ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

townhall Saronikou

Να βλέπετε συχνά τη συγκεκριμένη σελίδα ακόμη και λίγες ημέρες ή και εβδομάδες μετά την πάροδο του μηνός Αυγούστου 2016, διότι καθημερινώς θα ενημερώνεται με νέες αποφάσεις, όπως αυτές θα αναρτώνται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» από τον Δήμο Σαρωνικού.

Γενικά για το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» της «Ενότητας Σαρωνικού». Δείτε, επίσης: 1) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ και 2) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

ΑΔΑ: Ω615Ω1Ξ-ΨΜΩ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΒΙΝΤΕΟ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1) ΑΔΑ: 611ΦΩ1Ξ-79Λ – Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία<< ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ >>

2) ΑΔΑ: ΨΒΟ6Ω1Ξ-ΚΒΜ – <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΡΩΝ>>

3) ΑΔΑ: 64ΦΓΩ1Ξ-ΒΙΝ – «Αμοιβή διεκπεραίωσης εργασιών τακτοποίησης αυθαιρέτων»

4) ΑΔΑ: 6ΜΚ9Ω1Ξ-ΡΕΡ – Διενέργεια υπηρεσίας «Εργασίες για το συντονισμό των διανομών και της προμήθειας των ειδών για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)»

5) ΑΔΑ: 7ΝΑΒΩ1Ξ-ΒΩ0 – Απ ευθείας ανάθεση υπηρεσίας «Εργασίες για το συντονισμό των διανομών και της προμήθειας των ειδών για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)»

6) ΑΔΑ: 7Η4ΚΩ1Ξ-ΜΔΔ – Διενέργεια υπηρεσίας “Εργασίες διαδικασιών οργάνωσης, συντονισμού και λειτουργίας των εταίρων για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)”

7) ΑΔΑ: 6Γ7ΙΩ1Ξ-ΚΩΚ – Απ ευθείας ανάθεση υπηρεσίας “Εργασίες διαδικασιών οργάνωσης, συντονισμού και λειτουργίας των εταίρων για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)”

8) ΑΔΑ: Ψ1Κ3Ω1Ξ-2ΔΟ – Διενέργεια υπηρεσίας «Εργασίες για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των συνοδών δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)»

9) ΑΔΑ: 73ΤΧΩ1Ξ-ΘΘΗ – Απ ευθείας ανάθεση υπηρεσίας «Εργασίες για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των συνοδών δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)»

10) ΑΔΑ: 7Α3ΘΩ1Ξ-ΜΨΗ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-837 για :Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) (Δ.Σ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 364/10) — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-242 με ΑΔΑ 6ΚΑΞΩ1Ξ-ΕΧ4

11) ΑΔΑ: 7Κ2ΙΩ1Ξ-7ΗΣ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-838 για :Κατασκευή κεντρικού αγωγού δικτύου ομβρίων οικισμού Λαγονησίου – διευθέτησης ρέματος Κιτέζας Καλυβίων (το 2015 στον Κ.Α. 25-7341.002) — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-232 με ΑΔΑ ΩΝΙ1Ω1Ξ-ΘΘΑ

12) ΑΔΑ: Ω5ΣΜΩ1Ξ-7ΘΙ – Διενέργεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3ΑΑ, 3ΑΕ4 (ΑΜΜΟΣ, ΧΑΛΙΚΙ) ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ TOY ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» με απ’ ευθείας ανάθεση

13) ΑΔΑ: 7924Ω1Ξ-ΞΓ2 – Απευθείας ανάθεση « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3ΑΑ, 3ΑΕ4 (ΑΜΜΟΣ, ΧΑΛΙΚΙ) ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»

14) ΑΔΑ: ΩΠ9ΕΩ1Ξ-Ι8Ψ – Συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας

15) ΑΔΑ: 7ΚΘ6Ω1Ξ-ΙΟΑ – Συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας.

16) ΑΔΑ: ΨΛΩΑΩ1Ξ-Ω04 – ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

17) ΑΔΑ: ΩΧ6ΟΩ1Ξ-ΑΓΠ – ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Η ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΧΩΡΟ

18) ΑΔΑ: 736ΕΩ1Ξ-Β1Α – ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 568Μ-2008

19) ΑΔΑ: 72ΘΒΩ1Ξ-3Θ4 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-848 για :Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του Ταμείου Νομικών — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-6 με ΑΔΑ ΩΓΤΝΩ1Ξ-ΕΩΜ

ΒΙΝΤΕΟ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

1) Πανηγύρι του Σωτήρος στην πλατεία Καλυβίων στις 05-08-2016

2) Πανηγύρι Κοίμησης της Θεοτόκου στην Πέτα Κουβαρά στις 14/8/16

3) Αυγουστιάτικη Μουσική Βραδιά στην Πλατεία της Σαρωνίδας

4) Πανηγύρι Αγίου Φανουρίου στην Παλαιά Φώκαια

5) Το 49ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας θα διεξαχθεί από τις 2 – 8 Σεπτεμβρίου 2016, στην Παλαιά Φώκαια του Δήμου Σαρωνικού.

6) Ευχές του Δημάρχου Σαρωνικού στον Παραολυμπιονίκη Αριστείδη Μακροδημήτρη, για τη συμμετοχή του στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο

7) Ο Δήμαρχος Σαρωνικού ενημερώνει τους Δημότες για το Αποχετευτικό – Πρώτη εκδήλωση στα Καλύβια, την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1) ΑΔΑ: 6ΥΖΩΩ1Ξ-Ι9Θ – Σύμβαση << ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ >>

2) ΑΔΑ: 714ΔΩ1Ξ-ΓΞ4 – «Εργασίες για το συντονισμό των διανομών και της προμήθειας των ειδών για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)»

3) ΑΔΑ: ΨΨ3ΞΩ1Ξ-ΘΞΤ – «Εργασίες για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των συνοδών δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)»

4) ΑΔΑ: ΩΠΔΤΩ1Ξ-9Ο6 – “Εργασίες διαδικασιών οργάνωσης, συντονισμού και λειτουργίας των εταίρων για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)”

5) ΑΔΑ: 6Κ2ΔΩ1Ξ-9ΦΓ – «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (ομαλός εκκινητής του πίνακα της αντλίας στο αντλιοστάσιο της μικρής Προφάρτας)»

6) ΑΔΑ: 799ΟΩ1Ξ-0ΜΖ – Μελέτη για ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ IΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΓΕΡΑΚΙΝΑ” ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

7) ΑΔΑ: 7Χ6ΧΩ1Ξ-Ψ1Ε – Σ Υ Μ Β Α Σ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3ΑΑ, 3ΑΕ4 (ΑΜΜΟΣ, ΧΑΛΙΚΙ) ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαρωνικού στις 03-08-2016

2) Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαρωνικού στις 31-08-2016

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας αποφάσεων της 18ης συνεδρίασης ΔΣ του Δήμου Σαρωνικού στις 03-08-2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: 7ΩΒΜΩ1Ξ-7ΘΓ – Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού.

2) ΑΔΑ: 6ΛΝΨΩ1Ξ-Ρ1Η – Καθορισμός αμοιβής δικηγορικού γραφείου Λ. Λεωνίδου & συνεργάτες, σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν 3463/2006, για την κατάρτιση πρότασης νόμου για την επίλυση του θέματος ακύρωσης της ολοκληρωμένης πράξης Εφαρμογής Οδού Καλυβίων (αποφάσεις ΣτΕ 369/16 και 524/16).

3) ΑΔΑ: ΩΒ30Ω1Ξ-ΟΘΑ – Επικαιροποίηση της αρ.274/2011 απόφασης Δ.Σ. περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) (αποζημιώσεις ρυμοτομούμενων κ.λπ.).

4) ΑΔΑ: ΩΜΤΕΩ1Ξ-9ΣΞ – Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 70.886,98 € από το Εθνικό Τμήμα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το έργο «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κοινότητα Κουβαρά».

5) ΑΔΑ: ΩΨΖΑΩ1Ξ-ΔΔ1 – Διαγραφή παραστατικών από την οικονομική διαχείριση, λόγω παραγραφής.

6) ΑΔΑ: 7Ι1ΨΩ1Ξ-1Ω6 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.

7) ΑΔΑ: 6ΜΕ3Ω1Ξ-8ΦΠ – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Κατασκευή σύνδεσης δικτύου ακαθάρτων Δ.Ε Καλυβίων και Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού με αντλιοστάσιο ΚΕΛ Μαρκοπούλου».

8) ΑΔΑ: 64ΚΩΩ1Ξ-ΙΤ6 – Αναμόρφωση (6η) Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.

9) ΑΔΑ: ΩΖΝΧΩ1Ξ-ΑΩΝ – Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Β΄ τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.

10) ΑΔΑ: 6Ε9ΔΩ1Ξ-ΣΚ6 – Λήψη απόφασης για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση των μεταφορικών μέσων και την προμήθεια καυσίμων για θέρμανση δημοτικών κτιρίων του Δήμου Σαρωνικού για το έτος 2016»(Λόγω δύο (2) άγονων διαγωνισμών).

11) ΑΔΑ: 7ΖΡΦΩ1Ξ-Ψ68 – Λήψη απόφασης περί έκτακτης επιχορήγησης ΝΠΔΔ «Αριστόδικος»Δήμου Σαρωνικού.  Ανακληθείσα πράξη

12) ΑΔΑ: ΨΣΤΟΩ1Ξ-ΟΑ7 – Λήψη απόφασης περί έκτακτης επιχορήγησης ΝΠΔΔ «Αριστόδικος»Δήμου Σαρωνικού.

13) ΑΔΑ: 7ΕΜ3Ω1Ξ-ΡΨΙ – Έγκριση νέων τευχών δημοπράτησης του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων επί της οδού 28ης Οκτωβρίου από Σ.Μερκούρη έως Γ. Μακρυγιάννη και επί τμήματος τους Οδού Γ. Πέτρου πόλεως Καλυβίων».

14) ΑΔΑ: 71ΖΟΩ1Ξ-ΤΥΒ – Έγκριση νέων τευχών δημοπράτησης του έργου «Αστική ανάπλαση και αξιοποίηση ελεύθερου Κοινόχρηστου Χώρου μεταξύ των οδών Πουλούδα και Σιδέρη Μπέη στην Δ.Κ. Παλαιάς Φώκαιας του Δήμου Σαρωνικού».

15) ΑΔΑ: 7ΩΗΟΩ1Ξ-160 – Έγκριση νέων τευχών δημοπράτησης του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου Δ.Ε. Παλαιάς Φώκαιας Δήμου Σαρωνικού».

16) ΑΔΑ: 7Η5ΟΩ1Ξ-ΡΤΩ – Έγκριση νέων τευχών δημοπράτησης του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών περιοχής Α΄ κατοικίας Δ.Ε. Αναβύσσου»

17) ΑΔΑ: 6ΥΞΖΩ1Ξ-45Π – Έγκριση διενέργειας «Προμήθειας τροφίμων απόρων λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ).

18) ΑΔΑ: ΨΟ3ΥΩ1Ξ-9ΤΠ – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου « Κατασκευή κρασπεδόρειθρων και πλακόστρωση πεζοδρομίων επί των οδών 28ης Οκτωβρίου, Σουνίου και Αθηνών Δημοτικής Ενότητας Καλυβίων»

19) ΑΔΑ: 6Δ41Ω1Ξ-ΓΒΤ – Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών της μελέτης «Κτηματογράφηση –Πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής περιοχής Δήμου Καλυβίων Θορικού Αττικής»

20) ΑΔΑ: 6ΘΧΦΩ1Ξ-ΧΘ9 – Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και προμήθεια καυσίμων θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων του Δήμου Σαρωνικού για το έτος 2016».

ΒΙΝΤΕΟ

1)  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ 3/8/2016

Η ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΕΗΔ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΚΕΛ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ (ΕΗΔ)

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΗΔ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΜΥΡΙΚΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 03-08-2016

2) Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 04-08-2016

3) Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 30-08-2016

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας αποφάσεων της 20ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 03-08-2016

2) Πίνακας αποφάσεων της 21ης κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 04-08-2016

3)  Πίνακας αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής (αρ.αποφ.: 245-250)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: 7ΥΝΧΩ1Ξ-ΩΒΩ – Αναμόρφωση (6η) προϋπολογισμού έτους 2016 Δήμου Σαρωνικού.

2) ΑΔΑ: 7ΤΣΛΩ1Ξ-ΣΤΔ – Ε.Η.Δ. Λήψη απόφασης επί ένστασης της εταιρείας ECOLIGHT κατά του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων ηλεκτροφωτισμού-λαμπτήρων φωτισμού-φωτεινών σωλήνων και λαμπτήρων για στολισμό»

3) ΑΔΑ: Ω1Π5Ω1Ξ-ΠΣΚ – Ε.Η.Δ. Ανάθεση σε Δικηγορικό Γραφείο κατάρτισης πρότασης νόμου για την επίλυση του θέματος ακύρωσης της ολοκληρωμένης πράξης Εφαρμογής Οδού Καλυβίων (αποφάσεις ΣτΕ 369/16 και 524/16).

4) ΑΔΑ: ΨΟΛΥΩ1Ξ-ΑΘΖ – Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Επισκευή και συντήρηση Οδικού Δικτύου Δήμου Σαρωνικού».

5) ΑΔΑ: 69ΟΘΩ1Ξ-24Μ – Έγκριση 8ου λογαριασμού του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Τ.Κ. Κουβαρά» και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

6) ΑΔΑ: ΩΥ8ΘΩ1Ξ-ΛΟΜ – Έγκριση 7ου λογαριασμού του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Τ.Κ. Κουβαρά» και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

7) ΑΔΑ: ΩΥΛΗΩ1Ξ-ΞΧΖ – Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου (υπόθεση ολοκληρωμένης πράξης εφαρμογής Καλυβίων).

8) ΑΔΑ: 6ΕΟ8Ω1Ξ-5Β3 – Ψήφιση πίστωσης για την αποζημίωση ιδιοκτήτου (Βασιλείου Δημήτριου) λόγω εφαρμογής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Λ. Καλυβίων Δ.Ε. Καλυβίων (ΦΕΚ/ Δ΄/723/95).

9) ΑΔΑ: ΩΕΑΣΩ1Ξ-ΣΤΘ – Ψήφιση πίστωσης για την αποζημίωση ιδιοκτητών (Βασιλική Γκίνη, Χρήστος Γκίνης και Ιωάννης Γκίνης) λόγω εφαρμογής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΥΒΙΩΝ (ΦΕΚ/Δ΄/50/96).

10) ΑΔΑ: 6Β2ΒΩ1Ξ-ΙΟΑ – Ψήφιση πίστωσης για την αποζημίωση ιδιοκτήτου (ΕΛΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) λόγω εφαρμογής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Λ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΥΒΙΩΝ (ΦΕΚ/Δ΄/723/95).

11) ΑΔΑ: 7Κ4ΨΩ1Ξ-ΕΗΡ – Ακύρωση της αριθ. 192/16 απόφασης περί «Κατάρτισης όρων διακήρυξης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ».

12) ΑΔΑ: Ω7Χ6Ω1Ξ-68Ψ – Ακύρωση της αριθ. 192/16 απόφασης περί «Κατάρτισης όρων διακήρυξης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ».

13) ΑΔΑ: Ω1ΧΖΩ1Ξ-ΣΟΥ – Ακύρωση της αριθ. 192/16 απόφασης περί «Κατάρτισης όρων διακήρυξης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΥΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ».

14) ΑΔΑ: 6ΚΖ6Ω1Ξ-6ΛΥ – Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού.

15) ΑΔΑ: 7ΔΔΤΩ1Ξ-Γ2Φ – Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια «Προμήθεια τροφίμων απόρων (είδη παντοπωλείου)».

16) ΑΔΑ: 7Μ1ΤΩ1Ξ-25Ξ – Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την «Αντικατάσταση ελαστικών μεταφορικών μέσων –Μηχανημάτων έργου» του Δήμου Σαρωνικού.

17) ΑΔΑ: 6Ι26Ω1Ξ-ΚΙΛ – Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (προβολείς για το Γήπεδο Αναβύσσου)».

18) ΑΔΑ: ΩΚΗΝΩ1Ξ-024 – Λήψη απόφασης για ανάθεση και ψήφιση πίστωσης για «Δαπάνες για μυοκτονίες και απεντομώσεις δημοτικών κτιρίων (απεντόμωση και μυοκτονία στο αμαξοστάσιο Αναβύσσου)».

19) ΑΔΑ: Ω918Ω1Ξ-ΓΤΡ – Λήψη απόφασης για ανάθεση και ψήφιση πίστωσης για «Δαπάνες μυοκτονιών-απεντομώσεων και φιδοαπωθήσεων Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων».

20) ΑΔΑ: 6Ρ4ΧΩ1Ξ-ΞΒΛ – Ανάκληση της υπ’ αριθ. 205/16 απόφασης περί «Έγκρισης πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την «Προμήθεια του συνόλου των ειδών διατροφής του Δήμου Σαρωνικού και των Νομικών Προσώπων αυτού» σύμφωνα με την αριθ. 61149/23634/25-08-2016 απόφαση της ασκούσας καθήκοντα Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

21) ΑΔΑ: ΩΙ5ΘΩ1Ξ-Γ11 – Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια επίπλων και σκευών (προμήθεια ηλεκτρικής σκούπας βαρέως τύπου για τον καθαρισμό του Δημαρχιακού Μεγάρου)».

22) ΑΔΑ: Ω6Ρ1Ω1Ξ-ΡΗΦ – Ψήφιση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού (οδός Σκύρου Δ.Κ. Σαρωνίδας).

23) ΑΔΑ: 6Π6ΤΩ1Ξ-ΓΩΖ – Ψήφιση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού (οδός Αγάπης Δ.Κ. Καλυβίων).

24) ΑΔΑ: 7ΥΚΒΩ1Ξ-Ι7Κ – Ψήφιση πίστωσης για την «Ανάλυση δειγμάτων νερού από τις δεξαμενές του δικτύου ύδρευσης» και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

25) ΑΔΑ: Ω5ΤΟΩ1Ξ-ΠΒΘ – Ψήφιση πίστωσης για την «Ανάλυση δειγμάτων νερού υδρευτικών πηγαδιών και γεωτρήσεων του Δήμου» και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

26) ΑΔΑ: ΩΣΗΦΩ1Ξ-0ΔΒ – Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών (τηλ. φαξ & φωτοτυπικών) και ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού» και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

27) ΑΔΑ: 6Λ13Ω1Ξ-ΨΙΔ – Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια οργάνων Παιδικών Χαρών και προμήθεια ειδών εξοπλισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Αθλοπαιδιών».

28) ΑΔΑ: 7ΨΦΤΩ1Ξ-0ΜΑ – Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή Πλατειών, Παιδικών Χαρών, Πάρκων και λοιπών Κοινοχρήστων Χώρων» και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

29) ΑΔΑ: 7ΘΙ3Ω1Ξ-Β52 – Ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών».

30) ΑΔΑ: 6ΡΣΚΩ1Ξ-0Ψ4 – Ψήφιση πίστωσης για «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στην οδό Απειράνθου Δ.Ε. Καλυβίων» και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

31) ΑΔΑ: Ω4Δ9Ω1Ξ-Π1Ψ – Ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια Τράπεζας για είσπραξη με χρήση τερματικών συσκευών POS στην Eurobank Cards AE».

32) ΑΔΑ: 6ΡΣΚΩ1Ξ-0Ψ4 – Ψήφιση πίστωσης για «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στην οδό Απειράνθου Δ.Ε. Καλυβίων» και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου ΔΚ Καλυβίων στις 01-08-2016

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1)  Πίνακας αποφάσεων του συμβουλίου της ΔΚ Καλυβίων στις 01-08-2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου ΔΚ Αναβύσσου στις 09-08-2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου TΚ Koυβαρά στις 31-08-2016

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΥ

1) ΑΔΑ: 6ΡΝ0ΟΕΤ3-ΒΤΧ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

2) ΑΔΑ: 7ΘΔ4ΟΕΤ3-03Θ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

(ΑΔΜΚΕΣ)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΔΜΚΕΣ

1) ΑΔΑ: 640ΕΟΕΤ3-1ΘΤ – Απόφαση Προέδρου πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ δίμηνης απασχόλησης για τις δημοτικές καντίνες

2) ΑΔΑ: ΩΦΕΦΟΕΤ3-ΘΩΜ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ 120/2016 για Διάφορα έξοδα Φ.Π.Α. καντίνα Λαγονησίου 23%

3) ΑΔΑ: 7ΩΔ0ΟΕΤ3-ΛΙ7 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ 121/2016 για Διάφορα έξοδα Φ.Π.Α. καντίνα Λαγονησίου 23%

4) ΑΔΑ: Ω23ΖΟΕΤ3-1Ο0 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ 122/2016 για Διάφορα έξοδα Φ.Π.Α. καντίνα Αναβύσσου 23%

5) ΑΔΑ: Ψ0ΘΩΟΕΤ3-97Ε – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ 123/2016 για Διάφορα έξοδα Φ.Π.Α. καντίνα Λαγονησίου 23%

6) ΑΔΑ: ΨΤΡΔΟΕΤ3-65Ε – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ 124/2016 για Διάφορα έξοδα Φ.Π.Α. καντίνα Λαγονησίου 23%

7) ΑΔΑ: 739ΑΟΕΤ3-83Κ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ 125/2016 για φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις

8) ΑΔΑ: 70ΩΕΟΕΤ3-4Δ3 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ 126/2016 για φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις

9) ΑΔΑ: 6ΗΟ6ΟΕΤ3-76Π – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ 127/2016 για Δαπάνες συντήρησης εκμ. χώρων & ακτών Φ.Π.Α. συμψηφιζόμενο

10) ΑΔΑ: ΩΩΔΞΟΕΤ3-Φ9Κ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ 128/2016 για Δαπάνες συντήρησης εκμ. χώρων & ακτών Φ.Π.Α. συμψηφιζόμενο

11) ΑΔΑ: 6ΗΟ6ΟΕΤ3-76Π – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ 127/2016 για Δαπάνες συντήρησης εκμ. χώρων & ακτών Φ.Π.Α. συμψηφιζόμενο

12) ΑΔΑ: Ω6ΞΔΟΕΤ3-0Μ8 – Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΑΑΥ 129/2016 για την καντίνα Αναβύσσου ΦΠΑ 23%.

13) ΑΔΑ: ΩΩΗ9ΟΕΤ3-0Χ2 – Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΑΑΥ 130/2016 για καντίνα Λαγονησίου Φ.Π.Α. 23%

14) ΑΔΑ: ΩΦΤ3ΟΕΤ3-ΚΝ5 – Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΑΑΥ 131/2016 για καντίνα Λαγονησίου Φ.Π.Α. 23%

15) ΑΔΑ: 7Μ0ΛΟΕΤ3-Ξ5Κ – Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΑΑΥ 132/2016 για διάφορα έξοδα Φ.Π.Α. καντίνα Λαγονησίου 23%.

16) ΑΔΑ: 6ΜΒΟΟΕΤ3-6ΝΤ – Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΑΑΥ 133/2016 για διάφορα έξοδα Φ.Π.Α. καντίνα Αναβύσσου 23%.

17) ΑΔΑ: 69Τ5ΟΕΤ3-Φ7Ε – Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΑΑΥ 134/2016 για καντίνα Αναβύσσου ΦΠΑ 23%.

18) ΑΔΑ: 6ΒΣΒΟΕΤ3-ΚΞΚ – Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΑΑΥ 135/2016 για καντίνα Λαγονησίου Φ.Π.Α. 23%.

19) ΑΔΑ: 6Γ28ΟΕΤ3-ΩΗΠ – Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΑΑΥ 136/2016 για διάφορα έξοδα Φ.Π.Α. καντίνα Λαγονησίου 23%.

20) ΑΔΑ: 6Γ28ΟΕΤ3-ΩΗΠ – Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΑΑΥ 136/2016 για διάφορα έξοδα Φ.Π.Α. καντίνα Λαγονησίου 23%.

21) ΑΔΑ: 6Ο6ΕΟΕΤ3-ΦΦΟ – Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΑΑΥ 138/2016 για αμοιβές προσωπικού καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων

22) ΑΔΑ: ΨΟΧ4ΟΕΤ3-Ζ9Υ – Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΑΑΥ 139/2016 για Ι.Κ.Α εργοδ. καθ.κοιν. χώρων.

23) ΑΔΑ: ΩΞΗ2ΟΕΤ3-3Φ5 – Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΑΑΥ 140/2016 για αμοιβές προσωπικού διοίκησης.

24) ΑΔΑ: 6Η0ΨΟΕΤ3-ΟΨ4 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

25) ΑΔΑ: 7ΔΙΙΟΕΤ3-ΚΡ2 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

26) ΑΔΑ: ΩΤΨΜΟΕΤ3-2ΕΦ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

27) ΑΔΑ: ΩΤΓΠΟΕΤ3-ΨΨ3 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

28) ΑΔΑ: ΨΠΜ9ΟΕΤ3-7ΨΔ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1) ΑΔΑ: ΨΕΦΞΟΕΤ3-30Κ – Σύμβαση ανάθεσης προμήθειας «Προμήθεια άμμου ποταμού ή θαλάσσης για την αποκατάσταση παραλιών Δήμου Σαρωνικού»

2) ΑΔΑ: 6ΩΨΡΟΕΤ3-Ζ79 – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

3) ΑΔΑ: Ω3Ρ1ΟΕΤ3-ΕΜΑ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΨΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

4) ΑΔΑ: 9ΟΟ3ΟΕΤ3-728 – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

5) ΑΔΑ: ΩΔ57ΟΕΤ3-ΕΗ2 – Σύμβαση ανάθεσης προμήθειας «Προμήθεια ειδών διατροφής, αναψυκτικών, ποτών, καφέδων κλπ (πατάτες αποφλοιωμένες, είδη παντοπωλείου, μαναβική κλπ)»

6) ΑΔΑ: 7ΩΒΧΟΕΤ3-2ΓΣ – Σύμβαση ανάθεσης προμήθειας «Προμήθεια ειδών διατροφής, αναψυκτικών, ποτών καφέδων κλπ (παγωτά)».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΜΚΕΣ

1) ΑΔΑ: 6ΥΝ8ΟΕΤ3-ΞΑΠ – Λήψη απόφασης περί ψήφισης (διάθεσης) πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωση κατάστασης αγροτικών δρόμων Δήμου Σαρωνικού»

2) ΑΔΑ: 646ΓΟΕΤ3-Ρ93 – Λήψη απόφασης περί ψήφισης πίστωσης για την «Προμήθεια λαμπτήρων και υλικών ηλεκτροφωτισμού για τις παραλίες του Δήμου Σαρωνικού»

3) ΑΔΑ: Ω0ΡΥΟΕΤ3-6ΣΕ – Απευθείας ανάθεση προμήθειας «Προμήθεια ειδών διατροφής – ποτών – αναψυκτικών – καφέδων κλπ.» της Ανώνυμης Δημοτικής Μονομετοχικής Κατασκευαστικής Εταιρείας Σαρωνικού για την κάλυψη των αναγκών των δημοτικών καντινών λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

1) ΑΔΑ: 6ΗΚΡΟΕΤ3-Ω78 – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 135/2016 Β’ για φόρους και τόκους καταθέσεων

2) ΑΔΑ: 6ΒΗ8ΟΕΤ3-9Β8 – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 136/2016 Β’ για την προμήθεια ειδών διατροφής (παγάκια) για τις δημοτικές καντίνες

3) ΑΔΑ: ΩΤΩΕΟΕΤ3-89Ζ – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 137/2016 Β’ για την πληρωμή του COSMOTE περιόδου 13/06-12/07/2016

4) ΑΔΑ: 71Θ0ΟΕΤ3-1Ν3 – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 138/2016 Β’ για την προμήθεια ειδών διατροφής (παγάκια) για τις δημοτικές καντίνες

5) ΑΔΑ: ΩΗΡΨΟΕΤ3-ΗΙΣ – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 139/2016 Β’ για την προμήθεια ειδών διατροφής (παγάκια) για τις δημοτικές καντίνες

6) ΑΔΑ: ΩΗΖΕΟΕΤ3-ΞΞΣ – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 140/2016 Β’ για την προμήθεια ειδών διατροφής (παγάκια) για τις δημοτικές καντίνες

7) ΑΔΑ: ΩΨ4ΓΟΕΤ3-7Υ8 – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 141/2016 Β’ για την προμήθεια ειδών εξοπλισμού για την δημοτική καντίνα το Κιόσκι

8) ΑΔΑ: 7Σ41ΟΕΤ3-ΜΓΒ – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 142/2016 Β’ για την προμήθεια ειδών διατροφής (ποτά – αναψυκτικά κλπ) για τις δημοτικές καντίνες

9) ΑΔΑ: 75ΜΨΟΕΤ3-Δ6Ο – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 143/2016 Β’ για την προμήθεια ειδών διατροφής (ποτά – αναψυκτικά κλπ) για τις δημοτικές καντίνες

10) ΑΔΑ: ΨΜΩΛΟΕΤ3-5ΩΒ – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 144/2016 Β’ για την προμήθεια ειδών διατροφής (ποτά – αναψυκτικά κλπ) για τις δημοτικές καντίνες

11) ΑΔΑ: 7ΒΗ3ΟΕΤ3-ΒΦΚ – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 145/2016 Β’ για την προμήθεια ειδών διατροφής (παγάκια) για τις δημοτικές καντίνες

12) ΑΔΑ: 7ΝΧ2ΟΕΤ3-79Η – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 146/2016 Β’ για την προμήθεια χαρτικών για την δημοτική καντίνα το Κιόσκι

13) ΑΔΑ: Ω8ΨΑΟΕΤ3-Χ69 – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 150/2016 Β’ για την προμήθεια ειδών διατροφής (κατεψυγμένα) για τις δημοτικές καντίνες

14) ΑΔΑ: 709ΠΟΕΤ3-72Κ – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 151/2016 Β΄για την προμήθεια ειδών διατροφής (παγάκια) για τις δημοτικές καντίνες

15) ΑΔΑ: 6ΔΚ1ΟΕΤ3-8Σ3 – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 152/2016 Β’ για εργασίες αποκατάστασης βλαβών ράμπας για άρση επικινδυνότητας στην παραλίας Σαρωνίδας εγγύς της εξόδου υπόγειας διάβασης στην οδό Μυτιλήνης

16) ΑΔΑ: ΩΥΧ4ΟΕΤ3-834 – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 153/2016 Β’ για τις εκκενώσεις των βόθρων των δημοτικών τουαλετών

17) ΑΔΑ: ΩΦ4ΒΟΕΤ3-ΗΞΙ – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 154/2016 Β’ για την προμήθεια ειδών διατροφής (παγάκια) για τις δημοτικές καντίνες

18) ΑΔΑ: ΩΕΙΙΟΕΤ3-3Θ4 – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 155/2016 Β’ για την προμήθεια ειδών διατροφής (είδη φούρνου) για τις δημοτικές καντίνες

19) ΑΔΑ: ΩΔ7ΔΟΕΤ3-ΚΙΣ – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 156/2016 Β’ για την εξόφληση ξυλουργικών εργασιών σε Κ/Χ χώρους των Δ.Ε. του Δήμου Σαρωνικού

20) ΑΔΑ: 6ΨΗΦΟΕΤ3-9ΝΧ – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 157/2016 Β’ έναντι αμοιβής μηχανικού για την στελέχωση του εργοληπτικού πτυχίου της ΑΔΜΚΕΣ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 48/09.02.2016 υπογραφ. σύμβαση

21) ΑΔΑ: 6ΟΥΝΟΕΤ3-ΔΦΣ – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 158/2016 Β’ για την προμήθεια ειδών διατροφής (κατεψυγμένα) για τις δημοτικές καντίνες

22) ΑΔΑ: ΩΣΛ4ΟΕΤ3-ΣΦΥ – Χρηματικό ένταλμα πληρωμής ΧΕΠ 159/2016 Β’ για την αμοιβή του προέδρου του Δ.Σ. για το διάστημα 01/08/2016 – 31/08/2016

23) ΑΔΑ: ΨΠΔΚΟΕΤ3-ΣΒΠ – Χρηματικό ένταλμα πληρωμής ΧΕΠ 160/2016 Β’ για την αμοιβή του διευθύνοντα συμβούλου για το διάστημα 01/08/2016 – 31/08/2016

24) ΑΔΑ: 63ΣΨΟΕΤ3-ΡΤΤ – Χρηματικό ένταλμα πληρωμής ΧΕΠ 161-2016 Β’ για έναντι αμοιβής για την παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης συμφ. με την από 17.02.2016 υπογεγραμμένη σύμβαση

25) ΑΔΑ: 6ΡΠΔΟΕΤ3-2ΔΨ – Χρηματικό ένταλμα πληρωμής ΧΕΠ 162/2016 Β’ για έναντι αμοιβής για την παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης σύμφ. με την από 17.02.2016 υπογεγραμμένη σύμβαση

26) ΑΔΑ: 6ΩΖΗΟΕΤ3-Ε60 – ΧΕΠ 163/2016 Β’ για εκκαθάριση μισθοδοσίας Αυγούστου 2016 (Εργάτες καθαριότητας ΣΟΧ-1 2015)

27) ΑΔΑ: 6ΥΩ7ΟΕΤ3-ΜΔΦ – ΧΕΠ 164/2016 Β’ για εκκαθάριση μισθοδοσίας Αυγούστου 2016 (Διοικητικό προσωπικό)

28) ΑΔΑ: 6ΔΦ4ΟΕΤ3-Ν61 – ΧΕΠ 165/2016 Β’ για εκκαθάριση μισθοδοσίας Αυγούστου 2016 (δίμηνο Εργάτες Καθαριότητας)

29) ΑΔΑ: 624ΗΟΕΤ3-925 – ΧΕΠ 166/2016 Β’ για εκκαθάριση μισθοδοσίας Αυγούστου & αποζημίωση αδείας 2016 (καντίνα Λαγονησίου)

30) ΑΔΑ: 7ΦΨ9ΟΕΤ3-Ο34 – ΧΕΠ 167/2016 Β’ για εκκαθάριση μισθοδοσίας Αυγούστου 2016 (καντίνα Αναβύσσου)

31) ΑΔΑ: 6Ω09ΟΕΤ3-7ΥΜ – ΧΕΠ 168/2016 Β’ για δημοσίευση περίληψης διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών διατροφής.

32) ΑΔΑ: 65ΝΡΟΕΤ3-1ΥΟ – ΧΕΠ 169/2016 Β’ για την επισκευή και συντήρηση του υπ’ αριθμ. ΖΥΙ 4738 οχήματος.

33) ΑΔΑ: ΩΡΚΣΟΕΤ3-Μ2Δ – ΧΕΠ 170/2016 Β’ για την προμήθεια ειδών διατροφής (κατεψυγμένα) για τις δημοτικές καντίνες

34) ΑΔΑ: Ω7ΙΚΟΕΤ3-9Τ8 – ΧΕΠ 171/2016 Β’ για την αμοιβή ορκωτού ελεγκτή για τον προαιρετικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015.

35) ΑΔΑ: 67ΦΙΟΕΤ3-ΛΧ4 – ΧΕΠ 172/2016 Β’ για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για την επισκευή και συντήρηση Κ/Χ χώρων Δήμου Σαρωνικού

36) ΑΔΑ: ΩΘΧΓΟΕΤ3-Φ86 – ΧΕΠ 173/2016 Β’ για την προμήθεια ειδών διατροφής (παγωτά) για την δημοτική καντίνα το Κιόσκι.

37) ΑΔΑ: ΩΩ4ΔΟΕΤ3-ΧΙΕ – ΧΕΠ 174/2016 Β’ για την προμήθεια αρθρωτών οριοδεικτών και πινακίδας.

38) ΑΔΑ: Ω4ΑΤΟΕΤ3-66Θ – ΧΕΠ 175/2016 Β’ για την προμήθεια ειδών διατροφής (τυποποιημένα σάντουιτς) για τις δημοτικές καντίνες.

39) ΑΔΑ: Ω39ΩΟΕΤ3-Ψ51 – ΧΕΠ 176/2016 Β’ για την προμήθεια ειδών διατροφής (τυποποιημένα σάντουιτς) για τις δημοτικές καντίνες.

40) ΑΔΑ: ΩΘΛ2ΟΕΤ3-Μ2Π – ΧΕΠ 177/2016 Β’ για την προμήθεια ειδών διατροφής (παγωτά) για τις δημοτικές καντίνες.

41) ΑΔΑ: 7ΣΟ5ΟΕΤ3-624 – ΧΕΠ 178/2016 Β’ για την πληρωμή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ Ιουλίου 2016

42) ΑΔΑ: 7ΘΔΘΟΕΤ3-1Ξ4 – ΧΕΠ 179/2016 Β’ για την πληρωμή της Β΄δόσης δήλωσης φόρου εισοδήματος έτους 2015.

43) ΑΔΑ: Ω4ΖΚΟΕΤ3-ΦΧΘ – ΧΕΠ Α 21/2016 για εκκαθάριση μισθοδοσίας Αυγούστου 2016 (καντίνα Λαγονησίου)

44) ΑΔΑ: 63ΨΓΟΕΤ3-8ΓΝ – ΧΕΠ Α 22/2016 για εκκαθάριση μισθοδοσίας Αυγούστου 2016 (καντίνα Αναβύσσου)

45) ΑΔΑ: ΩΕ37ΟΕΤ3-06Ε – ΧΕΠ Β 147/2016 για συμψηφισμό φόρου εισοδήματος 2015.

46) ΑΔΑ: 6ΚΖΜΟΕΤ3-ΦΙΕ – ΧΕΠ Β 148/2016 για συμψηφισμό φόρου εισοδήματος 2015.

47) ΑΔΑ: 7ΖΘΛΟΕΤ3-Σ1Η – ΧΕΠ Β 149/2016 για συμψηφισμό φόρου εισοδήματος 2015.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΚΕΔΣΑ)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΔΣΑ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΔΣΑ

1) ΑΔΑ: ΨΨΥΖΟΕΤ3-Δ1Σ – Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού Σ.Μ.Ε. για τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» Περιόδου 2016-2017.

2) ΑΔΑ: Ω04ΥΟΕΤ3-83Η – ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ Κ.Α.61.00.05.1000 «ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ» Κ.Α.61.00.99.2000 «ΖΩΓΡΑΦΟΣ» Κ.Α.61.00.99.2001 «ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΣ» Κ.Α.61.00.99.2004 «ΓΛΥΠΤΗΣ»

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

1) ΑΔΑ: 6Ο98Ω1Ξ-6Σ2 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-974 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 (Ν 10280)

2) ΑΔΑ: 61Χ3Ω1Ξ-ΟΚΜ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-975 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 (Νο 10280)

3) ΑΔΑ: ΩΓ1ΦΩ1Ξ-ΧΒ9 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-976 για :ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 (Νο 10282)

4) ΑΔΑ: Ω8ΞΑΩ1Ξ-ΠΘ0 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-977 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 (Νο 10283, 10268)

5) ΑΔΑ: 600ΕΩ1Ξ-ΒΦΝ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-979 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 (Νο 10279, 10268)

6) ΑΔΑ: 6634Ω1Ξ-ΩΞΘ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-980 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 (Νο 10278)

7) ΑΔΑ: ΩΔΒΚΩ1Ξ-3ΓΤ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-996 για :ΕΝΑΝΤΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 4ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ – ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 320/08 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

8) ΑΔΑ: 7Θ3ΥΩ1Ξ-74Ε – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-997 για :ΕΝΑΝΤΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 4ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ – ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 320/08 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

9) ΑΔΑ: 60ΦΩΩ1Ξ-4ΦΤ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-998 για :ΜΙΣΘΩΜΑ 56,08% ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΌ 04/06/2016 ΕΩΣ 30/06/2016 (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 147/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε.)

10) ΑΔΑ: 7ΒΓΥΩ1Ξ-ΜΛΚ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-999 για :ΜΙΣΘΩΜΑ 43,92% ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΌ 04/06/2016 ΕΩΣ 30/06/2016 (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 147/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε.)

11) ΑΔΑ: ΩΡΤΕΩ1Ξ-ΥΥΡ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1000 για :ΜΙΣΘΩΜΑ 56,08% ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2016 (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 147/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε.)

12) ΑΔΑ: 7ΒΥΙΩ1Ξ-ΩΔ2 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1002 για :ΜΙΣΘΩΜΑ 43,92% ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2016 (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 147/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε.)

13) ΑΔΑ: 7Χ87Ω1Ξ-ΒΦΘ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1014 για :ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.5902/2014 ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤ. ΑΠΟΦ. ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓ/ΚΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΣΜ.ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝ.Π.ΦΩΚΑΙΑΣ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 22.580,00 € (Ο.Ε. 204/16)

14) ΑΔΑ: 7Ν09Ω1Ξ-ΤΞΥ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1016 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ – ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 11/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

15) ΑΔΑ: 6ΩΗΕΩ1Ξ-Λ43 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1017 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ 7ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 95/13 & 85/15 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

16) ΑΔΑ: 7Β24Ω1Ξ-ΟΛ0 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1018 για :ΕΝΑΝΤΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 8ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 95/13 & 85/15 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

17) ΑΔΑ: 70Θ4Ω1Ξ-6ΦΡ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1019 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ 7ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 227/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΡΓΟΥ)

18) ΑΔΑ: ΩΘ3ΜΩ1Ξ-ΔΝΣ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1022 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠ.ΕΣ. ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΠ (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ) ΕΤΟΥΣ 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 23850/16 ΧΕΠ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ. – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

19) ΑΔΑ: Ω5Ρ2Ω1Ξ-Β00 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1024 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Δ.Ε. ΚΑΛΥΒΙΩΝ

20) ΑΔΑ: 7ΩΧΠΩ1Ξ-ΥΔΨ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1025 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Δ.Ε. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ & ΚΟΥΒΑΡΑ

21) ΑΔΑ: 6ΡΝΨΩ1Ξ-56Ε – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1026 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Δ.Ε. ΠΑΛ. ΦΩΚΑΙΑΣ & ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

22) ΑΔΑ: ΩΡΓΔΩ1Ξ-Ν67 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1041 για :ΜΙΣΘΩΜΑ 56,08% ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2016

23) ΑΔΑ: 7ΗΛ0Ω1Ξ-4Χ5 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1042 για :ΜΙΣΘΩΜΑ 43,92% ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2016

24) ΑΔΑ: ΩΑ65Ω1Ξ-6Α0 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1043 για :ΜΙΣΘΩΜΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

25) ΑΔΑ: 7ΒΔΣΩ1Ξ-ΕΡΜ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1044 για :ΜΙΣΘΩΜΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

26) ΑΔΑ: 6ΡΔΗΩ1Ξ-ΘΞΜ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1045 για :ΜΙΣΘΩΜΑ 50% ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

27) ΑΔΑ: 6ΤΕΖΩ1Ξ-ΝΡΧ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1046 για :ΜΙΣΘΩΜΑ 50% ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

28) ΑΔΑ: 63ΥΑΩ1Ξ-ΘΩΧ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1047 για :ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

29) ΑΔΑ: 63ΑΦΩ1Ξ-ΘΡΥ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1054 για :ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΠΕΡΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΜΠΟΝΙΑ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 23/5/16 ΛΟΓΩ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ (ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ Α.Δ. 111/16, Ο.Ε. 144/16)

30) ΑΔΑ: 6Β9ΦΩ1Ξ-ΚΡΟ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1061 για :ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ 5/7/16 ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΔ.ΠΕΓΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΟΙΝ.ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ (Α.Δ. 107/14, Ο.Ε. 116/14 ΓΙΑΝΝΕΛΑΚΗ & ΛΟΓΩ ΚΑΝ.ΑΔΕΙΑΣ ΝΕΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Ο.Ε. 191/16)

31) ΑΔΑ: ΩΞ36Ω1Ξ-45Ι – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1068 για :ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ Δ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΡ. 1554/15 ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΠΥΡΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΤΆ ΤΗΣ 306/15 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜ.ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΘΥΜΑΡΙ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ(Δ.Σ. 26/16, Ο.Ε.305/15 & 157/16)

32) ΑΔΑ: 6ΞΛ5Ω1Ξ-7ΛΕ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1069 για :ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ 2 ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 31.600 & 23.870μ2 ΣΤΟΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ,ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΑΞΙΑΣ,ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΟΤ κλπ(ΚΥΑ 23772/7985/29/9/1973,ΦΕΚ Δ267/5.10.73, Δ.Σ. 25/16, Ο.Ε.393/15& 156/16)

33) ΑΔΑ: 631ΔΩ1Ξ-8Φ0 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1070 για :ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% (ΓΕΜΙΣΜΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ) – ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΌ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Δ. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

34) ΑΔΑ: 6Τ7ΑΩ1Ξ-Θ3Ω – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1071 για :ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ – ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΌ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Δ. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

35) ΑΔΑ: 7ΚΖ6Ω1Ξ-Ν5Λ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1072 για :ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ – ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΌ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Δ. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

36) ΑΔΑ: ΩΛ33Ω1Ξ-Ω93 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1074 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 (Ν 10312)

37) ΑΔΑ: 7Δ3ΚΩ1Ξ-ΓΝΠ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1075 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 (Νο 10312)

38) ΑΔΑ: 66Μ3Ω1Ξ-ΦΝΣ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1076 για :ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 (Νο 10313)

39) ΑΔΑ: ΩΝΘ9Ω1Ξ-ΣΕΘ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1077 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 (Νο 10314)

40) ΑΔΑ: 762ΔΩ1Ξ-ΘΕΘ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1092 για :ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% (ΓΕΜΙΣΜΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ) – ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΌ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Δ. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1) ΑΔΑ: 6ΝΚΠ7Λ7-Ι84 – Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη διάθεση οχημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος (πυρκαγιά) στο Δήμο Σαρωνικού την 29-07-2016.

2) ΑΔΑ: ΩΚΛΦΟΡ1Κ-18Ο – Ακύρωση της υπ’αρ. 31Α/1-6-2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σαρωνικού

3) ΑΔΑ: Ψ4ΧΨΟΡ1Κ-ΗΣΓ – Προέγκριση παραχώρησης της χρήσης θαλάσσιας έκτασης είκοσι εννέα στρεμμάτων και επτακοσίων εξήντα τετραγωνικών μέτρων (29,760 στρ), με απευθείας μίσθωση, στην εταιρεία «ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ ΑΕ» για την μετατόπιση και επέκταση λειτουργούσας πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στη θέση «Κασιδιάρα», Στενού Γαϊδουρονησίου, Δήμου Σαρωνικού, Περιφέρειας Αττικής

4) ΑΔΑ: 7ΔΝΛΟΡ1Κ-ΛΚΘ – Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, στην εταιρεία «ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ», σε πλωτές εγκαταστάσεις θαλάσσιας έκτασης είκοσι (20) στρεμμάτων για την μετεγκατάσταση λειτουργούσας μονάδας από τη θέση βορειοδυτικά της νήσου Πάτροκλος σε θέση βορειοδυτικά της νήσου Πάτροκλος (δυτικά της υφιστάμενης θέσης), Δήμου Λαυρεωτικής, Περιφέρειας Αττικής

5) ΑΔΑ: 7Ε45ΟΡ1Κ-ΚΝΩ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ. κ. Καρελιώτη Πέτρο και Καρελιώτη Αλέξανδρο του Γεωργίου στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ στη Δημοτική Ενότητα Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

6) ΑΔΑ: 6ΝΚΛ7Λ7-Ξ46 – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση Τμήματος οδού Γ. Σιδέρη Δ.Κ. Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού».

7) ΑΔΑ: 71987Λ7-ΞΜΗ – Έγκριση μείωσης κρατήσεων δεκάτων του έργου έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», αναδόχου εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ

8) ΑΔΑ: 7Ν3ΞΟΡ1Κ-ΤΣΚ – ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

9) ΑΔΑ: 7ΨΨΨΟΡ1Κ-7ΜΜ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στους κ.κ. ΛΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΛΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΑΝΤΟ, ΛΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ και ΛΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, κληρονόμους της κας ΛΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ (αποθανούσης), στην ιδιοκτησία τους, στη θέση ΑΙΜΑΤΟΡΙΖΑ, του Δήμου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

10) ΑΔΑ: 6ΧΙΟΟΡ1Κ-Λ4Π – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Χέλγκα-Χριστίνα, Αρετή-Μαρίνα και Ειρήνη Μαγκοπούλου & Δημήτριο και Ευάγγελο Μαγκόπουλο στην ιδιοκτησία τους, στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 23, στη θέση «Άγιος Γεώργιος» του Δήμου Σαρωνικού, Τ.Κ. Παλαιάς Φώκαιας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

11) ΑΔΑ: 6ΣΒΖΟΡ1Κ-40Ω – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μηνών στην Ανώνυμη Δημοτική Μονομετοχική Κατασκευαστική Εταιρεία του Δήμου Σαρωνικού

12) ΑΔΑ: ΩΘΛΠ7Λ7-Μ08 – Απόφαση για έγκριση ανάθεσης για τη διάθεση οχημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος (πυρκαγιά) στο Δήμο Σαρωνικού την 14-08-2016.

13) ΑΔΑ: 6ΒΜΚ7Λ7-ΑΞ7 – Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη διάθεση οχημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος (πυρκαγιά) στο Δήμο Σαρωνικού την 14-08-2016.

14) ΑΔΑ: 7ΣΙΖΟΡ1Κ-ΓΚ8 – Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ ¨Αριστόδικος¨ Δήμου, Σαρωνικού, Αττικής

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: