ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. & ΑΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Γενικά για το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» της «Ενότητας Σαρωνικού» Δείτε  εδώ τις αποφάσεις Φεβρουαρίου 2015

ΓΕΝΙΚΑ

1) ΑΔΑ: Ω1Β8ΟΡ1Κ-7ΙΕ – Τροποποίηση της 18021/15269/30-04-2013 απόφασής μας αριθ. απόφασής μας περί συγκρότησης του Πειθαρχικού Συμβουλίου της παρ. 2 του άρθρου 234 του Ν. 3852/2010 για τον καταλογισμό ευθύνης των αιρετών οργάνων ΟΤΑ Αττικής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 48995/40132/24-09-2013, 65683/53488/09-12-2013, αριθ. 42491/31136/ 17-07-2014, 49560/35568/19-08-2014,53252/37747/10-09-2014, 84784/ 55613/81538/53609/31-12-2014 & αριθ. 8236/4568/09-02-2015 όμοιές της

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ

1) ΑΔΑ: ΩΘΡΨΟΡ1Κ-Ω4Ι – Πράξη χαρακτηρισμού στη θέση Πότζα – Πόρτες ν. Αίγινας εμβαδού 2941,3 τ.μ.

2) ΑΔΑ: Β8ΣΜΟΡ1Κ-Ξ38 – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης(άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ.κ. ΛΑΖΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ και ΓΕΩΡΓΙΟ στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΠΑΓΩΝΙ της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας του Δήμου Αίγινας, Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

3) ΑΔΑ: 7ΚΥ3ΟΡ1Κ-4ΗΗ – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης(άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ.κ. ΛΑΖΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΝΙΚ., ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΓΕΩΡ., ΛΑΖΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡ. και ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΑΝΤ. στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΠΟΥΛΑΡΑ-ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας του Δήμου Αίγινας, Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

4) ΑΔΑ: ΨΟΔΩΟΡ1Κ-ΨΣ7 – Απευθείας ανάθεση στην εταιρεία ««Ν.ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ και ΣΙΑ Ε.Ε ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «CLEAN MARKET SERVICE» για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο κτίριο επί της οδού Κανάρη 4 στην Αίγινα, στο οποίο στεγάζεται το Δασονομείο Αίγινας της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για το χρονικό διάστημα από 01-03-2015 έως 31-12-2015 (με δυνατότητα παράτασης 2 μηνών, μέχρι 28/02/2016)

5) ΑΔΑ: 78Χ1ΟΡ1Κ-Ρ32 – Πράξη χαρακτηρισμού στη θέση Τζουκάνη – Γιαννάκηδες της ν. Αίγινας εμβαδού 5.804,41τ.μ.

6) ΑΔΑ: ΩΝΨΓΟΡ1Κ-339 – Πράξη χαρακτηρισμού στη θέση Δεδελένι ή Μυτιληναίου – Γιαννάκηδες της ν. Αίγινας εμβαδού 6.128,75τ.μ.

7) ΑΔΑ: 7Μ7ΤΟΡ1Κ-ΖΡΒ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον Βασίλειο Περιφάνη στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Βέργα Αγίας Μαρίνας», της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, του Δήμου Αίγινας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής.

8) ΑΔΑ: ΩΧ5ΠΟΡ1Κ-0Χ6 – Πράξη χαρακτηρισμού στη θέση Κόκλα – Καπότηδες του Δήμου Αίγινας εμβαδού 1.863,32 τ.μ.

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

1) ΑΔΑ: Ω0ΧΨΟΡ1Κ-ΚΧΜ – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Ιανουάριο 2015 του Δήμου Αλίμου.

2) ΑΔΑ: 7Τ2ΟΟΡ1Κ-75Α – «Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος Αγίου Νικολάου Τραχώνων στο Δήμο Αλίμου ».

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

1) ΑΔΑ: 7ΘΗΟΟΡ1Κ-Β1Ι – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Ιανουάριο 2015 του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

1) 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: ΩΖΤΧΟΡ1Κ-Ι37 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης, στους κ. Αργυρίου Αδάμ του Αθανασίου, & Αργυρίου Παναγιώτα του Αθανασίου, στην ιδιοκτησία τους στη θέση «ΛΥΣΣΕΑ», στη Δημοτική Ενότητα Ελευσίνος, του Δήμου Ελευσίνας, Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

1)

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

1) ΑΔΑ: ΒΜΦΓΟΡ1Κ-ΘΝΣ – «Άρση απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του OT163 Δήμου Καλλιθέας (Αγνώστου Στρατιώτη & Δοϊράνης)».

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

1) ΑΔΑ: ΩΣ8ΛΟΡ1Κ-02Γ – Έγκριση μίσθωσης πούλμαν για μεταφορά μελών του ΚΑΠΗ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

1) ΑΔΑ: Ω1ΟΜΟΡ1Κ-Δ9Ζ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ.κ. Νικολού Μιλτιάδη, Νικολού Μαρία, Νικολού Νικόλαο στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΛΙΟΥΤΣΑ του Δήμου ΚΡΩΠΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.

2) ΑΔΑ: 61Π3ΟΡ1Κ-64Κ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Γεώργιο Κόλλια στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Λούτσα-Τόχι»του Δήμου Κρωπίας της Περιφέρειας Αττικής.

3) ΑΔΑ: 6Γ9ΨΟΡ1Κ-Ο9Φ – «Επαναφορά σε ισχύ της με αρ. πρωτ. οικ. 55229/45187/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΟΟΡ1Κ-716) Απόφασης του Γ.Γ.Α.Α. περί χορήγησης άδειας λειτουργίας στο Δημοτικό Στάδιο Σ.Γ. ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ – Κλειστό Γυμναστήριο-Χειροσφαίρισης-Πετοσφαίρισης-Καλαθοσφαίρισης του Δήμου Κρωπίας».

4) ΑΔΑ: Ω1ΘΞΟΡ1Κ-ΨΕΩ – Ακύρωση της υπ’ αριθ. 52/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας.

5) ΑΔΑ: 6Α4ΘΟΡ1Κ-Κ4Ω – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Φεβρουάριο 2015 του Δήμου Κρωπίας.

6) ΑΔΑ: 7Ξ8ΔΟΡ1Κ-ΗΩ1 – Άρση Αντισεισμικής Υποθήκης για την οικία επί της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ οδού, στη θέση ΒΟΡΡΟΣ, στον Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ.

9) ΑΔΑ: Β804ΟΡ1Κ-210 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης, στους κ. Κορωνιά Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου (μισθωτής), Κορωνιάς Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου, Ρώμα Ελένη του Κωνσταντίνου, Κορωνιάς Ευάγγελος του Κωνσταντίνου, Μητρόπουλος Νικόλαος, & Παπαλάμπρος Κωνσταντίνος, στην ιδιοκτησία τους στη θέση «ΛΙΑΓΚΙΣΙΡΙΖΑ», του Δήμου Κρωπίας, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

1) ΑΔΑ: ΩΜ08ΟΡ1Κ-Ρ7Ζ – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο ΝΠΔΔ “ΘΟΡΙΚΟΣ” Δήμου Λαυρεωτικής

2) ΑΔΑ: 6ΛΔ9ΟΡ1Κ-1Κ1 – Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Φ.5540/275/ Περιβ.9/2-3-12 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής του έργου: Βιομηχανία ανακύκλωσης πολυτίμων μετάλλων του κ. Ιωάννη Γκίνη, που βρίσκεται στη Θέση Μεγάλη Αυλή του Δήμου Κερατέας, ως προς την διαχείριση πρόσθετων αποβλήτων, την αποθήκευση επικινδύνων αποβλήτων και την προσωρινή αποθήκευση μη επικινδύνων αποβλήτων.

3) ΑΔΑ: 7606ΟΡ1Κ-Ψ30 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στον κ. Βαρουξή Δημήτριο στην ιδιοκτησία του στη θέση ΣΠΗΛΙΑΖΕΖΑ, Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας του Δήμου ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.

4) ΑΔΑ: ΩΟΤ6ΟΡ1Κ-ΓΦΜ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στις κ.κ. Μαλτέζου Ουρανία, Κιουγιουρούκα Ειρήνη στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΟΥΝΙΟΥ του Δήμου ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.

5) ΑΔΑ: ΩΖ9ΠΟΡ1Κ-ΓΤ5 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Δημήτριο Κάζη στην ιδιοκτησία του, στη Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου, στη θέση «Χάρακας Λεγραινών» του Δήμου Λαυρεωτικής της Περιφέρειας Αττικής.

6) ΑΔΑ: 69ΨΜΟΡ1Κ-ΕΡΔ – Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την διάθεση του αποκλειστικού δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης του απονεκρωθέντος ξυλώδη όγκου λόγω πυρκαγιάς του Δημοσίου Δάσους στη θέση «Διονύσου – Τρέπες – Μπούρτζες» περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Λαυρίου

7) ΑΔΑ: ΩΕΟ6ΟΡ1Κ-ΕΧΗ – ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΓΚΡΑΒΑ ΘΕΛΑ» Δ.Ε ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 2.553,21 τ.μ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998/79 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.16996/639/06-03-2015) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ κ.ΡΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ

8) ΑΔΑ: ΩΑΙΨΟΡ1Κ-4ΟΨ – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Δήμο Λαυρεωτικής.

9) ΑΔΑ: ΩΨ8ΚΟΡ1Κ-ΗΨ8 – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για τον μήνα Ιανουάριο 2015 του Δήμου Λαυρεωτικής.

10) ΑΔΑ: ΩΠ7ΙΟΡ1Κ-Λ3Ξ – Έγκριση χορήγησης άδειας μετακίνησης λεωφορείου του Δ. Λαυρεωτικής.

11) ΑΔΑ: 62Ζ9ΟΡ1Κ-ΛΣΠ – Έγκριση χορήγησης άδειας μετακίνησης λεωφορείου του Δ. Λαυρεωτικής.

12) ΑΔΑ: 76ΕΠΟΡ1Κ-Υ2Γ – ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΛΑΚΙΖΑ-ΜΑΝΟΥΤΣΟ -ΡΕΘΙ ΣΤΑΝΗ» ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4014,42 τ.μ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998/79 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.21832/880/17-3-2015) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ κ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΡΗ

13) ΑΔΑ: 7Φ8ΩΟΡ1Κ-ΕΥΟ – ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΜΑΝΔΡΑ ΣΩΤΗΡΧΟΥ-ΛΙΛΙΚΟΥΚΙ-ΒΡΑΧΙΣΜΟΙ» ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 6336,40 τ.μ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998/79 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.21754/869/17-3-2015) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ κ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΡΗ

14) ΑΔΑ: 76ΕΠΟΡ1Κ-Υ2Γ – ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΛΑΚΙΖΑ-ΜΑΝΟΥΤΣΟ -ΡΕΘΙ ΣΤΑΝΗ» ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4014,42 τ.μ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998/79 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.21832/880/17-3-2015) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ κ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΡΗ

15) ΑΔΑ: 7Φ8ΩΟΡ1Κ-ΕΥΟ – ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΜΑΝΔΡΑ ΣΩΤΗΡΧΟΥ-ΛΙΛΙΚΟΥΚΙ-ΒΡΑΧΙΣΜΟΙ» ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 6336,40 τ.μ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998/79 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.21754/869/17-3-2015) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ κ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΡΗ

16) ΑΔΑ: 6ΞΟ8ΟΡ1Κ-ΜΚ8 – ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ¨ΤΟΓΡΙΛΑΡΙ-ΣΥΡΙ¨ Δ.Ε ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 344,50 τ.μ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 18995/754/18-03-2015) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ κ. ΕΜΠΟΡΙΑΔΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

17) ΑΔΑ: Ω2ΓΜΟΡ1Κ-939 – ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ¨ΔΙΨΕΛΙΖΑ¨ Δ.Ε ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 7.358,70 τ.μ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 18997/755/18-03-2015) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΚΙΝΗ (Jorgo Gjini)

18) ΑΔΑ: ΒΜ3ΨΟΡ1Κ-ΦΑ1 – ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ¨ΔΙΟΝΥΣΟΣ¨ Δ.Ε ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4.300 τ.μ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79 (Αρ. Πρωτ. 16500/619/20-03-2015) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ κ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΡΙΦΤΗ

19) ΑΔΑ: 7Σ9ΙΟΡ1Κ-5Γ5 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης(άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ.κ. ΜΠΟΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ και ΜΠΟΤΟ ΣΩΚΡΑΤΗ στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΑΝΩ ΟΡΙΑ της Δημοτικής Κοινότητας Λαυρεωτικής του Δήμου Λαυρεωτικής, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

20) ΑΔΑ: 73ΕΕΟΡ1Κ-ΓΕΝ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης(άρδευση πρασίνου) στους κ.κ. ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ και ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑ και ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΤΖΟΥΛΙ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

1) ΑΔΑ: ΩΩ9ΕΟΡ1Κ-ΦΨ2 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στους κ. κ. Μουστάκα Σπυρίδωνα και Μουστάκα Σαπφώ στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΠΡΑΣΣΙΕΣ του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ- ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.

2) ΑΔΑ: 7ΧΦΨΟΡ1Κ-2ΗΛ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ.κ. Παπασιδέρη Ελένη, Παπασιδέρη Χρήστο στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΚΡΟΪ ΣΚΛΙΑ του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ- ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.

3) ΑΔΑ: Β811ΟΡ1Κ-ΗΗΑ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης και μεταφοράς νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ.κ. Στουραϊτη Παναγιώτη και Μεθενίτη Αγγελική στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΣΟΡΤΙ του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ- ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.

4) ΑΔΑ: 708ΣΟΡ1Κ-91Η – Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για καθαρισμό γεώτρησης αρδευτικής χρήσεως (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Γεώργιο Νικήτα, στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Σκούντρα-Πούσι Γιώργη», του Δήμου Μαρκοπούλου της Περιφέρειας Αττικής.

5) ΑΔΑ: ΩΡΩ5ΟΡ1Κ-2ΘΞ – Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για ανόρυξη γεώτρησης αρδευτικής χρήσεως (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Χρήστο, Σωτήριο, Άννα (του Χρήστου), Μαρία και Άννα (του Σταμάτη) Παπασωτηρίου, στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Άγιος Αθανάσιος» του Δήμου Μαρκοπούλου της Περιφέρειας Αττικής.

6) ΑΔΑ: 60ΧΘΟΡ1Κ-3ΚΕ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Γεώργιο Νικήτα στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Σκούντρα-Πούσι Γιώργη» του Δήμου Μαρκοπούλου της Περιφέρειας Αττικής.

7) ΑΔΑ: 7ΤΣΘΟΡ1Κ-ΞΑΤ – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης, στον κ. Γκίνη Ιωάννη του Γεωργίου, στην ιδιοκτησία του στη θέση «Γκούρι-Μπίμ – Πύργος Βραυρώνας», του Δήμου Μαρκόπουλου-Μεσογαίας, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

8) ΑΔΑ: ΩΧΖΨΟΡ1Κ-576 – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης(άρδευση αγροτεμαχίων) στους κ.κ. ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ και ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΓΚΡΑΒΑ ΑΓΓΕΛΗ του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

9) ΑΔΑ: 7Ε9ΠΟΡ1Κ-ΛΘΡ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ.κ. ΛΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΛΕΚΚΑ ΕΛΕΝΗ, ΛΕΚΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΛΕΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΒΑΡΑΜΠΑΣ του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

10) ΑΔΑ: 7ΥΚ2ΟΡ1Κ-Α1Θ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού και μεταφορά από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους κ.κ. ΠΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΠΑΤΑΤΟΧΩΡΑΦΟ του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

11) ΑΔΑ: 7Β4ΝΟΡ1Κ-ΦΜΓ – ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ

12) ΑΔΑ: 7ΡΣΦΟΡ1Κ-060 – Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για ανόρυξη γεώτρησης αρδευτικής χρήσεως (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Ζωή Γιαννάκη και Δημήτριο Γιαννάκη στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Βαραμπάς» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

13) ΑΔΑ: ΩΗ4ΗΟΡ1Κ-ΜΦ8 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης και μεταφοράς νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Δήμα Θεόδωρο στην ιδιοκτησία του στη θέση ΜΕΤΟΧΙ του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ -ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.

14) ΑΔΑ: Ω4ΝΘΟΡ1Κ-Κ4Λ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης και μεταφοράς νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ.κ. Παπαγιαννάκο Κωνσταντίνο και Παπαγιαννάκου Σταματίνα σε ιδιοκτησία τους στη θέση ΚΑΛΙΜΠΑΚΙ του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ -ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

15) ΑΔΑ: 7Ψ60ΟΡ1Κ-ΖΣ4 – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων), στην κ. Πετούρη Ιφιγένεια του Δημητρίου, στην ιδιοκτησία της στη θέση «Μερέντα», του Δήμου Μαρκόπουλου-Μεσογαίας, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

16) ΑΔΑ: ΩΓΗΦΟΡ1Κ-71Ω – Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για ανόρυξη γεώτρησης αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στις κ. Πάλλη Μαρία- Πάλλη Κλειώ στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΠΕΛΚΕΖΙ του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.

17) ΑΔΑ: 723ΨΟΡ1Κ-0ΣΚ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Αναστάσιο Ανδρικόπουλο στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Πούσι-Πρίφτη» του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας της Περιφέρειας Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

1) ΑΔΑ: ΒΝ02ΟΡ1Κ-ΛΝ3 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι βιομηχανικής χρήσης στην εταιρεία «Σ. ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ ROLLEX ΑΒΕΕ» στην ιδιοκτησία της στην οδό Λ. Ειρήνης 48 & Πρ. Δανιήλ 10 του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου της Περιφέρειας Αττικής.

2) ΑΔΑ: ΩΗΣΡΟΡ1Κ-6ΗΕ – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της εταιρίας ΒΡΕΤΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., που εδρεύει στην οδό Μακρυγιάννη 43 στο Μοσχάτο Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

1) ΑΔΑ: ΩΖ2ΗΟΡ1Κ-2ΞΝ – «Χορήγηση προσωρινής άδειας λειτουργίας στο κλειστό γήπεδο TAE KWON DO στον Δ. Παλαιού Φαλήρου».

2) ΑΔΑ: ΨΠΩΘΟΡ1Κ-Σ6Μ – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για τον μήνα Φεβρουάριο 2015 του Δήμου Π.Φαλήρου.

3) ΑΔΑ: 7Ξ54ΟΡ1Κ-ΦΡ8 – Έγκριση θέσης σε κυκλοφορία ενός (1) απορριμματοφόρου του Δήμου Παλ. Φαλήρου.

4) ΑΔΑ: 7ΗΑΧΟΡ1Κ-97Λ – Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 77/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

1) ΑΔΑ: ΨΩ5ΥΟΡ1Κ-1Χ4 – Έγκριση οδήγησης υπηρεσιακού αυτοκινήτου από υπαλλήλους του Δασαρχείου Πειραιά που δεν κατέχουν οργανική θέση οδηγού.

2) ΑΔΑ: 6ΑΩΕΟΡ1Κ-ΗΩΘ – Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ διάρκειας δύο μηνών στο Δήμο Πειραιά.

3) ΑΔΑ: 7ΡΦΟΟΡ1Κ-ΖΜΖ – H υπ’αριθμ.: 22/2013 Απόφαση Α/βάθμιας Ε.Ε.Δ.Α. Πειραιά

4) ΑΔΑ: 7Π14ΟΡ1Κ-Φ35 – «Χορήγηση άδειας λειτουργίας στην Αθλητική εγκατάσταση ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ «ΠΛΑΖ ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ» στο Δήμο Πειραιά».

5) ΑΔΑ: Ω15ΔΟΡ1Κ-ΚΗΞ – «Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΛΠΕΑΣ» στο Δήμο Πειραιά».

6) ΑΔΑ: 7ΚΖΩΟΡ1Κ-09Σ – Έγκριση διορισμού μελών της Εφορείας του Ιδρύματος με την επωνυμία «Άσυλο Πενήτων Βασιλείου Αθανασίου Πρωθιερέως- Γηροκομείο Πειραιά»

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

1) ΑΔΑ: ΩΒΝΘΟΡ1Κ-ΒΓΦ – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Ιανουάριο 2015 του Δήμου Πόρου.

2ΑΔΑ: 64Ω0ΟΡ1Κ-ΝΘΜ – Δ.Α.Α.Δ. στη θέση «Μπίστι» του Δήμου Πόρου

3) ΑΔΑ: ΩΚ28ΟΡ1Κ-ΧΣΘ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στον κ. Φίλιππο Μαυροκορδάτο στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Καραπολίτη» του Δήμου Πόρου της Περιφέρειας Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: 6ΠΞΘΟΡ1Κ-ΨΘΔ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κ. Πηνελόπη Τούτση στην ιδιοκτησία της, στη θέση «Καμινάκια», του Δήμου Σαλαμίνας της Περιφέρειας Αττικής.

2) ΑΔΑ: 6ΦΦΓΟΡ1Κ-2ΗΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗ Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ»

3) ΑΔΑ: ΒΝ0ΥΟΡ1Κ-ΩΤ1 – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑ»

4) ΑΔΑ: Ω11ΑΟΡ1Κ-07Ζ – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για τον μήνα Φεβρουάριο 2015 του Δήμου Σαλαμίνος.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

1) ΑΔΑ: Ω4ΨΗΟΡ1Κ-Β18 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης(άρδευση πρασίνου) στους κ.κ. ΣΚΛΑΒΟ ΜΑΡΚΟ, ΣΚΛΑΒΟΥ ΣΟΥΖΑΝΑ και ΣΚΛΑΒΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΑΛΩΝΙΑ ΟΛΥΜΠΟΥ της Δημοτικής Κοινότητας Καλυβίων Θορικού του Δήμου Σαρωνικού, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

2) ΑΔΑ: ΩΙΖΜΟΡ1Κ-ΕΒΦ – ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΉΤΟΙ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Ε1 & Ε2 ΕΜΒΑΔΟΥ 951,49τ.μ. ΚΑΙ 1832,66τ.μ.ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΜΠΙΣΤΡΑΤΙ» ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΒΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΒΑΡΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998/79 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.13450/502/17-03-2015) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ κ.ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΙΦΤΗ

3) ΑΔΑ: ΩΙΖΜΟΡ1Κ-ΕΒΦ – ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΉΤΟΙ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Ε1 & Ε2 ΕΜΒΑΔΟΥ 951,49τ.μ. ΚΑΙ 1832,66τ.μ.ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΜΠΙΣΤΡΑΤΙ» ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΒΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΒΑΡΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998/79 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.13450/502/17-03-2015) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ κ.ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΙΦΤΗ

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

1) ΑΔΑ: 7ΩΝΚΟΡ1Κ-Γ5Β – Πράξη Χαρακτηρισμού στη θέση «Κλιμάκι» του Δήμου Ύδρας

2) ΑΔΑ: Ψ6Ι2ΟΡ1Κ-Ν63 – Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, στην εταιρεία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ», η οποία απορρόφησε με συγχώνευση την εταιρεία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ», σε πλωτές εγκαταστάσεις συνολικής θαλάσσιας έκτασης είκοσι πέντε (25) στρεμμάτων στη θέση όρμος «Αυλάκι του Πουνέντε», νήσου Τρίκερι, Δήμου Ύδρας, Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Περιφέρειας Αττικής

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: