ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ Γ. ΣΩΦΡΟΝΗ: ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΙΝ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ

 enotita saronikou

Δυσάρεστη έκπληξη αποτέλεσε για το σύλλογό μας η διαπίστωση, ότι ο υποψήφιος δήμαρχος Σαρωνικού κ. Γ. Σωφρόνης («ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΥΡΙΟ») προτείνει στη σελίδα 6 του δημοσιευθέντος προγράμματός του τα ακόλουθα σε σχέση με τις χρήσεις γης στη Σαρωνίδα: «Σαρωνίδα: Ολοκλήρωση της μελέτης χρήσεων γης Σαρωνίδας προτείνοντας την χρήση Γενικής Κατοικίας μόνο για τα ακίνητα που εφάπτονται στη λεωφόρο Σαρωνίδος και νομιμοποίηση των υφιστάμενων επιχειρήσεων εκτός λεωφόρου Σαρωνίδος. Για την υπόλοιπη δε Σαρωνίδα καμία μεταβολή των χρήσεων γης»!

Αυτό, το οποίο, κατ’αρχήν, οφείλουμε να επισημάνουμε είναι το γεγονός, ότι ο κ. Σωφρόνης αναφέρεται ευθέως στο πρόγραμμά του σε επιχειρήσεις στη Σαρωνίδα, οι οποίες χρήζουν νομιμοποίησης, ήτοι σε επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν παρανόμως, καθότι νομιμοποιείς κάτι παράνομο και όχι κάτι νόμιμο. Αυτή δε η αναφορά στο πρόγραμμα του κ. Σωφρόνη και του συνδυασμού του αποδεικνύει, ότι η, κατ’ αυτόν, παράνομη λειτουργία επιχειρήσεων στη Σαρωνίδα είναι σε γνώση του ιδίου και της παρούσας δημοτικής αρχής, την οποία υπηρέτησε και υπηρετεί, ως αντιδήμαρχος, αρμόδιος επί των οικονομικών. Ευλόγως, λοιπόν, τίθενται τα ακόλουθα ερωτήματα:

1) Ποίος επέτρεψε να λειτουργούν παρανόμως αυτές οι επιχειρήσεις; Έχουν αδειοδοτηθεί και από ποίον;

2) Για ποίο λόγο ανέχθηκε και ανέχεται η δημοτική αρχή να λειτουργούν, εν γνώσει της, παράνομες επιχειρήσεις στην περιοχή της Σαρωνίδας; Με αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσει να λειτουργεί η δημοτική αρχή τα επόμενα πέντε έτη;

3) Για ποίο λόγο σπεύδει ο κ. Σωφρόνης να δεσμευθεί, ότι θα νομιμοποιήσει παράνομες, κατ’αυτόν, επιχειρήσεις, επιβραβεύοντας τους παρανομούντες;

4) Για ποίο λόγο δεν αποκαλύπτει ο κ. Σωφρόνης ποίοι ευθύνονται για την παράνομη, σύμφωνα με τους δικούς του ισχυρισμούς, λειτουργία επιχειρήσεων στη Σαρωνίδα,  και δεν αποστέλλει τα στοιχεία, που έχει, στη Δικαιοσύνη, αλλά αντιθέτως επιδιώκει να επιβραβεύσει την παρανομία;

5) Τί είδους ελέγχους έκανε και κάνει ο Δήμος γι’αυτές τις παρανόμως, κατ’αυτόν, λειτουργούσες επιχειρήσεις στη Σαρωνίδα;

6) Εάν συμβεί κάποιο ατύχημα σ’αυτές τις επιχειρήσεις, που κατά τον κ. Σωφρόνη χρήζουν νομιμοποιήσεως (π.χ. όπως συνέβη προσφάτως στο Δήμο Ελληνικού με το θάνατο μικρού παιδιού), τότε θα αναλάβουν τις ευθύνες τους όσοι επέτρεψαν και ανέχονται, εν γνώσει τους, τη λειτουργία τους;

6) Ποίος πληρώνει ή θα πληρώσει για την όποια μελέτη αλλαγής των χρήσεων γης, η οποία έχει ή θα έχει αυτόν τον προσανατολισμό, που προτείνει ο κ. Σωφρόνης; Οι ιδιοκτήτες των παρανόμως λειτουργούντων επιχειρήσεων ή οι φορολογούμενοι δημότες, οι οποίοι υφίστανται τις συνέπειες παρανόμως λειτουργούντων επιχειρήσεων, όπως ο ίδιος ο κ. Σωφρόνης τις χαρακτηρίζει, εμμέσως πλην σαφώς;

Σε κάθε περίπτωση, ο ισχυρισμός στο πρόγραμμα του συνδυασμού του κ. Σωφρόνη περί «νομιμοποίησης επιχειρήσεων», επομένως περί παρανόμως λειτουργούντων επιχειρήσεων, εκθέτει το νυν Δήμαρχο, τον ίδιο, ως αρμόδιο αντιδήμαρχο επί των οικονομικών του δήμου, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο για τη Σαρωνίδα και την πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας της Σαρωνίδας, η οποία είναι υποψήφια με τον συνδυασμό του κ. Σωφρόνη. Ενδεχομένως, ο κ. Σωφρόνης να αδικεί τον εαυτό του και τους υπολοίπους προαναφερθέντες και να μην ισχύουν όσα αναφέρονται στο πρόγραμμά του. Γι’αυτόν το λόγο, θεωρούμε, ότι πρέπει να δοθούν πειστικές εξηγήσεις και διευκρινίσεις για όλα τα προαναφερθέντα.

Σ’ό,τι αφορά στα περί «Γενικής Κατοικίας», τα οποία προτείνει ο κ. Γ. Σωφρόνης και ο συνδυασμός του για τα ακίνητα, που εφάπτονται στη Λεωφόρο Σαρωνίδος, χωρίς μάλιστα να προβλέπει την παραμικρή εξαίρεση στα όσα περιλαμβάνονται στη «Γενική Κατοικία», καίτοι είχε και έχει τη δυνατότητα, επισημαίνουμε τα ακόλουθα προς ενημέρωση των πολιτών:

Είναι ιδιαιτέρως πιθανό, όσοι πολίτες διαβάσουν το επίμαχο απόσπασμα του προγράμματος του κ. Σωφρόνη να μην αντιληφθούν τί σημαίνει και τί περιλαμβάνει η «Γενική Κατοικία», καθότι δεν έχουν τις ειδικές γνώσεις και δεν έχουν τύχει της δέουσας ενημέρωσης από τη δημοτική αρχή. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να παρασυρθούν από τη λέξη «Κατοικία». Γι’αυτόν το λόγο παραθέτουμε το περιεχόμενο της εννοίας «Γενική Κατοικία»:

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς, ήτοι με το Π.Δ./23-02-1987 (Φ.Ε.Κ. 166Δ/1987), στη «Γενική Κατοικία», την οποία προτείνει ο κ. Σωφρόνης και ο συνδυασμός του για τη Σαρωνίδα, χωρίς να προβλέπουν τις δέουσες εξαιρέσεις, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες χρήσεις:

1. Κατοικία.

2. Ξενοδοχεία μέχρι 100 κλινών και ξενώνες.

3. Εμπορικά καταστήματα (με εξαίρεση τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήματα).

4. Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί.

5. Κτίρια εκπαίδευσης.

6. Εστιατόρια.

7. Αναψυκτήρια.

8. Θρησκευτικοί χώροι.

9. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.

10. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης.

11. Πρατήρια βενζίνης

12. Αθλητικές εγκαταστάσεις.

13. Κτίρια – γήπεδα στάθμευσης.

14. Πολιτιστικά κτίρια (και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις)

Το ισχύον Προεδρικό Διάταγμα προβλέπει τη δυνατότητα εξαιρέσεων κάποιων εκ των προαναφερθέντων χρήσεων (π.χ. πρατήρια βενζίνης). Πλην όμως, ο κ. Σωφρόνης δεν προτείνει την παραμικρή εξαίρεση στη «Γενική Κατοικία», με αποτέλεσμα να περιλαμβάνονται και τα πρατήρια βενζίνης, καθώς και άλλες επιβαρυντικές χρήσεις. Αυτή είναι η πρώτη ένστασή μας, ήτοι η έλλειψη εξαιρέσεων στην πρότασή του, αλλά και η επέκταση των εμπορικών χρήσεων σε όλο το μήκος της Λ. Σαρωνίδος και όχι μόνο σε τμήμα αυτής. Επίσης, σε αντίθεση με όλους τους υπολοίπους υποψηφίους δημάρχους για το Δήμο Σαρωνικού δεν προτάσσει τη προηγούμενη συνεννόηση – διαβούλευση με τους κατοίκους της Σαρωνίδας (δεύτερη ένστασή μας). Παράλληλα, σε αντίθεση με τους έτερους τρεις βασικούς ανθυποψηφίους του (Τσαλικίδη, Ράπτη και Βολάκο), έχει, ουσιαστικώς, απορρίψει τα δημοψηφίσματα με πρωτοβουλία πολιτών, ήτοι στερεί τη δυνατότητα στους κατοίκους της Σαρωνίδας να αποφασίσουν οι ίδιοι για την εξέλιξη της πόλης τους και για την ποιότητα της ζωής τους.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να συνυπολογισθεί, ότι με το νέο νομοσχέδιο (‘’Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση – Βιώσιμη ανάπτυξη, εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί – Χρήσεις Γης’’ ), το οποίο θα τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή, η «Γενική Κατοικία» επιβαρύνεται με πρόσθετες χρήσεις και διαμορφώνεται ως ακολούθως (άρθρο 23):

Στις περιοχές γενικής κατοικίας επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις :
1. Κατοικία
2. Κοινωνική πρόνοια
3. Εκπαίδευσης, πλην τριτοβάθμιας
4. Αθλητικές εγκαταστάσεις (εκτός μεγάλων αθλητικών εγκαταστάσεων)
5. Θρησκευτικοί χώροι
6. Πολιτιστικές εγκαταστάσεις
7. Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών υπεραγορές, πολυκαταστήματα, εμπορικές εκθέσεις
8. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες , Κοινωφελείς οργανισμοί (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ)
9. Περίθαλψη (συμπεριλαμβανομένου τις ιδιωτικές κλινικές και τις μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης) (πλην Νοσοκομείων) μέχρι 100 κλίνες
10. Εστίαση, αναψυκτήρια, χώροι συνάθροισης κοινού
11. Ξενοδοχεία (κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια,
επιπλωμένα διαμερίσματα και ξενώνες νεότητας) μέχρι 100 κλίνες
12. Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα)
13. Πρατήρια Παροχής Καυσίμων & Ενέργειας (υγρών, αερίων καυσίμων & ηλεκτρ. Ενέργειας)
14. Συνεργεία αυτοκινήτων με δυνατότητα μεταφοράς μέχρι 9 ατόμων ή μέχρι 3,5 τόνων μικτού φορτίου (εξαιρούνται τα συνεργεία επισκευής μεγάλων και βαρέων οχημάτων)
15. Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ, ΙΚΤΕΟ)
16. Σταθμοί μετεπιβίβασης ΜΜΜ
17. Αρτοποιεία
18. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης τα οποία απαλλάσσονται από την διαδικασία Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας και εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαμηλής όχλησης

Με το ως άνω νομοσχέδιο, το μεν καταργείται η δυνατότητα εξαιρέσεων, το δε υποχρεωτικώς θα περιλαμβάνει όλο το οικοδομικό τετράγωνο και όχι μόνο τα ακίνητα, που εφάπτονται της Λ. Σαρωνίδος, ήτοι θα επηρεάσει και τα ακίνητα στις οδούς Αρτέμιδος, Αθηνάς, Ποσειδώνος, κλπ.

Κατόπιν όλων των προαναφερθέντων, ως σύλλογός, καλούμε τον κ. Σωφρόνη να αναθεωρήσει ή να διευκρινίσει εγγράφως τα περί «Γενικής Κατοικίας» (χωρίς εξαιρέσεις), που αναφέρει στο πρόγραμμά του, καθώς και τα περί γενικής – άκριτης νομιμοποιήσεως επιχειρήσεων. Τον καλούμε, επίσης, να λάβει υπόψη του τη βούληση των κατοίκων της Σαρωνίδας, όπως αυτή θα διαμορφωθεί, μετά από την πλήρη ενημέρωσή τους, καθότι η δημοτική αρχή, στην οποία μετέχει ο κ. Σωφρόνης, ως αντιδήμαρχος, απαραδέκτως αποφεύγει ή και καθυστερεί να ενημερώσει φορείς – συλλόγους της Σαρωνίδας, αλλά και κατοίκους της, όπως επίσης καθυστερούσε και καθυστερεί να δώσει επικυρωμένα αντίγραφα σχετικά με την υποβληθείσα μελέτη για την αλλαγή των χρήσεων γης στη Σαρωνίδα και τη διαδικασία, που ακολουθήθηκε (π.χ. σύμβαση, αποφάσεις, πρακτικά επιτροπών, κλπ). Ό,τι έχει γίνει από πλευράς ουσιαστικής ενημέρωσης έγινε αποκλειστικώς με τη συνεργασία συλλόγων της Σαρωνίδας και την εκ μέρους τους διαρκή πίεση προς τη δημοτική αρχή και όχι από τη δημοτική αρχή.

Ολοκληρώνοντας, επισημαίνουμε, ότι ο σύλλογός μας, σε συνεργασία με άλλους συλλόγους και πολίτες της Σαρωνίδας, αγωνίζεται εδώ και μήνες να ενημερώσει τους κατοίκους της Σαρωνίδας για το ζήτημα της αλλαγής των χρήσεων γης. Γι’αυτόν το λόγο αναγκαζόμασθε να προβούμε σ’αυτήν την παρέμβαση, προκειμένου να δώσουμε και στον ίδιο τον κ. Σωφρόνη την ευκαιρία – δυνατότητα να δώσει τις δέουσες εξηγήσεις – διευκρινίσεις προς τους δημότες ή και να διορθώσει ό,τι διορθώνεται, πριν και όχι μετά τις εκλογές.

«ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»

 

Advertisements

3 Trackbacks / Pingbacks

  1. ΝΕΑ ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ Γ. ΣΩΦΡΟΝΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΛΟΓΟ (DEBATE) ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ! ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ “ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ” | ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝ
  2. ΝΕΑ ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ Γ. ΣΩΦΡΟΝΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΛΟΓΟ (DEBATE) ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ! ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ “ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ” | ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝ
  3. Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ Μ. ΤΣΑΛΙΚΙΔΗ (VIDEO) | ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: