ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Πληροφορούμενοι το ενδεχόμενο να αποφασισθεί στην αυριανή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου αύξηση των δημοτικών φόρων και τελών (δείτε εδώ), αρχίσαμε να υπογράφουμε μαζικά το ακόλουθο κείμενο διαμαρτυρίας – επιφύλαξης δικαιωμάτων, το οποίο έχει κατατεθεί και θα συνεχισθεί η κατάθεσή του με πρόσθετες υπογραφές μέχρι αύριο το μεσημέρι πριν τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου (έχουν ήδη συλλεγεί δεκάδες υπογραφές ενεργών πολιτών μέσα σ’ένα 24ωρο και έπεται συνέχεια μέχρι αύριο):

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

 

ΠΡΟΣ

 

1) ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

2) ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

3) ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

 

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι πολίτες, πληροφορηθήκαμε, ότι στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2014 (ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30), πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις για πολλά και πολύ σημαντικά ζητήματα, τα οποία θα επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό την οικονομική κατάσταση των κατοίκων – δημοτών του Δήμου μας, καθώς και την ποιότητα ζωής τους. Μεταξύ αυτών των θεμάτων είναι η αναπροσαρμογή των τελών υδρεύσεως, καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, κλπ. Όπως, επίσης, έχουμε πληροφορηθεί, οι εισηγήσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου προς το Δημοτικό Συμβούλιο, προβλέπουν σημαντικές αυξήσεις, τη στιγμή, που από την αριθμ. 215/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκύπτει, ότι δεν έχουν εισπραχθεί μεγάλα ποσά, ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ, από τα προϋπολογισθέντα, αλλά και από τα βεβαιωθέντα έσοδα του Δήμου. Μεγάλο μέρος από τα ανείσπρακτα έσοδα αφορούν σε ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα. Έχετε, λοιπόν, την υποχρέωση να μην προβείτε στην παραμικρή αύξηση των δημοτικών φόρων και τελών, αλλά να εισπράξετε τα ανείσπρακτα έσοδα, τα οποία είναι πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Αυτήν ακριβώς την αυτονόητη υποχρέωση σάς την υπενθύμισε προσφάτως και το Υπουργείο Εσωτερικών με την αριθμ. πρωτ. 36633/26-9-2-014 εγκύκλιο, με θέμα «Επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του ΜΠΔΣ».

Με την ίδια εξάλλου εγκύκλιο γίνεται υπενθύμιση σε δήμους, όπως και ο Δήμος Σαρωνικού, στον οποίο προκύπτουν ανείσπρακτα έσοδα εκατομμυρίων ευρώ, του άρθρου 277 του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται σοβαρότατες συνέπειες για όσους αιρετούς και υπαλλήλους του Δήμου, είτε από δόλο, είτε από βαρυτάτη αμέλεια, αδρανούν να εισπράξουν τα ανείσπρακτα έσοδα, με αποτέλεσμα αυτά να συσσωρεύονται. Η γνώση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και των υπαλλήλων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου για το ζήτημα αυτό είναι δεδομένη, αυτονόητη και αυταπόδεικτη. Το ζήτημα είναι για ποίο λόγο δεν προέβησαν και δεν προβαίνουν, επί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, οι αρμόδιοι αιρετοί και οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Δήμου στη βεβαίωση και στην είσπραξη των προϋπολογισθέντων εσόδων του Δήμου, ο οποίος εμφανίζεται πλέον ελλειμματικός, όταν από τα εισπραχθέντα έσοδα αφαιρεθούν τα πληρωθέντα έξοδα (δαπάνες) του Δήμου. Υποχρεούσθε, λοιπόν, να ενημερώσετε τους δημότες για την πραγματική οικονομική κατάσταση του Δήμου, καθώς και για τα αίτια αυτής της κατάστασης. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι δυνατόν να μην έχουν εισπραχθεί και να μην εισπράττονται όλα τα προϋπολογισθέντα και βεβαιωθέντα έσοδα και την ίδια στιγμή να καλούνται να καλύψουν τα εξ αυτού του λόγου δημιουργούμενα ελλείμματα στο Δήμο όσοι πολίτες είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

Την υποχρέωση απόρριψης οποιασδήποτε αύξησης στα δημοτικά τέλη και στους δημοτικούς φόρους ενισχύουν και τα ακόλουθα γεγονότα:

Η διαπιστωμένη, ακόμη και από τον νυν δήμαρχο, μειωμένη ανταποδοτικότητα των εισπραττομένων τελών, ιδίως στην περίπτωση της καθαριότητας (είναι απαράδεκτη η κατάσταση με τη συλλογή και διαχείριση των απορριμμάτων στο Δήμο), αλλά και στο ζήτημα της ύδρευσης.

Δεν προκύπτει να έχουν δημοσιευτεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ οι αποφάσεις 256/2014 και 257/2014 της Οικονομικής Επιτροπής, που περιέχουν τις εισηγήσεις της προς το δημοτικό συμβούλιο σε σχέση με τα τέλη υδρεύσεως και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (εάν έχουν δημοσιευτεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και δεν το έχουμε αντιληφθεί, τότε ζητούμε να μας γνωστοποιήσετε τους αριθμούς ΑΔΑ).

Δεν είχε και δεν έχει συγκληθεί η Επιτροπή Διαβούλευσης, προκειμένου να προτείνει επί των συγκεκριμένων ζητημάτων (άρθρο 76 παρ. 3 του Ν. 3852/2010).

Όλοι οι υποψήφιοι δήμαρχοι και δημοτικοί συνδυασμοί ισχυρίστηκαν προεκλογικώς, ότι δεν θα αυξηθούν τα δημοτικά τέλη και οι δημοτικοί φόροι. Ο δε νυν δήμαρχος και πρώην αντιδήμαρχος οικονομικών ισχυριζόταν προεκλογικώς, ότι η οικονομική κατάσταση του Δήμου είναι καλή και ότι δεν υπάρχουν ελλείμματα, ώστε να δικαιολογείται η επικείμενη αύξηση των δημοτικών τελών και των δημοτικών φόρων.

Υπάρχει το κακό και μη ερευνηθέν προηγούμενο των υπέρογκων οφειλών του Δήμου Σαρωνικού προς την ΕΥΔΑΠ, ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ (τις κληρονόμησε κυρίως από τους τέως Δήμους Καλυβίων και Αναβύσσου, καθώς και από την Κοινότητα Π. Φώκαιας).

Έχει διαπιστωθεί μη ορθή καταμέτρηση της κατανάλωσης ύδατος και αντίστοιχη μη ορθή χρέωση σε κατοίκους του Δήμου Σαρωνικού.

Ο Δήμος Σαρωνικού προβαίνει σε δαπάνες για ζητήματα, που φέρνουν τις τοπικές κοινωνίες σε πλήρη αντίθεση, όπως συμβαίνει με τη μελέτη για την αλλαγή των χρήσεων γης στη Σαρωνίδα, προϋπολογισμού 144.000 ευρώ, ζήτημα για το οποίο καλείται επίσης το δημοτικό συμβούλιο να αποφανθεί στη συνεδρίαση της 15ης Οκτωβρίου 2014. Ήδη περισσότεροι από 1.000 Σαρωνιδιώτες έχουν ενυπογράφως εκφράσει την αντίθεσή τους, τόσο με το περιεχόμενο της μελέτης, όσο και με τη διαδικασία, που έχει ακολουθηθεί μέχρι σήμερα σε σχέση με τη συγκεκριμένη μελέτη. Η δε προαναφερθείσα εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών εφιστά την προσοχή στους Δήμους να μειώσουν τις περιττές δαπάνες. Η συγκεκριμένη, λοιπόν, μελέτη αποδείχθηκε παντελώς περιττή (δεν την ζήτησαν καν οι κάτοικοι της Σαρωνίδας) και δεν προκύπτει να έχουν ακολουθηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες διαβούλευσης, κλπ.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, σας ΚΑΛΟΥΜΕ α) να μην προβείτε στην παραμικρή αύξηση των δημοτικών φόρων και τελών, β) να ενεργήσετε τα δέοντα για την άμεση είσπραξη των ανείσπρακτων εσόδων και γ) να μην εγκρίνετε τη συνέχιση της μελέτης για τις χρήσεις γης στη Σαρωνίδα για τους λόγους, τους οποίους έχουν επισημάνει οι κάτοικοι της Σαρωνίδας, καθώς και για πλείστους άλλους διαδικαστικούς λόγους, οι οποίοι έχουν εγγράφως γνωστοποιηθεί στο Δήμο με αιτήματα και ενστάσεις συλλόγων και κατοίκων, ώστε να εξασφαλισθεί και μία στοιχειώδης μείωση των δαπανών του Δήμου.

Σε κάθε περίπτωση, επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματός μας για όποια ζημία έχουμε υποστεί ή θα υποστούμε με αφορμή τα προαναφερθέντα.

Δήμος Σαρωνικού, 13 Οκτωβρίου 2014

Όσοι συμπολίτες – συνδημότες μας επιθυμούν να διαμαρτυρηθούν και να επιφυλαχθούν για τα δικαιώματά τους ενόψει της επικείμενης αύξησης των δημοτικών φόρων και τελών, προκειμένου να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο, μπορούν να «κατεβάσουν» το παραπάνω κείμενο, να συλλέξουν υπογραφές και να το καταθέσουν στο Δήμο μέχρι αύριο το μεσημέρι, λαμβάνοντας και τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου: ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΕΛΗ

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: