ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πριν αλέκτωρ λαλήσει …… (για το Κ.Ε.Λ. στο Δήμο Σαρωνικού)

Από το μέλος του συλλόγου μας και μέλος του Δ.Σ. του εξωραϊστικού συλλόγου Λάκκας Αναβύσσου, Οδυσσέα Μανουσαρίδη, λάβαμε προς ανάρτηση το ακόλουθο ενημερωτικό δελτίο του εξωραϊστικού συλλόγου Λάκκας Αναβύσσου, που είχε δημοσιευθεί το καλοκαίρι του 2009 και αφορούσε στο μείζον ζήτημα της δημιουργίας Κ.Ε.Λ. στο Δήμο Σαρωνικού. Σε αντίθεση με τους αβάσιμους ισχυρισμούς του δημάρχου, ότι δεν υπάρχει άλλη λύση πέραν του ΒΙΟΠΑ Καλυβίων για την κατασκευή Κ.Ε.Λ. στο δήμο Σαρωνικού (τα ίδια έλεγαν άπαντες οι δημοτικοί άρχοντες, αρχικώς για τη Γερακίνα και στη συνέχεια για την Ψυττάλεια), προκύπτει, ότι υπήρχαν και υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις. Μία από αυτές αναλύεται από τον κ. Ντίνο Χασάπη στο παρακάτω ενημερωτικό σημείωμα του 2009. Ο σύλλογός μας αναμένει να ολοκληρωθεί σήμερα ο κύκλος των «ενημερωτικών» εκδηλώσεων του δημάρχου Σαρωνικού για το ζήτημα του Κ.Ε.Λ. και θα απαντήσει συνολικά σε όσα ισχυρίζεται, αλλά και γενικότερα για το ζήτημα του Κ.Ε.Λ.

manoysaridhs-5

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ Ν.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ

Δρ Ντίνος Χασάπης

(Δημοσιεύτηκε στο «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ» Λάκκας το Αύγουστο του 2009)

Η πλειοψηφία των βιολογικών καθαρισμών στην Ελλάδα παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα δυσλειτουργίας. Με αποτέλεσμα α) Μεγάλο κόστος διαχείρισης.

β) Διαδικασίες εκτός προδιαγραφών με ατελή παραγωγή προϊόντων και σοβαρές περιβαλλοντικές επιδράσεις  γ) (το σημαντικότερο) Δραματική απαξίωση στους πολίτες μιας τεχνολογίας που είναι αναγκαία να εφαρμοσθεί. Τα αίτια αυτής της δυσλειτουργίας οφείλονται σε δύο παράγοντες που ενδημούν στην Ελληνική πραγματικότητα.

Α. Ανεπαρκείς μελέτες σε όλα τα στάδια της δραστηριότητας. Οι μελετητές και εργολάβοι του κλάδου διακρίνονται για την προχειρότητα και ανεπάρκεια. Είναι τέκνα μιας εκρηκτικής ανάπτυξης του κλάδου που επέτρεψε την είσοδο τυχάρπαστων που δήλωναν περιβαλλοντολόγοι. Οι λίγοι σοβαροί δεν άντεχαν το χαμηλό κόστος που διέκρινε την πλειοψηφία των υπολοίπων. Τα παραδείγματα είναι πολλά και δυστυχώς επαναλαμβανόμενα. Συνετέλεσε και ο πακτωλός των ευρωπαϊκών επιχορηγήσεων την τελευταία εικοσαετία.. Υπάρχουν γραφεία μελετών, τα οποία ανελάμβαναν και όλη την χρηματοδότηση των έργων. Δυστυχώς αυτό τελείωσε οι Ευρωπαίοι μας αντελήφθησαν και τώρα έχουμε φθάσει στο αντίθετο άκρο.

Β. Ο β’ παράγων είναι πολιτικός, είναι γνωστή η αδυναμία των τοπικών παραγόντων στο να παράγουν έργα ολκής πάση θυσία. Αυτό τους έκανε ευάλωτους στους περιγραφόμενους στο Α. Τα κίνητρα ήταν πολλά και πολλά ήσαν και τα λεπτά. Έτσι με ανεπαρκείς ελέγχους ( έμπαιναν στο σχέδιο και οι τεχνικοί των περιφερειών που δεν υστερούν σε έλλειψης για το συγκεκριμένο θέμα) οι πρόχειρες μελέτες έγιναν έργα.

Τα παραπάνω εγράφησαν για να ληφθούν υπόψη στον προβληματισμό για το σημαντικότερο έργο της περιοχής μας.

Για να περιορίσουμε δραστικά τα περιγραφόμενα στην εισαγωγή του παρόντος θα πρέπει α) να δημιουργηθεί μία επιστημονική επιτροπή παρακολουθήσεως του έργου υπεύθυνη για την παραλαβή όλων των μελετών και του τελικού έργου, παράλληλα με τις προβλεπόμενες από του νόμους,  β) οι μελετητές να μη σχετίζονται με τους κατασκευαστές και γ) να υπάρχουν σε όλα τα στάδια του έργου ρήτρες καλής λειτουργίας.

 Παρουσιάζω συνοπτικά την προβλεπόμενη διαδικασία:

1η φάση:  ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (6-8 μήνες)

Περιλαμβάνει συλλογή και επεξεργασία στοιχείων (παροχές ρυπαντικά στοιχεία), οι δυνατοί χώροι κατασκευής και διάθεσης των τελικών προϊόντων, τεχνική έκθεση των εναλλακτικών δυνατοτήτων επεξεργασίας, ενδεικτικούς προϋπολογισμούς, ενδεικτικά οικονομικά στοιχεία 5ετους λειτουργίας  και προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

2η φάση: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ. (4-6 μήνες)

Περιλαμβάνει περιγραφή του είδους και του μεγέθους του έργου, του περιβάλλοντος της περιοχής και των αποδεκτών των τελικών προϊόντων. Προμελέτη και προϋπολογισμός των έργων, τοπογραφικά δια-γράμματα και σχέδια της γενικής διάταξης των έργων.

3η φάση: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. (4-6 μήνες)

Περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή του είδους και του μεγέθους του έργου, των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων α) της περιοχής β) των αποδεκτών και γ) της ευρύτερης περιοχής. Καθορισμός των σχετικών προδιαγραφών και μεθοδολογία ελέγχων.

4η φάση: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ.(6-8 μήνες)

Αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας της επιλεγεί-σας λύσης. Οικονομικά και τεχνικά στοιχεία 5ετίας. Αναλυτικός προϋπολογισμός των πάσης φύσεως έργων.  Σύνταξη τευχών δημοπράτησης.

Χρονοδιάγραμμα ενάρξεως εργασιών. Υπολογίζεται με τις επικαλύψεις 14-18 μήνες από την απόφαση.

ΣΧΟΛΙΑ:

1.Δυστυχώς η ανεπάρκεια σχεδιασμού και η έλλειψη περιβαλλοντικής συνείδησης (μη ξεχνάμε ότι ψήφισαν και εναντίον της ανακύκλωσης) των μέχρι προ διετίας  διοικούντων και η προχειρότητα των μελετητών της ΕΥΔΑΠ οδήγησε στην αποτελμάτωση ενός έργου το οποίο έπρεπε να είχε γίνει κατά απόλυτη προτεραιότητα. Επισημαίνω ότι με πρόχειρες εκτιμήσεις οι επιβαρύνσεις στο θαλάσσιο χώρο έχουν φθάσει σε οριακά επίπεδα και σύντομα θα είναι μη αντιστρεπτές.

  1. Εκτός της τεχνολογίας εφαρμογής, δύο είναι τα βασικά στοιχεία του βιολογικού καθαρισμού, η χωροθέτηση και η διαχείριση των προϊόντων. Επιβάλλεται στην περιοχή μας να ισχύσουν, επιγραμματικά, τα παρακάτω:

 Η χωροθέτηση να είναι μακριά από οικισμούς και να μην  προβλέπεται στην εγγύς περιοχή οικοδομική δραστηριότητα. Να μην αποτελεί παραλία λουομένων, ούτε δασική περιοχή. Να είναι εύκολα προσβάσιμη και σε χαμηλό υψόμετρο.  Η ευρύτερη περιοχή να είναι κοινοτική και να μην υφίστανται θέματα απαλλοτριώσεων. Η έκταση να ξεπερνά τα 20 στρέμματα με δυνατότητα επεκτάσεως.

Αυτό επιτρέπει λειτουργία εκτατικής μεθόδου καθαρισμού. Δίνει, επίσης, την δυνατότητα τριτοβαθμίων διαδικασιών με φυτικά υπολείμματα και φύκια.

Παρά την δυσκολία υπάρχει λύση αλλά είναι θέμα πολιτικής απόφασης των τοπικών αρχών και της πολιτείας να την προχωρήσει.

Για την διαχείριση των προϊόντων το πρόβλημα είναι μικρότερο. Όλη η περιοχή μας είναι κοντά σε αποδέκτες των υγρών και στερεών προϊόντων. (Θάλασσα, Εθνικός δρυμός Σουνίου, Αποκατάσταση Χωματερής, Άγονες εκτάσεις)

  1. Η αναγκαιότητα του βιολογικού καθαρισμού πρέπει να συνδεθεί περιβαλλοντικά, οικονομικά και τεχνικά με την υπάρχουσα κατάσταση. Παράλληλα να αξιολογηθούν να καταγραφούν και να μετρηθούν όλοι οι παράμετροι της σημερινής διαχείρισης . Αυτά μπορούν να συμπεριληφθούν στην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το τελικό αποτέλεσμα θα προστεθεί στα προκύπτοντα, από το έργο, οφέλη και θα βελτιώσει τα οικονομικά αποτελέσματα.

Δεν γνωρίζω εάν οι υπάρχουσες μελέτες καλύπτουν την νέα χωροθέτηση. Αυτό αντιμετωπίζεται από την επιστημονική επιτροπή  Στην καλύτερη περίπτωση θα χρειασθούν σημαντικές μετατροπές. Χρονικά έχουμε καθυστερήσει σημαντικά και οι διαδικασίες μπορούν να ξεκινήσουν εντός του τρέχοντος έτους.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΛ,

Από την μέχρι τώρα έρευνα για τις πιθανές τοποθεσίες χωροθέτησης του έργου καταλληλότερη θεωρώ την περιοχή απέναντι της νήσου Πατρόκλου δίπλα ( 200 m προς Φώκαια) από τις χερσαίες εγκαταστάσεις του ιχθυοτροφείου. Η περιοχή έχει πολλά θετικά στοιχεία, συγκεκριμένα:

  1. Στην συγκεκριμένη τοποθεσία μπορεί να εφαρμοσθεί η Τεχνολογία εφαρμογής την οποίαν θεωρώ ως πλέον κατάλληλη: Βιολογικός καθαρισμός ολοκληρωμένης διαχείρισης, βασισμένος σε εκτατική επεξεργασία με αντιδραστήρες εναιωρήματος. Συνδυασμένος με μικροαερόβια επεξεργασία της βιομάζας και με δυνατότητες παραγωγής αναβαθμισμένων προϊόντων.
  2. Είναι μακριά από οικισμούς και δεν προβλέπεται στην εγγύς περιοχή οικοδομική δραστηριότητα. Είναι εύκολα προσβάσιμη και σε χαμηλό υψόμετρο.
  3. Δεν αποτελεί παραλία λουομένων, ούτε σημείο αναψυχής και περιπάτου. Είναι σχετικά απομονωμένη.
  4. Η ευρύτερη περιοχή είναι κοινοτική και δεν υφίστανται θέματα απαλλοτριώσεων. Η έκταση ξεπερνά τα 30 στρέμματα με δυνατότητα επεκτάσεως. Αυτό επιτρέπει λειτουργία εκτατικής μεθόδου καθαρισμού. Παράλληλα γειτνιάζει με εκτάσεις που επιτρέπουν τριτοβάθμιες διαδικασίες επεξεργασίας της λυματολάσπης με φυτικά υπολείμματα και φύκια. Οι μέθοδοι θα αναδειχθούν από τις οικονομοτεχνικές μελέτες.
  5. Είναι κοντά σε αποδέκτες των υγρών και στερεών παραπροϊόντων. ( Εθνικός δρυμός Σουνίου, Αποκατάσταση Χωματερής, Άγονες εκτάσεις)
  6. Συνορεύει με οχλούσα δραστηριότητα την οποία και θα απορρυπάνει.

Συγκρινόμενη με τις προτεινόμενες, στο παρελθόν, τοποθεσίες Γερακίνα και νήσος Αρσιδάς υπερέχει αποφασιστικά.  Και για τις δύο η εφαρμογή της  εκτατικής επεξεργασίας θα απαιτήσει υπερβολικά υψηλότερες δαπάνες υποδομής για την απαιτούμενη έκταση. Η  προτεινόμενη τοποθεσία υπερτερεί σχετικά με την  πρώτη στα σημεία 2 και 3 και με την δεύτερη στα σημεία 2,3,5.

 Ένα σημαντικό στοιχείο της προτάσεως μου είναι επί της διαδικασίας.  Προτείνω: α) να δημιουργηθεί μία επιστημονική επιτροπή παρακολουθήσεως του έργου η οποία σε πρώτη φάση να καταλήξει σε χωροθέτηση του έργου και να καταλήξει στην μεθοδολογία εφαρμογής. Σε δεύτερη φάση να ανατεθούν με ανοικτές διαδικασίες οι οριστικές μελέτες.

Η επιτροπή θα παραμείνει υπεύθυνη, εκπροσωπούσα τους πολίτες, για την παραλαβή όλων των μελετών και του τελικού έργου, παράλληλα με τις προβλεπόμενες από τους νόμους τεχνικές υπηρεσίες,  β) οι μελετητές να μη σχετίζονται με τους κατασκευαστές και γ) να υπάρχουν σε όλα τα στάδια παραλαβής του έργου ρήτρες καλής λειτουργίας.

Δρ Ντίνος Χασάπης

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: