ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. & ΑΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Γενικά για το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» της «Ενότητας Σαρωνικού»

Δείτε  εδώ τις αποφάσεις Ιανουαρίου 2015

ΓΕΝΙΚΑ

1) ΑΔΑ: Ω23Η7Λ7-Β9Ε – Διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης τιμής για νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής

2) ΑΔΑ: 7ΚΡΞ7Λ7-8ΡΙ – Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής, τη Δευτέρα 09-02-2015, για νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών της Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής, τα οποία δεν καλύφθηκαν κατά τις έως σήμερα διαδικασίες διαπραγμάτευσης

3) ΑΔΑ: ΩΡΩΚ7Λ7-ΕΗΧ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ 1ου ΕΠΑ.Λ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

4) ΑΔΑ: 71ΥΜ7Λ7-ΔΘΦ – Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Οικ. Έτους 2015

5) ΑΔΑ: Β8ΗΧΟΡ1Κ-4Δ1 – Τροποποίηση της 18021/15269/30-04-2013 απόφασής μας αριθ. απόφασής μας περί συγκρότησης του Πειθαρχικού Συμβουλίου της παρ. 2 του άρθρου 234 του Ν. 3852/2010 για τον καταλογισμό ευθύνης των αιρετών οργάνων ΟΤΑ Αττικής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 48995/40132/24-09-2013, 65683/53488/09-12-2013, αριθ. 42491/31136/ 17-07-2014, 49560/35568/19-08-2014,53252/37747/10-09-2014 & 84784/ 55613/81538/53609/31-12-2014 όμοιές της

6) ΑΔΑ: Ω1ΛΘ7Λ7-Φ5Κ – ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

7) ΑΔΑ: 63Φ97Λ7-Ν0Ν – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

8) ΑΔΑ: 77ΟΥ7Λ7-ΨΨΚ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΒΙΩΣΙΜΗ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ»

9) ΑΔΑ: 7ΩΣΗ7Λ7-ΩΙΙ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 11 ΕΩΣ 15/2/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΕΙΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ»

10) ΑΔΑ: 7Α447Λ7-Ψ4Κ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΒΙΩΣΙΜΗ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ»

11) ΑΔΑ: 67Ε67Λ7-Δ1Α – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΒΙΩΣΙΜΗ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ»

12) ΑΔΑ: 70ΤΠ7Λ7-ΧΩ2 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΒΙΩΣΙΜΗ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ»

13) ΑΔΑ: 636Α7Λ7-ΥΚΓ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΒΙΩΣΙΜΗ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ»

14) ΑΔΑ: ΩΗ897Λ7-170 – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΘΕΑΤΡΩΝ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ 2015

15) ΑΔΑ: 7Β3ΦΟΡ1Κ-3ΘΟ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.21/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ Α΄/ΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

16) ΑΔΑ: ΩΗ897Λ7-170 – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΘΕΑΤΡΩΝ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ 2015

17) ΑΔΑ: 7Υ4Ν7Λ7-ΖΑΞ – Επανάληψη διενέργειας διαδικασίας διαπραγμάτευσης τιμής για νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής

18) ΑΔΑ: 6Ε7Γ7Λ7-8ΩΥ – Επαναληπτική πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής, την Τετάρτη 18-02-2015, για νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής

19) ΑΔΑ: ΩΛΩ0ΟΡ1Κ-86Υ – Απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «D.P.S SECURITY» για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας (Security) της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών Α΄, Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, Νοτίου τομέα,Πειραιά και Νήσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

20) ΑΔΑ: ΨΛΤ5ΟΡ1Κ-ΤΜ2 – «Συγκρότηση των επιτροπών του Άρθρου 428 του Π.Δ. της 14.07.1999 για την Κωδικοποίηση της Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580 Δ΄), όπως ισχύει μετά την Παράγραφο 1 του Άρθρου 42 του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249 Α΄), σχετικά με τον έλεγχο επικινδύνων ετοιμορρόπων οικοδομών στην χωρική αρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

21) ΑΔΑ: ΨΛΤ5ΟΡ1Κ-ΤΜ2 – «Συγκρότηση των επιτροπών του Άρθρου 428 του Π.Δ. της 14.07.1999 για την Κωδικοποίηση της Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580 Δ΄), όπως ισχύει μετά την Παράγραφο 1 του Άρθρου 42 του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249 Α΄), σχετικά με τον έλεγχο επικινδύνων ετοιμορρόπων οικοδομών στην χωρική αρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ

1) ΑΔΑ: 7Ζ0ΘΟΡ1Κ-4ΛΑ – Πράξη χαρακτηρισμού στη θέση Κοκολάκι – Βαθύ ν. Αίγινας εμβαδού 7774,89 τ.μ.

2) ΑΔΑ: 6ΠΗΝΟΡ1Κ-ΒΒΩ – Πράξη χαρακτηρισμού στη θέση Λεόντι Βαθέως της ν. Αίγινας εμβαδού 1908,5 τ.μ.

3) ΑΔΑ: Ω4ΒΡ7Λ7-ΝΟΤ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

4) ΑΔΑ: 760Χ7Λ7-Α6Α – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ. ( 50.000,00 €), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων τoυ Ειδικού φορέα 08072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ, KAE 97710800602 ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΟΥΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΠΑΡΕΛΘ.ΕΤΩΝ) οικ. Έτους 2015

5) ΑΔΑ: ΨΘΘΔ7Λ7-ΦΚΓ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΖΩΝΤΑ ΔΙΘΥΡΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ

6) ΑΔΑ: ΩΞΓΔΟΡ1Κ-ΔΡ7 – Κήρυξη ως αναδασωτέας δασικής έκτασης, εμβαδού 3,750 στρ. στη δασική θέση ΑΝΙΤΣΑΙΟ περιφέρειας Δήμου Αίγινας, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής.

7) ΑΔΑ: ΨΨΕΞΟΡ1Κ-4Ι2 – Κήρυξη ως αναδασωτέας δασικής έκτασης, εμβαδού 1,330 στρ. στη δασική θέση ΤΖΙΚΗΔΕΣ περιφέρειας Δήμου Αίγινας, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής.

8) ΑΔΑ: ΩΘ83ΟΡ1Κ-7Δ1 – Πράξη χαρακτηρισμού στη θέση Βαθυπόταμος ν. Αίγινας εμβαδού 826,96 τ.μ.

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

1) ΑΔΑ: ΩΞΠΤ7Λ7-Γ4Χ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΑΝΑΣΦΑΛΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (ΑΜΦΙΘΕΑΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ»

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

1) ΑΔΑ: 7ΟΒΝ7Λ7-Λ9Μ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Α1 ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

2) ΑΔΑ: 6Σ2ΨΟΡ1Κ-Ζ1Μ – Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. Οικ. 59657/48747/8-11-2013 (ΑΔΑ ΒΛ17ΟΡ1Κ-ΑΑΨ) Άδειας Λειτουργίας του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (ποδόσφαιρο-στίβος) του Δήμου Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης ως προς την Υπαγωγή του εν λόγω έργου σεΠρότυπες Περιβαλλοντικές Μελέτες (Π.Π.Δ) ».

3) ΑΔΑ: 63ΔΖΟΡ1Κ-73Ε – Χορήγηση άδειας λειτουργίας στo Γήπεδο ποδοσφαίρου, του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου ΒΟΥΛΑΣ του Δήμου Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης και Υπαγωγή του εν λόγω έργου σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ)».

4) ΑΔΑ: ΩΠΝΜΟΡ1Κ-Λ45 – Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 68501/55683(ΑΔΑ ΒΛΓΦΟΡ1Κ-ΩΩΝ) Άδειας Λειτουργίας του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΒΑΡΗΣ –ΣΤΑΔΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ – ΣΤΙΒΟΥ του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης ως προς την Υπαγωγή του εν λόγω έργου σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Μελέτες(Π.Π.Δ)

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

1) ΑΔΑ: Ω0ΞΩ7Λ7-Γ7Γ – ΑΠΟΦΑΣΗ Κυρώνεται το με αρ. πρωτ. 3853/25-7-2014 (πράξη 5/2014) πρωτόκολλο αδυνάτου σύνταξης πράξης τακτοποίησης ιδιοκτησιών, κειμένων παρά την ιδιωτική πάροδο Ιφιγένειας στο Ο.Τ που περικλείεται από τις οδούς Ελ. Βενιζέλου, Πύργου, Ροδόπης και Δημοκρατίας του Δήμου Γλυφάδας, που συντάχθηκε από την Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Γλυφάδας.

2) ΑΔΑ: ΩΞΔ1ΟΡ1Κ-ΝΥ5 – Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 10/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γλυφάδας

3) ΑΔΑ: 70Φ47Λ7-ΜΝΡ – ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΑ ΑΕ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

4) ΑΔΑ: Ω0ΖΘ7Λ7-ΠΟΡ – ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΑ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

5) ΑΔΑ: 64ΠΕΟΡ1Κ-ΦΗΒ – Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Γλυφάδας.

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: 7Δ427Λ7-Θ84 – Διενέργεια πέμπτης επαναληπτικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης τιμής για νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Δήμος Ελευσίνας) για το σχολικό έτος 2014-2015 (CPV 60130000-8 «Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών»)

2) ΑΔΑ: 7ΘΑ47Λ7-ΑΑΡ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 2621/2014/3-10-2014 της με αρ. 2/2010 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας «Αεροδρόμιο» του Δήμου Ελευσίνας της ιδιοκτησίας με κ.α. 0106001 στο Ο.Τ. G392.

3) ΑΔΑ: 7ΟΘ87Λ7-ΠΚΖ – Τροποποίηση άδειας λειτουργίας μετά από μηχανολογικό εκσυγχρονισμό επαγγελματικού εργαστηρίου κατασκευής πλαστικών ειδών του κ. ΠΕΡΓΑΝΤΗ ΓΡΗΓΟΡΗ στην θέση Πάροδος Δ. Ρήγου, της Δ.Ε. Μαγούλας στο Δήμο Ελευσίνας Αττικής.

4) ΑΔΑ: ΨΨ4Δ7Λ7-ΓΨΙ – Διαγραφή από το Ειδικό Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων της επιχείρησης ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.

5) ΑΔΑ: 6ΔΞΗ7Λ7-ΜΩ9 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ- ΘΗΒΩΝ ΑΠΟ 30/12/2014 ΕΩΣ 03/01/2015

6) ΑΔΑ: ΒΖΜΘΟΡ1Κ-ΡΤ9 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση (Γ1) βιομηχανικής χρήσης στην «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.» στην ιδιοκτησία της στη θέση 20ο χιλ. Εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου του Δήμου Ελευσίνας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

7) ΑΔΑ: 6ΦΡΕΟΡ1Κ-Η3Η – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση (Γ2) βιομηχανικής χρήσης στην «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.» στην ιδιοκτησία της στη θέση 20ο χιλ. Εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου του Δήμου Ελευσίνας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

8) ΑΔΑ: 7ΜΥΙΟΡ1Κ-ΙΙΚ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση (Γ3) βιομηχανικής χρήσης στην «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.» στην ιδιοκτησία της στη θέση 20ο χιλ. Εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου του Δήμου Ελευσίνας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

9) ΑΔΑ: 7ΒΚΣΟΡ1Κ-ΦΧΤ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση (Γ4) βιομηχανικής χρήσης στην «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.» στην ιδιοκτησία της στη θέση 20ο χιλ. Εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου του Δήμου Ελευσίνας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

10) ΑΔΑ: 7ΣΔΝΟΡ1Κ-ΑΥΨ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση (Γ5) βιομηχανικής χρήσης στην «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.» στην ιδιοκτησία της στη θέση 20ο χιλ. Εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου του Δήμου Ελευσίνας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

11) ΑΔΑ: ΒΜ8ΗΟΡ1Κ-0Ν2 – «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 41362/36811/14-09-2012 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί ορισμού Υπόλογου – Διαχειριστή ενσήμων ταινιών και Αναπληρωτή αυτού στο Τελωνείο Ελευσίνας, ως προς τον Αναπληρωτή».

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

1) ΑΔΑ: 73ΛΝ7Λ7-ΩΚΣ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

2) ΑΔΑ: 76ΗΦΟΡ1Κ-ΨΟ2 – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της επιχείρησης του ΡΟΥΠΑΚΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΙΩΑΝΝΟΥ που εδρεύει στην οδό Σικελιανού 2 στην Αργυρούπολη Αττικής

3) ΑΔΑ: ΩΠΚ67Λ7-ΝΑ6 – Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

1) ΑΔΑ: 7ΠΦΑΟΡ1Κ-7ΕΝ – Έγκριση μίσθωσης μεταφορικών μέσων του Δήμου Καλλιθέας.

2) ΑΔΑ: Β8ΒΚΟΡ1Κ-7ΘΤ – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Ιανουάριο 2015 του Δήμου Καλλιθέας.

3) ΑΔΑ: 74ΗΗ7Λ7-ΤΙΧ – ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

4) ΑΔΑ: ΩΛΙΑ7Λ7-Ο5Ρ – Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του υπό ίδρυση εργαστηρίου αναγόμωσης πυροσβεστήρων της εταιρίας «ΘΕΡΜΟΠΕΤΡΟΛ SERVICE MON. EΠΕ», που βρίσκεται επί της Νικόλαου Ζερβού 59 – 61 του Δήμου Καλλιθέας της Περιφέρειας Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

1) ΑΔΑ: 6ΒΜ17Λ7-ΔΤ5 – Έγκριση μετακίνησης μαθητών του 1ΟΥ ΓΣΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

2) ΑΔΑ: Ω1ΗΡΟΡ1Κ-Φ9Β – Επανακήρυξη ως αναδασωτέας δασικής έκτασης, εμβαδού 1,360 στρ. στη δασική θέση ΑΜΦΙΑΛΗ-ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ περιφέρειας Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

1) ΑΔΑ: 61ΖΜΟΡ1Κ-ΤΦΗ – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Ιανουάριο 2015 του Δήμου Κρωπιάς.

2) ΑΔΑ: 73ΝΠ7Λ7-84Γ – Διακοπή λειτουργίας και σφράγιση της κτηνοτροφικής εγκατάστασης του Κου ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΓΓΑΝΑ στη θέση Τέρμα Αγίου Ιωάννη της περιοχής Αγίας Μαρίνας του Δήμου Κορωπίου

3) ΑΔΑ: ΩΚΕ9ΟΡ1Κ-2ΓΙ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Παναγιώτη και Ευάγγελο Νταγιάντη στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Πόκα» του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

4) ΑΔΑ: Ψ7ΖΚΟΡ1Κ-ΕΨΡ – Τροποποίηση ως προς την αρδευόμενη έκταση, την ετήσια κατανάλωση νερού και την διάρκεια ισχύος της άδειας της με αριθ.πρωτ. 25808/703/5.6.2012/19-09-2012(ΑΔΑ:Β4ΘΗΟΡ1Κ-ΘΓ1) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στην κ.Οικονόμου Μαρία για υφιστάμενη αρδευτική(αγροτικής χρήσεως) γεώτρηση, εντός ιδιόκτητου αγροτεμαχίου που βρίσκεται στη θέση «Πράρι» της κτηματικής περιφέρειας Κορωπίου του Δήμου Κρωπίας της Περιφέρειας Αττικής».

5) ΑΔΑ: ΩΕΜΠΟΡ1Κ-92Ξ – Χορήγηση άδειας λειτουργίας στην Αθλητική εγκατάσταση προπόνησης πάλης του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ -ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΥΡΣΟΣ στο Δήμο Κρωπίας.

6) ΑΔΑ: ΩΠ8ΩΟΡ1Κ-ΞΔΕ – Παράταση της ισχύος της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία μονάδας παραγωγής άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά καθώς και επεξεργασίας μη επικίνδυνων αδρανών υλικών και αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.) (Σπαστηροτριβείο) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.» που βρίσκεται στη θέση Άγιος Ιωάννης- Λαμπρικά, Δήμου Κρωπίας, Νομού Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

1) ΑΔΑ: 7ΡΝΕΟΡ1Κ-88Π – ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΡΙΜΠΑΡΙ¨ Δ.Ε ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 8.980,37 τ.μ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8316/262/02-02-2015) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΣ

2) ΑΔΑ: Ω0ΛΧΟΡ1Κ-5Χ2 – Έγκριση χορήγησης άδειας μετακίνησης λεωφορείου του Δ. Λαυρεωτικής.

3) ΑΔΑ: ΩΕΝ87Λ7-Θ92 – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ – ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

4) ΑΔΑ: 61ΨΠ7Λ7-ΓΤΧ – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Λαυρεωτικής».

5) ΑΔΑ: Ω5ΝΚΟΡ1Κ-5ΞΚ – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Δεκέμβριο 2014 του Δήμου Λαυρεωτικής.

6) ΑΔΑ: 6ΛΔ9ΟΡ1Κ-1Κ1 – Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Φ.5540/275/ Περιβ.9/2-3-12 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής του έργου: Βιομηχανία ανακύκλωσης πολυτίμων μετάλλων του κ. Ιωάννη Γκίνη, που βρίσκεται στη Θέση Μεγάλη Αυλή του Δήμου Κερατέας, ως προς την διαχείριση πρόσθετων αποβλήτων, την αποθήκευση επικινδύνων αποβλήτων και την προσωρινή αποθήκευση μη επικινδύνων αποβλήτων.

7) ΑΔΑ: 6ΘΔΙΟΡ1Κ-4ΩΣ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κ. Αμαλία Παππά στην ιδιοκτησία της, στη θέση «Μετόχι» του Δήμου Λαυρεωτικής, Δ.Κ. Κερατέας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

8) ΑΔΑ: 6ΥΠΔΟΡ1Κ-ΨΧΗ – Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 11000/7940/11-05-2011 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, ΑΔΑ: 4ΑΘΔΟΡ1Κ-Ζ) περί παραχώρησης δικαιώματος χρήσης αιγιαλού απαιτούμενης για λιμενικά έργα, δρόμου διέλευσης και υποβρύχια ζεύξη των Αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Νησίδα Άγιος Γεώργιος Ν. Αττικής, συνολικής ισχύος 69MW ( 45MW+24MW).

9) ΑΔΑ: 6ΦΕΟΟΡ1Κ-5Ι6 – Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 8064/5034/15-03-2011 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΑΔΑ:4ΑΗΠΟΡ1Κ-2) περί παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης Αιγιαλού – Παραλίας στην εταιρεία « ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Α.Ε.» για την εκτέλεση του έργου “Υποβρύχια ενεργειακή ζεύξη 150 KV – Νήσος Αγ. Γεώργιος – Λαύριο σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του Ν. 2971/2001”.

10) ΑΔΑ: 7ΣΩΨΟΡ1Κ-ΡΞ2 – ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΖΑΣΤΑΝΟ-ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΕΑ» Δ.Ε ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 422,04 τ.μ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998/79 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.12776/474/20-02-2015) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ κ.ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗΣ

11) ΑΔΑ: Β5ΛΓΟΡ1Κ-ΓΟΒ – ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ¨ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ¨ Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 6069,34 στρ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.98/79 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13215/489/20-02-2015) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ κ.ΛΕΒΑΝΤΗ ΔΗΜΗΤΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

12) ΑΔΑ: 60Λ0ΟΡ1Κ-7ΡΠ – Έγκριση χορήγησης άδειας μετακίνησης λεωφορείου του Δ. Λαυρεωτικής.

13) ΑΔΑ: ΩΤ8ΖΟΡ1Κ-6Ι5 – «Ορισμός Τελωνειακού Ταμία και αναπληρωτή αυτού στο Τελωνείο Λαυρίου».

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

1) ΑΔΑ: ΩΠΔ87Λ7-Θ11 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 29- ΜΑΡ/2014της με αρ. 01/2010 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας 4-5 «ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, στo ΟΤ Γ 988

2) ΑΔΑ: ΩΙΖΚ7Λ7-ΠΗΖ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 70- ΜΑΡ/2014 της με αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης στην Πολεοδομική Ενότητα 3 «ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Νομού Αττικής στο Ο.Τ. 91.

3) ΑΔΑ: 6ΝΟΤΟΡ1Κ-ΔΨΣ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης και μεταφοράς νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Χρήστο και Κωνσταντίνο Πίντζο στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Πατητήρια Βραώνος» του Δήμου Μαρκοπούλου της Περιφέρειας Αττικής.

4) ΑΔΑ: 7Δ9Δ7Λ7-833 – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ – ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

5) ΑΔΑ: 6Ρ5Β7Λ7-ΖΒΧ – Άδεια μηχανολογικού εκσυγχρονισμού και διαρρύθμισης εξοπλισμού, διάρκειας ισχύος τριών (3) ετών στο ‘Εργοστάσιο κατασκευής μεταλλικών εξαρτημάτων’, της ‘RIVIMETAL ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΙΒΙΟΣ ΑΒΕΕ’, που βρίσκεται στο 23 χλμ. της επαρχιακής οδού Μαρκοπούλου-Καλυβίων του Δήμου Μαρκοπούλου.

6) ΑΔΑ: Ω7ΓΔΟΡ1Κ-ΗΣΗ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ. Γκιόκα Αθηνά και Γκιόκα Χρήστο στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

7) ΑΔΑ: 6ΜΞΒΟΡ1Κ-ΟΔΠ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Χάλαρη Νικόλαο στην ιδιοκτησία του στη θέση ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ή ΜΠΟΤΑ του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

1) ΑΔΑ: ΒΜΛΜ7Λ7-ΦΣ5 – Χορήγηση άδειας λειτουργίας, έπειτα από κτιριακό και μηχανολογικό εκσυγχρονισμό με αλλαγή θέσης τμήματος του παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού, στο εργοστάσιο κατασκευής κυλινδρικών χρωστήρων και επεξεργασίας γουναρικών δέρματος, της «ROLLEX – ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ ΑΒΕΕ», επί της Λ. Ειρήνης 48 & Πρ. Δανιήλ 10, στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Κ. Ταύρου

2) ΑΔΑ: Ω0ΠΔ7Λ7-ΨΥΚ – Απόφαση επιβολής προστίμου στην «ΟΑΣΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Ε.Π.Ε., κάτοχο μονάδας κατασκευής πλαστικών ειδών συσκευασίας, επί της οδού Ταύρου 34 στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου, Δημοτική Κοινότητα Ταύρου.

3) ΑΔΑ: 7ΚΦ27Λ7-ΝΔΒ – Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

4) ΑΔΑ: 6Υ8ΠΟΡ1Κ-ΞΞΓ – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Ιανουάριο 2015 του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

5) ΑΔΑ: 7ΑΙΧΟΡ1Κ-Ρ1Η – Τροποποίηση- συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 3996/5-5-11 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Περιφερειάρχη Αττικής, κατόπιν μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, του υφιστάμενου εργοστασίου παραγωγής και συσκευασίας χημικών προϊόντων, της εταιρείας «EUROCHEM A.B.E.E.», που βρίσκεται στην οδό Ραφαηλίδου 4 , του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

1) ΑΔΑ: ΩΧ6Π7Λ7-ΤΙΚ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ

2) ΑΔΑ: 7Ε2Θ7Λ7-Ι5Υ – ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ

3) ΑΔΑ: 6ΡΨΝ7Λ7-ΛΤ3 – ΑΝΑΠΛΑΣΗ 22 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

4) ΑΔΑ: 7Χ5Ο7Λ7-ΘΩΣ – ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΟ Π ΦΑΛΗΡΟΥ

5) ΑΔΑ: ΩΥΟΤΟΡ1Κ-74Δ – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Ιανουάριο 2015 του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.

6) ΑΔΑ: 7ΜΠΗΟΡ1Κ-ΝΑΟ – Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π. Φαλήρου.

7) ΑΔΑ: 61ΓΙΟΡ1Κ-Ζ3Ω – Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία του υπόγειου υφιστάμενου σταθμού αυτοκινήτων μικτής χρήσης μεγάλου μεγέθους με την επωνυμία ALPHA EΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΙ Α.Ε. επί της Εθνάρχου Μακαρίου & Μωραϊτίνη στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

1) ΑΔΑ: 6ΧΥΝ7Λ7-Θ01 – Συγκροτούμε συνεργείο υπερωριακής απασχόλησης από τους παρακάτω είκοσι τρείς (23) υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς για τη διεκπεραίωση υποθέσεων και την αντιμετώπιση συσσωρευμένων υπηρεσιακών αναγκών οι οποίες δεν είναι δυνατόν να διεκπεραιωθούν στα πλαίσια του νόμιμου ωραρίου για το χρονικό διάστημα από 2-2-2015 έως 27-2-2015.

2) ΑΔΑ: ΩΨΚΣΟΡ1Κ-Σ08 – Ανάκληση της υπ’αριθ. 84364/55318/02-01-2015 απόφασής μας.

3) ΑΔΑ: ΩΙΟΒΟΡ1Κ-Τ5Υ – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της εταιρίας GENESIS WORLD TRANS INTERNATIONAL TRANSPORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., που εδρεύει στην οδό Σκουζέ 12 στον Πειραιά Αττικής

4) ΑΔΑ: 70ΙΔ7Λ7-Υ58 – Χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου στην Φαρμακοποιό Κώστα Μαρία του Αντωνίου, στο Δήμο Πειραιά

5) ΑΔΑ: ΩΒΦΙ7Λ7-ΝΝΘ – Χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου στον Φαρμακοποιό Μακρή Ευστράτιο του Σπύρου, στο Δήμο Πειραιά

6) ΑΔΑ: 786Η7Λ7-938 – Ακύρωση δροµολογίου Νο 7 µεταφοράς µαθητών Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αυτιστικών Πειραιά της Π.Ε. Πειραιά.

7) Έγκριση μετακίνησης μαθητών του 10ου ΓΣΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

8) ΑΔΑ: 6ΡΤΡ7Λ7-8ΙΘ – Άδεια εγκατάστασης μηχανουργείου χαμηλής όχλησης στην επωνυμία Χρήστος Βαλαβέρης επί της οδού Μαραθώνος 10 στον Δήμο Πειραιά

9) ΑΔΑ: 9ΙΓΧΟΡ1Κ-5Ο9 – Συγκρότηση Επιτροπών Δασαρχείου Πειραιά

10) ΑΔΑ: 6Β80ΟΡ1Κ-ΘΧ7 – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΤΗΣ 4535/122/13-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

11) ΑΔΑ: 699ΖΟΡ1Κ-ΞΙΧ – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Ιανουάριο 2015 του Δήμου Πειραιά.

12) ΑΔΑ: 67ΥΗΟΡ1Κ-Θ3Ω – Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ διάρκειας δύο μηνών στο Δήμο Πειραιά.

13) ΑΔΑ: ΩΑ05ΟΡ1Κ-ΕΧ4 – «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1076/961/10-01-2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί ορισμού υπόλογου ταμία και αναπληρωτών του στο Ε΄ Τελωνείο Πειραιά, ως προς τον δεύτερο (2ο) αναπληρωτή ταμία».

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

1) ΑΔΑ: ΩΗΜΚΟΡ1Κ-ΗΙΖ – έγκριση οδήγησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων απο υπαλλήλους του Δασαρχείου Πόρου που δεν κατέχουν οργανική θέση οδηγού

2) ΑΔΑ: ΩΣ0ΒΟΡ1Κ-97Σ – Συγκρότηση Επιτροπών Δασαρχείου Πόρου

3) ΑΔΑ: 6ΠΟ0ΟΡ1Κ-ΡΜΚ – Δημόσια Σύμβαση Παροχής υπηρεσιών καθαριότητας του Δασαρχείου Πόρου της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

4) ΑΔΑ: 6ΡΓΔΟΡ1Κ-Γ4Γ – Κήρυξη ως αναδασωτέας ιδιωτικής δασικής έκτασης εμβαδού 1,741 στρ. στη δασική θέση ΜΠΙΣΤΙ περιοχής Δήμου Πόρου της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής.

5) ΑΔΑ: ΩΘΥΦΟΡ1Κ-ΤΚΠ – Μερική Ανάκληση της υπ’αριθμ.: Δ/1504/30-10-1995 (ΦΕΚ 984/Δ/17-11-1995) απόφασης Περιφερειακού Δ/ντή Πειραιά περί κήρυξης ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης στη θέση ΠΕΡΛΙΑ του Δήμου Πόρου.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: 6ΘΜ97Λ7-9ΒΡ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της υπ’ αρ. 16/95 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας «ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» του Δήμου ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, στο ΟΤ Γ228

2) ΑΔΑ: 7ΞΦΦ7Λ7-80Φ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΪΔΡΥΘΕΝΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΥΡΤΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

3) ΑΔΑ: 7ΗΟΑ7Λ7-ΔΜΑ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΧΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

4) ΑΔΑ: 6ΨΜΓ7Λ7-ΜΟΚ – Έγκριση Απολογισμού Διενέργειας Εράνου έτους 2014 του Γενικού Ταμείου Έργων Φιλαδέλφιας της Ιεράς Μητρόπολης Μεγάρων και Σαλαμίνος

5) ΑΔΑ: Ω5ΟΒ7Λ7-8Φ8 – Έγκριση ανάληψης καθαρού προϊόντος του εράνου «Ημέρα της Αγάπης» που διενεργήθηκε από 01 έως 06 Δεκεμβρίου του έτους 2014, από το Γενικό Ταμείο Έργων Φιλαδέλφειας της Ιεράς Μητρόπολης Μεγάρων και Σαλαμίνος.”

6) ΑΔΑ: 726Β7Λ7-ΞΙ2 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΝΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΚΑΠΑΡΑΛΙΩΤΗ ΑΡΓΥΡΩ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

7) ΑΔΑ: 7Ε3Θ7Λ7-77Ο – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ και ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ. ( 7.338,69 €), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων τoυ Ειδικού φορέα 08072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ, KAE 97710800102 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ – ΠΟΡΘΜΕΙΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ – ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ(ΠΑΡΕΛ.ΕΤΩΝ) οικ. Έτους 2015

8) ΑΔΑ: ΨΟΒΡ7Λ7-Ε4Ρ – Διεξαγωγή του Διασυλλογικού Τουρνουά Αλιείας με φελλό από Λιμενικές Εγκαταστάσεις που διοργανώνει η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ με την έγκριση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Υποβρύχιας Δραστηριότητας Αθλητικής Αλιείας

9) ΑΔΑ: ΨΟΨΟΟΡ1Κ-87Σ – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ΄ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Ιανουάριο 2015 του Δήμου Σαλαμίνας.

10) ΑΔΑ: 72ΘΙ7Λ7-ΣΡ8 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 17 Α 25 / 2014 της υπ’ αρ. 17/2007 Πράξης Εφαρμογής Β’ κατοικίας της περιοχής «Ψιλή Άμμος» του Δήμου Σαλαμίνας, (N. Αττικής), για τις ιδιοκτησίες που βρίσκονται στο Ο.Τ. 38 με κ.α.κ. 0038005 και 0038006.

11) ΑΔΑ: Ω3Β87Λ7-Χ7Ο – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 17 Α 18 / 2014 της υπ’ αρ. 17/2007 Πράξης Εφαρμογής Β’ κατοικίας της περιοχής «Ψιλή Άμμος» του Δήμου Σαλαμίνας, (N. Αττικής), για την ιδιοκτησία που βρίσκεται στο Ο.Τ. 127 με κ.α.κ. 0127013.

12) ΑΔΑ: 7ΒΤ87Λ7-7Ξ1 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΤΟΥ 1ου ΓΕΛ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΣΤΟ ΘΗΣΕΙΟ-ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ

13) ΑΔΑ: ΩΕ587Λ7-0ΣΛ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 17 Α 26 / 2014 της υπ’ αρ. 17/2007 Πράξης Εφαρμογής Β’ κατοικίας της περιοχής «Ψιλή Άμμος» του Δήμου Σαλαμίνας, (N. Αττικής), για την ιδιοκτησία που βρίσκεται στο Ο.Τ. 84 με κ.α.κ. 0084012.

14) ΑΔΑ: 65ΣΤ7Λ7-ΑΛ4 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ, ΤΟΥ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΘΥΜΕΛΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

15) ΑΔΑ: Ω907ΟΡ1Κ-ΚΒ9 – Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης στη θέση «Αιάντειο» Δ. Σαλαμίνας ΠΕ Αττικής εμβαδού 500,00τ.μ.

16) ΑΔΑ: 6ΗΣΖΟΡ1Κ-ΒΛΣ – Κήρυξη ως αναδασωτέας δασικής έκτασης, εμβαδού 0,202 στρ. στη δασική θέση ΚΟΥΤΣΟΥΚΟ-ΜΠΟΥΚΟΥΡΙΜΕΖΑ περιφέρειας Δήμου Σαλαμίνας της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

1) ΑΔΑ: 6ΛΑ7ΟΡ1Κ-ΤΣΤ – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Δεκέμβριο 2014 του Δήμου Σαρωνικού.

2) ΑΔΑ: Ψ4527Λ7-2ΗΕ – Έγκριση 5ου Α.Π.Ε του έργου: «ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΩΝ: ΑΘΗΝΑΣ – ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ- ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ», Προϋπολογισμού: 3.980.798,32 €, Αναδόχου: ΘΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. (εξ αναβολής)

3) ΑΔΑ: Ω4ΜΕ7Λ7-ΣΙΕ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ – ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

4) ΑΔΑ: 6ΛΜ07Λ7-Δ57 – Πληρωμή δαπάνης για το έργο: Βρεφονηπιακός σταθμός Παλαιάς Φώκαιας (Παρελ.Ετών)(Αρ.Αποφ.Ο.Ε 2700/2014 – ΑΔΑ: 70ΧΚ7Λ7-ΥΟΘ)

5) ΑΔΑ: 6ΡΡΟ7Λ7-ΕΧΖ – Απόφαση χορήγησης προθεσμίας εκτέλεσης βελτιωτικών εργασιών της κτηνοτροφικής εγκατάστασης του Κου ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΖΑΛΑ στη θέση Τραμπουρια Δ.Δ Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού

6) ΑΔΑ: 7ΗΧΩΟΡ1Κ-1Σ7 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης και μεταφοράς νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Αναστάσιο Φιλίππου στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Βόντα» του Δήμου Σαρωνικού, Δ.Κ. Αναβύσσου, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

7) ΑΔΑ: 72ΩΑΟΡ1Κ-ΖΧΧ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης στον Γεώργιο Αθανασιάδη στην ιδιοκτησία του στη θέση «ΒΑΛΟΜΑΝΔΡΑ» του Δήμου Σαρωνικού (ΔΕ Καλυβίων Θορικού) της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

8) ΑΔΑ: 6ΨΔΟΟΡ1Κ-ΙΔΙ – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στη ΚΕΔΣΑ Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σαρωνικού.

9) ΑΔΑ: 6ΜΠΑΟΡ1Κ-ΤΦΦ – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Ιανουάριο 2015 του Δήμου Σαρωνικού.

10) ΑΔΑ: 77ΝΩΟΡ1Κ-ΛΔ1 – Έγκριση απευθείας εκποίησης ηρτημένου ελαιοκάρπου και εκμίσθωσης τμήματος ελαιώνων για βοσκότοπο, του κτήματος Φοινικιά – Τραμπουριά στα Καλύβια Αττικής, ιδιοκτησίας της κληρονομιάς Ανθής ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ.

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

1) ΑΔΑ: ΩΔ0ΑΟΡ1Κ-ΣΘ0 – Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης στη θέση «Καλά Πηγάδια» του Δήμου Ύδρας

2) ΑΔΑ: 7ΩΗ7ΟΡ1Κ-ΣΑΚ – Πράξη χαρακτηρισμού στη θέση «Υπαπαντή» του Δήμου Ύδρας

3) ΑΔΑ: 6ΥΠΔΟΡ1Κ-ΨΧΗ – Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 11000/7940/11-05-2011 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, ΑΔΑ: 4ΑΘΔΟΡ1Κ-Ζ) περί παραχώρησης δικαιώματος χρήσης αιγιαλού απαιτούμενης για λιμενικά έργα, δρόμου διέλευσης και υποβρύχια ζεύξη των Αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Νησίδα Άγιος Γεώργιος Ν. Αττικής, συνολικής ισχύος 69MW ( 45MW+24MW).

4) ΑΔΑ: 6ΦΕΟΟΡ1Κ-5Ι6 – Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 8064/5034/15-03-2011 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΑΔΑ:4ΑΗΠΟΡ1Κ-2) περί παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης Αιγιαλού – Παραλίας στην εταιρεία « ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Α.Ε.» για την εκτέλεση του έργου “Υποβρύχια ενεργειακή ζεύξη 150 KV – Νήσος Αγ. Γεώργιος – Λαύριο σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του Ν. 2971/2001”.

ΑΔΑ: 6ΡΛ5ΟΡ1Κ-ΒΛΓ – Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο ΝΠΔΔ Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας.

ΑΔΑ: ΩΝ077Λ7-ΕΓ0 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Διαγράφεται από το θέμα η έκφραση « του Δήμου Αργυρούπολης-Ελληνικού» ΑΠΟΦΑΣΗ Ανάκληση της με αρ. 6203/2-6-2010 Νομαρχιακής Απόφασης με την οποία κυρώθηκε η με αρ. 1/2010 πράξη αναλογισμού αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησιών κ’ η με αρ 402471/Μ279/86/7-7-1986 Νομαρχιακή Απόφαση, με την οποία κυρώθηκε η με αρ. 16/1986 πράξη προσκύρωσης και αναλογισμού αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησίας Μιχελοδημητράκη στο Δήμο Αλίμου .

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: