ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Η Γενική Γραμματεία Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ακύρωσε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού για το έργο «Επισκευή και Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δήμου Σαρωνικού»

Η ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μετά από προσφυγή της   εργοληπτικής επιχείρησης με την επωνυμία: «ΗΛΙΑΣ Ι. ΓΑΛΑΤΑΣ», ακύρωσε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού (240/2016), με την οποία η Οικονομική Επιτροπή είχε ακυρώσει το αποτέλεσμα διαγωνισμού  για το έργο «Επισκευή και Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δήμου Σαρωνικού» και είχε αποφασίσει την εκ νέου διενέργειά του.

 

Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Αποδεχόμαστε την από 10.08.2016 προσφυγή της Εργοληπτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΗΛΙΑΣ Ι. ΓΑΛΑΤΑΣ» κατά της υπ’ αριθ. 240/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού, που αφορά την έγκριση του πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Επισκευή και Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δήμου Σαρωνικού» ακυρώνουμε αυτή και αναπέμπουμε για νέα νόμιμη κρίση, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

Κατά της παρούσας απόφασης προβλέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον Ειδικής Επιτροπής, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης, ή την κοινοποίηση της, ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 151 και 152 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

Τα βασικά στοιχεία του σκεπτικού της απόφασης:

Δ. Ο προσφεύγων στο πρώτο ισχυρισμό του αναφέρει ότι για να ακυρωθεί το αποτέλεσμα της δημοπρασίας όταν η οικονομική προσφορά του τελικού μειοδότη κρίνεται μη ικανοποιητική απαιτείται η γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου. Επομένως όπως αναφέρει ναι μεν η γνώμη αυτή είναι απλή, υπό την έννοια ότι δεν δεσμεύει την Προϊσταμένη Αρχή, 3 εντούτοις η έλλειψη αυτής αποτελεί παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, αναφέροντας δε στη προσφυγή του ότι η Απόφαση αυτή αντίκειται στις κείμενες διατάξεις όπως ορίζονται στο άρθρο 27 παρ.2β του Ν.3669/2008.

Βάσει των στοιχείων του φακέλου η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε να μην εγκρίνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας επειδή η οικονομική προσφορά του τελικού μειοδότη κρίνεται μη συμφέρουσα για το Δήμο ,αναφέροντας δε στο εισηγητικό μέρος της Απόφασης ότι σε παρόμοιο διαγωνισμό δόθηκε έκπτωση 59% .Eπίσης στο εισηγητικό μέρος αυτής αναφέρεται ότι η συμμετοχή στο διαγωνισμό ήταν πολύ μικρή καθότι συμμετείχαν μόνο δύο εταιρείες ενώ πήραν τεύχη περίπου 35.

Όπως συνάγεται από τα ανωτέρω για την ακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για το λόγο της μη ικανοποιητικής προσφοράς που επικαλέστηκε η Ο.Ε.,αναφέροντας δε στο εισηγητικό μέρος της Απόφασης και τη σχετική διάταξη του άρθρου 27 παρ.2β του Ν3669/2008,απαιτείται να υπάρχει προηγουμένως γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας, δεν προκύπτει ότι προηγήθηκε γνώμη Τεχνικού Συμβουλίου ως προς το ζήτημα αυτό. Επομένως εφόσον δεν τηρήθηκε η απαιτούμενη διαδικασία ο σχετικός ισχυρισμός κρίνεται βάσιμος.

Εδώ θα διαβάσετε την ακυρωθείσα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής:

ΑΔΑ: ΨΟΛΥΩ1Ξ-ΑΘΖ – Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Επισκευή και συντήρηση Οδικού Δικτύου Δήμου Σαρωνικού».

Εδώ θα διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση του Γ.Γ. ΑΠ. ΔΙΟΙΚ. ΑΤΤΙΚΗΣ:

ΑΔΑ: 750ΑΟΡ1Κ-0ΓΒ – Προσφυγή της εργοληπτικής επιχείρησης με την επωνυμία: «ΗΛΙΑΣ Ι. ΓΑΛΑΤΑΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, Ωροπού 133,κατά της υπ’ αριθ. 240/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού, που αφορά την έγκριση του πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Επισκευή και Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δήμου Σαρωνικού»

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: