ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΓΕΝΙΚΑ

1) ΑΔΑ: 7ΒΞ5ΟΡ1Κ-ΗΛΒ – Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών επιτροπής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή προμηθευτή για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚOΛΛΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (πλην περιοχών για τις οποίες έχει ληφθεί άλλη πίστωση/χρηματοδότηση)»

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

1) ΑΔΑ: ΒΥΒΠΟΡ1Κ-Ω9Κ – Εκτέλεση απόφασης κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών (αρ. Έκθεσης Αυτοψίας 48/13) επί της οδού Πω-γωνίου στο Δήμο Αλίμου

2) ΑΔΑ: Ω086ΟΡ1Κ-ΡΩΠ – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Οκτώβριο 2014 του Δήμου Αλίμου

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

1) ΑΔΑ: 745ΙΟΡ1Κ-ΥΒΛ – Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο ΝΠΔΔ Οργανισμός Αθλητισμού – Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

2) ΑΔΑ: ΩΙΥΕΟΡ1Κ-5ΙΞ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης(άρδευση πρασίνου) στους κ.κ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ και ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΚΑΜΙΝΙ της Δημοτικής Κοινότητας Βάρης του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

3) ΑΔΑ: Ω94ΦΟΡ1Κ-Ζ6Ι – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της εταιρίας ΛΙΝΑΣ ΦΑΡΜ Ι.Κ.Ε., που εδρεύει στην οδό Βορρέου 19 & Φινέως 7 στην Βάρη Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

1) Έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 417/14 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γλυφάδας

2) ΑΔΑ: ΨΡΒΣΟΡ1Κ-4ΛΠ – Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο ΝΠΔΔ Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας.

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: ΩΖ4ΙΟΡ1Κ-31Ρ – Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο ΝΠΔΔ Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας.

2) ΑΔΑ: 6ΠΒ1ΟΡ1Κ-Κ2Ε – Τροποποίηση προϋπολογισμού του Κ.Α.Φ. Λιμένα Ελευσίνας οικον. Χρήσεως 2014

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

1) Μερική ακύρωση της υπ’ αρ. 336/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελληνικού -Αργυρούπολης

2) ΑΔΑ: ΩΤΖΗΟΡ1Κ-5ΒΨ – Μερική ακύρωση της υπ’ αρ. 323/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελληνικού -Αργυρούπολης

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

1) Μερική ακύρωση της υπ’ αρ. 434/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλλιθέας

2) Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο ΝΠΔΔ “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»” Δήμου Καλλιθέα

3) Έγκριση εξόφλησης δαπανών (κοινοχρήστων) σε βάρος του ενεργητικού της σχολάζουσας κληρονομίας Αδαμαντίας Σαμπάτη, που αφορούν σε διαμέρισμα επί της οδού Σπάρτης 57 στην Καλλιθέα

4) ΑΔΑ: ΒΤΖΠΟΡ1Κ-ΙΥ3 – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Νοέμβριο 2014 του Δήμου Καλλιθέας

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

1) ΑΔΑ: 6ΤΓ2ΟΡ1Κ-Γ5Ω – Έγκριση μίσθωσης ιδιωτικού λεωφορείου (Πούλμαν) Δ.Χ. για μεταφορά μαθητών των σχολείων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

1) ΑΔΑ: 7Υ5ΦΟΡ1Κ-Ι5Β – Έγκριση κατανάλωσης κασίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Νοέμβριο 2014 του Δήμου Κρωπιάς

2) ΑΔΑ: ΩΩΑ5ΟΡ1Κ-Σ4Φ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση πολλαπλής χρήσης (άρδευση πρασίνου και έμμεση βιομηχανική χρήση) στην εταιρεία «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ A.E.» στην ιδιοκτησία της στη θέση «ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΙΧΑ» του Δήμου Κρωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

3) ΑΔΑ: Ω2ΑΘΟΡ1Κ-Κ3Μ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης και υπάρχουσα υδατοδεξαμενή 2 κ.μ., στους κ. Χατζή Θωμά του Σωτηρίου, & Χατζή Σωτήριο του Θωμά στην ιδιοκτησία τους στη θέση «Λούτσα», του Δήμου Κρωπίας, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής

4) ΑΔΑ: ΒΥ3ΤΟΡ1Κ-ΛΤΚ – Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 184/14 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας

5) ΑΔΑ: 6Θ7ΩΟΡ1Κ-0ΞΓ – έγκριση Π.Ο, του εργοστασίου κατασκευής κουφωμάτων αλουμινίου και κιγκλιδωμάτων – μεταλλικών σκελετών, με συμπλήρωση δραστηριότητας της <<εγκατάστασης αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών – συσσωρευτών >> της εταιρείας ATAKAT ATE, επί της οδού Ησιόδου 7, στο Κορωπί Αττικής

6) ΑΔΑ: 645ΩΟΡ1Κ-Β4Χ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης στην Μαρία Παπανικολάου στην ιδιοκτησία του στη θέση «ΜΕΤΟΧΙ-ΣΠΙΤΙΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ» του Δήμου Κρωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

1) ΑΔΑ: 7Λ5ΛΟΡ1Κ-ΗΧ0 – ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΣΗ ¨ΧΑΡΑΚΑΣ-ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ¨ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 51,092 στρ. ΕΝΕΚΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΗΝ 14-07-2013

2) ΑΔΑ: 7ΡΤ2ΟΡ1Κ-ΘΝΖ – ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΣΗ ¨ΣΥΡΙ-ΔΕΗ¨ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΜΒΑΔΟΝ 2,472 στρ. ΕΝΕΚΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΗΝ 24-06-2013

3) ΑΔΑ: 7Ε27ΟΡ1Κ-Ρ64 – Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ Δήμου Λαυρεωτικής.

4) ΑΔΑ: 6ΠΛΡΟΡ1Κ-3Ρ8 – Κήρυξη και Επανακήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 27,778 στρ. στη θέση « Σάκκα Μόκριζα» της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, λόγω πυρκαγιάς στις 14-07-2012 και εκχέρσωσης.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

1) Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στην Κοινωφελή Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής (ΚΔΕΜ)

2) Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»

3) ΑΔΑ: ΒΧ16ΟΡ1Κ-ΒΒΙ – Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 29,13 στρ. στη θέση « ΠΕΡΑΤΗ » του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής λόγω πυρκαγιάς στις 16-6-2013.

4) ΑΔΑ: Ω3ΕΝΟΡ1Κ-ΑΥ6 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου-καθαριότητα χώρων) στους κ. Μπαλόγλου Χαράλαμπο του Νικολάου, & Μπαλόγλου Δομένικα του Θεόδωρου στην ιδιοκτησία του στη θέση «Πούσι-Γκίνη», του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής

5) ΑΔΑ: 7ΥΒΙΟΡ1Κ-ΕΨΒ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στην εταιρεία «SADE Α.Ε.» στην ιδιοκτησία της στις οδούς Κυβέλης και Πολυτεχνείου, στη θέση «Χαμολιά Βραυρώνος», του Δήμου Μαρκοπούλου της Περιφέρειας Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

1) Έλεγχος νομιμότητας της υπ’αριθμ. 97/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου

2) ΑΔΑ: ΒΜ8ΞΟΡ1Κ-668 – Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» Δήμου Μοσχάτου Ταύρου

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

1) Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο ΝΠΔΔ Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Παλαιού Φαλήρου

2) Έγκριση απόφασης παραχώρησης απλής χρήσης χώρου της χερσαίας ζώνης της Μαρίνας Φλοίσβου από την Εταιρεία «LAMDA Flisvos Marina Α.Ε.» στην εταιρεία «Χρήστος Μαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.»

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

1) ΑΔΑ: 7Τ7ΙΟΡ1Κ-4ΜΗ – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Νοέμβριο 2014 του Δήμου Πειραιά

2) ΑΔΑ: 7Ρ41ΟΡ1Κ-ΔΙΧ – Έγκριση κίνησης αυτοκινήτων Δασαρχείου Πειραιά εκτός εργασίμων ημερών

3) ΑΔΑ: 7Ο85ΟΡ1Κ-ΑΕΕ – Διαταγή για οριστική διακοπή των εργασιών του έργου «Εκτέλεση τελεσίδικων πρωτοκόλλων κατεδάφισης στην Ακτή Κουμουνδούρου, περιοχή Μικρολίμανο, του Δ. Πειραιά»

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

1) ΑΔΑ: 7ΔΑΨΟΡ1Κ-4Η3 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΝΗΣΟΥ ΠΟΡΟΥ»

2) ΑΔΑ: Ω4Γ8ΟΡ1Κ-ΥΟ7 – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμου καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Νοέμβριο 2014 του Δήμου Πόρου

3) ΑΔΑ: 6Σ47ΟΡ1Κ-Ρ68 – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Νοέμβριο 2014 του Δήμου Πόρου

4) ΑΔΑ: 6ΙΡΛΟΡ1Κ-83Δ – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Οκτώβριο 2014 του Δήμου Πόρου

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: Ω8ΧΛΟΡ1Κ-Ι92 – Επανακαθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας, στη θέση «ΚΑΝΑΚΙΑ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ» του Δ.Δ. Αιαντείου του Δ. Σαλαμίνας, της Περιφέρειας Αττικής

2) ΑΔΑ: 6Ω0ΡΟΡ1Κ-ΨΗΝ – Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 206/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαλαμίνας, περί αποδοχής δωρεάς ενός (1) φορτηγού

3) ΑΔΑ: 7Υ71ΟΡ1Κ-Π0Ψ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Νικόλαο Δέδε στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Λευτέρι-Κακή Βίγλα» του Δήμου Σαλαμίνας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής

4) ΑΔΑ: ΩΞΧΝΟΡ1Κ-ΧΨ4 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Ιωάννη Μπούταλη στην ιδιοκτησία του, στην οδό Πάροδος Αιγίνης, στη θέση «Παλιάμπελα-Περιστέρι» του Δήμου Σαλαμίνας της Περιφερειακής Ενότηττας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

1) ΑΔΑ: ΩΔ9ΨΟΡ1Κ-ΝΓΙ – ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗ ¨ΛΙΟΤΡΙΒΙ ΛΥΚΟΥΡΙΖΑ-ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 54¨ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 0,48040 στρ.

2) ΑΔΑ: 6ΚΧ0ΟΡ1Κ-Π1Η – Παράταση ισχύος απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του υφιστάμενου πτηνοτροφείου πάχυνσης ορνίθων κρεοπαραγωγής 66.000 θέσεων της εταιρίας Κοτόπουλα Μεσογείων Αφοι Κλημέντζου – Αφοι Πλεσιώτη Ο.Ε., στη θέση Προφάρτα Δ.K. Καλυβίων Θορικού του Δήμου Σαρωνικού Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: