ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ: ΟΙ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ» ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

 

pdf1bΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΡΩΝΙΔΑ

Δυστυχώς, η δημοτική αρχή εξακολουθεί να αγνοεί το νόμιμο και εύλογο αίτημα των κατοίκων της Σαρωνίδας και των συλλόγων με έδρα στη Σαρωνίδα για ουσιαστική ενημέρωση σε σχέση με το ζήτημα της αλλαγής των χρήσεων γης στη Σαρωνίδα. Συγκεκριμένα, αποφεύγει σιωπηρώς να δημοσιοποιήσει, καίτοι όφειλε να το πράξει εξαρχής και με δική της πρωτοβουλία, κρίσιμα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της υποβληθείσας μελέτης.

Μέχρι σήμερα, λοιπόν, και με μεγάλη καθυστέρηση μας εδόθη μόλις προ ολίγων ημερών, μόνο το CD της μελέτης (δεν περιέχει καν όλη τη μελέτη), η οποία δεν έχει ακόμη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (δεν έχουν αναρτηθεί κυρίως οι πίνακες – σχεδιαγράμματα και η επεξήγησή τους). Ακόμη και αυτό το CD έπρεπε να πιέσουμε για να το λάβουμε και μάλιστα με μεγάλη καθυστέρηση εκ μέρους της δημοτικής αρχής. Το ίδιο ισχύει και για τη δίμηνη παράταση, την οποία ζητήσαμε, από κοινού με τους υπόλοιπους συλλόγους. Η παράταση εδόθη με καθυστέρηση και υπό την πίεση των συλλόγων, χωρίς όμως να ικανοποιηθεί και το παράλληλο αίτημα της δημοσιοποιήσεως της μελέτης και όλων των εγγράφων, τα οποία σχετίζονται με τη διαδικασία αναθέσεώς της (π.χ. σύμβαση, αποφάσεις επιτροπών, κλπ). Σε κάθε περίπτωση, υπενθυμίζουμε, ότι, ως σύλλογος έχουμε ζητήσει όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα με την αριθμ. πρωτ. 4052/21-02-2014 αίτηση του συλλόγου μας, χωρίς αυτά να έχουν δοθεί μέχρι σήμερα. Εμείς θα επιμείνουμε.

Σε κάθε περίπτωση, μόνο αλγεινή εντύπωση προκαλούν α) η απροθυμία της δημοτικής αρχής για μία ουσιαστική πληροφόρηση των κατοίκων της Σαρωνίδας, β) η ανυπαρξία τής παραμικρής προηγούμενης διαβούλευσης, ώστε η όποια μελέτη να λάβει υπόψη τις ανάγκες και τις απόψεις των κατοίκων και γ) η χρονική στιγμή και ο τρόπος, που επιχειρείται να διευθετηθεί ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, το οποίο θα επηρεάσει δραστικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Σαρωνίδας. Η ίδια πρακτική ακολουθείται και στην περίπτωση της περιοχής του «Μαύρου Λιθαρίου». Όλα αυτά επισημάνθηκαν και στην τρίτη συγκέντρωση συλλόγων και κατοίκων της Σαρωνίδας την 22-03-2014.

Είναι προφανές, ότι πρέπει να δοθεί πρόσθετος χρόνος (παράταση) στην όλη διαδικασία. Το ζήτημα, ωστόσο, είναι, εάν η δημοτική αρχή σκοπεύει να λάβει υπόψη τις ήδη διατυπωθείσες αντιρρήσεις και επισημάνσεις των συλλόγων και των κατοίκων της Σαρωνίδας, τροποποιώντας την υποβληθείσα μελέτη, ή εάν θα αποστείλει στο αρμόδιο Υπουργείο την υποβληθείσα μελέτη, ως έχει. Το καίριο αυτό ερώτημα το απευθύνουμε ευθέως προς τη δημοτική αρχή και αναμένουμε απάντηση.

Ο σύλλογός μας, συνεχίζοντας την προσπάθεια ενημέρωσης των δημοτών και καταπολέμησης της παραπληροφόρησης, η οποία επιχειρείται από διάφορες πηγές, εισφέρει νέα στοιχεία, κατόπιν έρευνας και σχετικής επεξεργασίας, η οποία έχει γίνει από μέλη μας. Ειδικότερα:

Όπως έχουμε προαναφέρει, στο τμήμα της Σαρωνίδας, το οποίο έχει ενταχθεί στο σχέδιο πόλεως, είχε εξαρχής προβλεφθεί η χρήση της αποκλειστικής κατοικίας (δεν πρέπει να συγχέεται με αυτήν της αμιγούς κατοικίας, στην οποία προβλέπονται κάποιες ήπιες εμπορικές χρήσεις). Το γεγονός αυτό αποσιωπάται από ορισμένους, οι οποίοι έχουν λόγους να το πράττουν, ισχυριζόμενοι, ότι δήθεν το καθεστώς στη Σαρωνίδα είναι ασαφές και ότι χρήζει ρυθμίσεως. Ο σύλλογός μας διαθέτει όλα τα έγγραφα, τα οποία προβλέπουν τη χρήση τής αποκλειστικής κατοικίας, απαγορευομένης κάθε εμπορικής χρήσεως.

Αυτό, ωστόσο, το οποίο αγνοεί η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων της Σαρωνίδας και το οποίο η υποβληθείσα μελέτη δεν λαμβάνει, επί της ουσίας, υπόψη, είναι το γεγονός, ότι όλη η έκταση κάτω από την οδό Γαλαναίων και σε όλο το μήκος της έχει χαρακτηρισθεί από το Π.Δ. της 27ης Φεβρουαρίου 1998 (ΦΕΚ 125Δ/98), ως ζώνη Ζ, ήτοι ως ζώνη αναψυχής, στην οποία, πέραν της κατοικίας, επιτρέπονται και οι ακόλουθες χρήσεις:

1) Εστιατόρια, αναψυκτήρια, καφενεία, ζαχαροπλαστεία, ταβέρνες, κέντρα διασκέδασης.

2) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις.

3) Αθλητικές εγκαταστάσεις.

4) Εγκαταστάσεις υπαίθριας αναψυχής, θαλασσίου αθλητισμού και χώροι εξυπηρέτησής τους.

5) Κατασκηνώσεις, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (campings), χωρίς οικίσκους, και παιδικές κατασκηνώσεις, χωρίς οικίσκους.

 Υφίσταται, λοιπόν, στη Σαρωνίδα το εξής παράδοξο: Ενώ, ήδη από το 1998, έχει προβλεφθεί από το νομοθέτη η ανάπτυξη εμπορικών χρήσεων σε ένα εκτεταμένο μέτωπο της Σαρωνίδας, το οποίο ευρίσκεται εκτός του βασικού οικιστικού ιστού και τού εντός σχεδίου τμήματός της, ωστόσο έχουν αναπτυχθεί, κατά παράβαση του νόμου, εμπορικές χρήσεις σε τμήμα της Σαρωνίδας, στο οποίο προβλέπεται, ως χρήση, η αποκλειστική κατοικία! Ως εκ τούτου, καθίσταται σαφές, ότι το ζήτημα των χρήσεων γης στη Σαρωνίδα χρήζει μίας πιο επισταμένης μελέτης και αντιμετώπισης σε σχέση με αυτήν, την οποία έχει επιδείξει μέχρι σήμερα η δημοτική αρχή.

«ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ, ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟ Π.Δ.

LAVREOTIKI

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΣΑΡΩΝΙΔΑ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ: 

1) ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΣΑΒΒΑΤΟ, 25-1-2014 (10:30), ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΤΗ ΣΑΡΩΝΙΔΑ

2) ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΡΩΝΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ (VIDEO)

3) Η “ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ” ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ, 1-2-2014 (12:00), ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΣΤΗ ΣΑΡΩΝΙΔΑ

4) ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ “ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ” (VIDEO)

5) ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ, 8-2-2014 (11:00), Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

6) ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΤΗ ΣΑΡΩΝΙΔΑ

7) ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ: ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΤΗ ΣΑΡΩΝΙΔΑ

8) ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Η ΚΟΙΝΗ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΣΤΗ ΣΑΡΩΝΙΔΑ

5 Trackbacks / Pingbacks

  1. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ Γ. ΣΟΦΡΩΝΗ: ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΙΝ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ | ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
  2. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ Γ. ΣΩΦΡΟΝΗ: ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΙΝ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ | ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
  3. ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΣΤΗ ΣΑΡΩΝΙΔΑ – ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΛΥΣΗ (ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΛΟΥΡΑ) | ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
  4. ΣΑΡΩΝΙΔΑ SOS. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΕ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΣΕ “ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ” ΚΑΙ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ |
  5. ΑΥΡΙΟ, 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 (20:30), ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ, ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: