ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

cropped-enotita-saronikou.jpgΕξεδόθη και δημοσιεύθηκε σήμερα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (βλ. στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ της ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ) η από 18-8-2016 Δασική απαγορευτική & Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας του Δασαρχείου Λαυρίου (Γραφείο Θήρας) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την κυνηγετική περίοδο 2016-2017 και αφορά τις περιοχές αρμοδιότητάς του, που είναι κυρίως οι Δήμοι Σαρωνικού και Λαυρεωτικής. Σ’αυτήν την απόφαση αναφέρονται η κυνηγετική περίοδος (20 Αυγούστου 2016 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2017), οι απαγορευμένες περιοχές για θήρα, τα επιτρεπόμενα είδη προς θήρα, διάφορες απαγορευτικές διατάξεις, κλπ. Εμείς, από μία πρώτη ανάγνωση, διαπιστώσαμε σοβαρές ελλείψεις, για τις οποίες σκοπεύουμε να απευθυνθούμε στην αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να προβεί στις δέουσες διορθώσεις – συμπληρώσεις στη συγκεκριμένη απόφαση.

Εστιάζουμε παρακάτω σε ορισμένα βασικά αποσπάσματα της απόφασης, που είναι χρήσιμα για την ενημέρωση των πολιτών – δημοτών και στη συνέχεια παραθέτουμε με ενεργό σύνδεσμο ολόκληρη την απόφαση. Στην έκτη απαγόρευση του παρακάτω αποσπάσματος, προσθέσαμε και έναν ενεργό σύνδεσμο, που παραπέμπει στην αναφερόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση, προκειμένου να έχετε πληρέστερη ενημέρωση

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

«Η τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, στους ιδιωτικούς φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.

 «Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΘΗΡΑΣ

«Απαγορεύουμε το κυνήγι :

«1. Στο μόνιμο καταφύγιο άγριας ζωής της Μακρονήσου που καθορίσθηκε με την υπ’αρίθμ.92614/1371/5-6-1986 Απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας καθώς και σε ολόκληρη την έκταση της νήσου Μακρόνησος σύμφωνα με τις μνημονευόμενες στην παρ.10 της παρούσης σχετικές Αποφάσεις, οι οποίες εκδόθηκαν σε εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος Π.Δ. «Καθορισμός χρήσεων γης του ιστορικού τόπου της Μακρονήσου» (ΦΕΚ 895/Δ/1-11.95) και της υπ’αρίθμ.1285/24225/16-5-1989 Υπουργικής Απόφασης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 436/τΒ/5-6-89 με την οποία ολόκληρο το νησί της Μακρονήσου χαρακτηρίσθηκε ως ιστορικός τόπος.

«2. Στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Σουνίου που ιδρύθηκε με το άρθρο 17, Ν.Δ.996/71 και το Π.Δ.182/11-3-1974(ΦΕΚ 67/16-3-74), «περί καθορισμού των ορίων του πυρήνος και της περιφερειακής ζώνης του Εθνικού Δρυμού Σουνίου», όπως τα όρια του 4 αποσαφηνίσθηκαν με την υπ’ αριθ.69008/1750/10-6-1988 Απόφαση του Γεν.Γραμμ.Δασών και έχουν ως ακολούθως: \Αρχίζουν από τη θάλασσα και από τη θέση «Ασπρο Λιθάρι» (υψόμετρο 72,30) , ακολουθεί κατεύθυνση προς βορρά, από τη θέση «Στέφανα»(υψομ.119,90) από εκεί περνά από τη θέση «Ιταλού Ποδάρι»(υψομ.119,90), ήτοι δυτικά της θέσης « Αγία Βαρβάρα», από εκεί διά των θέσεων «Άνω Σούνιο», «Κούρμπα», και «Μεγάλα Πεύκα», περιβάλλει ανατολικά το λόφο «Πεύκα»(υψομ.192,30) στρέφεται ανατολικά περιβάλλοντας επίσης λόφο «Πεύκα» (υψομ.192,30) , ακολουθεί κατεύθυνση προς νότο δια της θέσης «Σποθαροπούσι» και «Βρυσάδα» (κοίτη ρέματος), από εκεί στρέφεται προς βορειοανατολικά (παλαιά γραμμή Γαλλικής Εταιρείας), περιβάλλει το λόφο «Δανέλη» (υψομ.155,60) τον οποίο περιλαμβάνει μέσα στον πυρήνα, ακολουθεί κατεύθυνση προς νότο και φθάνει σε απόσταση ½ χιλιόμετρο από το νότιο όριο της οριογραμμής, η οποία έχει υλοποιηθεί στο έδαφος με πυραμίδες κήρυξης της περιοχής ως αναδασωτέας με την υπ’αρίθμ.85168/1922 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, σχεδόν παράλληλα της οποίας και προχωρά μέχρι συνάντησης της θέσης «Άσπρο Λιθάρι» όπου άρχισε.

«3. Σε ολόκληρη την έκταση σύμφωνα με την (11) του προοιμίου Απόφαση του Γεν.Γραμματέα στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο χώρος που καθορίστηκε με την (12) σχετική Απόφασή μας ως Χώρος Εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων «ΠΑΝΕΙΟΥ ΟΡΟΥΣ», συνολικού εμβαδού Ε= 15.196 στρ., Δήμου Σαρωνικού και Δήμου Λαυρεωτικής, όπως εμφαίνεται στο απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ κλίμακας 1:50.000 που προσαρτάται στην παρούσα και με την εξής οριοθέτηση: « Το όριο της προς απαγόρευση της θήρας περιοχής άρχεται από την περιοχή του Νέου Κουβαρά και δυτικά στρεφόμενο συμπεριλαμβάνει το λόφο «Χελώνη», όπου οριοθετείται βορείως από παλαιά σιδηροδρομική γραμμή και τα όρια της πόλης των ΚΑΛΥΒΙΩΝ. Τα όρια στρεφόμενα δυτικά και κατόπιν νοτίως ακολουθούν τις δασικές εκτάσεις μέχρι που συναντούν τους τελευταίους προς το βουνό χωματόδρομους, τους οποίους με νότια κατεύθυνση ακολουθούν μέχρι που συναντούν δασικές εκτάσεις στα νότια του ορεινού όγκου, τις οποίες περιλαμβάνουν μέχρι την οικιστική θέση «ΤΡΑΜΠΟΥΡΙΑ». Από τον οικισμό «ΤΡΑΜΠΟΥΡΙΑ» το όριο στρέφεται νοητά προς βορρά μέχρι που συναντά ανώνυμο ρέμα, το πρώτο δυτικά των κτισμάτων γνωστών ως της «ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΞΠΡΕΣ», το οποίο ακολουθούν μέχρι που συναντούν το κτιστό ορόσημο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού στην κορυφή «Στεφάνα» του Πάνειου Όρους. Από το κτιστό ορόσημο της ΓΥΣ τα όρια με βόρεια κατεύθυνση ακολουθούν ανώνυμο ρέμα μέχρι το τέλος των δασικών εκτάσεων και νοητά όρια μέχρι τη θέση του Νέου Κουβαρά όπου άρχισαν».

«4. Σε ολόκληρη την καμένη έκταση μετά των περιφερειακών της μη καμένων τμημάτων, στην οποία απαγορεύτηκε η θήρα σύμφωνα με την (13) αναφερομένη στο προοίμιο Απόφαση του Γεν.Γραμμ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής , συνολικού εμβαδού Ε=12.366,00 στρ. δώδεκα χιλιάδων και τριακοσίων εξήντα έξι στρεμμάτων στις περιοχές «Λάκιζα, Μουζάκι, Βίλια, Διψέλιζα, Οβριόκαστρο» του Δήμου Λαυρεωτικής, Ν.Αττικής, όπως η έκταση αυτή εμφαίνεται με σιέλ χρωματισμό στο προσαρτημένο στην παρούσα Απόφασή μας απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ, κλίμακας 1:50.000 και η οποία οριοθετείται ως εξής: «Τα όρια της απαγορευμένης περιοχής άρχονται από την διασταύρωση της κεντρικής επαρχιακής οδού Λαυρίου -Κερατέας προς Παλαιοκαμάριζα και ακολουθούν την λεωφόρο Παλαιοκαμάριζας μέχρι την Άνω Πλάκα όπου συναντούν τον παλαιό επαρχιακό δρόμο Λαυρίου Κερατέας. Στο ύψος της Λάκιζας, στην στάση των λεωφορείων στρίβουν δεξιά στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου την οποία ακολουθούν μέχρι να συναντήσουν ανώνυμο χωματόδρομο από τον οποίο στρεφόμενα ανατολικά και κατόπιν προς βορρά τον ακολουθούν μέχρι να συναντήσουν ανώνυμο ρέμα στο ύψος των μαντριών στην περιοχή του Ομβριοκάστρου. Τα όρια στην συνέχεια ακολουθούν δεύτερο ρέμα προς βορρά περιβάλλουν την κορυφή «Αβρόκαστρο» από τον πλησιέστερο χωματόδρομο και στρεφόμενα προς ανατολάς φθάνουν στον πρωην ΧΑΔΑ Κερατέας από τον οποίο στρεφόμενα νότια ακολουθούν αγροτοδασικό δρόμο μέχρι την οδό 25ης Μαρτίου στην 5 περιοχή Λουτρόθι, Διψέλιζα. Ανατολικώς τα όρια ακολουθούν την οδό 25η Μαρτίου και μετά την οδό Ελαιοχωρίου μέχρι που συναντούν την διασταύρωση της Παλαιοκαμάριζας όπου άρχισαν

«5. Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές.

«6. Σε όλες τις περιοχές όπου ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με το άρθρο 6 της 414985/29.11.85 (ΦΕΚ 757/τ. Β/18.12.85) Κοινής Υπουργικής Απόφασης. (δείτε εδώ την ΚΥΑ)

«7. Στις καμένες εκτάσεις για τις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις απαγόρευσης κυνηγίου.

«8. Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία, χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού.

«9. Εντός των πόλεων, κωμοπόλεων, χωρίων ή συνοικισμών εν γένει και σε ακτίνα 250 μέτρων από την τελευταία κατοικία αυτών και γύρω από μεμονωμένες αγροικίες και νόμιμες οργανωμένες εγκαταστάσεις κατασκήνωσης(κάμπινγκ) σε ακτίνα 150 μέτρων.

«Οι παραβάτες της παρούσης Δ.Α.Δ. διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.Δ. 86/1969 <<περί Δασικού Κώδικος>> και ιδίως των διατάξεων του άρθρου 287 παρ. 18 του Ν.Δ. 86/1969, του Ν.Δ.996/1971 του Ν.177/1975 και της υπ’ αριθ. 414985/29- 11-1985 κοινής απόφασης Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας <<περί μέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας>> (ΦΕΚ 757/18-12-1985 τ.Β΄), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/τ.Β/31-12-1996) και 294283/23-12-1997 (ΦΕΚ 68/τ.Β/4-2-1998) και της υπ’αρίθμ.87578/703/6-3-2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 581/Β/23-4-2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσιοποίηση και ανάρτησή της και λήγει με τη λήξη του κυνηγετικού έτους 2016-2017.

«Η τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, στους ιδιωτικούς φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη«

ΑΔΑ: 7Ν3ΞΟΡ1Κ-ΤΣΚ – ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: