ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙ Κ.Ε.Λ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ: Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»

cropped-enotita-saronikou.jpg

Τον περασμένο Ιούλιο ο δήμαρχος Σαρωνικού, αιφνιδιάζοντας τους πάντες, αποκάλυψε σχεδιασμό του, σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ, για χωροθέτηση Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (Κ.Ε.Λ.) στο χώρο του ΒΙΟ.ΠΑ. Καλυβίων, χωρίς να έχει προηγηθεί η παραμικρή διαβούλευση και ενημέρωση κατοίκων και δημοτικών συμβούλων. Όλα έγιναν με απόλυτη μυστικότητα και ο στόχος, όπως προκύπτει, ήταν εξαρχής ο αιφνιδιασμός και η δημιουργία τετελεσμένων. Αμέσως έφερε στο δημοτικό συμβούλιο το ζήτημα προς έγκριση των σχεδιασμών του, πριν προλάβει κανείς να ενημερωθεί και να συνειδητοποιήσει τί ακριβώς είχε μεθοδευτεί από κοινού με την ΕΥΔΑΠ. Ο σύλλογός μας, όταν πληροφορήθηκε τις προθέσεις του δημάρχου αντέδρασε άμεσα, δηλώνοντας την πλήρη αντίθεσή του με τη διαδικασία που ακολούθησε ο δήμαρχος, σύμφωνα με την οποία πρώτα αποφασίζει και δεσμεύει τους δημότες και μετά «διαλέγεται» και «ενημερώνει», αλλά και καταθέτοντας αντιπρόταση (δείτε εδώ). Παράλληλα, καλέσαμε το δήμαρχο και τη δημοτική αρχή «να μεταβάλλει άμεσα στάση και να αλλάξει τη σειρά στη διαδικασία, δηλαδή πρώτα να προκαλέσει ένα δημόσιο και ειλικρινή διάλογο, στον οποίο θα υπάρχει και συμμετοχή ειδικών επιστημόνων, και μετά να ληφθούν οι όποιες αποφάσεις, αφού προηγουμένως ληφθούν υπόψη τα συμπεράσματα του δημόσιου διαλόγου (δημόσια διαβούλευση), αλλά και τα αντικειμενικά δεδομένα (επιστημονικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά, κλπ), που δεν είναι δυνατόν να τα αντιπαρέρχεται ο οποιοσδήποτε».

Η πρόταση του συλλόγου μας συνοψίζεται στις ακόλουθες βασικές κατευθύνσεις:

Σύμφωνα με όλα τα επιστημονικά δεδομένα, η προσφορότερη και ορθότερη από κάθε άποψη (περιβαλλοντική, οικονομική και ηθική) λύση είναι η κάθε περιοχή του Δήμου (Καλύβια, Ανάβυσσος, Π. Φώκαια, Σαρωνίδα και Κουβαράς) να διαχειρίζεται τα δικά της απορρίμματα και λύματα, με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους. Κατ’αυτόν τον τρόπο α) δεν απαιτείται η χωροθέτηση μεγάλων – φαραωνικών εγκαταστάσεων, β) το κόστος σύνδεσης και μεταφοράς θα είναι κατά πολύ μικρότερο και επομένως θα είναι μικρότερη η επιβάρυνση των δημοτών, αλλά και γ) η διαχείριση και αξιοποίηση των απορριμμάτων και των λυμάτων θα είναι ευχερέστερη, με αντίστοιχη εξασφάλιση μεγάλων εσόδων για το Δήμο. Παράλληλα, οι θέσεις εργασίας θα είναι περισσότερες, ενώ περιορίζονται και οι κίνδυνοι για το σύνολο του Δήμου Σαρωνικού σε περίπτωση που συμβεί κάποιο ατύχημα ή βλάβη, διότι δεν θα υφίσταται ένα μόνο Κ.Ε.Λ. Ως προς το ηθικό ζήτημα, επισημαίνουμε, ότι δεν είναι δυνατόν οι κάτοικοι μίας περιοχής του Δήμου να θέλουν να στέλνουν τα απορρίμματά τους και τα λύματά τους στους κατοίκους μίας άλλης περιοχής του Δήμου. Αυτό πρέπει να συμβαίνει μόνο σε περίπτωση, που δεν υπάρχει άλλη πρόσφορη, τεχνικά και οικονομικά, λύση. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα πρέπει να αποκλεισθεί και η περίπτωση μέρος των λυμάτων του Δήμου να διοχετεύονται σε Κ.Ε.Λ. όμορων Δήμων, εφόσον οι συγκεκριμένοι Δήμοι το επιθυμούν. Ωστόσο, αυτή η λύση, πιθανότατα θα συνεπαγόταν κάποιο πρόσθετο κόστος για το Δήμο Σαρωνικού και επομένως για τους δημότες.

Σε συνέντευξη που έδωσε στον paraktios.gr ο δήμαρχος Σαρωνικός ρωτήθηκε σχετικά με τις θέσεις του συλλόγου μας και η απάντησή του ήταν αρνητική, στηριζόμενος σε δύο παντελώς αβάσιμους ισχυρισμούς (δείτε εδώ): α) ότι δεν είναι οικονομικά βιώσιμα τα μικρότερα Κ.Ε.Λ. και β) ότι δεν επιτρέπουν οι χρήσεις γης στο Δήμο Σαρωνικού τη χωροθέτηση Κ.Ε.Λ. σε άλλα σημεία του Δήμου Σαρωνικού.

Προς απάντηση στους αβάσιμους ισχυρισμούς του δημάρχου επισημαίνουμε τα εξής απλά και αυτονόητα:

1. Πώς προκύπτει, ότι τα περισσότερα και μικρότερα Κ.Ε.Λ. δεν είναι οικονομικά βιώσιμα. Ποια μελέτη το λέει αυτό; Από την άλλη, πώς προκύπτει η οικονομική βιωσιμότητα του μεγάλου Κ.Ε.Λ. στα Καλύβια; Αντιθέτως, όπως προαναφέραμε, τα περισσότερα και μικρότερα Κ.Ε.Λ. συνεπάγονται μικρότερο κόστος για τους κατοίκους και σαφώς μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση. Ο δε ειδικός στα ζητήματα Κ.Ε.Λ. επιστήμονας κ. Ευστάθιος Μπουροδήμος έκρουε ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 80′  τον κώδωνα του κινδύνου για την Αττική και τον Σαρωνικό κόλπο, υποστηρίζοντας τεκμηριωμένα τη δημιουργία περισσοτέρων Κ.Ε.Λ. στην Αττική και όχι τη συγκέντρωσή όλων των λυμάτων της Αττικής σε ένα Κ.Ε.Λ. και ιδίως αυτό της Ψυττάλειας («Είναι ανάγκη σήμερα όσον ίσως ποτέ άλλοτε να σχεδιασθεί με περισσή τεχνική ακρίβεια και να ολοκληρωθεί με επιστημονική συνέπεια ο στρατηγικός υγειονομικός σχεδιασμός βάσει των αρχών της υγειονομικής επιστήμης και της οικολογίας, ήτοι: …… Εφαρμογή τεχνικά ορθού δευτερογενούς βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων σε σύγχρονα κέντρα υγειονομικού καθαρισμού βάσει μελετημένης στρατηγικής αποκεντρώσεως των λυμάτων – αντί της συγκεντρώσεως σε ένα μοναδικό κέντρο καθαρισμού. … Αποτελεί πράξη στοιχειώδους πρόνοιας η κατασκευή σε στρατηγικά σημεία του λεκανοπεδίου 4-5 μικροτέρων εργοστασίων βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων στην περίπτωση έμφραξης των διδύμων ανεστραμμένων υποθαλασσίων σιφώνων (ή άλλου απροόπτου), που θα μεταφέρουν, όταν λειτουργήσουν – αν λειτουργήσουν – τα λύματα από το Κερατσίνι στην Ψυττάλεια« – Ε. Λ. Μπουροδήμου: Περιβάλλον και Ανάπτυξη στον ελληνικό χώρο, εκδόσεις Αξιωτέλης, 1990). Για τους ίδιους λόγους δεν πρέπει να δημιουργηθεί ένα μόνο Κ.Ε.Λ. στον δήμο Σαρωνικού.

2. Για τη δημιουργία ενός Κ.Ε.Λ. υπάρχουν πάγιες προδιαγραφές, τεχνικές και περιβαλλοντικές, ως προς την καταλληλότητα του σημείου χωροθέτησής του. Εάν, λοιπόν, υποτεθεί, ότι ισχύει ο ισχυρισμός του δημάρχου, ότι δηλαδή υπήρχαν κατάλληλοι χώροι σε άλλα σημεία του Δήμου Σαρωνικού, αλλά δεν το επέτρεπαν οι χρήσεις γης, τότε ευλόγως ανακύπτουν τα ακόλουθα ερωτήματα:

– Για ποίο λόγο δεν μερίμνησε να εξεύρει τις κατάλληλες τοποθεσίες (τεχνικά και περιβαλλοντικά) και στη συνέχεια να προβεί σε κατάλληλη ρύθμιση των χρήσεων γης;

– Πώς εξηγεί το γεγονός, ότι για τη νομιμοποίηση καταστημάτων στη Σαρωνίδα σπατάλησε για μελέτη μεταβολής των χρήσεων γης στη Σαρωνίδα περισσότερα από 140.000 ευρώ, χωρίς μάλιστα το παραμικρό αποτέλεσμα, καθότι το αρμόδιο Υπουργείο τού επεσήμανε το μη σύννομο της διαδικασίας (δείτε εδώ);

– Για ποίο λόγο δεν ερεύνησε ποίοι είναι οι κατάλληλοι (τεχνικά και περιβαλλοντικά) χώροι και στη συνέχεια να προβεί στις νόμιμες διαδικασίες χωροθέτησης, σύμφωνα με τις μεγάλες δυνατότητες που του παρέχει ο Ν. 4269/2014;

Είναι, λοιπόν, απαράδεκτο να ισχυρίζεται ο δήμαρχος, ότι χωροθέτησε το Κ.Ε.Λ. στο ΒΙΟ.ΠΑ Καλυβίων, διότι δεν μπορούσε αλλού, λόγω χρήσεων γης, έστω και εάν υπήρχαν καταλληλότερα (τεχνικά και περιβαλλοντικά) σημεία στο Δήμο Σαρωνικού. Εάν γινόταν πραγματικός διάλογος, τότε αυτές οι αντιφάσεις και οι παράλογοι – αβάσιμοι ισχυρισμοί του δημάρχου θα αναδεικνύονταν και θα καταρρίπτονταν. Τέτοιας φύσεως ισχυρισμούς έχει επικαλεστεί και στο πρόσφατο παρελθόν ο δήμαρχος, αλλά τους αντικρούσαμε άμεσα (δείτε εδώ και εδώ).

Η δε επίκληση εκ μέρους του δημάρχου των όσων επικαλούνται στελέχη της ΕΥΔΑΠ δεν αποτελεί τεκμήριο αντικειμενικότητας, διότι η ΕΥΔΑΠ, τόσο στην περίπτωση της Γερακίνας, όσο και στην περίπτωση της Ψυττάλειας, μετέβαλλε στη συνέχεια ισχυρισμούς, αναλόγως των πολιτικών συσχετισμών και συγκυριών. Αυτό αποδεικνύεται, τόσο από την εξέλιξη αυτών των προτάσεων – λύσεων, όσο και από μελέτες και απόψεις επιστημόνων της ΕΥΔΑΠ και της Περιφέρειας Αττικής (όχι στελεχών), που επεσήμαναν τα σοβαρότατα προβλήματα αυτών των επιλογών. Για τα συγκεκριμένα έγγραφα ουδέποτε έλαβαν γνώση οι δημότες. Υπενθυμίζουμε, εξάλλου, ότι ο τωρινός δήμαρχος, αλλά και ο προκάτοχός του, στο συνδυασμό του οποίου και ανήκε, τα ίδια ακριβώς ισχυρίζονταν στο παρελθόν για τις λύσεις της Γερακίνας και της Ψυττάλειας, ότι δηλαδή ήταν οι καταλληλότερες λύσεις και οι μοναδικές λύσεις. Ως εκ τούτου, οι ισχυρισμοί του τωρινού, αλλά και του προηγούμενου δημάρχου, δεν μπορούν πλέον να θεωρηθούν αξιόπιστοι – βάσιμοι.

Ως προς την εκ των υστέρων «ενημερωτική» εκστρατεία του δημάρχου σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Σαρωνικού, επισημαίνουμε τις ακόλουθες διαπιστώσεις:

1. Ο Δήμαρχος «έπαιξε» ξεκάθαρα με το τοπικιστικό στοιχείο, επιχειρώντας να κερδίσει την εύνοια και υποστήριξη των κατοίκων όλων των άλλων δημοτικών ενοτήτων, οι οποίοι θα ήταν ευτυχείς για το γεγονός, ότι δεν θα κατασκευαζόταν Κ.Ε.Λ. στη δική τους περιοχή. Δεν τους ενημέρωσε, όμως, ο δήμαρχος για τη «λυπητερή» που συνεπάγεται η λύση ενός μόνο Κ.Ε.Λ. και μάλιστα στο ΒΙΟ.ΠΑ Καλυβίων, δηλαδή σε ένα μέρος απομακρυσμένο από τις παραλιακές περιοχές του Δήμου και από τις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες και με σημαντική υψομετρική διαφορά από τις παραλιακές περιοχές. Δεν τους ενημέρωσε επίσης για τις συνέπειες μίας ενδεχόμενης βλάβης στο μοναδικό Κ.Ε.Λ. του Δήμου, αλλά και για τα οφέλη των πολλών και μικρότερων Κ.Ε.Λ. Ο μοναδικός στόχος του δημάρχου ήταν να περιθωριοποιήσει και να απενεργοποιήσει τους αντιδρώντες κατοίκους των Καλυβίων.

2. Οι «ενημερωτικές» συγκεντρώσεις αποτέλεσαν καλά οργανωμένες «φιέστες» του δημάρχου, όπου οι αίθουσες κατακλύζονταν κυρίως από άτομα της παρατάξεώς του και από φίλους και οπαδούς του. Στα πλαίσια αυτών των εκδηλώσεων η αντίθετη άποψη «φιμωνόταν». Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της «ενημερωτικής» εκδήλωσης στο Λαγονήσι, όπου ο δήμαρχος δεν μερίμνησε, ώστε να ακουστεί η αντίθετη άποψη, αλλά και να προστατευθούν από επιθέσεις οι εκφέροντες αυτήν την αντίθετη άποψη (δείτε εδώ το βίντεο).

3. Σε όλες αυτές τις «ενημερωτικές» εκδηλώσεις δεν υπήρξε η παραμικρή ουσιαστική απάντηση και η παραμικρή πραγματική πληροφορία, καθώς και η παραμικρή τεκμηρίωση. Αντιθέτως, υπήρξε άκρατη περιαυτολογία και συνθηματολογία από την πλευρά του δημάρχου, ο οποίος είχε εν τοις πράγμασι εξασφαλίσει την έλλειψη συνθηκών διαλόγου.

Όπως είχαμε επισημάνει και στην προηγούμενη ανάρτησή μας, είναι πλέον πολύ πιθανο και αυτή η επιλογή του Δήμου να έχει την ίδια κατάληξη με τις προηγούμενες, διότι απλούστατα η δημοτική αρχή εξακολουθεί να μην ακολουθεί τις ορθές διαδικασίες. Ίσως, η ενδεχομένως κακή επιλογή του ΒΙΟ.ΠΑ Καλυβίων να αποτελεί το άλοθι του Δήμου για μία νέα αποτυχία δημιουργίας Κ.Ε.Λ. στο Δήμο Σαρωνικού, επιρρίπτοντας την ευθύνη σε όλους τους άλλους και ιδίως στους κατοίκους των Καλυβίων.

Ελπίζουμε, ότι η σημερινή ενημερωτική εκδήλωση στο αμφιθέατρο του Δήμου Σαρωνικού (18:30), που διοργανώνεται από κινήσεις κατοίκων των Καλυβίων, θα εισφέρει πραγματική πληροφόρηση. Ο σύλλογός μας θα είναι εκεί.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: