ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Επιστολή Προέδρου ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη προς τους δήμους για την απαρέγκλιτη τήρηση της ΚΥΑ για αιγιαλούς και παραλίες

Όσοι διαβάσετε την παρακάτω επιστολή του προέδρου της ΚΕΔΕ, κου Πατούλη, προς όλους τους Δήμους, μπορείτε να αναλογιστείτε τί από όσα επισημαίνονται στην επιστολή του τηρούνται από τους παράλιους Δήμους της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του Δήμου Σαρωνικού.

kede2

ΠΗΓΗhttp://www.kedke.gr

Την τήρηση των όρων που προβλέπονται από την ΚΥΑ με την οποία παραχωρήθηκε στους ΟΤΑ η απλή χρήση αιγιαλών και παραλιών ζητά με επιστολή του προς τους δημάρχους της χώρας, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης.

Στην επιστολή του επισημαίνει την υποχρέωση  που έχουν οι Δήμοι να τηρούν απαρέγκλιτα τις διατάξεις της σχετικής ΚΥΑ του έτους 2015.

Επιπλέον ζητά από τους Δημάρχους να τηρούνται οι ανάλογες διατάξεις περί ηχοπροστασίας, και να μεριμνούν, ώστε η μέγιστη κάλυψη χρήσης να μην υπερβαίνει το 50% του χώρου, προκειμένου να μην υποβαθμίζεται το περιβάλλον από την άσκηση της δραστηριότητας αυτής και να διευκολύνονται οι λουόμενοι.

Στην ίδια επιστολή σημειώνεται η αναγκαιότητα του καθημερινού καθαρισμού των κοινοχρήστων χώρων και γενικά την εξασφάλιση της καθαριότητας και της αισθητικής του χώρου της ακτής και του περιβαλλοντικού χώρου με την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων απορριμμάτων.

«Οι κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες των ΟΤΑ σύμφωνα με την ΚΥΑ υποχρεούνται στις περιπτώσεις που διαπιστώνουν καταπατήσεις ή αυθαίρετες επεμβάσεις, να συνεργάζονται και να ενημερώνουν τα κατά τόπους αρμόδια αυτοτελή γραφεία Δημόσιας Περιουσίας για τη λήψη μέτρων προστασίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία» τονίζει .

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, επισημαίνει τέλος ότι η τήρηση των όρων που προβλέπονται στην ισχύουσα ΚΥΑ, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, για να συνεχισθεί μέσα από μια νέα διαβούλευση και νομοθετική ρύθμιση το καθεστώς αυτό της λειτουργίας των παραλιών, διότι σε διαφορετική περίπτωση και εφόσον υπάρξουν δυσμενείς εξελίξεις λόγω πολλαπλών διαπιστωθεισών παραβιάσεων, θα καταστεί αδύνατη η παρέμβαση της ΚΕΔΕ για το μετά το έτος 2017 χρονικό διάστημα.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, Email : info@kedke.gr, kedkegr@gmail.com

Αξίζει να διαβάσετε εδώ την επιστολή, το κείμενο της οποίας είναι το ακόλουθο:

Προς τους Δήμους της Χώρας

Θέμα: « Τήρηση από τους Δήμους των όρων που προβλέπονται από την ΚΥΑ με την οποία παραχωρήθηκε στους Δήμους η απλή χρήση αιγιαλών, παραλιών κ.λπ.»

Κύριοι Συνάδελφοι,

Με αφορμή πρωτοσέλιδο δημοσίευμα σε έγκριτη καθημερινή εφημερίδα υπό τον τίτλο «Αναρχία στις Ελληνικές παραλίες».

Με την ιδιότητά μου ως Προέδρου της ΚΕΔΕ εκφράζοντας και την ομόθυμη άποψη του ΔΣ αυτής έχουμε να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι:

Ανεξαρτήτως του αν το δημοσίευμα ανταποκρίνεται ή όχι στην πραγματικότητα καθόσον αφορά τις παραβάσεις της νομοθεσίας και ειδικότερα της διάταξης του ά. 56 του Ν.4384/2016 έχουμε να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι:

1. Η ΚΕΔΕ δια προσωπικών παρεμβάσεων του Προέδρου Γεώργιου Πατούλη αλλά και μελών του ΔΣ αυτής επέτυχε με νομοθετική ρύθμιση την παράταση της ΚΥΑ του έτους 2015 «για την απευθείας παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλιών κλπ. στους ΟΤΑ» και για το έτος 2016.

Με την διάταξη του ά. 56 του Ν.4384/2016 παρετάθη για ένα έτος ήτοι μέχρι και τον Απρίλιο του έτους 2017 η ισχύς της ΚΥΑ ΔΔΠ005159/586Β/ΕΞ 2015 των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.

Η διάταξη περί παρατάσεως κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να διασφαλισθούν τα έσοδα του Δημοσίου και των Δήμων εν όψει της έναρξης της θερινής περιόδου και των χρονοβόρων διαδικασιών που απαιτούνταν για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης προς τρίτους από τις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Περιουσίας.

Παράλληλα όπως διαλαμβάνει και η αιτιολογική έκθεση του νόμου, αποτρέπονται σε μία κρίσιμη οικονομικά περίοδο και η ανατροπή προϋπολογισμών των Δήμων που είχαν εγκρίνει έσοδα για το έτος 2016 από την παραχώρηση των παραλιών καθώς και άλλες δυσμενείς συνέπειες για τον τουρισμό-την περιβαλλοντική προστασία των παράκτιων οικοσυστημάτων λόγω της αιφνίδιας ανατροπής διαχείρισής τους και την λόγω αντικειμενικής αδυναμίας παραχώρησης με δημοπρασία από τις κατά τόπους κτηματικές υπηρεσίες με αποτέλεσμα την αλόγιστη και αυθαίρετη χρήση τους από παράνομους καταληψίες με συνεπακόλουθο τις αρνητικές συνέπειες στον τουρισμό.

Κύριοι Συνάδελφοι,

2. Οφείλουμε να σας επισημάνουμε με βάση τα ανωτέρω ότι θα πρέπει οι Δήμοι να τηρούν απαρέγκλιτα τις διατάξεις της ΚΥΑ του έτους 2015 έτσι ώστε να τηρούνται οι ανάλογες διατάξεις περί ηχοπροστασίας ώστε η επιτρεπτή χρήση μουσικής να μην υπερβαίνει τα προβλεπόμενα db από την υγειονομική διάταξη (χαμηλή ηχοστάθμη), η μέγιστη κάλυψη χρήσης να μην υπερβαίνει το 50% του παραχωρούμενου χώρου, προκειμένου να υπάρχουν ελεύθεροι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της Ακτής πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων.

Σκοπός της ανωτέρω ρύθμισης σύμφωνα με τις πάγιες αρχές της Αυτοδιοίκησης είναι να μην υποβαθμίζεται το περιβάλλον από την άσκηση της δραστηριότητας αυτής και να διευκολύνονται οι λουόμενοι.

Συνεπώς οι ΟΤΑ πρέπει να μεριμνούν για τον καθημερινό καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων και γενικά την εξασφάλιση της καθαριότητας και της αισθητικής του χώρου της ακτής και του περιβαλλοντικού χώρου με την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων απορριμμάτων.

Οι κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες των ΟΤΑ σύμφωνα με την ΚΥΑ υποχρεούνται στις περιπτώσεις που διαπιστώνουν καταπατήσεις ή αυθαίρετες επεμβάσεις , να συνεργάζονται και να ενημερώνουν τα κατά τόπους αρμόδια αυτοτελή γραφεία Δημόσιας Περιουσίας για τη λήψη μέτρων προστασίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Κύριοι Συνάδελφοι, Η τήρηση των ανωτέρω καθώς και των λοιπών όρων που προβλέπονται στην ισχύουσα ΚΥΑ αποτελεί κατά τη γνώμη μας απαραίτητη προϋπόθεση για να συνεχισθεί μέσα από μια νέα διαβούλευση και νομοθετική ρύθμιση το καθεστώς αυτό της λειτουργίας των παραλιών, διότι σε διαφορετική περίπτωση και εφόσον υπάρξουν δυσμενείς εξελίξεις λόγω πολλαπλών διαπιστωθεισών παραβιάσεων, θα καταστεί αδύνατη η παρέμβαση της ΚΕΔΕ για το μετά το έτος 2017 χρονικό διάστημα.

Με εκτίμηση Γεώργιος Πατούλης

Δήμαρχος Αμαρουσίου

Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος

ΠΗΓΗhttp://www.kedke.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ:

1) Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ «ανοίγει τον φάκελο» των παραλιών – Έναρξη με το ισχύον νομικό καθεστώς για τις παραλίες – αιγιαλούς (1)

2) Φάκελος «παραλίες» (2): Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις καντίνες στις παραλίες και για τα beach bar (του Δημήτρη Κλούρα)

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: