ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

townhall Saronikou

Να βλέπετε συχνά τη συγκεκριμένη σελίδα ακόμη και λίγες ημέρες ή και εβδομάδες μετά την πάροδο του μηνός Νοεμβρίου 2016, διότι καθημερινώς θα ενημερώνεται με νέες αποφάσεις, όπως αυτές θα αναρτώνται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» από τον Δήμο Σαρωνικού.

Γενικά για το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» της «Ενότητας Σαρωνικού». Δείτε, επίσης: 1) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ και 2) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

ΑΔΑ: 7ΖΝ1Ω1Ξ-ΖΔΗ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

1) Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια για Πολιτική Προστασία

2) «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΛ ΣΤΟ ΒΙΟ.ΠΑ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ»: Η ΝΕΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΩΝ. (Δ.Τ.)

3) ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ 26/11 ΑΠΟ ΤΗΝ «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΛ ΣΤΟ ΒΙΟΠΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ» (ΔΤ)

ΒΙΝΤΕΟ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

1) Η εκδήλωση των αντιδρώντων στο Κ.Ε.Λ. Καλυβίων

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1) ΑΔΑ: ΩΝΕΜΩ1Ξ-ΜΗΚ – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΤΑ Δ.Ε ΚΟΥΒΑΡΑ»

2) ΑΔΑ: ΩΚΒΟΩ1Ξ-ΓΒΓ – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»

3) ΑΔΑ: ΩΟΤΞΩ1Ξ-Π7Ι – ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΟΔΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΚΟΚ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΩΝΩΝ,ΚΟΛΩΝΑΚΙΩΝ ΚΛΠ)

4) ΑΔΑ: 7ΑΟ1Ω1Ξ-ΨΝΒ – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ & ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ »

5) ΑΔΑ: 7ΥΠΖΩ1Ξ-ΓΛ4 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία « ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»

6) ΑΔΑ: 62ΠΒΩ1Ξ-Λ66 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ)»

7) ΑΔΑ: 7Φ4ΦΩ1Ξ-7Μ3 – Απ ευθείας ανάθεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»

8) ΑΔΑ: Ψ2ΟΘΩ1Ξ-8ΞΔ – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»

9) ΑΔΑ: Ω1Κ8Ω1Ξ-Ρ59 – Απ ευθείας ανάθεση «ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ)»

10) ΑΔΑ: 6ΕΛ9Ω1Ξ-ΦΦΥ – Απ ευθείας ανάθεση «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

11) ΑΔΑ: ΩΛΔ7Ω1Ξ-Ν6Τ – Απ ευθείας ανάθεση «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

12) ΑΔΑ: Ω4Λ5Ω1Ξ-Β3Φ – Απ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»

13) ΑΔΑ: 7ΤΥΘΩ1Ξ-0Κ6 – Απ ευθείας ανάθεση «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΤΑ Δ.Ε ΚΟΥΒΑΡΑ)»

14) ΑΔΑ: 67ΑΡΩ1Ξ-ΟΩ4 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ H/Y & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΣΑΡΩΤΩΝ ΚΛΠ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ )»

15) ΑΔΑ: 7ΕΕ7Ω1Ξ-ΛΓΑ – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»

16) ΑΔΑ: 7Ρ3ΛΩ1Ξ-ΥΣΔ – Απ ευθείας ανάθεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΟΔΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΚΟΚ) – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΩΝΩΝ,ΚΟΛΩΝΑΚΙΩΝ ΚΛΠ)»»

17) ΑΔΑ: 61ΗΞΩ1Ξ-1ΛΔ – ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

18) ΑΔΑ: 7Θ9ΦΩ1Ξ-6Σ1 – Απ ευθείας ανάθεση «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»

19) ΑΔΑ: 73Υ0Ω1Ξ-ΡΟ2 – Απ ευθείας ανάθεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ H/Y & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΣΑΡΩΤΩΝ ΚΛΠ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ )»

20) ΑΔΑ: ΩΕΝΚΩ1Ξ-ΓΡΒ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για «Εργασίες κατασκευής ιστοχώρου τουριστικής προβολής του Δήμου Σαρωνικού»

21) ΑΔΑ: Ω0ΣΥΩ1Ξ-ΥΒ4 – Απ ευθείας ανάθεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ & ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ »

22) ΑΔΑ: ΩΙ9ΟΩ1Ξ-ΛΕ1 – Απ ευθείας ανάθεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»

23) ΑΔΑ: 62ΗΩΩ1Ξ-931 – ανάθεση της «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

24) ΑΔΑ: 619ΟΩ1Ξ-ΑΝΒ – Απ ευθείας ανάθεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ)»

25) ΑΔΑ: ΩΑ2ΘΩ1Ξ-Ψ0Ξ – Απ ευθείας ανάθεση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΓΙΑ ΤΟ 1Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ)»

26) ΑΔΑ: 71ΟΦΩ1Ξ-Ζ5Α – ανάθεση της «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»

27) ΑΔΑ: Ω3ΧΧΩ1Ξ-Π6Ρ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-1121 για :Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές από ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-235 με ΑΔΑ 7Φ5ΦΩ1Ξ-ΗΒ7

28) ΑΔΑ: 714ΜΩ1Ξ-ΜΙΟ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-1122 για :Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές από ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών (Δ.Σ. 226/16 & 258/16)

29) ΑΔΑ: 6ΒΥΞΩ1Ξ-Θ2Υ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-1119 για :Εισφορές υπέρ Κύριας Σύνταξης μηχανικών (ΤΣΜΕΔΕ) στις αποδοχές ειδικών συνεργατών (Δ.Σ. 226/16)

30) ΑΔΑ: ΩΛΧΦΩ1Ξ-ΝΟ0 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-1120 για :Εργοδοτικές εισφορές αιρετών με ασφάλιση Δημοσίου υπέρ ΤΕΑΔΥ (Δ.Σ. 226/16)

31) ΑΔΑ: 73Β3Ω1Ξ-12Σ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-1123 για :Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΕΑΔΥ (Δ.Σ. 226/16)

32) ΑΔΑ: 710ΑΩ1Ξ-0ΝΗ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-1124 για :Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΕΑΔΥ (Δ.Σ. 226/16)

33) ΑΔΑ: ΩΔ4ΦΩ1Ξ-ΨΡ7 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-1125 για :Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΤΕΑΔΥ (Δ.Σ. 226/16)

34) ΑΔΑ: 7ΑΠ7Ω1Ξ-Λ78 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-1117 για :ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ COSMOTE 694-4512319, 694-4542155, 694-8897214, 694-8897215, 694-8897216, 698-6541312, 698-6541313, 698-6541314, 698-6541315 & 698-6541316 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 17/10/2016 – 16/11/2016 ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

35) ΑΔΑ: 734ΝΩ1Ξ-8Γ6 – Aνάθεση της «Εργασίες κατασκευής ιστοχώρου τουριστικής προβολής του Δήμου Σαρωνικού »

36) ΑΔΑ: ΩΜ81Ω1Ξ-Υ5Χ – Aνάθεση της «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Σαρωνικού »

37) ΑΔΑ: ΩΤ56Ω1Ξ-Θ9Π – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Έξοδα δράσεων συμβουλευτικής γονέων μαθητών δημοτικού και νηπίων σε κάθε δήμο για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) »

38) ΑΔΑ: ΩΗ14Ω1Ξ-ΜΡΨ – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για “Έξοδα δράσεων για τη δικτύωση μαθητών λυκείου με επιχειρηματικές οργανώσεις για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)”

39) ΑΔΑ: ΩΝΣΜΩ1Ξ-ΗΗΠ – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Έξοδα δράσεων συμβουλευτικής οικογενειών σε θέματα οικογενειακού προϋπολογισμού και διατροφής για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) »

40) ΑΔΑ: ΩΧ4ΓΩ1Ξ-Η3Ι – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων για παιδιά 10, 11, 12 ετών για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) »

41) ΑΔΑ: 7ΛΩΞΩ1Ξ-36Τ – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Έξοδα δράσεων ενημέρωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών, ψυχολογικής ενδυνάμωσης από 13 μέχρι 18 ετών για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής(ΤΕΒΑ) »

42) ΑΔΑ: Ω0ΟΝΩ1Ξ-ΕΣΒ – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για “ Έξοδα δράσεων παιδοψυχαγωγικής υποστήριξης παιδιών 6 μέχρι 12 ετών για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)”

43) ΑΔΑ: ΩΛ3ΣΩ1Ξ-6Ν8 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για “ Έξοδα δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού μαθητών λυκείου για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)”

44) ΑΔΑ: Ω5ΙΤΩ1Ξ-ΙΜΥ – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για “Έξοδα πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ομάδων, εθελοντών και συνοδών (επισκέψεις, ενημερώσεις) για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)”

45) ΑΔΑ: 7ΘΔΠΩ1Ξ-ΟΧΖ – ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΒΙΝΤΕΟ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

1) Συνέντευξη δημάρχου στον airetos.gr

2) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΟΜΒΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

1) Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων για Πολιτική Προστασία

2) Τα νέα καθημερινά δρομολόγια δημοτικής συγκοινωνίας Αναβύσσου-Π.Φώκαιας.

3) Με ανοιχτή εκδήλωση στη Σαρωνίδα ολοκληρώθηκε ο κύκλος ενημέρωσης των πολιτών του Δήμου Σαρωνικού για το αποχετευτικό.

4) Ο Δήμαρχος Σαρωνικού συμμετείχε στις εργασίες της 6ης ετήσιας συνδιάσκεψης της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης

5) Ο Δήμος Σαρωνικού συμμετέχει στο 1ο Πιλοτικό Πρόγραμμα Διαδημοτικών Πολιτιστικών Δρώμενων παναττικής εμβέλειας.

6) Ανακοίνωση του Δημάρχου Σαρωνικού για την Νέα Περιφερειακή Λεωφόρο που ενώνει το Λαγονήσι με την Λεωφόρο Λαυρίου.

7) Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το κοιμητήριο

8) Συμβουλευτική εφήβων στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων

9) Β’ Πανελλήνια Συνάντηση/Αντάμωμα Φωκιανών το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2016 στις 17.00 μ.μ

10) Πίνακας υποψήφιων δικηγόρων, κατά αλφαβητική σειρά, που καλούνται να συμμετάσχουν στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας της διαδικασίας επιλογής (ατομική συνέντευξη)

11) Πίνακας υποψήφιων δικηγόρων, που αποκλείονται από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας

12) Πρόσκληση στην Β Πανελλήνια Συνάντηση-Αντάμωμα Φωκιανών στις 19-11-2016

13) Συγχαρητήρια του Δημάρχου Σαρωνικού στους αθλητές και τους προπονητές του Α.Γ.Σ. Taekwondo Λαγονησίου-Κερατέας-Μαρκοπούλου

14) Αναβαθμίζεται το δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας και internet στο Δήμο Σαρωνικού

15) Πρόγραμμα προστασίας για τα αδέσποτα ζώα από τον Δήμο Σαρωνικού

16) Συμμετοχή του Τμήματος Ελληνικών Χορών Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού στο Φεστιβάλ «Χοροί της Πατρίδας μας – Ήθη και Έθιμα» 3 – 4 Δεκεμβρίου, 18.30 μμ, Κλειστό Γυμναστήριο Αμαρουσίου – Είσοδος Ελεύθερη

17) MΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 2016 Διοργανωτής συνεδρίου- Μελισσοκομικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Σαρωνικού «Το Κεντρί» Υπό την αιγίδα του Δήμου Σαρωνικού. 12 έως και 16 Δεκεμβρίου 2016 από ώρες 17.00 έως 21.00

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαρωνικού στις 16-11-2016

2)  Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 22-11-2016

3)  Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαρωνικού στις 29-11-2016

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1)  Πίνακας αποφάσεων της 23ης συνεδρίασης ΔΣ του Δήμου Σαρωνικού στις 21-09-2016

2)  Πίνακας αποφάσεων της 23ης συνεδρίασης ΔΣ του Δήμου Σαρωνικού στις 16-11-2016

3) Πίνακας αποφάσεων της 24ης κατεπείγουσας συνεδρίασης ΔΣ του Δήμου Σαρωνικού στις 22-11-2016

4)  Πίνακας αποφάσεων της 25ης συνεδρίασης ΔΣ του Δήμου Σαρωνικού στις 29-11-2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: ΨΛ01Ω1Ξ-ΞΘΟ – Λήψη απόφασης περί: α) καθορισμού κοινού συντελεστή φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων(Φ.Η.Χ.) για όλες της κατηγορίες, για τη ΔΕΗ Δήμου Σαρωνικού έτους 2017, β) Κατανομή ΦΗΧ έτους 2017 στον Δήμο Σαρωνικού και στα ΝΠΔΔ με τις επωνυμίες «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού» και «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού».

2) ΑΔΑ: 7ΩΩΛΩ1Ξ-Ψ0Φ – Λήψη απόφασης περί καθορισμού Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2017 (προσθήκη Κοινωνικού Τιμολογίου)

3) ΑΔΑ: ΩΩΡ6Ω1Ξ-8Γ2 – Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

4) ΑΔΑ: 75ΕΘΩ1Ξ-Κ0Κ – Καθορισμός χώρων λειτουργίας εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και λοιπών συναφών υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.

5) ΑΔΑ: 6ΒΦΙΩ1Ξ-Θ57 – Καθορισμός κοινόχρηστων χώρων για πώληση προϊόντων από Παραγωγούς

6) ΑΔΑ: ΩΤ03Ω1Ξ-ΤΒΦ – Αναμόρφωση (10η) προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.

7) ΑΔΑ: 7Α12Ω1Ξ-ΔΨ8 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.

8) ΑΔΑ: Ω5ΚΜΩ1Ξ-5ΗΞ – Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 261.627,00€ από το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του ΠΔΕ (μέσω του ΤΕΒΑ)για την πράξη «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής , διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 Κ.Σ. Ανατολικής Αττικής»που υλοποιεί ο Δήμος Σαρωνικού»

9) ΑΔΑ: 6ΨΠ8Ω1Ξ-53Ι – Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 132.932,54 € από το Εθνικό Τμήμα του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για το έργο «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κοινότητα Κουβαρά».

10) ΑΔΑ: ΩΕ1ΑΩ1Ξ-ΠΩ0 – Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 13.460,09 € από το εθνικό τμήμα του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για το έργο «Συνδέσεις υφιστάμενων παροχών με νέα δίκτυα ύδρευσης Δ.Ε. Καλυβίων.

11) ΑΔΑ: 7Λ55Ω1Ξ-ΣΘ0 – Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 43.430,00 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών της Δ΄ κατανομής ΚΑΠ έτους 2016 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Σαρωνικού

12) ΑΔΑ: 775ΛΩ1Ξ-0Σ4 – Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 64.613,41€ από το Εθνικό Τμήμα του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για το έργο «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κοινότητα Κουβαρά» και αναμόρφωση προϋπολογισμού (11η).

13) ΑΔΑ: 7ΡΙΨΩ1Ξ-Θ2Κ – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαρωνικού έτους 2016, ως προς το ποσό του αφορά το έργο «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κοινότητα Κουβαρά».

14) ΑΔΑ: ΩΡ5ΕΩ1Ξ-ΦΝΖ – Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού, λόγω παραιτήσεων.

15) ΑΔΑ: 7Ξ9ΓΩ1Ξ-ΣΘΒ – Γνωμοδότηση επί της μελέτης «Διευθέτηση στα πλαίσια οριστικής οριοθέτησης τμήματος του ρέματος Αγ. Νικολάου» κατόπιν του αρ. πρωτ. 204398/3-11-2016 εγγράφου της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφέρειας Αττικής.

16) ΑΔΑ: 6ΡΜ1Ω1Ξ-024 – Λήψη απόφασης περί φιλοξενίας παιδιών από την αδελφοποιημένη πόλη της Κύπρου «Μέσα Γειτονιά» στο πλαίσιο του προγράμματος « Χρυσοπράσινο Φύλλο».

17) ΑΔΑ: 6ΨΘΨΩ1Ξ-ΩΜΙ – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.

18) ΑΔΑ: 7ΩΨ9Ω1Ξ-ΗΑΚ – Ορισμός επιτροπής για την επεξεργασία κανονισμού χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων.

19) ΑΔΑ: ΩΜΒΥΩ1Ξ-ΖΣΟ – Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ΄ τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.

20) ΑΔΑ: 7ΨΤΜΩ1Ξ-ΡΕΔ – Καθορισμός αμοιβής δικηγορικής εταιρείας «Εταιρεία δικηγόρων Γ.Δ. ΚΑΛΛΙΜΟΠΟΥΛΟΣ- Κ.Θ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ – Α.Π. ΧΙΩΤΕΛΗΣ»,σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν 3463/2006, για την υπόθεση προσφυγής στο ΣτΕ κατά της αρ. 203636/21-9-2011 απόφασης ΥΠΕΚΑ περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Μεταφορά – διάθεση λυμάτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων περιοχών Σαρωνικού κόλπου του Νομού Αττικής».

21) ΑΔΑ: ΩΤΘΩΩ1Ξ-ΗΜΖ – Έγκριση γενομένων δαπανών

22) ΑΔΑ: 7Ν4ΜΩ1Ξ-Π1Β – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σαρωνικού»

23) ΑΔΑ: ΩΡΔΚΩ1Ξ-ΞΓΙ – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής για το έργο «Διαμόρφωση Κ/Χ στον ΟΤ 140 του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καλυβίων».

24) ΑΔΑ: ΩΡΤ0Ω1Ξ-ΓΡΘ – Λήψη απόφασης επί του αρ. πρωτ. 12903/2016 αιτήματος Εξωραϊστικού Συλλόγου Αγίας Ειρήνης περί παραχώρησης χώρου της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας

25) ΑΔΑ: 7ΩΙ4Ω1Ξ-ΛΑΗ – Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (Υποθέσεις : κ.κ.. Δημάκη Αθανάσιου, Κρικιλαίδη Βασιλείου, Τσάκωνα Μαρίκας- Ραλιώ, Αδαμοπούλου-Μπρακούλια Ευδοκία, Μπάτρη Δημητρίου, Λαδέα Παναγιώτη, Γεωργή Αθανάσιου, Βεργέτη Αλέξιου, Μηλιάδου Άρτεμις, Τσακμακλή Στέργιου, Παυλίδου Αγγελικής, Μεντή Καλλιόπης, Τσιατούρα Φώτιου, Σταματάκη Μαίρης, Βάλβη Χαράλαμπου).

26) ΑΔΑ: ΨΤ37Ω1Ξ-ΠΚΒ – Διοργάνωση εκδήλωσης βράβευσης μαθητών για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.

27) ΑΔΑ: ΨΛ3ΛΩ1Ξ-ΚΥΛ – Λήψη απόφασης περί συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου Σαρωνικού στο ετήσιο Συνέδριο ΚΕΔΕ στην Θεσσαλονίκη (από 1/12/2016 έως 3/12/2016), έγκριση μετακίνησης αυτών και ψήφιση σχετικών πιστώσεων.

28) ΑΔΑ: 7Ε9ΒΩ1Ξ-4ΘΒ – Γνωμοδότηση περί μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-2018.

29) ΑΔΑ: ΨΡΛΤΩ1Ξ-4ΟΔ – Υποβολή Πρότασης (Αίτησης Χρηματοδότησης) του Δήμου Σαρωνικού για τη Λειτουργία «Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, και Κοινωνικό Φαρμακείο» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και της Πρόσκλησης με κωδικό ΑΤΤ040/22/11-2016 (Α/Α ΟΠΣ: 1892).

30) ΑΔΑ: Ψ1Τ1Ω1Ξ-Δ3Φ – Σύσταση επιτροπής καλής εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή σύνδεσης δικτύου ακαθάρτων Δ.Ε. Καλυβίων και Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού με αντλιοστάσιο ΚΕΛ Μαρκοπούλου».

31) ΑΔΑ: 7ΥΡ9Ω1Ξ-ΒΟ2 – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού

32) ΑΔΑ: 6ΘΤ8Ω1Ξ-3ΑΖ – Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη τελών χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Σαρωνικού έτους 2017.

33) ΑΔΑ: 6ΩΔ3Ω1Ξ-8ΣΚ – Αναμόρφωση (12η) Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.

34) ΑΔΑ: Ω4ΕΔΩ1Ξ-ΚΞΟ – Λήψη απόφασης περί συμμετοχής του Δήμου Σαρωνικού στην πράξη «Κέντρα Δια Βίου μάθησης (ΚΔΒΜ) –Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212.

35) ΑΔΑ: ΨΤ37Ω1Ξ-ΠΚΒ – Διοργάνωση εκδήλωσης βράβευσης μαθητών για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.

ΒΙΝΤΕΟ

1)  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ 16-11-2016

2)  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ 29-11-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14-11-2016

2)  Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18-11-2016

3) Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23-11-2016

4)  Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22-11-2016

5) Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28-11-2016

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1)  Πίνακας αποφάσεων της 31ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 14-11-2016

2)  Πίνακας αποφάσεων της 32ης κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 18-11-2016

3) Πίνακας αποφάσεων της 33ης κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 22-11-2016

4) Πίνακας απόφάσεων της 34ης συνεδρίασης οικονομικης επιτροπής στις 23-11-2016

5)  Πίνακας απoφάσεων της 35ης συνεδρίασης οικονομικης επιτροπής στις 28-11-2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: ΩΞΡΦΩ1Ξ-4ΨΨ – Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την «Προμήθεια του συνόλου των ειδών διατροφής του Δήμου Σαρωνικού και των Νομικών Προσώπων αυτού (μόνο για τα είδη οπωροπωλείου, κρεοπωλείου και αρτοποιείου)».

2) ΑΔΑ: 6ΚΠΚΩ1Ξ-7ΕΙ – Αναμόρφωση (10η) προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού οικονομικού έτους 2016.

3) ΑΔΑ: ΩΝΓ7Ω1Ξ-ΝΧ9 – Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων Δήμου Σαρωνικού».

4) ΑΔΑ: 75ΖΞΩ1Ξ-0ΞΚ – Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού (ρούχα) κλπ».

5) ΑΔΑ: 7ΜΒΔΩ1Ξ-ΖΙ6 – Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια έτοιμου Χλοοτάπητα για τα σχολικά κτίρια (για το 1ο Νηπιαγωγείο Σαρωνίδας).

6) ΑΔΑ: 6ΚΠΚΩ1Ξ-7ΕΙ – Αναμόρφωση (10η) προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού οικονομικού έτους 2016.  Εκκρεμεί αίτημα ανάκλησης

7) ΑΔΑ: ΩΨΒ3Ω1Ξ-6ΞΦ – Αναμόρφωση (10η) προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού οικονομικού έτους 2016.

8) ΑΔΑ: Ω5ΖΓΩ1Ξ-ΠΘΕ – Ψήφιση πίστωσης για «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα» (υπηρεσίες e-postirixis Δήμος ΝΕΤ).

9) ΑΔΑ: ΩΛΔΠΩ1Ξ-ΡΑ6 – Ψήφιση πίστωσης για «Λοιπό εξοπλισμό» (Χριστουγεννιάτικο δέντρο).

10) ΑΔΑ: 7ΥΧ0Ω1Ξ-7Κ8 – Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση και ψήφιση πίστωσης για «Δαπάνες Μυοκτονίας, απεντόμωσης και φιδοαπώθησης κλπ σε λοιπούς Δημόσιους και Ιδιωτικούς χώρους» (Παιδική Χαρά Καλυβίων).

11) ΑΔΑ: 6ΚΠΚΩ1Ξ-7ΕΙ – Αναμόρφωση (10η) προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού οικονομικού έτους 2016.  Ανακληθείσα πράξη

12) ΑΔΑ: ΩΑΜΕΩ1Ξ-ΖΑΞ – Ανάκληση της 275/16 απόφασης περί «Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου (υπόθεση ΓΕΡΑΚΙΝΑΣ προσφυγή στο Σ.τ.Ε). Ανακληθείσα πράξη

13) ΑΔΑ: Ω8ΛΜΩ1Ξ-0ΥΔ – Έγκριση της 4ης εντολής πληρωμής του έργου «Διαμόρφωση Κ/Χ χώρου στο Ο.Τ. 140 του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καλυβίων» και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

14) ΑΔΑ: 6ΙΒΓΩ1Ξ-7ΞΓ – Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου επί εκδίκασης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ΦΩΤΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ κατά Δήμου.

15) ΑΔΑ: 61ΔΜΩ1Ξ-Δ5Δ – Λήψη απόφασης για συμμετοχή υπαλλήλων σε σεμινάριο και ψήφιση της σχετικής πίστωσης συμμετοχής.

16) ΑΔΑ: ΩΟΧΓΩ1Ξ-ΧΡΜ – Ανάκληση εν μέρει της αριθ. 324/16 απόφασης οικονομικής επιτροπής περί «Ψήφισης πίστωσης για «Συντήρηση συστήματος διαχείρισης ωρομέτρησης προσωπικού» με απευθείας ανάθεση» (σχετ. το αριθ. 87217/32386/2-11-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής).

17) ΑΔΑ: 7ΑΡΛΩ1Ξ-ΓΡΥ – Ε.Η.Δ Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού.

18) ΑΔΑ: 6ΒΛΒΩ1Ξ-474 – Έγκριση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του αναδόχου του έργου «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σαρωνικού».

19) ΑΔΑ: ΩΧ5ΕΩ1Ξ-916 – Αναμόρφωση (11η) προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού οικονομικού έτους 2016.

20) ΑΔΑ: Ω7ΜΦΩ1Ξ-Ο6Ε – Ε.Η.Δ. Έγκριση 10ης εντολής πληρωμής του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Τοπική Κοινότητα Κουβαρά».

21) ΑΔΑ: ΨΩΘΡΩ1Ξ-1ΝΕ – Ε.Η.Δ. Έγκριση 11ης εντολής πληρωμής του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Τοπική Κοινότητα Κουβαρά».

22) ΑΔΑ: ΩΒΚΙΩ1Ξ-ΒΩΖ – Ε.Η.Δ. Ψήφιση πίστωσης για «Αμοιβή για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προετοιμασίας πρότασης χρηματοδότησης μέσω ανταποδοτικών τελών για την ενεργειακή αναβάθμιση-αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων του Δήμου».

23) ΑΔΑ: Ω9ΞΜΩ1Ξ-8Α9 – Ε.Η.Δ. Ψήφιση πίστωσης για αποζημίωση του Δημοσίου λόγω αυθαίρετης χρήσης του αιγιαλού του Δημοσίου (προκειμένου να συζητηθούν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών τρεις ανακοπές του Δήμου κατά των αριθ. 58, 59 και 60/2015 πρωτοκόλλων καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης της Γεν. Δ/νσης Δημ. Περιουσίας Τμήμα Αιγιαλού του Υπουργείου Οικονομικών) με υποχρέωση καταβολής 20% της καθοριζόμενης αποζημίωσης.

24) ΑΔΑ: ΨΞΠ9Ω1Ξ-2ΞΣ – Εισήγηση περί αναπροσαρμογής τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων έτους 2017.

25) ΑΔΑ: 7919Ω1Ξ-Δ3Υ – Ε.Η.Δ. Έγκριση 2ου λογαριασμού του έργου «Συνδέσεις υφιστάμενων παροχών με νέα δίκτυα ύδρευσης» και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

26) ΑΔΑ: 69ΣΚΩ1Ξ-7ΙΥ – Ψήφιση πίστωσης για «Έξοδα δράσεων συμβουλευτικής γονέων μαθητών δημοτικού και νηπίων σε κάθε δήμο για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ)»

27) ΑΔΑ: 6Ξ8ΥΩ1Ξ-Ν01 – Ψήφιση πίστωσης για «Έξοδα δράσεων για τη δικτύωση μαθητών λυκείου με επιχειρηματικές οργανώσεις για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)».

28) ΑΔΑ: ΩΞΕΡΩ1Ξ-ΔΥ2 – Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού.

29) ΑΔΑ: 6ΙΨΔΩ1Ξ-ΒΟΦ – Ψήφιση πίστωσης για «έξοδα δράσεων συμβουλευτικής οικογενειών σε θέματα οικογενειακού προϋπολογισμού και διατροφής για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)».

30) ΑΔΑ: Ω9ΞΜΩ1Ξ-8Α9 – Ε.Η.Δ. Ψήφιση πίστωσης για αποζημίωση του Δημοσίου λόγω αυθαίρετης χρήσης του αιγιαλού του Δημοσίου (προκειμένου να συζητηθούν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών τρεις ανακοπές του Δήμου κατά των αριθ. 58, 59 και 60/2015 πρωτοκόλλων καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης της Γεν. Δ/νσης Δημ. Περιουσίας Τμήμα Αιγιαλού του Υπουργείου Οικονομικών) με υποχρέωση καταβολής 20% της καθοριζόμενης αποζημίωσης.

31) ΑΔΑ: 6ΗΞΠΩ1Ξ-2ΧΨ – Ψήφιση πίστωσης για «Έξοδα παιδοψυχαγωγικής υποστήριξης παιδιών 6 μέχρι 12 ετών για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)».

32) ΑΔΑ: 6ΙΡΡΩ1Ξ-ΠΛΡ – Ψήφιση πίστωσης για «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων για παιδιά 10, 11, 12 ετών για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)».

33) ΑΔΑ: 65ΛΠΩ1Ξ-ΠΑΗ – Ψήφιση πίστωσης για «Έξοδα δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού μαθητών λυκείου για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)».

34) ΑΔΑ: 6ΛΔ7Ω1Ξ-ΗΣ8 – Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια « α) Προμήθεια σωλήνων και λοιπών εξαρτημάτων ύδρευσης και β) προμήθεια υδρομέτρων και λοιπών εξαρτημάτων σύνδεσης αυτών».

35) ΑΔΑ: 7ΝΙ5Ω1Ξ-97Δ – Ψήφιση πίστωσης για «Έξοδα δράσεων ενημέρωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών, ψυχολογικής ενδυνάμωσης από 13 μέχρι 18 ετών για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)».

36) ΑΔΑ: 6ΟΤΙΩ1Ξ-6ΑΧ – Ψήφιση πίστωσης για «Έξοδα πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ομάδων, εθελοντών και συνοδών (επισκέψεις, ενημερώσεις) για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)»

37) ΑΔΑ: 60ΨΑΩ1Ξ-ΜΝΠ – Αναμόρφωση (12η) προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού οικονομικού έτους 2016.

38) ΑΔΑ: ΨΞΠ9Ω1Ξ-2ΞΣ – Εισήγηση περί αναπροσαρμογής τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων έτους 2017.

39) ΑΔΑ: ΨΛ3ΛΩ1Ξ-ΚΥΛ – Λήψη απόφασης περί συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου Σαρωνικού στο ετήσιο Συνέδριο ΚΕΔΕ στην Θεσσαλονίκη (από 1/12/2016 έως 3/12/2016), έγκριση μετακίνησης αυτών και ψήφιση σχετικών πιστώσεων.

40) ΑΔΑ: 6ΙΡΡΩ1Ξ-ΠΛΡ – Ψήφιση πίστωσης για «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων για παιδιά 10, 11, 12 ετών για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)».

41) ΑΔΑ: 6ΠΦΑΩ1Ξ-ΠΞΩ – Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης προσφορών περί κατακύρωσης της προμήθειας «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού (ρούχα)».

42) ΑΔΑ: ΨΒ2ΣΩ1Ξ-1Γ2 – Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους ΚΑ τιμολογίων μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016.

43) ΑΔΑ: ΩΚΦΟΩ1Ξ-8ΔΔ – Έγκριση 1ης εντολής πληρωμής του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων στο δίκτυο αποχέτευσης της Δ.Ε. Καλυβίων και Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού» και ψήφιση πίστωσης.

44) ΑΔΑ: 77ΗΜΩ1Ξ-Ζ98 – Ψήφιση πίστωσης για «Δαπάνες πλυσίματος και απολύμανσης τροχήλατων κάδων απορριμμάτων»

45) ΑΔΑ: ΩΨΔΨΩ1Ξ-Ε7Ν – Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή καυστήρων δημοτικών κτιρίων».

46) ΑΔΑ: ΩΨΔΨΩ1Ξ-Ε7Ν – Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή καυστήρων δημοτικών κτιρίων».

47) ΑΔΑ: ΩΒΔΞΩ1Ξ-Φ6Δ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1587 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (Νο 10448)

48) ΑΔΑ: 6Ο6ΥΩ1Ξ-ΦΦ6 – Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (GPS χειρός)».

49) ΑΔΑ: 7ΤΓΔΩ1Ξ-3ΩΘ – Ορισμός επιτροπής εξακρίβωσης κόστους τιμών μονάδος νέων εργασιών για το έργο «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Τοπική Κοινότητα Κουβαρά».

50) ΑΔΑ: 7Ω4ΟΩ1Ξ-ΜΘΟ – Ορισμός αναπληρωματικών μελών επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την «Προμήθεια οχημάτων για την πολιτική προστασία» (σχετ. η αριθ. 334/16 απόφαση της Ο.Ε.).

51) ΑΔΑ: 7Β19Ω1Ξ-ΠΑ4 – Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου (σχετ. η αριθ. 271/16 απόφαση του Δ.Σ.).

52) ΑΔΑ: Ω7ΩΡΩ1Ξ-ΑΒΡ – Ψήφιση πίστωσης για «Υπηρεσίες διανομής αγαθών για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)».

53) ΑΔΑ: 6ΠΧΞΩ1Ξ-0Β3 – Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων».

54) ΑΔΑ: 6Ε38Ω1Ξ-ΔΓ4 – Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας (για τα πληρώματα των οχημάτων)-ρούχα».

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 02-11-2016

2)  Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 11-11-2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας αποφάσεων της 9ης συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 11-11-2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: ΩΠΩ4Ω1Ξ-ΓΗΤ – Κατανομή ποσού 43.430,00 ευρώ έτους 2016 από Δ΄κατανομή ΚΑΠ στις Σχολικές Επιτροπές, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων (ποσό χρηματοδότησης 43.430,00€ που αναλύεται ως: προμήθεια 65,15€+Λειτουργικές δαπάνες σχολείων 43.364,85€).

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου ΔΚ Καλυβίων στις 21-11-2016

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1)  Πίνακας αποφάσεων του συμβουλίου της ΔΚ Καλυβίων στις 21-11-2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου ΔΚ Αναβύσσου στις 07-11-2016

2)  Πρόσκληση συνεδρίασης συμβουλίου της ΔΚ Αναβύσσου στις 22-11-2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου ΔΚ Παλαιάς Φώκαιας στις 10-11-2016

2)  Πρόσκληση στην Β Πανελλήνια Συνάντηση-Αντάμωμα Φωκιανών στις 19-11-2016

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1)  Πίνακας αποφάσεων του συμβουλίου της ΔΚ Παλαιάς Φώκαιας στις 10-11-2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου ΔΚ Κουβαρά στις 04-11-2016

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1)  Πίνακας αποφάσεων του συμβουλίου της ΔΚ Κουβαρά στις 04-11-2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση Δ.Σ. Νομικού Προσώπου ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ στις 09-11-2016

2) ΑΔΑ: 6Ψ9ΦΟΕΤ3-ΞΥΗ – ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

3) ΑΔΑ: ΩΜΩ3ΟΕΤ3-5Λ2 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

4) Πρόσκληση Δ.Σ. Νομικού Προσώπου ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ στις 22-11-2016

5) ΑΔΑ: 61ΤΓΟΕΤ3-15Μ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

6) ΑΔΑ: ΩΑΛΞΟΕΤ3-9ΟΜ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1)  Πίνακας Αποφάσεων ΔΣ Νομικού Προσώπου ´ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ´ κατά τη 12η συνεδρίαση στις 09-11-2016

2)  Πίνακας Αποφάσεων ΔΣ Νομικού Προσώπου ´ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ´ κατά τη 13η συνεδρίαση στις 22-11-2016

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: 6ΓΧΧΟΕΤ3-8ΛΡ – Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έκδοση ΧΕΠ για την αποκατάσταση της Παγίας Προκαταβολής του ΝΠ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ Δήμου Σαρωνικού.

2) ΑΔΑ: 69Ψ0ΟΕΤ3-ΩΑΝ – Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων (δαπανών) 3ου τριμήνου 2016 του Ν.Π. ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.

3) ΑΔΑ: ΩΨΔΕΟΕΤ3-0ΩΠ – Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016

4) ΑΔΑ: 6ΚΟ9ΟΕΤ3-ΖΡΛ – Ψήφιση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ: 60-6481.002 για «Προμήθεια ειδών διατροφής (είδη οπωροπωλείου Π.Σ.».

5) ΑΔΑ: ΨΗΚΦΟΕΤ3-ΤΡΒ – Ψήφιση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ: 60-6481.003 για «Προμήθεια ειδών διατροφής (είδη αρτοποιείου Π.Σ.».

6) ΑΔΑ: 6ΨΨ0ΟΕΤ3-ΟΨΕ – Ψήφιση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ: 15-6471.001 για «Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων».

7) ΑΔΑ: ΨΟΖΧΟΕΤ3-Ζ6Ψ – Έγκριση παράτασης μίσθωσης κτιρίου Β΄ ΚΑΠΗ.

8) ΑΔΑ: ΨΩ4ΧΟΕΤ3-9ΥΦ – Έγκριση παράτασης μίσθωσης κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου Λαγονησίου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΥ

1) ΑΔΑ: 70ΟΞΟΕΤ3-Ο2Ν – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

2) ΑΔΑ: ΩΞΔ8ΟΕΤ3-ΥΓ6 – ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ – ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ)

3) ΑΔΑ: 7ΘΚΦΟΕΤ3-Λ22 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

4) ΑΔΑ: 6ΨΕΩΟΕΤ3-ΚΨΒ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

5) ΑΔΑ: 721ΦΟΕΤ3-ΑΤΝ – ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

6) ΑΔΑ: 76Π9ΟΕΤ3-ΒΛΘ – ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

7) ΑΔΑ: Ω5ΞΜΟΕΤ3-ΚΡΩ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΟΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

8) ΑΔΑ: ΩΒΙΓΟΕΤ3-Κ2Ν – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

9) ΑΔΑ: 66ΥΡΟΕΤ3-Π52 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-191 για :ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ

10) ΑΔΑ: 6ΠΔΓΟΕΤ3-4ΥΖ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-190 για :Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-47 με ΑΔΑ ΩΡΜΡΟΕΤ3-ΠΩΕ ΛΟΓΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Α ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

11) ΑΔΑ: 79ΞΑΟΕΤ3-ΖΡΖ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-192 για :Τακτικές αποδοχές μονίμων (περιλαμβ. βασικός μισθός,κλπ) — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-19 με ΑΔΑ 75ΨΛΟΕΤ3-ΠΧΓ – ΛΟΓΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Α ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

12) ΑΔΑ: ΩΘ5ΟΟΕΤ3-ΡΥ9 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-194 για :Τακτικές αποδοχές προσωπ. Ορ. Χρ.(ΙΔΟΧ)

13) ΑΔΑ: 6ΗΛΒΟΕΤ3-695 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-195 για :Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσ. Ορ. Χρ.(ΙΔΟΧ)

14) ΑΔΑ: Ψ7ΨΡΟΕΤ3-ΔΟΦ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-193 για :Τακτικές αποδοχές Μονίμων

15) ΑΔΑ: 7ΩΕΛΟΕΤ3-ΩΗΖ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ – ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

16) ΑΔΑ: Ω9ΕΞΟΕΤ3-ΝΦΜ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ FAX ΚΛΠ

17) ΑΔΑ: 78Β6ΟΕΤ3-9ΦΨ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-203 για :Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1) ΑΔΑ: 61ΔΖΟΕΤ3-ΟΓΧ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ)

2) ΑΔΑ: 6ΚΠΚΩ1Ξ-7ΕΙ – Αναμόρφωση (10η) προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού οικονομικού έτους 2016.

3) ΑΔΑ: ΩΩΚ4ΟΕΤ3-ΝΡΓ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

4) ΑΔΑ: Ω5ΔΤΟΕΤ3-ΓΦ3 – ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

1) ΑΔΑ: ΩΚΡ4ΟΕΤ3-Ω9Η – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-276 για :ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΩΝ

2) ΑΔΑ: ΨΛΖ0ΟΕΤ3-7Ι0 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-285 για :ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΌ 27/5/2016 ΣΥΜΒΑΣΗ

3) ΑΔΑ: 7ΖΧ5ΟΕΤ3-ΣΨΥ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-292 για :ΔΥΟ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΙΚΗΣ ΤΡΙΛΟΓΙΑΣ ΝΕΦΕΛΕΣ -ΠΛΟΥΤΟΣ – ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΙΣ 9 ΚΑΙ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

4) ΑΔΑ: 6ΨΤΩΟΕΤ3-ΔΣΠ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-298 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔ. ΧΑΡΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ- ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

5) ΑΔΑ: Ψ7ΝΘΟΕΤ3-ΑΤΤ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-304 για :ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

6) ΑΔΑ: 625ΜΟΕΤ3-Ζ9Ρ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-305 για :ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

7) ΑΔΑ: Ψ9ΠΗΟΕΤ3-79Υ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-20 για :ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΠΟΡΟ ΔΗΜΟΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡ. ΚΟΙΝΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν.Δ 57/73 ( ΕΝΔΕΙΑ )

ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

(ΑΔΜΚΕΣ)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΔΜΚΕΣ

1) ΑΔΑ: 6ΦΦ1ΟΕΤ3-Ψ5Ψ – Απόφαση προέδρου έγκριση διενέργειας προμήθειας «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση βλαβών παιδικών χαρών και Κ/Χ χώρων Δήμου Σαρωνικού»

2) ΑΔΑ: 7Μ0ΜΟΕΤ3-9ΔΟ – Απόφαση προέδρου ανάθεση προμήθειας «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση βλαβών παιδικών χαρών και Κ/Χ χώρων Δήμου Σαρωνικού»

3) ΑΔΑ: Ψ06ΖΟΕΤ3-2ΞΣ – Απόφαση προέδρου ανάθεση εκτέλεσης εργασιών «Επισκευή και αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Σαρωνικού»

4) ΑΔΑ: ΩΡ10ΟΕΤ3-ΜΩ8 – Απόφαση προέδρου έγκριση διενέργειας εκτέλεσης εργασιών «Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών στεγάστρων σκίασης σε Κ/Χ χώρους Δ.Ε Αναβύσσου»

5) ΑΔΑ: 6ΞΠΛΟΕΤ3-Α6Χ – Απόφαση προέδρου ανάθεση εκτέλεσης εργασιών «Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών στεγάστρων σκίασης σε Κ/Χ χώρους Δ.Ε Αναβύσσου»

6) ΑΔΑ: ΩΩ1ΨΟΕΤ3-ΖΦΙ – Απόφαση προέδρου έγκριση διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια πλακών για την κατασκευή και διαμόρφωση Κ/Χ χώρων και πεζοδρομίων Δήμου Σαρωνικού»

7) ΑΔΑ: ΩΕΛ7ΟΕΤ3-Σ68 – Απόφαση προέδρου έγκριση διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια φυτών, δενδρυλλίων, εξαρτημάτων ποτίσματος και συντήρησης κήπων».

8) ΑΔΑ: ΩΗ3ΚΟΕΤ3-Ε4Ε – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-187 για :Δαπάνες για Προμήθεια ειδών διατροφής ( είδη αρτοποιείου) Π.Σ , σύμφωνα με την από 6/11//2015 υπογραφείσα σύμβαση — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-57 με ΑΔΑ 7ΥΔ0ΟΕΤ3-ΤΓ8 ΛΟΓΩ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ

9) ΑΔΑ: 7ΧΨΡΟΕΤ3-3Ω0 – Απόφαση προέδρου έγκρισης διενέργειας της υπηρεσίας «Οργάνωση προδιαγραφών και υπόδειξη κατευθύνσεων διαμόρφωσης πάρκου αναψυχής για την αναβάθμιση της παραλιακής ζώνης Αλυκών Αναβύσσου Αττικής».

10) ΑΔΑ: 7Ξ34ΟΕΤ3-ΞΣΛ – Απόφαση προέδρου ανάθεσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Οργάνωση προδιαγραφών και υπόδειξη κατευθύνσεων διαμόρφωσης πάρκου αναψυχής για την αναβάθμιση της παραλιακής ζώνης Αλυκών Αναβύσσου Αττικής».

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1) ΑΔΑ: 6Χ5ΣΟΕΤ3-0ΘΖ – Σύμβαση ανάθεσης προμήθειας «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση βλαβών παιδικών χαρών και Κ/Χ χώρων Δήμου Σαρωνικού»

2) ΑΔΑ: 7Β8ΘΟΕΤ3-Τ67 – Σύμβαση εκτέλεσης εργασιών «Επισκευή και αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Σαρωνικού»

3) ΑΔΑ: ΩΟ2ΒΟΕΤ3-ΚΔΛ – Σύμβαση εκτέλεσης εργασιών «Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών στεγάστρων σκίασης σε Κ/Χ χώρους Δ.Ε. Αναβύσσου»

4) ΑΔΑ: Ω5ΤΠΟΕΤ3-ΘΝΜ – Σύμβαση εκτέλεσης υπηρεσίας «Οργάνωση προδιαγραφών και υπόδειξη κατευθύνσεων διαμόρφωσης πάρκου αναψυχής για την αναβάθμιση της παραλιακής ζώνης Αλυκών Αναβύσσου Αττικής».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΜΚΕΣ

1) ΑΔΑ: 6ΒΚΥΟΕΤ3-Δ2Γ – Λήψη απόφασης περί ψήφισης (διάθεσης) πίστωσης για την προμήθεια «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση βλαβών παιδικών χαρών και Κ/Χ χώρων Δήμου Σαρωνικού».

2) ΑΔΑ: Ω12ΘΟΕΤ3-ΧΕΑ – Λήψη απόφασης περί ψήφισης (διάθεσης) πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών «Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών στεγάστρων σκίασης σε Κ/Χ χώρους Δ.Ε. Αναβύσσου»

3) ΑΔΑ: 6ΓΙΚΟΕΤ3-ΞΒΟ – Λήψη απόφασης περί ψήφισης (διάθεσης) πίστωσης για την προμήθεια «Προμήθεια πλακών για την κατασκευή και διαμόρφωση Κ/Χ χώρων και πεζοδρομίων Δήμου Σαρωνικού»

4) ΑΔΑ: Ω1ΠΧΟΕΤ3-ΠΜΒ – Λήψη απόφασης περί ψήφισης (διάθεσης) πίστωσης για την προμήθεια «Προμήθεια φυτών, δενδρυλλίων, εξαρτημάτων ποτίσματος και συντήρησης κήπων».

5) ΑΔΑ: 7ΤΥ2ΟΕΤ3-2ΜΣ – Λήψη απόφασης ανάθεσης σε δικηγόρο της σύνταξης γνωμοδότησης επί των υπ’ αριθμ. πρωτ. 609/14.10.2016, 619/21.10.2016 και 622/24.10.2016 αιτήσεων των εταιρία Νεράντζης Ιωάννης ΙΚΕ, κ. Συμεντεριάδη Αντωνίου και κ. Κατσιούλη Βασιλείου αντίστοιχα.

6) ΑΔΑ: 6ΠΡΓΟΕΤ3-9Ο0 – Λήψη απόφασης περί ψήφισης (διάθεσης) πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών «Επισκευή και συντήρηση δύο γηπέδων Basket επί των οδών Ηλέκτρας, Πυρρίχου και Βενέτη Δήμου Σαρωνικού»

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

1) ΑΔΑ: 61ΕΚΟΕΤ3-1ΩΩ – Χρηματικό ένταλμα πληρωμής ΧΕΠ 30/2016 Α’ για έναντι εργασιών ανακατασκευής αποδυτηρίων & τουαλετών Κ/Χ Δ.Κ Π. ΦΩΚΑΙΑΣ.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΚΕΔΣΑ)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΔΣΑ 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΔΣΑ

1) ΑΔΑ: Ω4Ξ9ΟΕΤ3-ΦΦΓ – Αντιλογισμός ποσών σε Κ.Α. εξόδων του προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.ΣΑ οικ. έτους 2016.

2) ΑΔΑ: 66Ξ8ΟΕΤ3-5Σ5 – Λήψη απόφασης για άμεση ανάθεση ειδών διατροφής, (είδη οπωροπωλείου, είδη αρτοποιείου) και ψήφιση πίστωσης των Κ.Α. 64.08.00.1004 -είδη άμεσης ανάλωσης είδη αρτοποιείου- και Κ.Α. 64.08.00.1002 -είδη άμεσης ανάλωσης είδη

3) ΑΔΑ: 751ΔΟΕΤ3-21Β – Λήψη απόφασης περί ψήφισης πίστωσης του Κ.Α. 16.17.00.0000 «Δαπάνες προμήθειας Λογισμικού Οικονομικής Διαχείρησης».

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στις 21-11-2016

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στις 21-11-2016

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

1) ΑΔΑ: 66ΠΛΩ1Ξ-Ε16 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-197 για :ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2016 ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Ε.Ο.Ε.Σ. – ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ & ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (Δ.Σ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 104/97, Ο.Ε. 60/2016)

2) ΑΔΑ: ΩΕ07Ω1Ξ-Θ17 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-198 για :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 231/16 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

3) ΑΔΑ: 6ΨΗΥΩ1Ξ-ΡΣΕ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-199 για :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 231/16 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

4) ΑΔΑ: ΩΛ37Ω1Ξ-54Ο – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-202 για :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Α.Ο. ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 231/16 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

5) ΑΔΑ: ΨΥΩΗΩ1Ξ-2ΑΩ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-237 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ – 15 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΟΥΝΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ, 17 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΟΥΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ(ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ16632/16)

6) ΑΔΑ: ΨΩΙΙΩ1Ξ-ΔΝΜ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-235 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ Δ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Κ.Α.Π. 2016 ΤΟΥ ΥΠ. ΕΣ. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 33529/16 ΧΕΠ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ.

7) ΑΔΑ: 6ΩΨΒΩ1Ξ-9Ι4 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-234 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ Δ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Κ.Α.Π. 2016 ΤΟΥ ΥΠ. ΕΣ. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 33529/16 ΧΕΠ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ.

8) ΑΔΑ: Ω2ΘΨΩ1Ξ-ΖΦΗ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-230 για :ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΩ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ(ΓΙΑ ΣΥΖΗΤ.ΣΤΟ ΜΟΝ.ΠΡΩΤ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΆ ΤΟΥ 59/15 ΠΡΩΤΟΚ.ΚΑΘ.ΑΠΟΖΗΜ.ΑΥΘ.ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ)ΜΕ ΥΠΟΧΡ.ΚΑΤΑΒ.20% ΤΗΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ (Ο.Ε.392/16)

9) ΑΔΑ: ΩΜΔ9Ω1Ξ-5ΔΧ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-231 για :ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΩ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ(ΓΙΑ ΣΥΖΗΤ.ΣΤΟ ΜΟΝ.ΠΡΩΤ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΆ ΤΟΥ 60/15 ΠΡΩΤΟΚ.ΚΑΘ.ΑΠΟΖΗΜ.ΑΥΘ.ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ)ΜΕ ΥΠΟΧΡ.ΚΑΤΑΒ.20% ΤΗΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ (Ο.Ε.392/16)

10) ΑΔΑ: ΨΕ89Ω1Ξ-Γ79 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-228 για :ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞ.ΔΙΚΗΓ.ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤ.ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΥ,ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΙΤΙΟΛ.ΕΚΘΕΣΗΣ & ΕΝΗΜ.ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΠΕΞΗΓ.&ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝ.ΡΥΘΜ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛ. ΑΚΥΡ. ΤΗΣ ΠΡΑΞ. ΕΦΑΡΜ. ΠΟΛ.ΜΕΛ. ΛΕΩΦ.ΚΑΛΥΒΙΩΝ(ΣΤΕ 369 &524/16)(Δ.Σ.187/16,Ο.Ε.229/16 &244/16)(ΗΜ.ΣΥΜΒ.31-8-16)

11) ΑΔΑ: ΨΗΚΥΩ1Ξ-2ΥΗ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-222 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Κ.Α.Π. 2016 (11η – ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 27714/16 ΧΕΠ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ. (=142.458,72*7,18%)

12) ΑΔΑ: 7ΜΡΙΩ1Ξ-15Ψ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-229 για :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Π.Σ. ΠΡΩΤΕΥΣ ΠΑΛ. ΦΩΚΑΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 231/16 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

13) ΑΔΑ: ΩΛ37Ω1Ξ-54Ο – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-202 για :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Α.Ο. ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 231/16 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

14) ΑΔΑ: 60ΖΨΩ1Ξ-8ΝΧ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-203 για :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ε.Σ.Α.Φ. ΚΟΥΡΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 231/16 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

15) ΑΔΑ: ΩΖ28Ω1Ξ-0Η5 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-204 για :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Π.Α.Ο. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 231/16 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

16) ΑΔΑ: 7Ν38Ω1Ξ-9ΚΛ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-205 για :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Γ.Α.Σ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 231/16 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

17ΑΔΑ: ΩΨΔ3Ω1Ξ-Ζ77 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-206 για :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 231/16 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

18) ΑΔΑ: ΩΤΩΓΩ1Ξ-ΟΣΖ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1467 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Δ.Ε. ΚΑΛΥΒΙΩΝ

19) ΑΔΑ: ΩΣΛΦΩ1Ξ-ΠΧΕ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1468 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Δ.Ε. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ & ΚΟΥΒΑΡΑ

20) ΑΔΑ: 70ΘΖΩ1Ξ-Ζ7Ξ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1469 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Δ.Ε. ΠΑΛ. ΦΩΚΑΙΑΣ & ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

21) ΑΔΑ: 69ΕΚΩ1Ξ-ΘΟ4 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1510 για :ΜΙΣΘΩΜΑ 50% ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

22) ΑΔΑ: 7ΙΟ0Ω1Ξ-0ΟΡ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1511 για :ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

23) ΑΔΑ: 6ΙΣ1Ω1Ξ-ΛΔΦ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1515 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ 10ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 95/13 & 85/15 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

24) ΑΔΑ: ΩΟΝΧΩ1Ξ-ΙΨΧ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1516 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ 11ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 95/13 & 85/15 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

25) ΑΔΑ: ΩΒΗΘΩ1Ξ-ΝΛΚ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1527 για :ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡ.11327/Α.Πλ.1765/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΑΝΤΑΓ/ΤΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒ.ΑΠΟΚΑΤ.ΧΑΔΑ ΦΩΚΑΙΑ(ΟΡΙΣΜΟΣ Ο.Ε.301/16,Ο.Ε.350/16)

26) ΑΔΑ: 6271Ω1Ξ-ΤΝ0 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1505 για :ΜΙΣΘΩΜΑ 56,08% ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016

27) ΑΔΑ: 6ΑΛΒΩ1Ξ-0ΜΑ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1506 για :ΜΙΣΘΩΜΑ 43,92% ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016

28) ΑΔΑ: ΩΦΓΥΩ1Ξ-ΦΙΟ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1507 για :ΜΙΣΘΩΜΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

29) ΑΔΑ: 7ΜΣΕΩ1Ξ-8ΓΑ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1508 για :ΜΙΣΘΩΜΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

30) ΑΔΑ: 7ΑΟΡΩ1Ξ-Ι3Λ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1509 για :ΜΙΣΘΩΜΑ 50% ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

31) ΑΔΑ: 7ΨΛΝΩ1Ξ-7Ε9 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1581 για :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ, ΚΑΘΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΚΟΥΝΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ ΚΛΠ.(ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 16650/16)

32) ΑΔΑ: 6ΠΤΩΩ1Ξ-ΡΟΟ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1582 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ – 3 ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΜΕ 5 ΞΥΛΑ, 1 ΠΑΓΚΑΚΙ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ

33) ΑΔΑ: 6ΝΑ0Ω1Ξ-ΩΒ2 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1545 για :ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΩ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ(ΓΙΑ ΣΥΖΗΤ.ΣΤΟ ΜΟΝ.ΠΡΩΤ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΆ ΤΟΥ 58/15 ΠΡΩΤΟΚ.ΚΑΘ.ΑΠΟΖΗΜ.ΑΥΘ.ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ)ΜΕ ΥΠΟΧΡ.ΚΑΤΑΒ.20% ΤΗΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ (Ο.Ε.392/16)

34) ΑΔΑ: 7Υ7ΔΩ1Ξ-8Ν8 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1554 για :ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 116.526,26 € ΓΙΑ ΧΑΔΑ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ & ΚΑΛΥΒΙΩΝ,ΡΕΜΑ ΚΟΥΒΑΡΑ,ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ 2001,ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ & ΚΟΥΒΑΡΑ ΑΠΌ 1979 & ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΠΟΕ) 3.422,75€-ΧΕΠ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

35) ΑΔΑ: 7Ψ6ΟΩ1Ξ-ΔΕ9 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1556 για :ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΤΟΥΣ 2016 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΟΥΣ 2015 & ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ 2016 ΥΠΕΡ ΕΔΣΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΝΑΝΤΙ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/7- 30/9/16(1η ΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 – ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΌ ΔΕΗ) – ΛΟΓΙΣΤ. ΤΑΚΤΟΠ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1) ΑΔΑ: ΩΓΞΝ7Λ7-Τ0Ξ – Βεβαιώνεται η κατάθεση της αρίθμ. πρωτ.: 3362/18-10-2016 Υπεύθυνης δήλωσης για την έναρξη λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας χαμηλής όχλησης (του άρθρου 19, παρ. 3 του Ν.3982/2011) με δραστηριότητα: «Βιομηχανία κατασκευής συσκευών διανομής & ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος –πολυεστερικών κιβώτιων , μετρητών, ερμαρίων & μηχανουργείο κατασκευής μεταλλικών προϊόντων», Κινητήριας ισχύος: 179,64 KW, Θερμικής ισχύος: 40,00 KW και Κ.Α.Δ 2008: 27.12, 22.29, 25.99 στην επωνυμία ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ , που βρίσκεται στο 1ο Χλμ της Λ.Μαρκοπούλου-Καλύβίων στα Καλύβια Αττικής

2) ΑΔΑ: 6ΤΨ47Λ7-Φ6Η – Έγκριση πολυετούς δέσμευσης συνολικού ποσού €: 344.088,70 (2016: 250.000,00€, 2017: 94.088,70€) και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού €:250.000,00 για την ανάγκη εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» Κ.Α.Ε 9729.05.003 που θα βαρύνει τις πιστώσεις προυπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής –ΠΕΑΑ οικονομικού έτους 2016.

3) ΑΔΑ: Ω7ΠΤΟΡ1Κ-ΛΝΘ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κ. Αναστασία Γκέραλη στην ιδιοκτησία της, στη θέση «Βοντά Αναβύσσου» του Δήμου Σαρωνικού, Τ.Κ. Αναβύσσου, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

4) ΑΔΑ: Ω36ΨΟΡ1Κ-ΙΞΣ – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της εταιρίας ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ Α.Τ.Ε.Ε., που εδρεύει στην Λ. Καραμανλή 19 & Βασ. Κωνσταντίνου στην Ανάβυσσο Αττικής

5) ΑΔΑ: Ω7Ο7ΟΡ1Κ-ΔΣΘ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Παύλο, Κωνσταντίνο και Ιωάννα-Μαρία Μπατή και Σμαράγδα και Παναγιώτη Τσελεπή στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Καταφύγι-Άγιος Γεώργιος» του Δήμου Σαρωνικού, Τ.Κ. Παλαιάς Φώκαιας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

6) ΑΔΑ: 7Μ1ΕΟΡ1Κ-ΝΥΛ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στους κ.κ. ΣΤΡΙΓΓΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, ΣΤΡΙΓΓΑΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΣΤΡΙΓΓΑΡΗ ΣΟΦΙΑ, ΦΙΛΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ και ΦΙΛΤΣΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, στην ιδιοκτησία τους, στη θέση ΧΕΡΩΜΕΣ – ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ, του Δήμου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

7) ΑΔΑ: 6ΔΜΕ7Λ7-ΘΣΙ – Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ» προϋπολογισμού 17.300.000,00 (με το ΦΠΑ), αναδόχου εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ

8) ΑΔΑ: ΨΓΣΚ7Λ7-4ΡΝ – Έγκριση σταδίων μελέτης: Οριστική Μελέτη Οδοποιίας, Οριστική Μελέ-τη Υδραυλικών Έργων, Οριστική Μελέτη Τεχνικών Έργων, Οριστική Μελέτη Η/Μ και Οριστική Γεωλογική Μελέτη της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Βελτίωσης Διαδημοτικής Οδού Κορωπί – Καλύβια Θορικού».

9) ΑΔΑ: 6ΥΕΨ7Λ7-3ΦΙ – Αποδοχή Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ» αναδόχου εταιρείας ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ

10) ΑΔΑ: ΩΠ3Η7Λ7-6ΝΡ – Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σαρωνικού για το έργο: «Αναβάθμιση και άρση επικινδυνότητας παιδικών χαρών Δήμου Σαρωνικού» προϋπολογισμού 344.088,70 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

11) ΑΔΑ: 7ΣΚ4ΟΡ1Κ-ΖΛΨ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κ. Ελπινίκη-Ευαγγελία Ταταράκη στην ιδιοκτησία της, στη θέση «Πέτα Κερατέας» του Δήμου Σαρωνικού, Τ.Κ. Κουβαρά, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

12) ΑΔΑ: 7ΥΒΙΟΡ1Κ-ΑΔΘ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ. Καραλή Χριστόφορο και Νικόλαο του Ελισσαίου, στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΚΑΤΑΦΥΓΙ, στη Δημοτική Ενότητα της Παλαιάς Φώκαιας του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

13) ΑΔΑ: ΨΞΖΧΟΡ1Κ-3ΓΓ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ. Καραλή Χριστόφορο και Νικόλαο του Ελισσαίου, στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΚΑΤΑΦΥΓΙ, στη Δημοτική Ενότητα της Παλαιάς Φώκαιας του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

14) ΑΔΑ: 7ΥΒΙΟΡ1Κ-ΑΔΘ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ. Καραλή Χριστόφορο και Νικόλαο του Ελισσαίου, στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΚΑΤΑΦΥΓΙ, στη Δημοτική Ενότητα της Παλαιάς Φώκαιας του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

15) ΑΔΑ: ΨΞΖΧΟΡ1Κ-3ΓΓ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ. Καραλή Χριστόφορο και Νικόλαο του Ελισσαίου, στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΚΑΤΑΦΥΓΙ, στη Δημοτική Ενότητα της Παλαιάς Φώκαιας του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: