 – Αποφαση ΔΣ για ψήφιση πιστωσης για την εκτέλεσης υπηρεσίας «Εργασίες εκκενώσεων βόθρων των δημοτικών τουαλετών στις παραλίες του δήμου Σαρωνικού»

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

1) ΑΔΑ: Ω731ΟΕΤ3-7ΓΗ – ΧΕΠ Β 6/2017 ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΥΜΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΣ 102/2016

2) ΑΔΑ: ΩΟΗΜΟΕΤ3-ΟΝΒ – ΧΕΠ Β 11/2017 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01/01/2017-31/01/2017

3) ΑΔΑ: ΩΓ4ΧΟΕΤ3-ΞΙΝ – ΧΕΠ Β 13/2017 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01/2/2017 – 28/02/2017

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΚΕΔΣΑ)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΔΣΑ

1) ΑΔΑ: 7Σ5ΠΟΕΤ3-ΞΩΔ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΕΔΣΑ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) ΑΔΑ: ΩΛΧΟΟΕΤ3-ΔΦΛ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΔΣΑ

1) ΑΔΑ: 67Β2ΟΕΤ3-ΧΡΤ – Λήψη απόφασης περί ψήφισης πίστωσης του Κ.Α. 61.00.06.0000 «Λογιστική Υποστήριξη».

2) ΑΔΑ: 6ΥΝΖΟΕΤ3-Ζ0Τ – Λήψη απόφασης περί ψήφισης πίστωσης του Κ.Α. 62.07.01.1000 «Συντηρήσεις περιβάλλοντα χώρου των παιδικών σταθμών».

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

1) ΑΔΑ: 7ΗΞΘΩ1Ξ-ΚΚ8 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1 για :ΕΝΑΝΤΙ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 44/11, 185/12, 6/13 & 301/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ)

2) ΑΔΑ: 6ΚΙΧΩ1Ξ-02Α – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-141 για :ΕΝΑΝΤΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 8ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ <<ΠΑΡΑΛΙΑ>> ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 145/07 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Α.Μ. 230/06)

3) ΑΔΑ: ΨΗΡ9Ω1Ξ-5ΣΗ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-166 για :ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΤΟΥΣ 2016 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΟΥΣ 2015 & ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ 2016 ΥΠΕΡ ΕΔΣΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΝΑΝΤΙ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/10-31/12/16(1η ΔΟΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 – ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΌ ΔΕΗ)-ΛΟΓΙΣΤ.ΤΑΚΤΟΠ.

4) ΑΔΑ: 68Ψ4Ω1Ξ-Η1Υ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-167 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Δ.Ε. ΚΑΛΥΒΙΩΝ

5) ΑΔΑ: 7ΜΛ7Ω1Ξ-ΗΞΡ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-168 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Δ.Ε. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ & ΚΟΥΒΑΡΑ

6) ΑΔΑ: 71ΖΒΩ1Ξ-ΧΛΧ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-169 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Δ.Ε. ΠΑΛ. ΦΩΚΑΙΑΣ & ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

7) ΑΔΑ: Ψ9ΔΑΩ1Ξ-ΙΗΣ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-170 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Δ.Ε. ΚΑΛΥΒΙΩΝ

8) ΑΔΑ: ΩΝΝΑΩ1Ξ-ΝΨΘ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-171 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Δ.Ε. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ & ΚΟΥΒΑΡΑ

9) ΑΔΑ: 7Δ79Ω1Ξ-5ΚΟ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-172 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Δ.Ε. ΠΑΛ. ΦΩΚΑΙΑΣ & ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

10) ΑΔΑ: 9Ι5ΦΩ1Ξ-Ω5Ν – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-173 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Δ.Ε. ΚΑΛΥΒΙΩΝ

11) ΑΔΑ: ΨΟΙΝΩ1Ξ-ΧΟΣ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-174 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Δ.Ε. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ & ΚΟΥΒΑΡΑ

12) ΑΔΑ: ΩΒ7ΡΩ1Ξ-Τ2Σ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-175 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Δ.Ε. ΠΑΛ. ΦΩΚΑΙΑΣ & ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

13) ΑΔΑ: 7Λ09Ω1Ξ-0ΨΡ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-176 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜ. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

14) ΑΔΑ: 6ΛΣΛΩ1Ξ-ΠΦ7 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-177 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜ. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

15) ΑΔΑ: 676ΘΩ1Ξ-ΩΨΤ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-180 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜ. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

16) ΑΔΑ: 72Μ9Ω1Ξ-ΔΨΒ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-179 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ 2η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΕΡ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ Δ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜ. ΕΣΤΙΑ & ΑΥΓΗ ΣΤΙΣ 14-15-16/10/16

17) ΑΔΑ: 72ΨΖΩ1Ξ-3ΒΦ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-178 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ 2η ΑΝΑΡΤΗΣΗ Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΟΛΕΟΔ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧ. – ΒΙΟΤΕΧΝ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΒΔΟΜΗ ΣΤΗΝ 03/12/16

18) ΑΔΑ: 72ΤΚΩ1Ξ-Η4Δ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-71 για :ΜΙΣΘΩΜΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

19) ΑΔΑ: Ψ7ΟΗΩ1Ξ-ΦΤΞ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-72 για :ΜΙΣΘΩΜΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

20) ΑΔΑ: 7Δ2ΝΩ1Ξ-73Ρ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-73 για :ΜΙΣΘΩΜΑ 50% ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

21) ΑΔΑ: 6ΨΤΗΩ1Ξ-ΝΕΒ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-74 για :ΜΙΣΘΩΜΑ 50% ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

22) ΑΔΑ: 6ΠΣΞΩ1Ξ-5ΘΑ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-75 για :ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1) ΑΔΑ: ΩΑΕΖΟΡ1Κ-84Λ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στους Βασίλειο Παπαδερό και Ευγενία Αποστολοπούλου από γεώτρηση αρδευτικής χρήσεως (άρδευση αγροτεμαχίων) η οποία ανορύχθηκε βάσει της με αριθ. πρωτ. 16976/1048/18-04-2016 (ΑΔΑ: 6ΕΥΧΟΡ1Κ-9ΕΕ) Απόφασης εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων (ανόρυξη γεώτρησης αρδευτικής χρήσεως-σε αντικατάσταση υφιστάμενης) του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στην ιδιοκτησία τους στη θέση «Βαλομάνδρα Καλυβίων», του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

2) ΑΔΑ: ΩΨΛ07Λ7-ΛΗΨ – Άρση ιακοπής εργασιών του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», αναδόχου εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ

3) ΑΔΑ: ΩΨ387Λ7-Θ2Λ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΑΡ. 03 – ΣΑΡ/2016 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της αρ. 1/2011 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή «Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» της Δ.Ε. Αναβύσσου, Δήμου Σαρωνικού, στην ιδιοκτησία Χολιασμένου Χρυσούλας

4) ΑΔΑ: 7ΦΗΟΟΡ1Κ-Η97 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ.κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ και ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, στην ιδιοκτησία τους, στη θέση ΜΕΓΑΛΑ ΣΧΟΙΝΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ, του Δήμου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

5) ΑΔΑ: 7Δ4ΞΟΡ1Κ-ΚΨΕ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Κωνσταντίνο, Αλέξανδρο, Σοφία και Ελένη Γαλάνη στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Βοντάς Αναβύσσου», του Δήμου Σαρωνικού, Τ.Κ. Αναβύσσου, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής

6) ΑΔΑ: Ω8ΖΚΟΡ1Κ-Θ6Ξ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα από γεώτρηση (σε πηγάδι) αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στις Μαρία και Αθηνά Χούντα στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Ελαιόφυτα Καλυβίων» του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

7) ΑΔΑ: 71ΥΣ7Λ7-ΥΒΜ – Άδεια μηχανολογικής εγκατάστασης διάρκειας τριών (3) ετών, εργοστασίου κατασκευής οργάνων και συσκευών τηλεπικοινωνιών, υπηρεσιών τόρνευσης μεταλλικών μερών και κατασκευής μητρών κασών (πλαισίων) χυτηρίου με επωνυμία «ΣΠΗΛΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ », που θα εγκατασταθεί σε υφιστάμενο βιομηχανικό κτήριο στη Θέση «ΠΑΤΗΜΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ» στο Δήμο Σαρωνικού Αττικής, στη Δ.Κ :Καλυβίων.

8) ΑΔΑ: 7ΜΗΘ7Λ7-ΧΦ6 – Παράταση συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη Βελτίωσης Διαδημοτικής Οδού Κορωπί – Καλύβια Θορικού»

9) ΑΔΑ: Ω7ΑΔ7Λ7-Η4Π – Ολοκλήρωση Πράξης » ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ – ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 365755 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ>>

10) ΑΔΑ: Ω9ΗΕ7Λ7-ΛΛ3 – Έγκριση αναπροσαρμογής χρονοδιαγράμματος εργασιών για το έργο: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», αναδόχου εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ

11) ΑΔΑ: ΨΣ2Τ7Λ7-Σ75 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ Δ.Ε ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

12) ΑΔΑ: 75ΒΛΟΡ1Κ-ΟΔΗ – Συγκρότηση Επιτροπής καταλληλότητας για την ίδρυση του Κοιμητηρίου του Δήμου Σαρωνικού

13) ΑΔΑ: 7Δ8Υ7Λ7-7ΕΔ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ.Κ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

14) ΑΔΑ: 7Τ2Σ7Λ7-1ΒΜ – ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΣΩΡΟΥ ΜΕΤΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΥΛΟΥΔΑ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΗ ΜΠΕΗ ΣΤΗ Δ.Κ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

15) ΑΔΑ: ΩΣΚΡ7Λ7-6ΗΦ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

16) ΑΔΑ: ΩΞΡΓ7Λ7-Η5Ξ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΒΑΡΑ

17) ΑΔΑ: 6ΥΗΤ7Λ7-23Γ – ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ (ΕΠΕΚΑΤΑΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ)

18) ΑΔΑ: ΩΞΖ27Λ7-790 – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Δ,Ε ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

19) ΑΔΑ: ΩΨΠΟ7Λ7-ΚΥΞ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ (Γ’ ΦΑΣΗ)

20) ΑΔΑ: 6ΟΥΘΟΡ1Κ-ΛΟ4 – Ανάκληση της αριθ. 992/10-7-1990 (Φ.Ε.Κ 433/Δ΄/23-8-1990) απόφασης κήρυξης του Νομάρχη Αν. Αττικής, έκτασης εμβαδού 0,20775 στρ. στη θέση « Ανάληψη-Γαλάζια Ακτή » της ΔΕ Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού της ΠΕ Αν. Αττικής.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: