ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Φάκελος «παραλίες» (3): Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις παράνομες παρεμβάσεις στις παραλίες – αιγιαλούς και ιδίως για την αμμοληψία (του Δημήτρη Κλούρα)

cropped-enotita-saronikou.jpgΣυνεχίζοντας το αφιέρωμα του συλλόγου μας για τις παραλίες και ιδίως για το ισχύον νομικό καθεστώς, που αφορά στις παραλίες και στους αιγιαλούς της χώρας, παρουσιάζουμε το τρίτο κατά σειρά άρθρο του προέδρου του συλλόγου μας, Δημήτρη Κλούρα, δικηγόρου και τέως Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας (δείτε εδώ και εδώ τα δύο προηγούμενα άρθρα). Αυτή τη φορά το άρθρο του αφορά στις παράνομες παρεμβάσεις στις παραλίες και στους αιγιαλούς, δηλαδή στις παράνομες εργασίες διαμόρφωσης εδάφους που αλλοιώνουν το ανάγλυφο των παραλιών και αιγιαλών της χώρας (προσθήκες – προσχώσεις), αλλά και στην παράνομη αμμοληψία.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

PARALIES-17

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις παράνομες παρεμβάσεις στις παραλίες – αιγιαλούς και ιδίως για την αμμοληψία

Πολλές φορές θα έχετε δει και διαπιστώσει, ιδίως στις αρχές της καλοκαιρινής περιόδου, εργασίες στις παραλίες ή και στους αιγιαλούς της χώρας, που γίνονται από συνεργεία των Δήμων ή από μισθωμένα από τους Δήμους συνεργεία, όπως επίσης και από ιδιώτες που έχουν εγκαταστήσει καντίνες ή beach bar στις παραλίες, κατά τη διάρκεια των οποίων, είτε αφαιρούν άμμο θαλάσσης για να τη μεταφέρουν σε άλλα σημεία της ίδιας παραλίας ή ακόμη και σε άλλη παραλία, είτε προσθέτουν άμμο, είτε κάνουν γενικά εργασίες διαμόρφωσης του εδάφους. Γνωρίζετε, ότι για όλες αυτές τις εργασίες απαιτείται άδεια, αναλόγως της περίπτωσης, είτε από την αρμόδια κατά τόπο Επιτροπή, είτε από την κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (από τις πρώην κτηματικές υπηρεσίες), είτε απόφαση του Υπουργού Οικονομικών; Γνωρίζετε, επίσης, ότι η θαλάσσια ή παραποτάμια ή παραλίμνια άμμος αποτελεί δημόσιο περιουσιακό στοιχείο, για το οποίο πρέπει να καταβάλλεται τίμημα στο Δημόσιο, ή ότι η άμμος δημοπρατείται; Είμαι σίγουρος, ότι οι περισσότεροι δεν το γνωρίζατε και δεν το γνωρίζετε.

Εάν δεν υφίσταται η προβλεπόμενη άδεια ή αυτή δεν είναι νόμιμη, τότε οι εμπλεκόμενοι υπέχουν ποινικές και διοικητικές ευθύνες (σ’αυτούς συμπεριλαμβάνονται και οι χειριστές των μηχανημάτων). Για μεν τις παραλίες και τους αιγιαλούς συναρμοδιότητα επέμβασης έχουν τόσο οι κατά τόπο αρμόδιες λιμενικές αρχές, όσο και οι κατά τόπο αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας. Τόσο η αρμόδια λιμενική υπηρεσία, όσο και η αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, έχουν υποχρέωση να κινούν τις διαδικασίες για την ποινική δίωξη των υπαιτίων, αλλά και για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων και την αποκατάσταση της προκληθείσας ζημίας. Για τις παραλίες και τους αιγιαλούς, το μεν διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται από την κατά τόπο αρμόδια λιμενική αρχή, το δε το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής εκδίδεται από την κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (από τις πρώην κτηματικές υπηρεσίες).

Όταν, λοιπόν, διαπιστώνετε τέτοιες παράνομες εργασίες, τότε πρέπει να απευθύνεστε στις προαναφερθείσες υπηρεσίες, οι οποίες οφείλουν α) να ελέγχουν, εάν είχε προηγουμένως δοθεί άδεια και εάν αυτή ήταν σύμφωνη με το νόμο και β) να προβαίνουν στις προβλεπόμενες ενέργειες για την επιβολή προστίμου, για την αποβολή των εμπλεκομένων, για την αποκατάσταση του χώρου και για ενημέρωση της εισαγγελικής αρχής προς άσκηση ποινικής δίωξης. Το δε προσωπικό του λιμενικού σώματος έχει και την υποχρέωση της επ’ αυτοφώρω σύλληψης των υπαιτίων, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις της, ακόμη και με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας, όπου αυτή είναι αναγκαία.

Επισημαίνω, για μία ακόμη φορά, ότι η εξόρυξη – λήψη άμμου θαλάσσης και παραποτάμιας ή παραλίμνιας άμμου αποτελεί περιουσιακό δικαίωμα του Δημοσίου και πρέπει να καταβάλλεται τίμημα στις περιπτώσεις, που κάποιος επιθυμεί να κάνει αμμοληψία, πάντοτε με τη λήψη άδειας από την αρμόδια αρχή. Στον κανόνα αυτό υπάρχουν και ορισμένες εξαιρέσεις, που δεν είναι απαραίτητο να αναφερθούν στο παρόν άρθρο.

Προς ενημέρωση των πολιτών παραθέτω ορισμένες από τις βασικότερες νομοθετικές διατάξεις, που αφορούν στο ζήτημα των εργασιών διαμόρφωσης εδάφους και λήψης άμμου στις περιπτώσεις των παραλιών και των αιγιαλών:

Σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 1 του Ν. 2971/2001, «Όποιος χωρίς άδεια ή με υπέρβαση αυτής ή με άδεια που εκδίδεται κατά παράβαση του νόμου αυτού επιφέρει στον αιγιαλό, την παραλία, τη θάλασσα, τον πυθμένα, τη ζώνη λιμένα, τη μεγάλη λίμνη, πλεύσιμο ποταμό, όχθη ή παρόχθια ζώνη μεγάλης λίμνης ή πλεύσιμου ποταμού οποιαδήποτε μεταβολή με την κατασκευή, τροποποίηση ή καταστροφή έργων ή του εδάφους ή του πυθμένα με τη λήψη χώματος, λίθων ή άμμου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, ανεξάρτητα αν με τον τρόπο αυτόν επήλθε ζημιά σε οποιονδήποτε, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και με τα πρόστιμα που επιβάλλονται διοικητικά σύμφωνα με την παράγραφο 23 του άρθρου 3 του Ν. 2242/1994, που εφαρμόζεται κατά τα λοιπά. Τα πρόστιμα του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλονται, όσον αφορά τις όχθες μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, από την αρμόδια κατά τόπο Κτηματική Υπηρεσία».

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 της εν ισχύ ακόμη Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, με αριθμ. πρωτ. ΔΔΠ0005159/586Β/7-4-2015 (όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. ΔΔΠ0006856/728Β/8-5-2015 ΚΥΑ), «Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών«

Σύμφωνα με το άρθρο 3 περ. 23 του Ν. 2242/1994, «Η αποκατάσταση της γενομένης μεταβολής του φυσικού περιβάλλοντος υπό του υπαίτιου (και οπωσδήποτε προ της επιβολής του προστίμου) συνιστά ελαφρυντική περίπτωση. Η άσκηση προσφυγής κατά της αποφάσεως επιβολής προστίμου δεν αναστέλει την καταβολή αυτού. Ο υπαίτιος αλλοιώσεως του αιγιαλού και της παραλίας, κατά τα ανωτέρω, υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση αυτών στην προτέρα κατάσταση. Αν ο υπόχρεος δεν συμμορφωθεί, η αποκατάσταση γίνεται με μέριμνα της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας της περιφέρειας και η σχετική δαπάνη καταλογίζεται σε βάρος του».

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 3 του Α.Ν. 1219/1938, «Η εξόρυξη και λήψη άμμου, αμμοχώματος λίθων, χαλίκων, αμμοκροκκάλης και άλλων συναφών υλικών επιτρέπεται μόνο με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού του νόμου και με καταβολή τιμήματος που καθορίζεται από αυτόν που έχει το δικαίωμα της εκμετάλλευσης των χώρων αμμοληψίας» και «Η εξ απηγορευμένων θέσεων εξόρυξις και λήψις άμμου, αμμοχώματος, λίθων, χαλίκων, αμμοκροκκάλης (σαβούρας) κ.λ.π. ή η απλή μόνον εξόρυξις τούτων και αν έτι δεν επηκολούθησε λήψις αυτών, τιμωρείται με τας ποινάς του άρθρ. 3 του ν. 4060/29 – (ήδη με το α’ 3 Α.Ν. 2520/40)».

11 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε. ΚΛΟΥΡΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ: 

1) Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ «ανοίγει τον φάκελο» των παραλιών – Έναρξη με το ισχύον νομικό καθεστώς για τις παραλίες – αιγιαλούς (1)

2) Φάκελος «παραλίες» (2): Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις καντίνες στις παραλίες και για τα beach bar (του Δημήτρη Κλούρα)

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: