ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

townhall Saronikou

ΑΔΑ: Ω7ΠΕΩ1Ξ-0ΚΨ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1) ΑΔΑ: ΩΙΚΡΩ1Ξ-Ψ4Ο – «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»»,

2) ΑΔΑ: ΩΧ44Ω1Ξ-Ε64 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

3) ΑΔΑ: ΩΙΟ1Ω1Ξ-41Ψ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-843 για :Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων για τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) συμβασιούχων με ασφαλιστικά μέτρα (Δ.Σ. 186/15)

4) ΑΔΑ: ΩΤ7ΠΩ1Ξ-85Σ – Διενέργεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (1Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Δ.Ε ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ)»

5) ΑΔΑ: ΒΖΚ3Ω1Ξ-ΚΑΣ – Απ ευθείας ανάθεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (1Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Δ.Ε ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ)»

6) ΑΔΑ: ΩΥΗΘΩ1Ξ-ΓΒΠ – Διενέργεια υπηρεσίας «ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

7) ΑΔΑ: 7Π8ΖΩ1Ξ-Υ6Α – Απ ευθείας ανάθεση υπηρεσίας «ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

8) ΑΔΑ: 7ΕΟ2Ω1Ξ-8ΡΝ – Διενέργεια υπηρεσίας «Συντήρηση & επισκευή επίπλων & σκευών (τηλ. φαξ & φωτοτυπικών) & ανταλλακτικά επίπλων & σκευών και λοιπού εξοπλισμού »

9) ΑΔΑ: ΩΓ40Ω1Ξ-ΑΒΛ – Απ ευθείας ανάθεση υπηρεσίας «Συντήρηση & επισκευή επίπλων & σκευών (τηλ. φαξ & φωτοτυπικών) & ανταλλακτικά επίπλων & σκευών και λοιπού εξοπλισμού »

10) ΑΔΑ: ΩΝΝΟΩ1Ξ-ΞΓ1 – Διενέργεια υπηρεσίας « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»

11) ΑΔΑ: 694ΛΩ1Ξ-Ψ5Κ – Απ ευθείαςανάθεση υπηρεσίας « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»

12) ΑΔΑ: 61ΞΣΩ1Ξ-Η4Ψ – Διενέργεια υπηρεσίας «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ »

13) ΑΔΑ: ΩΤΜΙΩ1Ξ-ΣΒΜ – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΠΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1) ΑΔΑ: ΩΩΚ7Ω1Ξ-ΦΒΕ – Κατασκευή του έργου «Διαμόρφωση Κοινοχρήστου Χώρου στο Ο.Τ. 140 του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καλυβίων»

2) ΑΔΑ: ΩΙΤ7Ω1Ξ-9ΓΞ – α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ( ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΤΕΡΜΑ ΒΕΝΕΤΗ) β)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΕΝΤΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ Δ.Κ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ) γ)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ α) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΤΕ (Δ.Κ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ) και β) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΟ ΜΑΥΡΟ ΛΙΘΑΡΙ (Δ.Κ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ).

3) ΑΔΑ: 699ΜΩ1Ξ-ΨΧΨ – Σύμβαση “ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΤΕ ΑΕ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ TETRA ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΔΙΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ”

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 9-9-2015

2) Κατεπείγουσα πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 14-9-2015

3) Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 23-9-2015

4) Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 30-09-2015

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 9-9-2015

2) Πίνακας Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 14-9-2015

3) Πίνακας Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 14-9-2015 (1)

4) Πίνακας Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 23-9-2015

5) Πίνακας Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 30-9-2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: Ψ6ΜΙΩ1Ξ-ΤΑΦ – Επικαιροποίηση μελέτης «Συνδέσεις υφιστάμενων παροχών με νέα δίκτυα ύδρευσης».

2) ΑΔΑ: ΨΒΕΔΩ1Ξ-ΟΑ2 – Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 54.400,00€ από το ΥΠΕΣ της κατανομής ΚΑΠ (ΣΑΤΑ) έτους 2015 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων αρμοδιότητας Δήμου Σαρωνικού και ψήφιση σχετικών πιστώσεων.

3) ΑΔΑ: 6Ν5ΧΩ1Ξ-ΞΜΘ – Διάθεση δημοτικών χώρων στα κόμματα ή τους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική τους προβολή ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.

4) ΑΔΑ: 770ΨΩ1Ξ-4ΔΜ – Ανάκληση της 163/2015 απόφασης Δ.Σ. περί «Λήψης απόφασης, λόγω εκτάκτων αναγκών, για άμεση πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων (2 χειριστές, 1 εργάτης καθαριότητας και 1 οδηγός), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από τα 17 που εγκρίθηκαν με την αριθ. 16410/13-5-2015 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

5) ΑΔΑ: 7ΕΡΤΩ1Ξ-ΜΝΤ – Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 8.450,00€ από το ΥΠΕΣ για καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων του Δήμου Σαρωνικού για τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 και αναμόρφωση προϋπολογισμού

6) ΑΔΑ: 770ΨΩ1Ξ-4ΔΜ – Ανάκληση της 163/2015 απόφασης Δ.Σ. περί «Λήψης απόφασης, λόγω εκτάκτων αναγκών, για άμεση πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων (2 χειριστές, 1 εργάτης καθαριότητας και 1 οδηγός), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από τα 17 που εγκρίθηκαν με την αριθ. 16410/13-5-2015 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

7) ΑΔΑ: 7ΕΡΤΩ1Ξ-ΜΝΤ – Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 8.450,00€ από το ΥΠΕΣ για καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων του Δήμου Σαρωνικού για τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 και αναμόρφωση προϋπολογισμού

8) ΑΔΑ: ΒΧ6ΡΩ1Ξ-ΣΚΩ – Λήψη απόφασης για καθορισμό Τελών Αποχέτευσης ακάθαρτων υδάτων, βάσει του Ν.1068/1980.

9) ΑΔΑ: ΩΠΩ3Ω1Ξ-Δ4Ξ – Έγκριση οριστικής παραλαβής της Α΄ Φάσης και της Β΄ Φάσης της μελέτης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ “ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Β’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ»

10) ΑΔΑ: ΨΕΑΕΩ1Ξ-ΟΒ1 – : Λήψη απόφασης περί διοργάνωσης Τελετής θεμελίωσης του κτιρίου του Βρεφονηπιακού Σταθμού Κουβαρά.

11) ΑΔΑ: 60Φ1Ω1Ξ-Η19 – Επικαιροποίηση της μελέτης του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης Δήμου Σαρωνικού».

12) ΑΔΑ: 7368Ω1Ξ-Ν22 – Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΚΕΔΣΑ έτους 2015

13) ΑΔΑ: 7ΖΑ9Ω1Ξ-ΨΙΒ – Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (Υποθέσεις: κ.κTσόγκα Γεωργίου, Παπαχρήστου Χρήστου, Χατζηγιάννη Ιωάννη, Κοκκώνη Ευσταθίας, Τσαουσίδου Ανθής, Καραϊσκάκη Ανδρέα, Μητρογιάννη Παναγιώτη, Αυγερινού Ευανθίας, Μπαρσαμιάν Γεγις, Μπάμπαλη Ιωάννη, Κιάμου Απόστολου, Κούγια Δημ., Ηλιόπουλου Άγγελου, Κόλλια Κων/νου, Γλύκα Ιωάννη, Μαγγίνα Ευαγγ., Ρόμπινσον Σάλλυ-Μαρί, Νικολούζου Γεώργιου, Βασιλάκη Γεωργίου, Σκουλούδη Παναγιώτη).

14) ΑΔΑ: ΩΕΕ6Ω1Ξ-3Ο9 – Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων β΄ τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού έτους 2015.

15) ΑΔΑ: ΩΚΣΝΩ1Ξ-Κ41 – Λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης κτιρίου που στεγάζεται το Γυμνάσιο Δ.Ε. Σαρωνίδας.

16) ΑΔΑ: 76ΤΒΩ1Ξ-8ΔΥ – Λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σαρωνικού».

17) ΑΔΑ: 6Α3ΡΩ1Ξ-ΓΧΠ – Διόρθωση της αριθμ.171/2015 απόφασης Δ.Σ. περί «Τροποποίησης Κανονισμού Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Σαρωνικού»

18) ΑΔΑ: Ω0ΧΟΩ1Ξ-ΧΡΔ – Λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης κτιρίου που στεγάζονται οι υπηρεσίες Ύδρευσης και Καθαριότητας του Δήμου στη Δ.Κ. Καλυβίων.

19) ΑΔΑ: ΒΝΣ1Ω1Ξ-67Ο – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαρωνικού έτους 2015.

20) ΑΔΑ: 6ΒΧΙΩ1Ξ-Ν9Κ – Έγκριση γενομένων δαπανών

21) ΑΔΑ: 654ΗΩ1Ξ-ΘΙΝ – Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσίας “ Εργασίες κλαδέματος ευκαλύπτων και λοιπών δέντρων λόγω επικινδυνότητας ( για το 3ο Δημοτικό Σχολείο Δήμου Σαρωνικού) ”.

22) ΑΔΑ: 6ΜΧΩΩ1Ξ-Ο6Ζ – Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους για την επιτροπή παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών περιοχής παραλίας και συντήρηση οδών κυρίως οικισμού Δημοτικής Κοινότητας Καλυβίων”.

23) ΑΔΑ: 65ΧΡΩ1Ξ-ΛΑΥ – Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπολόγου διαχειριστή για τα έργα α) “Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στην Κοινότητα Κουβαρά” και β) “ Συνδέσεις υφιστάμενων παροχών με νέα δίκτυα ύδρευσης”.

24) ΑΔΑ: ΩΞΤ1Ω1Ξ-Θ74 – Λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας εκπόνησης των εργασιών της μελέτης «Κτηματογράφηση – μελέτη Γ.Π.Σ. – Πολεοδόμηση – μελέτη Π.Ε. και δημιουργία Γ.Σ.Π. για την διαχείριση των κτηματογραφικών και πολεοδομικών δεδομένων της κοινότητας Αναβύσσου Ν. Αττικής.

25) ΑΔΑ: 75ΚΩΩ1Ξ-7ΜΞ – Επιχορήγηση Αθλητικών Σωματείων του Δήμου Σαρωνικού.

26) ΑΔΑ: 7Ζ6ΜΩ1Ξ-ΚΒΞ – Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2015.

27) ΑΔΑ: ΩΗΖΦΩ1Ξ-ΟΩΣ – Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου ( Χατζηγιαννάκης Ευάγγελος Δικηγορική εταιρεία ) σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν.3463/2006 για την υπόθεση Παναγιώτη Παππά αγωγή για αποζημίωση ακινήτου στην περιοχή Αγ. Νικολάου Αναβύσσου .

28) ΑΔΑ: ΩΑΠΤΩ1Ξ-Σ55 – Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΝΠΔΔ «Αριστόδικος»Δήμου Σαρωνικού έτους 2015.

29) ΑΔΑ: 75ΖΨΩ1Ξ-81Δ – Τροποποίηση συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού ως προς το άρθρο 3 «Διοίκηση».

ΒΙΝΤΕΟ

1)  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ 9/9/15

VIDEO 1 (ΕΗΔ)

VIDEO 2 (14 ΘΕΜΑΤΑ)

2)  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ 23/9/15

(Α΄ ΜΕΡΟΣ) Ενημέρωση δημάρχου για τα σχολεία

(Β΄ ΜΕΡΟΣ) Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Κοινωφελούς Επιχείρησης

(Γ΄ ΜΕΡΟΣ) Θέματα 2-10

3)  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ 30/9/15

(Α΄ΜΕΡΟΣ) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

(Β΄ΜΕΡΟΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 8-9-2015

2) Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 24-9-2015

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 8-9-2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: 7ΕΙ5Ω1Ξ-ΖΦ3 – Ψήφιση πίστωσης για «Επέκταση Δημοτικού δικτύου φωτισμού Δήμου Σαρωνικού»

2) ΑΔΑ: ΩΚΡΧΩ1Ξ-6Σ8 – Εισήγηση περί επιβολής τελών αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων βάσει του Ν. 1068/1980.

3) ΑΔΑ: ΩΨΘ9Ω1Ξ-Γ35 – Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού.

4) ΑΔΑ: 7ΕΘ0Ω1Ξ-13Ξ – Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού οικονομικού έτους 2015 για την καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων του Δήμου (βουλευτικές εκλογές 25ης Ιανουαρίου 2015).

5) ΑΔΑ: Ω0ΚΝΩ1Ξ-1ΞΤ – Ψήφιση πίστωσης για την ετήσια συνδρομή του Δήμου στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Λαυρεωτικής, έτους 2015.

6) ΑΔΑ: ΩΑ2ΟΩ1Ξ-Ε2Β – Αποδοχή παραχώρησης ενός πυροσβεστικού οχήματος από την Περιφέρεια Αττικής για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Σαρωνικού (σχετ. απόφαση αριθ. 1726/2015 οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Αττικής).

7) ΑΔΑ: 7378Ω1Ξ-1ΛΧ – Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την «Προμήθεια του συνόλου των ειδών διατροφής του Δήμου Σαρωνικού και των Νομικών Προσώπων αυτού (μόνο για τα είδη κρεοπωλείου και αρτοποιείου)».

8) ΑΔΑ: 7ΛΙΕΩ1Ξ-Ν8Π – Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού οικονομικού έτους 2015

9) ΑΔΑ: ΩΦ32Ω1Ξ-Ι95 – Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. τιμολογίων μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2015.

10) ΑΔΑ: 6ΡΒ4Ω1Ξ-ΩΕΑ – Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. τιμολογίων μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015.

11) ΑΔΑ: 77ΝΚΩ1Ξ-ΨΞ6 – Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού.

12) ΑΔΑ: 7ΗΝΑΩ1Ξ-26Β – Ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Συνδέσεις υφιστάμενων παροχών με νέα δίκτυα ύδρευσης».

13) ΑΔΑ: 7ΡΛ8Ω1Ξ-ΛΛΔ – Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Συνδέσεις υφιστάμενων παροχών με νέα δίκτυα ύδρευσης».

14) ΑΔΑ: ΩΞΘΤΩ1Ξ-ΗΒΥ – Ε.Η.Δ. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την «Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας οδών-πινακίδων τροχαίας σήμανσης και ενημέρωσης (ΚΟΚ)-πινακίδων πληροφοριών και ενημέρωσης».

15) ΑΔΑ: 6ΛΘΝΩ1Ξ-ΑΗΕ – Ε.Η.Δ. Λήψη απόφασης περί απ’ ευθείας ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος «Προμήθειας αντλητικών συστημάτων και εξαρτημάτων α. Επισκευή αντιλιοστασίου Αναβύσσου στην οδό Ολυμπιάδος και Κισσού και β. Επισκευή αντλιοστασίου Προφάρτας (μικρή)».

16) ΑΔΑ: ΩΨΟΚΩ1Ξ-ΝΔ8 – Ψήφιση πίστωσης για «Δαπάνες πλυσίματος και απολύμανσης τροχήλατων κάδων απορριμμάτων» και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

17) ΑΔΑ: 7ΖΨΖΩ1Ξ-Γ75 – Ψήφιση πίστωσης για «Διαγραμμίσεις οδικού δικτύου» και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

18) ΑΔΑ: 7ΡΖ6Ω1Ξ-Γ52 – Ε.Η.Δ. Ορθή επανάληψη της αριθ. 139/2015 απόφασης περί «Έγκρισης συμμετοχής υπαλλήλου σε σεμινάριο (διαδικασίες αδειοδότησης καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος) και ψήφιση σχετικής πίστωσης για την συμμετοχή του», λόγω αλλαγής ημερομηνίας και ποσού.

19) ΑΔΑ: 7ΚΕΕΩ1Ξ-ΚΕΜ – Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων λογισμικού» και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

20) ΑΔΑ: 68Φ7Ω1Ξ-1Μ8 – Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών (τηλ., φαξ και φωτοτυπικών) και ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού» και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

21) ΑΔΑ: 63Φ3Ω1Ξ-04Δ – Ψήφιση πίστωσης για «προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα για τα σχολικά κτίρια (1ο Νηπιαγωγείο Δ.Ε. Αναβύσσου)».

22) ΑΔΑ: ΨΚΦ8Ω1Ξ-Ι5Δ – Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια εξαρτημάτων επισκευής αντλιοστασίων».

23) ΑΔΑ: ΩΤΩ3Ω1Ξ-ΖΦΒ – Έγκριση πρακτικού επιτροπής 2ου διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση των μεταφορικών μέσων και την προμήθεια καυσίμων για θέρμανση δημοτικών κτιρίων του Δήμου Σαρωνικού για το έτος 2015».

24) ΑΔΑ: ΩΜΤΑΩ1Ξ-939 – Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού εδάφους του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Τοπική Κοινότητα Κουβαρά».

25) ΑΔΑ: Ω1Ξ5Ω1Ξ-9ΡΖ – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου της ποιότητας των υλικών του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Τοπική Κοινότητα Κουβαρά».

26) ΑΔΑ: Ω39ΞΩ1Ξ-ΕΜΗ – Συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών (Π.Π.Α.Ε.) του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Τοπική Κοινότητα Κουβαρά».

27) ΑΔΑ: 61Λ9Ω1Ξ-ΤΟΝ – Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού εδάφους του έργου «Διαμόρφωση Κοινοχρήστου Χώρου στου Ο.Τ. 140 του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καλυβίων»

28) ΑΔΑ: ΩΑΗ5Ω1Ξ-Θ3Ο – Συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών (Π.Π.Α.Ε.) του έργου «Διαμόρφωση Κοινοχρήστου Χώρου στου Ο.Τ. 140 του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καλυβίων».

29) ΑΔΑ: Ω8ΧΓΩ1Ξ-31Γ – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου της ποιότητας των υλικών του έργου «Διαμόρφωση Κοινοχρήστου Χώρου στου Ο.Τ. 140 του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καλυβίων».

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 4-9-2015

2) Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 24-9-2015

3) Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 29-9-2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 4-9-2015

2) Πίνακας Αποφάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 29-9-2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας στις 8-9-2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) ΑΔΑ: 7Ρ6ΟΩ1Ξ-ΜΗΧ – Κατανομή ποσού 54.400,00 ευρώ χρηματοδότηση του ΥΠΕΣ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2015 από ΣΑΤΑ. (Ποσό συνολικό χρηματοδότησης 54.400,00€ που αναλύεται ως : Προμήθεια 81,60€+Επισκευές Συντηρήσεις Σχολείων 54.318,40€)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση ΔΚ Καλυβίων 28-9-2015

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου ΔΚ Καλυβίων 28-9-2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση ΔΚ Παλαιάς Φώκαιας 30-9-2015

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων ΔΚ Παλαιάς Φώκαιας 30-9-2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Συμβουλίου ΔΚ Σαρωνίδας 7-9-2015

2) Πρόσκληση Συμβουλίου ΔΚ Σαρωνίδας 7-9-2015 (1)

3) Πρόσκληση Συμβουλίου ΔΚ Σαρωνίδας 11-9-2015

4) Πρόσκληση Συμβουλίου ΔΚ Σαρωνίδας 17-9-2015

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου ΔΚ Σαρωνίδας 17-9-2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Συμβουλίου Τ.Κ. Κουβαρά 28-9-2015

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου ΤΚ Κουβαρά 28-9-2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Δ.Σ. Νομικού Προσώπου ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ 22-9-2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ 22-9-2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Πρόσκληση Συνεδρίασης Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α΄ βάθμιας Εκπαίδευσης 21-9-2015

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

1) ΑΔΑ: 78ΕΧΩ1Ξ-9ΛΖ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-163 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟ ΑΠΌ ΤΗΝ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ Κ.Α.Π. 2015 (8η – ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 26943/15 ΧΕΠ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ. (=152.319,32*7,18%)

2) ΑΔΑ: 6ΠΟ0Ω1Ξ-Δ77 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-175 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΌ ΥΠ. ΕΣ. ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΡΙΡΙΩΝ (ΚΑΠ – ΣΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2015) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 29781/15 ΧΕΠ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ.

3) ΑΔΑ: 7ΓΣ7Ω1Ξ-1ΣΩ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-176 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΌ ΥΠ. ΕΣ. ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΡΙΡΙΩΝ (ΚΑΠ – ΣΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2015) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 29781/15 ΧΕΠ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ.

4) ΑΔΑ: ΩΗΟΚΩ1Ξ-6ΞΨ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-177 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟ ΑΠΌ ΤΗΝ Θ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Κ.Α.Π. 2015 (9η – ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 31001/15 ΧΕΠ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ. (=152.319,32*7,18%)

5) ΑΔΑ: 7ΙΜΞΩ1Ξ-8ΑΧ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-181 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ 1ου & ΤΕΛΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡ. 43/15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

6) ΑΔΑ: 7Μ46Ω1Ξ-8Α0 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-182 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ 1ου & ΤΕΛΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΑΠΌ ΠΕΛΟΠΟΣ ΜΕΧΡΙ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡ. 291/14 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

7) ΑΔΑ: 7ΧΗΦΩ1Ξ-Η5Ω – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1217 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΌ ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ – ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2015 (ΣΑΤΑ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 29781/15 ΧΕΠ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ. – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

8) ΑΔΑ: ΒΝ6ΛΩ1Ξ-860 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1219 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ 2ου & ΤΕΛΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛ. ΦΩΚΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡ. 25/07 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

9) ΑΔΑ: ΩΥΙ6Ω1Ξ-27Ο – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1284 για :ΕΝΑΝΤΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 8ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ <<ΠΑΡΑΛΙΑ>> ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 145/07 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Α.Μ. 230/06)

10) ΑΔΑ: ΨΚΣΛΩ1Ξ-Ω6Θ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1288 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 (ΚΑΛΥΒΙΑ)

11) ΑΔΑ: 7ΑΡ8Ω1Ξ-5Ν3 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1289 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 (ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ, ΚΟΥΒΑΡΑ)

12) ΑΔΑ: 6ΑΚ2Ω1Ξ-ΚΘ1 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1290 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 (ΠΑΛ. ΦΩΚΑΙΑ, ΣΑΡΩΝΙΔΑ)

13) ΑΔΑ: 6ΕΛ9Ω1Ξ-6Χ3 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1299 για :ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΓΙΑΤΙ ΑΠΌ ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ & ΦΟΡΟ Η ΟΙΚΙΑ (ΟΔΟΥ ΠΙΠΙΝΟΥ 76,Ο.Τ.663, ΚΑΛΥΒΙΑ, ΠΑΡΟΧΗ 16015648) ΓΙΑ 250τ.μ. ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ 212τ.μ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 147/15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

14) ΑΔΑ: ΨΒΓΞΩ1Ξ-11Ε – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1300 για :ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΓΙΑΤΙ ΑΠΌ ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ & ΦΟΡΟ Η ΟΙΚΙΑ (ΟΔΟΥ ΜΙΜΟΖΑΣ 3,ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ, ΠΑΡΟΧΗ 16414156) ΓΙΑ 230τ.μ. ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ 141τ.μ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 161/15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

15) ΑΔΑ: 7ΖΚΣΩ1Ξ-ΖΞΠ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1311 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΕΤΩΝ 2013-2014 & ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ 2015 ΥΠΕΡ ΕΔΣΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/4-30/6/2015 (2η ΔΟΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 -ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΌ ΔΕΗ)-Λ.Τ.

16) ΑΔΑ: ΩΜΥ5Ω1Ξ-22Ν – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1329 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Ν 9940)

17) ΑΔΑ: ΒΖΛΠΩ1Ξ-42Γ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1330 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Νο 9940)

18) ΑΔΑ: 737ΘΩ1Ξ-ΣΣΘ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1331 για :ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Νο 9941)

19) ΑΔΑ: 7ΓΠ1Ω1Ξ-6ΘΚ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1332 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Νο 9942)

20) ΑΔΑ: 63ΕΜΩ1Ξ-3Υ7 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1334 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Νο 9937)

21) ΑΔΑ: 6ΘΡΩΩ1Ξ-ΙΡ9 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1335 για :ΠΑΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΩΡΑΡΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ) Ν. 9939

22) ΑΔΑ: ΩΦΤΘΩ1Ξ-5ΧΚ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1336 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Νο 9936)

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: